17 Μαΐ 2020

Ἡ Ὁμόνοια, ἡ διχόνοια καί ὁ… Πάπας!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Οἱ εἰκόνες τοῦ συνωστισμοῦ ἑκατοντάδων ἀνθρώπων γύρω ἀπό τό νέο σιντριβάνι τῆς Ὁμόνοιας, μπόρεσαν νά φωτίσουν (γιά ἄλλη μία φορά) τό μέγεθος τῆς παρωδίας πού ἀντιμετωπίζουμε, στήν ἐποχή τοῦ κορονοϊού.
Πόσο εἰρωνικό πραγματικά, ἡ πλατεῖα Ὁμονοίας νά γίνεται οὐσιαστικά ἕνα σύμβολο διχόνοιας...
Διχόνοια μεταξύ τοῦ «περιούσιου λαοῦ» τῶν «Ἀρίστων», πού ὅταν προωθεῖ κομματικά συμφέροντα, τά μέτρα προστασίας κατά τοῦ ἰοῦ πηγαίνουν περίπατο καί ὅλων ἐμᾶς τῶν πολιτῶν «β' κατηγορίας» πού καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε ἕνα καθεστώς ὑποκινούμενης τρομοκρατίας, ποινικῶν διώξεων καί προστίμων.
Διχόνοια... διχασμός μεταξύ κοινῆς λογικῆς καί παραλόγου.
Διαχωρισμός μεταξύ περιπτώσεων κατά τίς ὁποῖες ὁ ἰός «εἶναι ἀκόμα ἐδῶ, ἀνάμεσα μας» καί περιπτώσεων πού θά ἔλεγε κανείς ὅτι βρέχει ἀντισηπτικό ἀπό τούς οὐρανούς...
Διχασμός ἀνάμεσα στίς φωνές τῆς ἀλήθειας καί τίς προσταγές τῆς παραπληροφόρησης.
Αὐτή ἡ ἀδιάντροπη προσβολή τοῦ λαϊκοῦ αἰσθήματος δέν εἶναι κάτι πού δέν ἔχουμε ξαναδεῖ στήν πανδημιοκρατική Ἑλλάδα. Κάθε ἄλλο...

Στίς ἴδιες σκέψεις ὁδηγηθήκαμε καί ὅταν εἴδαμε τόν κύριο Τσιόδρα καί τόν κύριο Χαρδαλιά νά συνωστίζονται μέσα στό μπουλούκι δεκάδων Ρομά. Ὅμως, τά ἴδια συμπεράσματα βγάλαμε καί μετά τήν ἱλαροτραγική περιοδεία τῆς Πρωτοψάλτη, ἀλλά καί ὕστερα ἀπό τή συγκέντρωση τοῦ ΠΑΜΕ στό Σύνταγμα.

Διερωτᾶται κανείς, τί νόημα ἔχουν ὅλα αὐτά τά ὑπέρογκα ποσά πού ξοδεύονται γιά διαφημιστικές καμπάνιες καί ἔχουν στόχο νά ἀποτρέψουν τόν κόσμο ἀπό τό νά συνωστίζεται σέ δημόσιους χώρους;

Ποιός ὁ λόγος νά παρακολουθοῦμε ὅλη αὐτήν τήν τόσο κουραστική τηλεπαρέλαση «ἀστέρων», ἐνῶ οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί ταγοί - γιά νά προωθήσουν τίς καριέρες τους - γράφουν συνεχῶς τά περιοριστικά μέτρα στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους;

Δυστυχῶς ὅμως στήν παροῦσα κατάσταση, τό νά συνωστιστεῖς γιά νά λατρέψεις ἕνα σιντριβάνι καί τόν περιχαρῆ δημιουργό του, εἶναι ἀπολύτως θεμιτό καί δέν διώκεται. Ἴσως μᾶλλον καί νά ἐπαινεῖται.

Ἀλλά τό νά σπεύσεις σέ ἕναν ἱερό Ναό - τηρῶντας ὅλα τά μέτρα προστασίας - γιά νά λατρέψεις καί νά δοξολογήσεις τόν Δημιουργό των πάντων, σύμφωνα μέ τό κατεστημένο ἦταν πράξη παράνομη, ἀνεύθυνη, πού ἔθετε σέ κίνδυνο τή δημόσια ὑγεία...

Aσφαλώς τά λουκέτα στούς ναούς, οἱ διώξεις σέ ἱερεῖς, οἱ συλλήψεις, τά sms, ἡ ἄσκηση τρομακτικῆς ἀστυνομικῆς βίας στούς πολῖτες σέ πλατεῖες πού «ἔτυχε» νά μήν κάνει φιέστα κάποιος ματαιόδοξος πολιτικός, οἱ ἐπίσημες καί δημόσιες προσβολές ἀπέναντι στό ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, εἶναι γεγονότα πού δέν θά ξεχαστοῦν καί δέν ΠΡΕΠΕΙ νά ξεχαστοῦν.

Ἀφοῦ ἄνοιξαν πρῶτα κομμωτήρια, ὑποθηκοφυλακεῖα, υπερκαταστήματα, καταστήματα ρούχων καί ὑποδημάτων, χρωματοπωλεία, στούντιο μανικιούρ - πεντικιούρ - γιατί ὅλα αὐτά φαίνεται πώς εἶναι πιό σημαντικά ἀπό τούς ἱερούς ναούς καί τήν Ὀρθοδοξία  - ἔφτασε καί ἡ ὥρα πού οἱ κυβερνῶντες μας «ἔκαναν τή χάρη», νά σπεύσουμε καί πάλι στίς ἐκκλησίες...

Καί πώς; Μέ ἐλεγχόμενη εἴσοδο, αὐστηρές συστάσεις, ὅριο ἀτόμων ἐντός τοῦ ναοῦ, ὑποχρεωτικούς ἐξαερισμούς τοῦ χώρου ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα, συχνές ἀπολυμάνσεις καί «πυκνά μαῦρα σύννεφα» νά αἰωροῦνται ἀπειλητικά πάνω ἀπό τήν τέλεση τοῦ Μυστήριου τῶν Μυστηρίων.

Σάν νά μήν ἔφτανε ὁ ἐμπαιγμός πού ὑφιστάμεθα ἀπό αὐτήν τήν κυβερνητική διαχείριση δύο ταχυτήτων μέ ἄλλα μέτρα καί ἄλλα σταθμά κατά περίπτωση, ξαφνικά κατέφθασαν καί ἔγκυρα δημοσιεύματα πού ἀναφέρουν πώς ὁ Πρωθυπουργός κάλεσε τόν πάπα Φραγκίσκο, στήν Ἑλλάδα γιά νά παρευρεθεῖ στόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Μάλιστα τοῦ πρότεινε καί νά ἐπισκεφθεῖ πόλεις «πού βρίσκονται στό ἐπίκεντρο τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀκολουθῶντας τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου» (!).

Ὁ κύριος Μητσοτάκης φαίνεται πώς βαδίζει στά ἴδια χνάρια μέ τήν κυρία Ἀγγελοπούλου, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀποδόμηση καί τή συστηματική νόθευση τοῦ ἀληθινοῦ ἰδεολογικοῦ υπόβαθρου τὸ ὁποῖο γέννησε καί ἀνέθρεψε τό ἡρωικό ἔπος τοῦ 1821.

Ποιά ἀκριβῶς σχέση μπορεῖ νά ἔχει ὁ πάπας, μέ τά ἰδανικά τῶν ἀγώνων τοῦ 1821; Πότε ἀκριβῶς βοήθησαν οἱ παπικοί τούς Ἕλληνες, γιά νά ἀπαλλαχθοῦν ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό;

Ποιά ἦταν ἡ θέση τοῦ Παπισμοῦ γιά τούς ὑποδουλωμένους Ἕλληνες; Ποιά ἦταν ἡ θέση του γιά τόν διωγμό τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀλλά καί ὅλων τῶν ἐθνικῶν καταστροφῶν πού ὑπέστη ἡ Ἑλλάδα;

Τί ἀκριβῶς θά τιμηθεῖ στήν ἐπερχόμενη ἐπέτειο, ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Ὀρθοδοξία ἤ ὁ Παπισμός;

Τί δουλειά ἔχει ὁ αρχιαιρεσιάρχης πάπας, νά κάνει «πνευματική» περιοδεία στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, παρουσιάζοντας μάλιστα τὸν ἑαυτό του σάν ἕναν νέο «Ἀπόστολο Παῦλο»;

Ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τό ἐνδεχόμενο μιᾶς τέτοιας περιοδείας; Εἶναι σύμφωνη μέ κάτι τέτοιο;

Ὁ Πρωθυπουργός ἦρθε σέ συνεννόηση μέ τούς ταγούς τῆς ἐπίσημης (βάσει τοῦ Συντάγματος) θρησκείας τῆς χώρας του γι αὐτὸ τό θέμα ἤ τό ἀποφάσισε χωρίς νά δώσει λογαριασμό σέ κανέναν, ὡς συνήθως;

Τόν ἐνδιαφέρει καθόλου ἄν τά ἑκατομμύρια τῶν χριστιανῶν πολιτῶν τῆς χώρας πού κυβερνᾶ, εἶναι καθέτως ἀντίθετοι ἀπέναντι σέ τέτοιες περιοδεῖες παναιρετικών ἡγετῶν;

Θυμοῦνται ἄραγε τί γνώμη εἶχαν γιά τούς παπικούς οἱ μεγάλες προσωπικότητες τοῦ 21; Ἔχουν υπόψιν τους γιά παράδειγμα, ποιά γνώμη εἶχε ὁ ἔνδοξος Στρατηγός Μακρυγιάννης; Ἄραγε θά τόν τιμήσουν στήν ἐπέτειο, θά ἐπικαλεστοῦν τούς λόγους του μπροστά στόν πάπα; Ἤ μήπως θά φροντίσουν νά «βαφτίσουν» δικτάτορα καί τόν Μακρυγιάννη;

Ὁ Στρατηγός λοιπόν ἔγραφε:

«Φραγκεμένους μας θέλουν τά τσογλάνια τοῦ τρισκατάρατου του Πάπα. Μήν ἀφήσετε, Ἄγιοί μου αὐτά τά γκιντί πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νά μασκαρέψουν καί νά ἀφανίσουν τούς Ἕλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά ἀπό αὐτά πού καταδέχθηκεν ὁ Τοῦρκος ὡς τίμιος ἐχθρός μας».
Ἐφημερίδα SPORTIME

3 σχόλια:

 1. > Μ.Μ.Νεόφυτος: «Τὸ καινούργιο πλήρωμα τοῦ σκάφους τοῦ Χριστοῦ
  (Η αναλαμπή της Ορθοδοξίας)...»

  > https://www.youtube.com/watch?v=QBm7suCm_jc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το Περίεργο Κόμικ που Χρηματοδοτείται από την ΕΕ και Προβλέπει Πανδημία, με τους Παγκοσμιοποιητές ως Σωτήρες-Bizarre EU-Funded Comic Book Predicted Pandemic, With Globalists As Saviours

  https://underinformation.wordpress.com/2020/05/16/comic-book-pandemic

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτα που ερχονται στον τοπο μας ειναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΑ και ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ.
  Ουτε στην κατοχη του 1940-41 δεν θα εχουν συμβει.
  Ο θανατος θα χτυπησει τις πορτες ΟΛΩΝ των ελληνων...
  Επισης η πεινα,η κακια,το μισος,ο φθονος,η αλαζονια,η στερηση,οι φονοι θα χτυπησουν "κοκκινο"...
  Τοτε θα ΤΡΕΧΟΥΝ οι ελληνες στις εκκλησιες να θερμοπαρακαλουν τον Χριστο να τους σωσει...ΘΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΠΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ..!!!
  Θα ζησουμε απιστευτα τραγικες μερες
  Η λυτρωση θα ερθει μετα απο καποιους μηνες μετα απο πολυ ΠΡΟΣΕΥΧΗ,πολυ ΠΙΣΤΗ,και πολυ ΜΕΤΑΝΟΙΑ-ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ.
  Τοτε το θεικο φως του Χριστου θα λαμψει ξαφνικα σε ολη την Ελλαδα
  Θα γινει κατι σαν ΑΝΑΣΤΑΣΗ οχι ενος ανθρωπου αλλα ενος ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ...
  Ειμαστε πολυ κοντα τοσο κοντα οσο δεν φανταζεστε...
  ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ..!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.