11 Μαΐ 2020

Νέο κρυφὸ σχολειὸ οἱ Ἐκκλησίες: Μυστικὲς Λειτουργίες 4-6 π.μΚαὶ Θεία κοινωνία Drive Inn στὰ αὐτοκίνητα! 
ΠΡΙΝ πλήξει τὸν πλανήτη ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε ἦταν ὅτι ὑπάρχουν κρυπτοχριστιανοὶ στὸν Πόντο τῆς Τουρκίας γὶ αὐτὸ καὶ ὁ Σουλτάνος Ἐρντογᾶν ἀποφεύγει ὅπως ὁ διάβολος τὸ λιβάνι νὰ ἀναστηλώσει καὶ νὰ ἀνοίξει τὴν Παναγία τὴν Σουμελά. Προχθὲς μάλιστα ἐνημερωθήκαμε γιὰ νέες καθυστερήσεις στὴν ἀνακαίνισή της. Γνωρίζαμε ὅτι ὑπῆρχαν κρυπτοχριστιανοὶ μουσουλμάνοι ”τουρκοκρητικοὶ” οἱ ὁποῖοι ἦλθαν μυστικὰ στὴν Ἑλλάδα, ἔκαναν κρυφὰ τέστ DNA, ἀνεκάλυψαν ὅτι εἶναι Ἕλληνες καὶ βρῆκαν καταφύγιο στὸ Ἅγιον Ὅρος. Γὶ αὐτὸ καὶ ὁ Ἐρντογᾶν τρέμει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀκόμη καὶ στὴν κατάσταση ποὺ εἶναι σήμερα. Τὸν στοιχειώνει τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Ἁγία Σοφία. Γνωρίζαμε ὅτι ἰσχυροὶ Τοῦρκοι ἐπιχειρηματίες, μεσαῖοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι κρυπτοχριστιανοὶ ἔρχονται τὸ καλοκαίρι σὲ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ μὲ πρόφαση τὶς διακοπὲς προσκυνοῦν μυστικὰ τὶς εἰκόνες σὲ μοναστήρια. Γνωρίζαμε ὅτι χιλιάδες χριστιανοὶ καταπιέζονται καὶ κρύβουν τὴν πίστη τους στὴν Ἀλβανία τοῦ Ράμα, στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Ἀφρικὴ προκειμένου νὰ γλυτώσουν τὶς διώξεις, τὶς περιουσίες τους, τὸ κυνηγητὸ ἀκόμη καὶ τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ ἀπὸ τοὺς μισαλλόδοξους τζιχαντιστές. Εἰδικῶς στὴν Συρία ὅπου ἐπίσκοποί μας ἀγνοοῦνται δύο χρόνια τώρα. 
Τὸ ρῆμα ”γνωρίζαμε” εἶναι βεβαίως καταχρηστικό. Ἀφορᾶ σὲ πληροφορίες ποὺ εἶναι σὲ γνώση μᾶς καιρὸ τώρα, ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ τὶς διαφυλάττουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ γιατί...
οἱ ἐχθροί του Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καιροφυλακτοῦν. Ὡστόσο οἱ ἐξελίξεις στὴν πατρίδα μας μᾶς κάνουν νὰ σκεπτόμαστε: Κρυπτοχριστιανοὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα σὲ ἐχθρικὰ μουσουλμανικὰ κράτη εἶναι εἴδησις ὅτι ὑπάρχουν. Φυλακτὸ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Κρυπτοχριστιανοὶ ὅμως στὴν Ἑλλάδα τῆς ὁποίας τὸ Σύνταγμα ἀναγνωρίζει τὴν Ὀρθοδοξία ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι δυνατόν; Οἱ πληροφορίες ποὺ ἦρθαν σὲ γνώση μᾶς εἶναι ἐντυπωσιακές, συγκλονιστικές, μοναδικὲς καὶ δείχνει ὅτι ναὶ ὑπάρχουν. Χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Τῶν ὁποίων τὴν ὕπαρξη ἡ Κυβέρνησις ἀγνοεῖ. Ὄχι ὅμως καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἡ Κυβέρνησις κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν περιοριστικῶν μέτρων εἶδε μόνον ὅσους ἀντέδρασαν δημοσίως, τοὺς θεώρησε ἀμελητέα πολιτικὴ ποσότητα καὶ ἀφοῦ θεώρησε ὅτι τὰ βρῆκε μὲ τὴν κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας οὔτε γάτα οὔτε ζημιά. Δὲν εἶναι ὅμως ἔτσι. 
Ἐπ’ εὐκαιρία τοῦ θορύβου ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἀνοησία τοῦ διασκεδαστῆ Ἀντώνη Κανάκη νὰ σατιρίσει τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας (διερωτώμεθα ἂν θὰ τολμοῦσε νὰ σατιρίσει τὸ Κοράνι καὶ τὸ Ἰσλὰμ χωρὶς νὰ ἀπειληθεῖ ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς ἐξτρεμιστὲς τοῦ) ἀποκαλύπτουμε σήμερα τί συνέβη τὸ Πάσχα σὲ χιλιάδες Ὀρθοδόξους Ναοὺς τῆς Ἐπικρατείας. Κάτω ἀπὸ τὰ ραντάρ. Πλὴν τῶν ἀκτιβιστῶν ἱερέων ὑπῆρξαν καὶ οἱ ἀθόρυβοι ἱερεῖς. Οἱ ὁποῖοι ἔδρασαν χωρὶς δημοσιότητα. Συμφώνως πρὸς ἀπολύτως ἐξακριβωμένες πληροφορίες τῆς ”Ἐστίας” κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῶν ἀρχῶν δεκάδες ναοὶ μέσα στὸ Ἅγιο Πάσχα ἄνοιγαν τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ καὶ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς εὐρίσκοντο στὸν τρίτο ὕπνο. ”Οι ἐκκλησίες λειτούργησαν μὲ γερμανικὸ νούμερο μέσα στὸ Πάσχα! Οἱ ἱερεῖς λειτουργοῦσαν μυστικὰ κάθε βράδυ ἀπὸ τὶς 4 ἕως τὶς 6 τὰ χαράματα μὲ ἱκανὸ ἐκκλησίασμα! Στὴν… παρανομία. Οἱ πιστοὶ δὲν πτοήθηκαν, ἀντιθέτως πείσμωσαν ἀπὸ τὶς ἀπαγορεύσεις, τὰ πρόστιμα, καὶ τὸ κυνηγητὸ” μᾶς ἐλέχθη ἀπὸ πηγὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἡ ὁποία ἐνημερώθηκε καὶ αὐτὴ μὲ ἐλαφρὰ καθυστέρηση γὶ αὐτὸ τὸ “κρυφὸ σχολειὸ” τῶν Ἐκκλησιῶν. Καὶ βεβαίως οἱ ἱερεῖς κοινωνοῦσαν τοὺς πιστούς, ἡλικιωμένους ἀλλὰ καὶ δεκάδες νεωτέρους. 

Κατὰ τὴν ἴδια πηγὴ σὲ ναὸ τῆς Νοτίου Ἑλλάδος συνέβη τὸ ἑξῆς καταπληκτικό. Ὁ ἱερεὺς συνεννοήθηκε μὲ τὰ νεώτερα σὲ ἡλικία μέλη τοῦ πληρώματός του ποὺ λόγω καὶ ἐργασίας ξυπνοῦσαν ἀργότερα καὶ τὰ κάλεσε νὰ εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία ὄχι στὶς 4 π.μ κατὰ τὴν ἔναρξη ἀλλὰ στὶς 5.30-6.00 τὰ χαράματα στὰ αὐτοκίνητά τους, ὅπως στὰ παλαιὰ Drive Inn τῶν κινηματογράφων. Τοὺς ζήτησε νὰ ἀκούσουν ὅσο μποροῦσαν μέσα στὴν σιωπὴ τὴν λειτουργία ἀπὸ τά… αὐτοκίνητα καὶ κατὰ τὶς 6 νὰ τοῦ στέλνουν ἕνας-ἕνας γραπτὸ μήνυμα στὸ κινητό του τὸ ἀκριβὲς σημεῖο ποὺ εὑρίσκονται καὶ τὴν μάρκα τοῦ ΙΧ. Μὲ αὐτὸ τὸ μοντέλο εἰδοποιήσεως ἔβγαινε ἀθόρυβα ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μὲ τὸ Δισκοπότηρο, τὴν λαβίδα καὶ τὴν Θεία Κοινωνία, τοῦ ἀναβόσβηναν συνθηματικὰ τὰ φῶτα, τοὺς πλησίαζε καὶ τοὺς κοινωνοῦσε ὅλους. Μέσα στὰ αὐτοκίνητά τους! Πριβέ. 

Οἱ ἱστορίες αὐτὲς ἔρχονται νὰ προστεθοῦν στὶς ἱστορίες τῶν ἱερέων ποὺ ἔκρυβαν τὴν Θεία Κοινωνία στὶς τσάντες μὲ τὰ φροῦτα. Στὶς ἱστορίες τῶν ἱερέων ποὺ κοινωνοῦσαν μυστικὰ κατ’ οἶκον ἡλικιωμένους. Στὶς ἱστορίες ἱερέων ποὺ κοινωνοῦσαν σὲ μοναστήρια ἢ σὲ πνευματικὰ κέντρα Μητροπόλεων γιὰ νὰ μὴν γίνονται ἀντιληπτοί. Πρόκειται βεβαίως γιὰ ἱστορίες ξένες στὸν διασκεδαστῆ κ. Κανάκη τοῦ ”Ράδιο Ἀρβύλα” ὁ ὁποῖος πικραθεῖς ἀπὸ τὴν δόξα ποὺ τοῦ ἔκλεψε ὁ συνάδελφος τοῦ κ. Ἀρναούτογλου στὴν τηλοψία δὲν δίστασε νὰ λοιδορήσει τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ λίγα λεπτὰ δημοσιότητος ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς ὁποίας ὑποφέρει. Πρόκειται ἐπίσης γιὰ ἱστορίες ξένες στὸν ἀγαπητὸ Ἠλία Μόσιαλο ὁ ὁποῖος πρέπει κάποια στιγμὴ νὰ ἀπαντήσει: Γιατί δὲν κόλλησε κορωνοϊὸ οὔτε ἕνας ἱερεὺς ἐδῶ καὶ δύο μῆνες; Γιατί δὲν κόλλησε οὔτε ἕνας πιστὸς ποῦ κοινώνησε; Γιατί τὰ περισσότερα κρούσματα στὴν Ἑλλάδα ἐντοπίζονται σὲ ἀστικὲς περιοχὲς τοῦ λεκανοπεδίου κυρίως καὶ ὄχι στὴν Περιφέρεια ποῦ τόσο λοιδορήθηκε; 

Ἄρρητα ρήματα αὐτὰ καὶ γιὰ τὸν κ. Μόσιαλο καὶ γιὰ τὸν κ. Κανάκη καὶ γιὰ ὅλους ὅσοι μέσα στὴν Κυβέρνηση σημάδεψαν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ὡς αἰτία δεινῶν. Ἂς τὰ πληροφορηθοῦν σήμερα. Μήπως καὶ μετανοήσουν. Συγκλονιστικὸ νὰ ἀναπτύσσεται ὑπογείως τῶν τεχνοκρατῶν καὶ τῶν πολιτικῶν μυστικὸ κίνημα κρυπτοχριστιανῶν. Φοβερό. Οὐαὶ καὶ ἀλλοίμονο σὲ αὐτὸν ποὺ τὸ ὑποτίμησε ὅταν θὰ ἀναδυθεῖ στὴν ἐπιφάνεια συντεταγμένα, μέσα ἀπὸ τὶς τάξεις τῆς Ἐκκλησίας.

1 σχόλιο:

  1. «Άρατε πύλας, οι άρχοντες υμών».

    Γράφει ο Αγιορείτης Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αλευράς, Πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

    (Το κείμενο πρέπει να διαβασθεί πολύ προσεκτικά, για να κατανοηθεί σε βάθος).

    http://www.ioannis-kapodistrias.gr/2020/05/blog-post.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.