22 Απρ 2020

O Μητροπολίτης Κερκύρας ἀποκαλύπτει τὴν δολιότητα τῆς κυβέρνησης μὲ σημερινὴ ἐπιστολὴ στὴν Κεραμέως


Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως ἀπέστειλε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, σὲ ἀπάντηση δικῆς της ἐπιστολῆς ποὺ ἐστάλη τὴν Μεγάλη Πέμπτη 16 Ἀπριλίου 2020, ἀναφορικὰ μὲ τὶς λιτανεῖες στὸ Ἱερὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ ὁ κ. Νεκτάριος ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:

«Ἄφησα νά περάσουν οἱ παρελθοῦσες ἡμέρες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, οἱ ὁποῖες εἶναι τό κέντρο τῆς πίστεώς μας, τόσο γιά τούς Ἐπισκόπους καί τούς ἱερεῖς μας, ὅσο καί γιά τόν λαό μας, πρίν σᾶς ἀπαντήσω στήν ἐπιστολή πού εἴχατε-καί τό ἀναγνωρίζω- τήν εὐγένεια νά μοῦ ἀποστείλετε ἀργά τό βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης 16 Ἀπριλίου 2020.
Σᾶς εὐχαριστῶ κατ' ἀρχάς πού ἀπαντήσατε, ἔστω καί ἀρνητικά, στό αἴτημά μας πρός τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας νά ἐξετάσει τό θέμα τῆς λιτανεύσεως στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τό Μέγα Σάββατο μέ τόν ἐλάχιστο ἀριθμό πού θά καθιστοῦσε τήν λιτανεία ἀξιοπρεπῆ.
Δέν ἱκανοποιήσατε τό αἴτημά μας, μέ ἀποτέλεσμα ἡ λιτανεία νά γίνει περικεκομμένη καί ἐκ περιτροπῆς, μία φορά τό σκήνωμα καί δύο φορές ὁ Ἐπιτάφιος, καί αὐτό μόνο καί μόνο γιά νά.... μήν διακοπεῖ, ἔστω καί τυπικά, ἡ παράδοση.

Τήν εὐθύνη ὅμως γι'αυτήν τήν κατάσταση τήν φέρει ἀκέραια ἡ ἑλληνική κυβέρνηση.

Σᾶς ἐνημερώνω γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ ἀπό κοινοῦ λιτάνευση τοῦ Ἐπιταφίου καί τοῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἦταν ἀπόφαση τῆς Ἐνετικῆς κατοχικῆς διακυβερνήσεως τῆς Κέρκυρας, ἡ ὁποία μετέθεσε τήν λιτανεία τοῦ ἐπιταφίου τοῦ προσκυνήματος τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, γιά νά τήν συνδέσει μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος, ὥστε νά μήν συγκεντρώνεται ὁ λαός δύο φορές, Μεγάλη Παρασκευή καί Μέγα Σάββατο.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ἐξάλλου, δέν εἶναι ἕνας ἅγιος τοπικός, ἀλλά οἰκουμενικός, παγκόσμιας ἐμβέλειας.

Τόν σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες. Τόν σεβάστηκαν ἑτερόδοξοι χριστιανοί, ὅπως οἱ Ἐνετοί, οἱ Γάλλοι, οἱ Ἄγγλοι, οι Ἰταλοί.

Ἔδωσε δύναμη καί στούς ὁμοδόξους μας Ρώσους, ὅταν κατεῖχαν τά Ἑπτάνησα ἀπό τό 1800 ἕως τό 1807. Τόν σεβάστηκαν ἀκόμη καί οἱ γερμανικές δυνάμεις Κατοχῆς.

Ὅλοι ἐπέτρεψαν τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος καί δέν ἐπικαλέστηκαν κάποιον λόγο γιά νά μή γίνει, πόσο μᾶλλον ὅταν γνώριζαν πώς σέ περιόδους πανδημίας, οἱ Κερκυραῖοι στόν Ἄγιο Σπυρίδωνα ἀπευθύνονταν, εἴτε κατασταλτικῶς γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστειας, εἴτε εὐχαριστιακῶς, μετά τήν λύση δίς τῆς πανδημίας τῆς πανώλους, λοιμώδους ἀσθενίας ἀναλόγου μέ τόν κορωνοϊό.

Γι' αὐτό καί διεξάγονται οἱ λιτανεῖες τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καί τοῦ Πρωτοκύριακου τοῦ Νοεμβρίου.

Μπορεῖ γιά τήν ἐποχή μας νά προηγεῖται ἡ ἰατρική καί ἡ γνώμη τῶν εἰδικῶν, ὅμως γιά ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ λαοῦ μας ἡ πίστη στόν Θεό εἶναι ἐξίσου σημαντικός παράγοντας για τήν ζωή του καί αὐτό ἤθελε καί θέλει ἕναν διακριτικό σεβασμό.

Ἀναφέρετε στήν ἐπιστολή σας ὅτι ζοῦμε πρωτόγνωρα γεγονότα στήν πατρίδα μας καί στόν κόσμο.

Δέν τό ἀμφισβήτησε κανείς αὐτό, ὅπως ἐπίσης καί τίς πολλές προσπάθειες πού ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας μας ἔκανε γιά νά μήν πληγεῖ ὁ λαός μας καί χαθοῦν ἀνθρώπινες ζωές.

Λυπούμαστε πού ἔχουν πεθάνει ἄνθρωποι, παρά τά μέτρα, κάτι πού δείχνει ὅτι ἡ ἰατρική ἐπιστήμη, τήν ὁποία γιά μᾶς δημιούργησε ὁ Θεός Λόγος, ἡ ὄντως Σοφία καί Ἐπιστήμη, δέν εἶναι παντοδύναμη.

Μέ σεβασμό σταθήκαμε ἔναντι τῶν μέτρων τῆς πολιτείας.

Συστήσαμε ἄμεσα δι' ἐγκυκλίου μας, τήν ὁποία ἐπισυνάπτουμε, τήν τήρηση ὅλων τῶν μέτρων καί προτρέψαμε τόν λαό μας νά μείνει κατ' οἶκον, ἰδιαίτατα τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες, ἡλικιωμένους καί μέ ὑποκείμενα νοσήματα καί ὅσους παρουσίαζαν συμπτώματα ὕποπτα.

Δέν μποροῦμε ὅμως νά μήν ἐπισημάνουμε τήν ἔλλειψη, καί συχνά καί τήν ἀπουσία σεβασμοῦ ἔναντι αὐτῆς τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας γενικά, ὅπως καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας, στήν προσπάθεια τῆς κυβερνήσεως, ἀπό μεγάλη μερίδα τῶν ΜΜΕ, τηλεοπτικῶν καί διαδικτυακῶν.

Ἀσκήθηκε τεράστια πίεση στό ζήτημα τῆς θείας κοινωνίας, τό ὁποῖο γιά τήν δογματική μας παράδοση εἶναι σωστικό καί ὑποχρεωτικό γιά ὅσους θέλουν νά εἶναι πιστοί, καί αὐτή ἡ πίεση δέν ἔτυχε, τουλάχιστον ὅσο ἔχω παρακολουθήσει, οὐδέποτε τῆς ἀποδοκιμασίας τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί πάντως ὄχι ἀπό ἐσᾶς, ὡς καθ' ὕλην ἁρμόδια γιά τά θέματα τῶν θρησκευμάτων.

Δέν ἀντιληφθήκατε, δέν ὑπολογίσατε τόν διχασμό ἀνάμεσα στόν λαό μας;

Δέν αἰσθανθήκατε ὅτι ἀφήνοντας τούς πιστούς χριστιανούς ἀνυπεράσπιστους στό bullying οὐσιαστικά τό ὁποῖο ὑπέστησαν διότι ἤθελαν νά κοινωνοῦν, τούς ὁδηγήσατε σέ μία μορφή κοινωνικῆς περιθωριοποίησης;

Σημειωτέον ὅτι καί οἱ πιστοί χριστιανοί εἶναι πολίτες τῆς χώρας, ἔχουν ὅλα τά δικαιώματα πού ἔχουν καί ὅσοι δέν πιστεύουν, καί θά ἔλεγα ὅτι ἀπό παράδοση ἔχουν μία μεγάλη εὐαισθησία πατριωτική καί θρησκευτική.

Ὁ λαλίστατος κ. Ὑφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη, ὁ ὁποῖος φαίνεται, κατά δήλωσή του, ὅτι γνωρίζει ποιός εἶναι περισσότερο πιστός καί ποιός ὄχι, παρήγγειλε καθ' ὑπέρβασιν τῶν ἁρμοδιοτήτων του, ἀσκώντας πίεση στόν Ὑπουργό τῆς Δικαιοσύνης, δίωξη κατ' ἐμοῦ καί ἐναντίον ἑνός, ἀπό ὅσο πληροφορήθηκα, εὐλαβεστάτου ἱερέως στήν Ἀθήνα, διότι τολμήσαμε νά μεταδώσουμε τήν θεία κοινωνία.

Μάλιστα, στήν δική μου περίπτωση ἡ μετάδοση ἔγινε ἐντός τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί ἐντός τῆς θείας λειτουργίας, ὅπως ἀκριβῶς προβλέπει ἡ ἐκκλησιαστική μας τάξη.

Εἶστε Ὑπουργός καί Θρησκευμάτων. Γνωρίζετε ὅτι ὅταν τελεῖται Θεία Λειτουργία, δίδεται καί ἡ Θεία Κοινωνία.

Θά μπορούσατε νά ἐνημερώσετε τόν συνάδελφό σας ὑφυπουργό, ὁ ὁποῖος φάνηκε νά τό ἀγνοεῖ.

Ποινικοποιήθηκε λοιπόν ἡ μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας. Ποινικοποιήθηκε ὁ Χριστός.

Ποινικοποιήθηκε ἡ πεμπτουσία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι συνδεδεμένη καί συνταγματικά μέ τήν ζωή τοῦ λαοῦ μας καί καλύπτεται ὡς δικαίωμα θρησκευτικῆς λατρείας τόσο ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας μας ὅσο καί ἀπό τίς διεθνεῖς συμβάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ὅτι εἶναι καιρός νά ἀνανήψουμε.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νά ἀναφερθῶ καί στό ὑπεράριθμον, καί γιά τό ὁποῖο ἐπίσης ὁ κ. 'Υφυπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη ἔδωσε ἀναρμοδίως τηλεοπτική παραγγελία νά ἀσκηθεῖ δίωξή μας.

Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι εἶχα προσκαλέσει τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή τοῦ τόπου μας τήν Παρασκευή 10 Ἀπριλίου 2020 καί τοῦ εἶχα πεῖ ὅτι γιά νά γίνει ἡ λιτανεία χρειάζονταν οἱ τέσσερις ἱερεῖς πού θά σήκωναν τό σκήνωμα, ἕνας πού θά ἔφερε τήν δεξιά χεῖρα τοῦ Ἁγίου καί ἕνας τό ἱερό εὐαγγέλιο, ὁ πρωτοσύγκελλος ὡς τελετάρχης, ἕνας λαϊκός νά φέρει τόν σταυρό ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς λιτανείας, ὁ Μητροπολίτης καί οἱ διάκονοί του, ὅπως καί οἱ νεωκόροι, γιά νά φέρουν τά βάθρα ὅπου στέκεται τό ἱερό σκήνωμα, ὥστε νά γίνουν οἱ δεήσεις, ἐνῶ στό καμπαναριό τοῦ προσκυνήματος, ἐκτός τοῦ κυρίως χώρου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, θά ἀνέβαιναν οἱ καμπανάδες.

Στήν θεία λειτουργία συμμετεῖχαν μόνο δύο ἱερεῖς καί οἱ ἱεροψάλτες τοῦ προσκυνήματος, ἐνῶ διακόνησαν καί οἱ νεωκόροι.

Στήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος προσῆλθε ἡ Δήμαρχος Κέρκυρας καί ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καθότι ἡ λιτανεία γίνεται μέ τήν τελική εὐθύνη τοῦ Δήμου Κεντρικῆς Κέρκυρας, ὅπως εἶναι ἡ τοπική μας ἰδιαιτερότητα ἀπό τά χρόνια τῆς Ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μέ τήν Ἑλλάδα.

Αὐτό ἦταν τό μέγα σκάνδαλο. Ἡ παρουσία τῆς Δημάρχου πού ἐκπροσωποῦσε ἐκ τῆς ἰδιότητός της τόν κερκυραϊκό λαό.

Στόν ναό, ὅπως διαπίστωσα, εἶχαν εἰσέλθει τά τηλεοπτικά συνεργεῖα τῶν δύο καναλιῶν τοῦ νησιοῦ μας.

Δέν θά μποροῦσα, ὄντας λειτουργός, νά ἐλέγξω τόν ἀριθμό τῶν τεχνικῶν πού τά συνεργεῖα εἶχαν, διακόπτοντας τήν θεία λειτουργία, οὔτε μποροῦσα ἐκ τῆς θέσεώς μου νά βγάλω κάποιον ἔξω ἀπό τον ναό. Αὐτό εἶναι ὑπόθεση ἄλλων.

Συνελήφθην λοιπόν τήν ἑπόμενη ἡμέρα καί ὁδηγήθηκα στόν εἰσαγγελέα, ὑφιστάμενος ὡς Μητροπολίτης Κερκύρας, καί στό πρόσωπό μου καί ὁ πιστός λαός, τοῦ ὁποίου τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου Πνεύματος τυγχάνω Ποιμενάρχης αὐτοῦ, διασυρμό πανελλαδικῶς τῇ ἐμμέσῳ προτροπῇ τοῦ κυρίου Ὑφυπουργοῦ.

Τιμή μου νά ὑφίσταμαι τέτοια συμπεριφορά, τιμή μου, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, νά ἀκολουθῶ τόν δρόμο τοῦ Χριστοῦ μας ἀντίστοιχες ἡμέρες.

Εὐχαριστῶ τόν Θεό, διότι ἐπέτρεψε νά ἀποκαλυφθοῦν οἱ διαλογισμοί ὅλων. Τά ὑπόλοιπα θά τά λύσει ἡ δικαιοσύνη.

Μετ' ἐκπλήξεως βέβαια, διαπίστωσα τίς ἑπόμενες ἡμέρες, ὅτι στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν, Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, Μεγάλη Παρασκευή καί Ἀνάσταση, ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων στίς ἱερές ἀκολουθίες ἦτο ἀνάλογος ἤ καί μεγαλύτερος τῆς συμμετοχῆς στήν ἐντός τοῦ ναοῦ, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν γιά τόν λαό, λιτανεία τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στήν Κέρκυρα.

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅσοι σᾶς εἶναι γενικῶς εὐχάριστοι, ἀπολαμβάνουν προνομίων. Αὐτά διότι μοῦ ἐγράψατε περί τυχόν πικρίας πού ἔχω.

Ἡ πικρία μου, κυρία Ὑπουργέ, δέν εἶναι γιά τόν λαό τῆς Κέρκυρας. Τό ἀντίθετο θά ἔλεγα.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν πιστῶν γιά τήν στάση μου ὑπῆρξαν συγκινητικές.

Τόν λαό μου τόν ἀγαπῶ καί μέ ἀγαπᾶ. Ἡ πικρία μου εἶναι ἔκφραση τῆς πικρίας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ ἔναντι τῆς κυβερνήσεώς του, ἡ ὁποία δέν σεβάστηκε τήν πίστη του.

Δέν τόν ἐμπιστεύθηκε ὅτι θά μποροῦσε νά τηρήσει τά μέτρα πού ἡ πολιτεία ὁρίζει γιά τήν προμήθεια τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀναμένοντας νά προσκυνήσει τόν Τίμιο Σταυρό, τόν Ἐπιτάφιο τοῦ Κυρίου, νἀ κοινωνήσει ὄχι τήν ὥρα τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀλλά κατ' οἰκονομίαν, μετά.

Τό λέω αὐτό γιατί μοῦ γράφετε γιά τήν «οἰκονομία» τῆς Ἑκκλησίας. Ἐκεῖ ἔπρεπε νά ἀσκηθεῖ οἰκονομία καί ὄχι στήν ἀποστέρηση τῆς θείας κοινωνίας ἤ τῆς προσκυνήσεως τοῦ Ἐσταυρωμένου καί τοῦ Ἐπιταφίου.

Πικρία διότι δέν τοῦ ἐπετράπη νά προσκυνήσει τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, τό ὁποῖο μέχρι τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα μένει στήν θύρα ἐντός τοῦ ναοῦ ὄρθιο.

Πικρία διότι ἡ ἀστυνομοκρατούμενη διοίκηση τῆς χώρας σφράγισε τίς πόρτες τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος, ὡσάν νέα κουστωδία πού φυλάττει τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ.

Πικρία διότι πλῆθος κόσμου συμμετεῖχε χωρίς καμία προφύλαξη καί μέ τἠν ἀνοχή τῆς ἀστυνομίας στήν ρίψη τῶν μπότηδων τό Μέγα Σάββατο, στήν παρακολούθηση τῶν ἠχογραφημένων προβῶν τῶν Φιλαρμονικῶν τῆς Κέρκυρας (οὐδόλως μέ ἐνοχλεῖ αὐτό, τά δύο μέτρα καί δύο σταθμά μέ ἐνοχλοῦν) καί μάλιστα μέ τήν χρήση μεγαφώνων πού κατά τά ἄλλα ἀπαγορεύτηκαν στούς ναούς καί μόνο, πικρία διά τήν ἀπουσία ἐμπιστοσύνης στήν Ἐκκλησία νά τηρήσει μέτρα τά ὁποῖα θά ἐπέτρεπαν στούς πιστούς νά μήν αἰσθάνονται ἐν διωγμῷ.

Θλίβομαι λοιπόν καί σᾶς θεωρῶ καί ἐσᾶς, ὡς τήν καθ' ὕλην διά τά θρησκεύματα Ὑπουργό, ὑπεύθυνη.

Παρεμπιπτόντως, οἱ θέσεις σας γιά τήν «οἰκονομία», ὅπως ἀναφέρεσθε στήν ἀπό 16ης Ἀπριλίου ἐπιστολή σας, ἀντανακλοῦν τίς ἀπόψεις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου στήν γνωστή συνέντευξή του στόν Antenna, οἱ ὁποῖες ὅμως θέσεις ἀποδεικνύεται ὅτι δέν εἶναι σωστές, ὅπως τεκμηριώνει μέ πλῆθος ἐπιχειρημάτων πού δέν βρῆκαν ἀντίθετη ἀπάντηση σέ δύο σχετικά ἄρθρα του ὁ καθηγητής (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, ἐνῶ τό θέμα τῆς συνταγματικότητας τῶν μέτρων σχετικά μέ τήν ἀπαγόρευση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας καί πάλι δείχνει ἰδιαίτερα προβληματικό, ὅπως ὁ ἴδιος καθηγητής ἔδειξε ξεκάθαρα σέ ἄλλα τρία ἄρθρα του.

(https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36294-epiplasti-ekklisiastiki-oikonomia-kubernitikis-apaitisis-kai-apofasis

καί https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36499-atekmirioti-sukofantiki-epithesi-tou-k-feida-enantion-mou-pros-upostiriji-tou-arxiepiskopou

καί https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35960-i-prosorini-apagoreusi-tis-latreias-gia-tin-prostasia-tis-ugeias-parabiazei-ti-thriskeutiki-eleutheria,

https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36207-giati-i-kubernisi-epimenei-na-parabiazei-tin-eleutheria-tis-latreias-kai-giati-o-arxiepiskopos-tin-upostirizei

καί https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36455-oi-diafainomenoi-skopoi-tis-legomenis-pandimias-tou-koronaiou).

Τέλος, ἐπειδή ἀναφερθήκατε στήν Ἱερά Σύνοδο καί τόν Μακαριώτατο θέλω νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτό τό διάστημα ἔχουμε κατάλυση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος.

Στήν ἀπόφαση ἡ ὁποία ἐλήφθη τήν 1η Ἀπριλίου στήν συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί στήν ἐγκύκλιο πού μᾶς ἀπεστάλη μᾶς ἐνημέρωναν ὅτι οἱ ναοί θά εἶναι ἀνοιχτοί καθημερινά ἀπό τίς 11 τό πρωί ἕως τήν 1 τό μεσημέρι καί τήν Μεγάλη Παρασκευή ἀπό τήν 1 τό μεσημέρι ἕως τίς 5 τό ἀπόγευμα.

Ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Μακαριωτάτου, ὅπως ὁ ἴδιος ἐδήλωσε, χωρίς νά ἔχει τέτοιο δικαίωμα, καθώς θά ἔπρεπε νά ὑπάρξει νέα συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀκύρωσε αὐτήν τήν συνοδική ἀπόφαση καί ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ὀνειδισθεῖ κλῆρος καί λαός γιά τήν πίστη του.

Αὐτό μπορεῖ νά σᾶς διευκόλυνε, διότι ὁλοφάνερα εἴχατε χαράξει τήν γραμμή σας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅμως ἐτρώθη καί αὐτό δέν νομίζω ὅτι πρέπει νά μείνει χωρίς θεραπεία.

Ἐμεῖς παραμένουμε πιστοί στόν ἀληθινό Θεό καί ἕτοιμοι νά συνεργαστοῦμε μέ τήν Πολιτεία, στά πλαίσια ὅμως τῶν διακριτῶν ρόλων, τά ὅρια τῶν ὁποίων, κατά τή γνώμη μας, παραβιάστηκαν ἐμφανῶς ἐξαιτίας τῆς ἀντισυνταγματικῆς ἀναμείξεως τῆς Πολιτείας στά θέματα ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑποθέτω ὅτι θά μᾶς ζητηθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά βοηθήσουμε κατά τήν ἀλλαγή περιεχομένου τῆς κρίσεως, μετά τήν ἔξοδό μας ἀπό τό ἰατρικό μέρος της καί τήν φανέρωση τῶν οἰκονομικῶν συνεπειῶν της.

Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε στάθηκε κοντά στόν ἄνθρωπο. Δέν μποροῦμε ὅμως νά ἀδιαφορήσουμε γιά ὅσα ἔγιναν.

Εὔχομαι νά βγοῦμε ὅλοι μας σοφότεροι, κι ἐσεῖς κι ἐμεῖς! Χριστός Ἀνέστη!»

89 σχόλια:

 1. Σεμνή, σοβαρή καί ἀποστομωτική ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Νεκταρίου, ἀλλ' ἡ κ. Κεραμέως δέν νομίζω ὅτι συγκινεῖται ἀπό κάτι τέτοια, καθότι στόχος της εἶναι τά εὔσημα τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία, ὅπως ἐκαυχήθη ἡ ἴδια, τήν προσεκάλεσε νά συμμετάσχῃ στίς συνεδρίες της, καθώς φαίνεται ὡς προαγωγήν ἀπό τήν λέσχην Μπίλτερμπεργκ, τοὐτέστιν ν' ἀνέβη ὑψηλότερα εἰς τήν κλίμακα τῆς διεθνοῦς Μασονίας, ὡς ἀμοιβήν διά τήν ἐπιδεικτικήν περιφρόνησιν πού ἔχει δείξει πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ διά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, καθώς καί στά ἐπανειλημμένα αἰτήματα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων δ' ἀκρόασιν. Οἱ κοσμοκράτορες Σατανισταί ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως καί ἀμοίβουν τόν διωγμόν τῶν Χριστιανῶν ὑπό τῶν μαριονεττῶν των. Ὅλ' αὐτά πού συμβαίνουν ἐσχάτως γίνονται στά πλαίσια τῆς καταπολεμήσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ πού ὑπεσχέθη τό 2018 ὁ Μητσοτάκης στό Ἰουδαϊκόν Συμβούλιον τῶν ΗΠΑ, διό καί προωθήθη εἰς τόν πρωθυπουργικόν θῶκον, ὡς χειρότερος καί αὐτοῦ τοῦ Τσίπρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μητροπολίτης είναι ο "κ. Νεκτάριος" !
   Δεν είναι λαΐκός!
   Ας μην ανήκει στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα όπου εκεί είναι αμφίβολη η ιερωσύνη!
   Ακούς Δημ. Χατζηνικολάου;

   Διαγραφή
  2. Κατ' ἀρχάς, τό «κ.» πρό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου εἶναι καθ' ὅλα ὀρθός τρόπος ἀναφορᾶς εἰς αὐτόν. Ἄρα, τυφλωθείς ἀπό την ἐμπάθειάν σου εναντίον τῶν Ορθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου, δεν ξέρεις τί λές. Ὡστόσον, ἐκεῖ πού ἡ τύφλωσίς σου αποκορυφώνεται εἶναι ἡ αναφανδόν σύνταξίς σου με την αἵρεσιν τοῦ Οικουμενισμοῦ καί τά τέκνα αὐτῆς, ἤτοι τό Ἑορτολογικόν και τό Οὐκρανικόν σχίσμα (1924 και 2019). Ἐάν εἶχες ὀλίγην ἐντροπήν, εφόσον ἀπεφάσισες νά συμπλέῃς μέ τήν αἵρεσιν καί τά δύο σχίσματα, δηλαδή μέ τούς Σταυρωτάς τοῦ Χριστοῦ, τουλάχιστον θά σιωπούσες, ἀντί νά μοῦ κουνᾶς τό δάκτυλον μέ περισσήν ἀναίδειαν.

   Διαγραφή
  3. Μητροπολίτης Κέρκυρας είναι.

   Διαγραφή
  4. Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

   Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

   Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;

   Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  5. Καμία εμπάθεια δεν έχει η παρατήρηση στον Δ. Χατζηνικολάου.
   Τον επίσκοπο δεν τον ονομάζουμε με το μικρό του όνομα και το "κ." απλά.
   Αλλωστε τον έχουμε δει σε άλλο μπλογκ ν' αποφεύγει να γράψει π.χ. μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Ας μην δικαιολογείται...
   Επρεπε να πει "μητροπολίτης κ. Νεκτάριος" ή "Κερκύρας κ. Νεκτάριος".

   Διαγραφή
  6. Ούτε με την αίρεση ούτε με τα σχίσματα δεν συμπλέω παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου. Και τον οικουμενισμό καταδικάζω και το ουκρανικό αυτοκέφαλο, αλλά και το παλαιοημερολογιτικό σχίσμα. Μην γράφεις μπούρδες!
   Και μην μας κουνάς και απο πάνω το δάκτυλο γράφοντας σκέτες μπουρδολογίες!!!

   Διαγραφή
  7. Με τους Σταυρωτάς του Χριστού συμπλέουν οι σχισματικοί που ανύψωσαν το παλαιό ημερολόγιο σε δογματικό ζήτημα και έδωσαν στις 13 ημέρες δογματική διάσταση!!!
   Και αρνούνται και περιφρονούν τους σύγχρονους αγίους Παΐσιο, Πορφύριο, Εφραίμ, Ιωσήφ Ησυχαστή, Ιάκωβο.
   Κατάλαβες Δ. Χατζηνικολάου ποιοί ανήκουν στους σταυρωτές του Χριστού;
   Πάντως όχι οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές που δεν προσχώρησαν στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα, τιμούν τους σύγχρονους αγίους και μένουν ενωμένοι με την Εκκλησία της Ελλάδος!!

   Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής

   Διαγραφή
  8. Οι Ορθόδοξοι που δεν αποσχίστηκαν απο την Εκκλησία της Ελλάδος εξαιτίας της αλλαγής του ημερολόγιου (1924) και του ουκρανικού δεν είναι καθόλου σχισματικοί.
   Τους σχισματικούς θα τους βρεις στις παρατάξεις που έσχισαν την Εκκλησία για τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια...
   Κατάλαβες κ. Χατζηνικολάου;

   Διαγραφή
  9. ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ Κ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΛΙΓΟ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ Κ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ)...

   Υ.Γ 1 ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ Κ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΜΙΑ 1000 ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 1924 ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΛΑ Κ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ...
   ΟΠΟΤΕ Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟ ΒΑΛΛΕΤΩ.

   Υ.Γ 2 ΑΥΤΑ Κ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ.

   Διαγραφή
  10. Ἐσεῖς οἱ δῆθεν ὀρθόδοξοι, ἀλλά στήν πραγματικότητα Οὐνῖται (ἀπό 7-12-1965), ὑπογράφοντες ψευδῶς ὡς «Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής» κ.λπ., εἶσθε τά δεκανίκια τῶν Οἰκουμενιστῶν (=Σατανιστῶν). Ἐν δυνάμει σχισματικοί και αἱρετικοί ἀπό τό 1924, Οὐνῖται ἀπό 7-12-1965, ὅταν ἔγινεν ἐπισήμως ἡ «ἄρσις» τοῦ Σχίσματος. Οἱ «επίσκοποί» σας εἶναι ψευδεπίσκοποι, κατά τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ' Συνόδου. Ὅσοι ἐκοιμήθησαν μετά τό 1924 ἐν κοινωνίᾳ μέ τήν αἵρεσιν δεν εἶναι ἅγιοι, καθότι οὐδείς ἁγιάζει ἐντός τοῦ σχίσματος καί τῆς αιρέσεως, ἡ ὁποία εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί χωρισμός ἀπό τόν Θεόν, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Σᾶς τά ἔχω γράψει λεπτομερῶς αὐτά στήν «ΟΦ», ἀπ' ὅπου φύγατε, καθότι ὁ διαχειριστής -- δικαίως -- σβήνει τά ἀνούσια καί ἀναιδῆ «σχόλιά» σας. Ἐν τούτοις, παραμένετε ἀμετανόητοι σχισματικοί, αἱρετικοί, φανατικοί διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας. Τέλος.

   Διαγραφή
  11. Ο εξυπνάκιας σχολιαστής 10:46 μμ να αφήσει την συνηγορία υπερ των παλαιοημερολογίτικων σχισμάτων και της αγιομαχίας μερικών απ' αυτούς.

   Διαγραφή
  12. Πλανάσαι πολύ Δ. Χατζηνικολάου όπως φάνηκε και στο τελευταίο σχόλιο!
   Πλανάσαι πολύ ακόμα αν νομίζεις ότι είσαι περισσότερο αντιοικουμενιστής απο τους Ορθόδοξους που δεν προσχώρησαν στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και χτυπούν τον οικουμενισμό!

   Πλανάσαι πολύ και μπουρδολογείς αν νομίζεις ότι οι Ορθόδοξοι της Εκκλησίας είναι απο τις 7-12-1965 Ουνίται!

   Και πολύ πλανάσαι αν δεν δέχεσαι την αγιότητα των συγχρόνων αγίων μας επειδή δεν αποτειχίστηκαν ή επειδή δεν προσχώρησαν στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!

   Ο ολιγογράμματος διαχειριστής της "ΟΦ" δυστυχώς έχει πολλές μεροληψίες προς τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό, δεν ανέχεται τον τελευταίο την δίκαιη κριτική των αναιδών παλαιοημερολογίτικων και άλλων πλανών, ανέχεται δυσσεβή αγιομαχικά σχολια και σβήνει τα σχόλια που τα επικρίνουν και δεν φαίνεται να παραδέχεται τους σύγχρονους αγίους ως αγίους. Είναι σε μεγάλη πλάνη και αυτός! Και οπωσδήποτε δεν είναι γνώμονας του σωστού και του ορθόδοξου!

   Σε αγαπάμε και καλούμε πίσω στην Εκκλησία, Δημ. Χατζηνικολάου για να σωθείς με τις μεσιτίες των συγχρόνων αγίων Πορφυρίου, Ιακώβου, Παϊσίου και των λοιπών.

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  13. Μπουρδολογικές οι κατηγορίες του Δημήτρη Χατζηνικολάου κατα των Ορθόδοξων που δεν αποτειχίστηκαν και δεν προσχώρησαν στα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!! Το ίδιο και η άρνηση της αγιότητας των συγχρόνων αγίων!
   Φανατικό το σχόλιο του και στρεβλωτικό της Αλήθειας!!!

   Διαγραφή
  14. Ρώτησε ο "Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής" τον Δ. Χατζηνικολάου:

   "Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

   Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

   Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;"

   Γιατί δεν απάντησε με ένα ναί ή ένα όχι, για να γίνει κατανοητός απο όλους τί πιστεύει;

   Περιμένουμε ν' απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις μονολεκτικά με σαφήνεια.

   Διαγραφή
  15. Γράφει στο 12:09 μμ σχόλιο του ο Δ. Χατζηνικολάου:
   "Οἱ «επίσκοποί» σας εἶναι ψευδεπίσκοποι, κατά τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ' Συνόδου."

   Σύμφωνα πάντα με τον Δ. Χατζηνικολάου: Ο μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος είναι ψευδεπίσκοπος;
   Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ είναι ψευδεπίσκοπος;
   Αν ναι, τότε γιατί "διέρρηξε τα ιμάτια του" χθες στο σχόλιο 7:58 μμ όταν δικαίως τον εγκάλεσαν διότι ονόμασε απλώς τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως "κ. Νεκτάριο"; Γιατί κατηγόρησε άδικα τον συνομιλητή του που τον διόρθωσε ότι "τυφλώθηκε απο το πάθος του";
   Τελικά είναι ολοφάνερο ότι δεν είχε κανένα πάθος ο συνομιλητής του, αλλά κατάλαβε πολύ γρήγορα την πλάνη του Δ. Χατζηνικολάου και τον διόρθωσε.

   Διαγραφή
  16. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεσαι άδικα 10:46 πμ για τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα. Δεν ωφελεί!

   Διαγραφή
  17. ΠΡΟΣ 3 12 Κ 3 59:

   TO ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ-ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Κ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.
   ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΚΟΙΤΑΧΤΕΙΤΕ Κ ΕΣΕΙΣ Κ ΕΓΩ Κ ΟΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΛΟΣΩΜΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΜΠΑΣ Κ ΜΑΣ ΔΕΙ Ο ΘΕΟΣ..
   ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΜΑΣ..(ΟΧΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΑΣ)..
   ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΣΧΗΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ-ΞΥΠΝΗΣΤΕ.

   ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Κ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ.

   Διαγραφή
  18. Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου νομίζει ότι τα ξέρει καλύτερα απο τους αγίους Πορφυρίο, Ιάκωβο, Παΐσιο;;
   Τέτοια πλάνη έχει;;

   Διαγραφή
  19. Καλή μετάνοια σε σένα 5:34 μμ συνήγορε του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος!!
   Κοίτα πρώτα το δικό σου δοκάρι στο μάτι σου και μην βγάζεις τα μάτια των Αντισχισματικών Ορθόδοξων, ούτε και της Εκκλησίας μας για να δικαιολογήσεις τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!!

   Διαγραφή
  20. Για 5:34 μμ
   Η αλήθεια και οι συμβουλές και διορθώσεις στους πλανεμένους πρέπει να λέγονται. Τους βοηθάνε να καταλάβουν τις κακές απόψεις τους.

   Διαγραφή
  21. Αληθώς και όχι ψευδώς υπογράφει ο σχολιαστής Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής.
   Είναι αντίθετος και στα σχίσματα και στον οικουμενισμό.
   Ακόμα και αν δεν συμφωνεί με τις πολύ πλανεμένες απόψεις του Δ. Χατζηνικολάου.

   Διαγραφή
  22. 5 59 Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΟΥ. ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙΣ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

   ΑΔΕΡΦΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ......ΜΕ ΑΓΑΠΗ.

   Διαγραφή
  23. Προς 9:38 μμ
   Απο το ότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επικρίνονται οι πλάνες και τα σχίσματα.

   Διαγραφή
 2. Aπλα την εσκισε την .... [συγγνωμη αλλα ειμαι εμπαθης ανθρωπος]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εγώ βλέπω πολύ ήπια την επιστολή του μητροπολίτη Νεκτάριου.

  Μνήμων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σεβασμιώτατε, όχι απλά άφησε τους πιστούς ανυπεράσπιστους όπως αναφέρετε- βέβαια η πίστη και οι πιστοί δεν έχουν ανάγκη την Κεραμέως να τους υπερασπιστεί, δεν έχει τέτοια δύναμη- αλλά ευθέως προσέβαλε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όταν ο υπέρμαχος της αντικειμενικής ενημέρωσης, λαλίστατος δημοσιογράφος Ν. Χατζηνικολάου τη ρώτησε σε δελτίο ειδήσεων του ANT1 τη γνώμη της για την Εκκλησία και τη Θεία Μετάληψη (με την ιδιότητα της υπουργού θρησκευμάτων όπως είπε ο ίδιος), πριν ακόμα μας δείξει την πυγμή της με την ΚΥΑ για το κλείσιμο των ναών, είπε ότι ο ΕΟΔΥ ανάμεσα στα άλλα υποστηρίζει ότι ο ιός μεταδίδεται "και με το σάλιο". Λες και η γνώμη της Κεραμέως είναι καρπός εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος και αντανακλά την κοινή συνισταμένη της θεολογίας των Πατέρων. Λες και δεν ξέραμε πριν ακόμα σχηματίσει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση ότι αυτή θα είναι η υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων. Λες και είχε ο Μητσοτάκης τη δυνατότητα να βάλει άλλο πρόσωπο... Ποιά είναι αυτή η κυρά και ο άλλος ο δημοσιογράφος που με το πρόσχημα της μορφώσεώς τους παίζουν με τα ιερά και τα όσια; Ποιά αξία έχει η γνώμη τους μπροστά στην αγνή πίστη μιας αγράμματης γιαγιούλας στο τελευταίο χωριό της Ελλάδος που θέλει να γίνει κατα χάριν ένα με τον Χριστό; Τί θα πει κύριε πρωθυπουργέ "ατομική λατρεία"; Στην Εκκλησία δεν έχουμε άτομα,έχουμε Χριστό που τέμνεται, κομματιάζεται για τον Άνθρωπο, τρώγεται και πίνεται και μας προτρέπει κι εμείς να μην είμαστε άτομα αλλά Πρόσωπα, να γινόμαστε κομμάτια, όπως έγινε στην πραγματικότητα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο κήρυκας του ευχαριστιακού ρεαλισμού, στα δόντια των θηρίων στη Ρώμη. Ο Χριστός που κοινωνούσε του έδωσε τη δύναμη αυτή. Με την ευκαιρία, είπατε για τα δικαστήρια, είπατε για τα κομμωτήρια, οι ναοί πότε θα ανοίξουν; Υ.Γ. ο Χατζηνικολάου βρήκε και ιεράρχη πρότυπο, που εκπέμπει ελπιδοφόρα μηνύματα.......(λόγος του ιδίου)και όχι μόνο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς αδερφέ μου
   οι "αγράμματες"
   γιαγιούλες

   με την β α θ ε ι ά
   π ί σ τ η
   στον
   α λ η θ ι ν ό Θ ε ό

   έχουν φοβούμαι λιγοστέψει

   ...επικίνδυνα

   και η μόνη "πίστη" όλων
   μας -λίγο πολύ-

   ειναι πλεον
   στους

   ..."ειδικούς
   - στην εξαπάτηση- επιστήμονες"...

   Διαγραφή
  2. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

   Διαγραφή
  3. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται O I δ ι ο ς O Xριστος , O I δ ι ο ς O Θεός , O Oποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - Ο π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

   Διαγραφή
  4. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
 5. Μα καλά, δεν είδατε το σημαντικότερο όλων! «Τα λέει στη νύφη» (Κεραμέως) «γθα να τα ακούει η πεθερά» (ο Ιερώνυμος δηλαδή).
  Υποστηρίζει ότι διεπράχθη ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ από τον Αρχιεπίσκοπο!
  Προσέξτε τι λέει:
  «Τέλος, επειδή αναφερθήκατε στήν Ιερά Σύνοδο καί τόν Μακαριώτατο θέλω νά σας πω ότι αυτό τό διάστημα έχουμε ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  Στήν Απόφαση η οποία ελήφθη τήν 1η Απριλίου στήν συνεδρίαση της Διαρκους Ιεράς Συνόδου καί στήν εγκύκλιο πού μας απεστάλη μας ενημέρωναν οτι οι ναοί θά ειναι ανοιχτοί καθημερινά από τίς 11 τό πρωί ως τήν 1 τό μεσημέρι καί τήν Μεγάλη Παρασκευή από τήν 1 τό μεσημέρι ως τίς 5 τό απόγευμα.

  Ο εκπρόσωπος τύπου της Ιερας Συνόδου, μέ τήν σύμφωνη γνώμη του Μακαριωτάτου, οπως ο ίδιος ρφήλωσε, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, καθώς θά έπρεπε νά υπάρξει νέα συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ΑΚΥΡΩΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ και έδωσε την δυνατότητα ΝΑ ΟΝΕΙΔΙΣΘΕΙ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο κ. Νεκτάριος είναι ο μοναδικός μητροπολίτης της Κέρκυρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οισυγχρονοι Αγιοι εβλεπαν και το ελεγαν οτι οι παλιοημερολογιτες ηταν λαθος που απομακρυνθηκαν απο την εκκλησια δημιουργοντας σχισμα για τις δεκατρεις μερες διαφορας του ημερολογιου. Γιαυτο δεν αναγνωριζουν τους συγχρονους Αγιους που τους επεσημαναν τα λαθη τους. Ασ μας δειξουν ενα συγχρονο αγιο της παλιοημερολογιτικης εκκλησιας αποδεκτο και γνωστο σε χιλαδες ανθρωπους οπως ηταν οι αγιοι Παισιος, Πορφυριος, Ιακωβος, Εφραιμ Κατουνακιοτης . Υπαρχουν η οχι , ας μου απαντησει καποιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας λέει:

  καὶ γνώσεσθε τὴν αλήθειαν, καὶ η αλήθεια ελευθερώσει υμάς.
  (Ιωαν 8 32).

  Από τι θα μας ελευθερώσει η Αλήθεια, από τον χειρότερο εχθρό μας την άγνοια, και μέσω αυτής οδηγούμαστε στην αμαρτία.

  Θα απαντήσω στον κ. Χατζηνικολάου, και σε όλους τους αδελφούς με το νέο ημερολόγιο που πολλοί δεν γνωρίζουν, και δυστυχώς σκανδαλιζονται με αυτά που ακούνε πολλές φορές.


  Τώρα θα σου πω τι συνέβη το 1924.

  Την 1η Μαρτίου 1923 καθιερωθεί πολιτικός το Γρηγοριανο ημερολόγιο στην Ελλάδα.
  Οι θρησκευτικές εορτές θα εξακολουθούσαν να εορτάζονται κατά το Ιουλιανόν. (Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν δέχτηκε την αλλαγή του ημερολογίου).
  Αλλά όταν στην πράξη επιχειρηθεί ο διαχωρισμός της εθνικής εορτής από την εορτή του Ευαγγελισμού το πράγμα έφερε μεγάλη σύγχυση.
  Και κατέστη σαφές ότι στην Ελλάδα είναι αδύνατος ή συνύπαρξης δύο ημερολογίων ενός πολιτικού και ενός θρησκευτικού.

  Αν διαβάσουμε και τις προφητείες του Αγίου Πατροκοσμά μας λέει
  (Όταν ανθίσουν δύο αμυγδαλές μαζί θα έρθει και η απελευθέρωση του γένους μας).
  Και εννοούσε την 25η Μαρτίου που γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
  Και την 25η Μαρτίου που γιορτάζουμε την την επανάσταση του 1821.

  Και έτσι το Πατριαρχείο την 10η Μαρτίου 1924 ελογίσθη και εορτασθη ως 23η Μαρτίου. Για να μην χωριστούν οι δύο εορτές.
  (2 ημέρες πριν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και της απελευθέρωση μας άλλαξε το ημερολόγιο το θρησκευτικό).

  Λένε οι παλαιοημερολογίτες ότι πήραμε το παπικο ημερολόγιο.
  Αν ίσχυε αυτό τότε θα είχαμε κοινό Πάσχα με τους παπικούς.

  Στην πρώτη οικουμενική σύνοδο που έγινε στην Νίκαια θεσπίστηκε πότε θα εορτάζεται το Πάσχα. Και αυτή τι στάση κράτησε η Εκκλησία της Ελλάδος γιατί ότι είναι δογματικό δεν μπορεί να αλλάξει.

  Και ενώ όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες Βουλγαρική Ρωσική Ιεροσολύμων και λοιπά εξακολουθούν να χρησιμοποιούν Εορτολόγικος το Ιουλιανόν
  ενώ πολιτικώς ακολουθούν το Γρηγοριανόν.
  Την ενέργεια αυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας ενέκριναν όλες γενικώς οι Ορθόδοξες Εκκλησίες ουδέποτε διέκοψαν την κοινωνία μεταξύ τους μέχρι σήμερα οι απανταχού της γης Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν κοινό ποτήριο και αλληλομνημόνευση δια των διπτύχων.

  Και όλο το Άγιο Όρος δεν δέχτηκε το νέο ημερολόγιο, αλλά ποτέ δεν έπαψε να έχει κοινό ποτήριο με την Εκκλησία της Ελλάδος.

  Ας κάναν το ίδιο και οι παλαιοημερολογίτες ας κρατούσαν το πατρώο ημερολόγιο, αλλά μην δημιουργούσαν σχίσμα.
  Και δυστυχώς δεν έχουν κοινό ποτήριο ούτε με το Άγιο Όρος ούτε με όλες τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες στα άλλα κράτη.
  Και το χειρότερο ούτε μεταξύ τους εδώ στην Ελλάδα (έχουν γίνει 100 κομμάτια).

  Στο επόμενο σχόλιο θα πω τα επιχειρήματα των παλαιοημερολογιτών και τι τους απαντάει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
  ΚΑΚΏΣ, ΚΆΚΙΣΤΑ ΈΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ.

  Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως... Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας η απόσταση είναι αβυσσαλέα.

  Τώρα ας δούμε τα επιχειρήματα τους.
  Μας λένε όταν εμείς (με το νέο ημερολόγιο) γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα, με το πατρώο ημερολόγιο είναι 12 Δεκεμβρίου και εορτάζει ο Άγιος Σπυρίδωνας.

  Στην ειδωλολατρική ΡΩΜΗ όταν οι Χριστιανοί βγήκαν από τις κατακόμβες.
  Μέχρι τότε τα Χριστούγεννα τα γιόρταζαν στις 6 Ιανουαρίου μαζί με τα Θεοφάνεια και τα ονόμαζαν Επιφάνεια.

  Οι ειδωλολάτρες όμως στις 25 Δεκεμβρίου γιόρταζαν τον Θεό μύθρα, πού ήταν ο θεός ήλιος.
  Και οι Χριστιανοί της ΡΩΜΗΣ όταν βγήκαν από τις κατακόμβες τότε μετέθεσαν την Γέννηση του Σωτήρος το 325 μ.Χ στις 25 Δεκεμβρίου.
  Για να τους δείξουν να μην λατρεύουν τον χτιστό ήλιο, αλλά τον νοητό ΉΛΙΟ της δικαιοσύνης τον ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΌ.

  Στην Κωνσταντινούπολη όμως συνεχίστηκε να εορτάζεται η Γέννηση του Σωτήρος στις 6 Ιανουαρίου. (Δηλαδή γιόρταζαν άλλη ημερομηνία τα Χριστούγεννα οι Χριστιανοί της Ρώμης, με τους Χριστιανούς στην Κωνσταντινούπολη).

  Το 386 μ.Χ γιορτάστηκε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη Η Γέννηση του Σωτήρος στις 25 Δεκεμβρίου. Υπό του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (61 χρόνια μετά). Ο περισσότερος λαός δυσανασχέτησε για την αλλαγή στις ημερομηνίας, και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις.

  Τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βγάζει ένα περίφημο λόγο και λέει ότι πρέπει να είμαστε Θεόλάτρες και όχι χρόνολάτρες.
  Και ότι ο χρόνος δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του ανθρώπου.
  (Μαζί με την μετακίνηση των Χριστουγέννων μετακινηθεί και πλήθος άλλων εορτών συναρτομένων όπως οι Ευαγγελισμοί Θεοτόκου - Προδρόμου, γέννηση Προδρόμου, Περιτομή, Υπαπαντή.)
  Η Εκκλησία μας μετέθεσε και την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου επειδή εκοιμήθη την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.
  Στις 13 Νοεμβρίου.
  Ακόμα και η Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού μας.
  Όλοι γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές ότι έγινε λίγες μέρες πριν μπει στα Ιεροσόλυμα πριν το Εκούσιο πάθος (Μέσα στην Άνοιξη).

  Και επειδή αυτή η Λαμπρή εορτή έπεφτε μέσα στην Μεγάλη Σαρακοστή. Και δεν μπορούσε να εορταστεί με την λαμπρότητα που τις άξιζει.
  Οι Θεοφόροι Πατέρες την μετέθεσαν 40 ημέρες πριν τις 14 Σεπτεμβρίου πού είναι η Υψωση του Τιμίου Σταυρού (ημέρα αυστηράς νηστείας). Στις 6 Αυγούστου.

  Μας λένε όταν γιορτάζουν τα επουράνια γιορτάζουν και τα επίγεια.
  Η τελετή της Αναστάσεως γίνεται στις 12 τα μεσάνυχτα.και εν συνεχεία η πανηγυρική Θεία Λειτουργία που λήγει κατά τις 2 π.μ. ξημερώνοντας Κυριακή. Στην Αμερική όμως η ελληνική ώρα 2 π.μ. είναι 7η απογευματινή του Μεγάλου Σαββάτου άρα εκεί δεν γιόρτασαν ακόμα την Ανάσταση. Και τι θα γίνει με τους Χριστιανούς της Αυστραλίας που θα γιορτάσουν την Ανάσταση ακόμα πιο αργά;

  Στους ουρανούς το Φως είναι Ανέσπερο. Και η χαρά ανεκλάλητη. Και όποτε εορτάζουμε εμείς εορτάζουν και τα επουράνια μαζί μας.
  Δυστυχώς απέκοπησαν από την Εκκλησία.Εκαναν δική τους Εκκλησία. Έκαναν το σχίσμα.

  Όποιος έχει οποιαδήποτε ερώτηση ευχαρίστως να του απαντήσω, και θα το δημοσιεύσω και σε άλλο άρθρο επειδή έχουν περάσει αρκετά άρθρα.

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐπειδή ἔχω κουρασθῆ ν' ἀναιρῶ τίς διαστροφές πού ἔχουν γραφῆ πάνω στό θέμα, ἡ πλέον φανερή ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου Ἑορτολογίου ἔγινε χάριν τῆς προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μέ τήν ἐκ τῶν προτέρων γνωστήν συνέπειαν τήν λειτουργικήν διάσπασιν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἁπλῶς παραπέμπω τούς καλοπροαιρέτους ἀναγνώστας στά ἀκόλουθα ἄρθρα μου:

   http://koukfamily.blogspot.com/2017/09/blog-post_16.html
   http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_23.html#comment-form
   http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_7.html
   https://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_82.html
   http://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_768.html   Διαγραφή
  2. Και οι ορθόδοξοι που αντιτίθενται στις παλαιοημερολογίτικες πλάνες έχουν κουρασθεί να κάνουν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες διαστροφές και τις πλάνες του Δ. Χατζηνικολάου!

   Διαγραφή
  3. Ποῖοι καί πότε τό ἔκαμαν αὐτό; Μερικοί Τρικαμηνισταί πού τἀ ἀπετόλμησαν ἀπεδείχθησαν ἀγράμματοι καί αἱρετικοί. Ἐσεῖς οἱ ἀνώνυμοι ἀερολόγοι ποτέ -- μά ποτέ!!! -- δέν εἴπατε τίποτε τό οὐσιῶδες, παρά μόνον ἀναμασᾶτε συνεχῶς ἀέρα κοπανιστόν, ὅπως: «πολύ πλανεμένο ἄρθρο», «ὄχι στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα», «ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος ἀπέδειξε τά ἀντίθετα» κ.λπ. Ὑπογράφετε δέ με βαρύγδουπα ἐπίθετα τοῦ τύπου «Ἀντισχισματικός καί Ἀντιαιρετικός», ἐνῷ κολυμπᾶτε εἰς δύο σχίσματα (1924 καί 2019) καί τοὐλάχιστον εἰς μίαν αἵρεσιν, ἤ μᾶλλον παναίρεσιν, αὐτήν τοῦ Οικουμενισμού (ἐπισήμως Οὐνῖται ἀπό 7-12-1965 καί ἐπισήμως Οἰκουμενισταί ἀπό τό Κολυμπάρι καί ἐντεῦθεν). Διό καί ἐντρέπεσθε νά γράψετε ἐπωνύμως καί ἐμφανίζεσθε μόνον μέ κουκούλλαν. Καμαρῶστε, κόσμε, κάτι «Ἀντισχισματικούς» καί «Ἀντιαιρετικούς» ψευδο-αγωνιστάς! Τέλος!!!

   Διαγραφή
  4. Ψεύδος είναι ότι οι Ορθόδοξοι που αποκαλύπτουν την παλαιοημερολογίτικη πλάνη δεν είπαν ουσιώδεις απαντήσεις. Είπαν πολλές ουσιώδεις απαντήσεις και έκαναν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες αερολογίες και μπουρδολογίες του Δημ. Χατζηνικολάου!
   Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν τον πονάει!

   Η Ορθοδοξία ποτέ δεν έδωσε δογματική διάσταση στα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια!

   Η Ορθοδοξία ποτέ δεν έγινε αγιομάχος κατα των συγχρόνων αγίων μας!

   Είναι αγιομαχία η άρνηση των συγχρόνων αγίων μας απο τον σχισματικό παλαιοημερολογιτισμό!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  5. Μπουρδολογία σκέτη το σχόλιο 11:14 μμ του Δ. Χατζηνικολάου!!!
   Εωλα συμπεράσματα που δεν στηρίζονται πουθενά!!

   Τα βαρύγδουπα άρθρα του Δ. Χατζηνικολάου δεν απέδειξαν τίποτα για όσους ξέρουν να κρίνουν σωστά τα πράγματα. Είναι σκέτες αερολογίες μαζί με πλανεμένες έωλες απόψεις του!

   Ο άγιος Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος που αποκαλούν αιρετικό μερικοί παλαιοημερολογίτες και οι σύγχρονοι άγιοι που δεν τους παραδέχεται ο παλαιοημερολογίτης Δ. Χατζηνικολάου ως αγίους έχουν κάνει πολτό όλες τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες!

   Αυτή είναι η αλήθεια!
   Περαστικά στον Δημ. Χατζηνικολάου και καλή επιστροφή στην Εκκλησία!!!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
  6. Ψευδο-αγωνιστές είναι οι αιρετικοί που δογματοποίησαν τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια!!!
   Ψευδο-αγωνιστές είναι οι αγιομάχοι!!

   Οι Αντισχισματικοί και Αντιοικουμενιστές είναι οι Ορθόδοξοι αγωνιστές!!!

   Διαγραφή
  7. Στο μπλογκ "ΟΦ" πολλές φορές έκαναν πολτό τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες οι Ορθόδοξοι.
   Αλλά και ο π.Ε. Τρικαμηνάς παρ' όλη την πλάνη του για υποχρεωτική αποτείχιση, απέναντι του παλαιοημερολογιτισμού είναι σωστός αφού απορρίπτει τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και έχει γράψει πολλά για τις παλαιοημερολογίτικες πλανεμένες απόψεις.

   Διαγραφή
 10. Ὑποβάλλω ἐκ νέου τό προηγούμενον σχόλιόν μου, καθότι ἐκεῖνο ἦτο κακῶς διατυπωμένον:

  Ἐπειδή ἔχω κουρασθῆ ν' ἀναιρῶ τίς διαστροφές πού ἔχουν γραφῆ πάνω στό θέμα, ἡ πλέον φανερή ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου Ἑορτολογίου ἔγινε δῆθεν γιά ἀστρονομικούς καί πολιτικούς λόγους, ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔγινε χάριν τῆς προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μέ τήν ἐκ τῶν προτέρων γνωστήν συνέπειαν τήν λειτουργικήν διάσπασιν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁπότε τό ζήτημα ἔχει προφανεῖς δογματικές διαστάσεις, ἁπλῶς παραπέμπω τούς καλοπροαιρέτους ἀναγνώστας στά ἀκόλουθα ἄρθρα μου:
  http://koukfamily.blogspot.com/2017/09/blog-post_16.html
  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_23.html#comment-form
  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_7.html
  https://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_82.html
  http://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_768.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλανεμένα είναι τα άρθρα του παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου!
   Πολύ πλανεμένα!

   Διαγραφή
  2. ΠΡΟΣΟΧΗ=ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΣΟΧΗ!
   Πολύ πλανεμένα τα άρθρα του Δ. Χατζηνικολάου! Πολύ πλανεμένα!

   Διαγραφή
 11. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  Αγαπητέ Ανώνυμε, πού είναι το σχόλιο σου κάτω από το δικό μου, αν θες στο τέλος βάλε κάποιο χαρακτηριστικό γιατί μπορεί να γράψουν και άλλοι, και να γνωρίζω σε ποιον απευθύνομαι.

  Ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου για τα άρθρα, που μου είπες να κοιτάξω.
  Για να μην για να μην πω και εγώ πράγματα, που έχουν χίλιο ειπωθεί.

  Πιστεύω ότι κατανόησα πολλά πράγματα, και θα προσπαθήσω να γίνω σαφής.
  Πριν ξεκινήσω να γράφω, θέλω να με πιστέψεις, πως είμαι καλοπροαίρετος
  Στο τελευταίο σχόλιο μου γράφω: ΚΑΚΏΣ, ΚΆΚΙΣΤΟΣ, ΆΛΛΑΞΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ.
  Είχα και εγώ πολλές ανησυχίες για αυτό το θέμα, και οικονόμησε ο Θεός και γνώρισα ασκητές στο Άγιο Όρος, που μου λύσανε όλες τις απορίες.

  Όλοι γνωρίζουμε, πώς πουθενά δεν αναγράφεται ακριβή ημερομηνία, πότε εγεννήθη ο Σωτήρας μας Χριστός.
  Για αυτό και οι πρώτοι Χριστιανοί, πού βρισκόταν στις κατακόμβες, εορτάζανε την Γέννηση του Σωτήρος Χριστού, μαζί με τα Θεοφάνεια, και τα ονόμαζαν Επιφάνεια.

  Το 325 περίπου μ.Χ. οι χριστιανοί της ΡΏΜΗΣ αποφάσισαν από μόνοι τους να μεταθέσουν την εορτή 25η Δεκεμβρίου, τους λόγους που αναφέρω σε πιο πάνω σχόλιο μου.
  Και το 386 στην Κωνσταντινούπολη, εορτάστηκαν πρώτη φορά τα Χριστούγεννα 25η Δεκεμβρίου.

  Ερωτώ; Ποιοι Χριστιανοί γιόρταζαν σωστά τα Χριστούγεννα;

  Αυτοί που ήταν μέσα στις κατακόμβες, και κινδύνευαν μέρα νύχτα, με την τιμωρία του μαρτυρίου;
  Ή αυτοί που άλλαξαν την ημερομηνία, και ισχύει μέχρι σήμερα, την 25η Δεκεμβρίου;

  2 ΕΡΏΤΗΣΗ. Το Άγιο Όρος όλο, αντέδρασε σθεναρά στην αλλαγή του ημερολογίου, και κράτησέ το πατρώο, που είναι και το σωστό.
  Γιατί δεν έχετε κοινό Ποτήριο με το Άγιο Όρος; (Την απάντηση τη γνωρίζω).
  Δυστυχώς δεν έχετε κοινό Ποτήριο με όλα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία.
  Που έχουν το πατρώο ημερολόγιο με σας.
  Άρα δεν είναι οι 13 μέρες, και δεν υπάρχει σε καμία Οικουμενική Σύνοδο
  Που να αναφέρει την ημερομηνία εορτασμού των Χριστουγέννων.

  Θα συνεχίσω μήπως δεν το πάρει ολόκληρο
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Και ο λόγος που δεν έχετε κοινό Ποτήριο μεταξύ σας, εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σοβαρός.
  Έχω χρόνια να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά τότε που είχα και εγώ τις ανησυχίες μου, γνώριζα ότι η μεν ήταν με τον Μακάριο, εί δε, δεν θυμάμαι το όνομά του με ποιον ήταν.
  ΚΑΙ Ο ΛΌΓΟΣ ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ ΣΟΒΑΡΌΣ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΎΣΕ Ο ΈΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΛΛΟΝ, ΌΤΙ ΔΈΝ ΈΧΕΙ ΔΙΑΔΟΧΉ. ΚΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΆΚΥΡΑ. ΆΡΑ ΣΕ ΕΣΆΣ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΌΣ Ο ΦΌΒΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΔΟΧΉΣ.
  (Γνωρίζω μοναστήρι στην Θεσσαλονίκη που δεν τον δέχονται ούτε με το νέο, ούτε με το παλιό ημερολόγιο, είναι αυτοχειροτόνητος και τσαρλατάνος).

  Δόξα τω Θεώ στο Νέο Ημερολόγιο, αμφισβήτηση διαδοχής δεν υπάρχει.

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΛΆΒΩ, ΘΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΊΑ ΤΟΥ ΘΈΜΑΤΟΣ.

  Ο λόγος είναι o παναιρεσιάρχης Βαρθολομαίος, είδα που έγραψες άρθρο για τον πατέρα Ευθύμιο Τρικαμηνά, (προσωπικώς δεν τον γνωρίζω, μόνο από κάποια γραφόμενα).
  Και γράφεις σε προηγούμενο άρθρο από αυτά που είδα, ότι ενώ στην αρχή βάδιζε ορθώς, μετά πλανήθηκε και αυτός.
  Ο Κύριος θα μας κρίνει για αυτό που είμαστε, και όχι για αυτό που ήμασταν (αυτό είναι πολύ σωστό, εκεί που θα σε βρω, εκεί και θα σε κρίνω).

  Ο Μακαριστός γέροντας Γρηγόριος της μονής Δοχειαρίου άκουσε τι λέει που πιστεύω τα έχεις ακούσει.

  https://youtu.be/s1w7pCM3hpg

  Έχουν το ίδιο πατρώο ημερολόγιο με σας, και την ίδια γνώμη για τον Βαρθολομαίο και με εσάς, και με εμάς.
  ΈΧΕΤΕ ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ; ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΌΧΙ.

  ΜΕ ΕΜΆΣ ΈΧΟΥΝ ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ; ΦΥΣΙΚΆ ΝΑΙ.

  ΚΙ ΆΜΑ ΘΕΣ ΘΑ ΣΕ ΓΡΆΨΩ ΔΕΚΆΔΕΣ ΟΝΌΜΑΤΑ ΓΕΡΌΝΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΜΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ.

  ΤΕΛΙΚΆ ΟΙ 13 ΜΈΡΕΣ, ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΌ ΘΈΜΑ, ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΊΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΊ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ.
  ΣΥΜΦΏΝΗΣΕ ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΊΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΈΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΊΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ Η ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ, ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ.

  ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΈΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ ΜΕ ΌΛΟΥΣ.
  ΕΝΏ ΕΣΕΊΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΏΟ, ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΜΕ ΚΑΝΈΝΑΝ; ΑΦΟΎ ΔΕΝ ΆΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ.

  ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΓΡΆΦΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΈΝΤΕ ΆΡΘΡΑ ΣΟΥ.
  ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΣΤΑ ΑΠΑΝΤΉΣΩ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΑ ΣΕ ΈΝΑ ΒΙΒΛΊΟ ΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ.
  ΘΑ ΤΟ ΣΤΕΊΛΩ ΜΌΝΟ ΤΟΥ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΣΕ ΣΧΌΛΙΟ.
  ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΘΈΛΩ ΝΑ ΦΑΝΕΊ ΌΤΙ ΚΆΝΩ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΩ ΟΎΤΕ ΤΟΝ ΕΚΔΌΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΣΎΣΤΗΣΕ ΑΣΚΗΤΉΣ ΑΠΌ ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ.
  ΚΑΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΉΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΊΟΥ, ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΊΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΑΝ ΝΟΜΊΖΕΙ ΌΤΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ.


  ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΕΊΣΩ ΜΕ ΑΥΤΌ.

  Δεκάδες Πιστοί και Ιερείς, ακόμα και Μητροπολίτης πήγε αυτόφωρο.
  Όλοι διώχθηκαν για την Πίστη του Χριστού. (Φυσικά αυτοί βγήκαν στην δημοσιότητα από καταγγελίες αντίθεον και αντίχριστον ανθρώπων).
  Και χιλιάδες άλλοι λειτουργήθηκαν όπως οι πρώτοι Χριστιανοί στις κατακόμβες.

  Για το πατρώο δεν ακούσαμε τίποτα απολύτως, σιγή ιχθύος.

  Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΟΜΟΛΟΓΊΑ ΘΑ ΦΑΝΕΊ ΣΤΟ ΦΡΌΝΗΜΑ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΆΦΟΡΑ ΗΜΕΡΏΝ.

  Υ.Γ. βρες το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που έγραψε:
  ΕΊΜΑΣΤΕ ΘΕΌΛΆΤΡΕΣ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΧΡΌΝΟΛΆΤΡΕΣ. (Θα σε ωφελήσει πολύ).

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχουν κουραστεί οι Ορθόδοξοι που απορρίπτουν και τα σχίσματα και τον οικουμενισμό να απαντούν στις αερολογίες του Δημ. Χατζηνικολάου, με σχόλια ουσιαστικά και ορθόδοξα.

   Τα άρθρα του έχουν πολλές πλάνες. Προσοχή σε όσους δεν έχουν γνώσεις εκκλησιαστικές και γερά θεμέλια!!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
 13. Για το βιβλίο που είχα αναφέρει τελικά δεν θα το δημοσιεύσω.
  Γιατί γράφει κάποιες ακρότητες για το πατρώο ημερολόγιο, που δεν με αρέσουν.

  Δυστυχώς υπάρχουν και ζηλωτές στο Άγιο Όρος στην παλιά Μονή Εσφιγμένου
  ( δυστυχώς σήμερα αυτοί που πήγαν, στην θέση τους, είναι αγαπούληδες, και οικουμενιστές).
  που λένε: είτε βλέπεις έναν ιερέα με το νέο ημερολόγιο, είτε έναν γάιδαρο είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία.
  Ακόμα κι αν δεν δέχεσαι την ιεροσύνη του, είναι όμως εικόνα του Θεού.
  (Ευτυχώς πολύ ελάχιστοι συμφωνούν σε κάτι τέτοιο). Για αυτό και πολύ Εσφιγμενίτες είχαν φύγει, και πήγαν σε κελιά.
  Γνώρισα ζηλωτές Ασκητές σχεδόν πριν 20 χρόνια που δεν μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Και κανένας δεν μου είπε ότι τα Μυστήρια μας είναι άκυρα.
  Ασκητές που ζουν μέσα σε σπηλιές. Αυτοί που έχουν αφιέρωση τη ζωή τους στον Θεό, σίγουρα ο Θεός τους έχει φανερώσει πιο πολλά πράγματα από εμάς.

  Για αυτό αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Επειδή πιστεύω ότι είστε καλοπροαίρετος. Λέτε την ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

  Κύριε ημών Ιησού Χριστέ φωτισόν μου το σκότος. (Και ο Θεός θα σας φωτίσει να δείτε πιο καθαρά τα πράγματα).

  Εγώ είμαι καλοπροαίρετος και για αυτό δεν έγραψα τον τίτλο του βιβλίου
  Κοινός εχθρός μας είναι ο διάβολος και η παναιρεση του οικουμενισμου.
  Για αυτό ας επικεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας κατά τις παναιρέσεως του οικουμενισμού, που θα φέρει τον αντίχριστο.
  Και ας μην της σπαταλάμε για τις 13 μέρες.

  Και θα κλείσω με αυτό:
  Όταν πρωτοπήγε, το σταθερό τηλέφωνο μέσα στο Άγιο Όρος.
  Κάποια αγνά Γεροντάκια που δεν είχαν βγει ποτέ στον κόσμο και δεν γνωρίζαμε από πολιτισμό, λέγανε: μέσα σε αυτό το καλώδιο υπάρχουν δαιμόνια και παίρνουν τη φωνή του ενός, και τη μεταφέρουν στον άλλον.
  Είναι δαιμονικό να το πετάξετε μακριά.
  Και του απαντούσαν τα καλογέρια του: δεν χαίρεσαι βρε Γέροντα, θα ασχολούνται με αυτό το πράγμα, και δεν θα βρίσκουν χρόνο να πειράζουν εμάς.

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Χρῆστο, Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

   Ὅλες οἱ ἐνστάσεις σου εἶναι παλιές καί ἔχουν ἀνασκευασθῆ. Ἄν διάβαζες προσεκτικά τά ἄρθρα μου, δέν θά τίς ἔγραφες, διότι τά δικά μου ἐπιχειρήματα δέν ἔχουν σχέσιν μέ τήν ἀκρίβειαν τῶν ημερολογίων, ἀλλά μέ την διαίρεσιν καί τήν ἀνατροπήν τῆς Ὀρθοδοξίας πού ξεκίνησε μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ Νέου Ἑορτολογίου (ν.ἑ.), τό ὁποῖον ἐστόχευεν ἀκριβῶς ἐκεῖ, διό καί δέν δύναται νά γίνῃ ἀποδεκτόν. Σήμερον, ἡ κατρακύλα συνεχίζεται μέ ταχυτέρους ρυθμούς (πρβλ. Κολυμπάρι, Οὐκρανικόν κ.λπ.), ὁπότε εἶναι πλέον ὁλοφάνερον ὅτι ἡ κοινωνία μέ τήν αἵρεσιν σᾶς καθιστᾶ «ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ», κατά τούς Ἁγίους Πατέρας. Γιά τίς Συνόδους τοῦ π.ἑ. δεν θ' ἀπολογηθῶ, διότι ἀπό τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2017 ἔχω ἀποτειχισθῆ καί ἀπό αὐτές. Τό «Ἅγιον Ὄρος» κοινωνεῖ με αἱρετικούς, συνεπῶς πίπτει εἰς τά αὐτά ἐγκλήματα μέ αὐτούς. Ἐν ὀλίγοις, πιστεύω μέν ὅτι εἶσαι καλοπροαίρετος, ἀλλά σφάλλεις θανασίμως. Δυστυχῶς, δέν δύναμαι νά συνεχίσω ἐδῶ, διότι τό σύστημα δέν δέχεται τό πολυτονικόν καί αναγκάζομαι νά βάζω δύο φορές τόνους καί πνεύματα.

   Διαγραφή
  2. Αντισχισματικός26 Απριλίου 2020 - 2:49 μ.μ.

   Σφάλλεις θανασίμως Δημ. Χατζηνικολάου όταν ισχυρίζεσαι ότι η ανατροπή της Ορθοδοξίας ξεκίνησε από την αλλαγή του ασήμαντου εορτολόγιου!
   Μεγάλη πλάνη!

   Ακόμα.
   Η αποτείχιση είναι προαιρετική και μόνο προαιρετική στην παρούσα φάση!!!

   Διαγραφή
 14. Η Ορθοδοξία διδάσκει:

  Ούτε στην αγιομαχία!

  Ούτε στα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!

  Ούτε στον οικουμενισμό!

  Είναι πλάνες όλα αυτά!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Και κάτι άλλο. Πολύ σωστά υπογράφουν οι Ορθόδοξοι που χτυπούν τις παλαιοημερολογίτικες στρεβλώσεις και τον οικουμενισμό ως Αντισχισματικοί και Αντιοικουμενιστές και τα παρόμοια. Διότι βρίσκονται απέναντι και στα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα και στον οικουμενισμό!!

  Οι πλανεμένοι να επιστρέψουν στην Εκκλησία αντί να τους φταίνε τα ονόματα των Ορθοδόξων που χτυπούν τον οικουμενισμό και τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα!!!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ακόμα περιμένουμε ν' απαντήσει ο κ. Δ. Χατζηνικολάου.


  Ρώτησε ο "Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής" τον Δ. Χατζηνικολάου:

  "Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

  Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

  Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;"

  Γιατί δεν απάντησε με ένα ναί ή ένα όχι, για να γίνει κατανοητός απο όλους τί πιστεύει;

  Περιμένουμε ν' απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις μονολεκτικά με σαφήνεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Νομίζει πραγματικά ο κ. Δ. Χατζηνικολάου ότι είναι Ορθόδοξος όταν δεν παραδέχεται τους σύγχρονους αγίους;;

  Απορώ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αντισχισματικός26 Απριλίου 2020 - 8:08 π.μ.

  Σχόλιο απο Αντισχισματικό και Αντιοικουμενιστή σε άλλο μπλογκ που είναι μεταφορά λόγων του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου.

  Π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

  "Όχι! Κραυγάζουν οι Παλαιοημερολογίτες! Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας (πότε όμως η Εκκλησία γνώρισε απόλυτη εορτολογική ομοιομορφία;) στέρησε από την Εκκλησία την Χάρη, κατέστησε (άκου και φρίξε!) άκυρα τα Μυστήριά της και επομένως οι Νεοημερολογίτες είναι εκτός Χάριτος, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!

  Αυτός ο φρικαλέος ισχυρισμός, αδελφέ Νικόδημε, αποτελεί φοβερή αίρεση και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Προβίβασαν οι ταλαίπωροι σε Δόγματα πίστεως, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία...ημερολογιακά και εορτολογικά!... κανείς βεβαίως δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας. Κακώς, κάκιστα έγινε η αλλαγή του Ημερολογίου. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να δούμε τα ημερολόγια ως...Δόγματα πίστεως και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι αβυσσαλέα.

  Ας κρατούσαν οι Παλαιοημερολογίτες το παλιό ημερολόγιο, αλλά ας διατηρούσαν την κοινωνία προς την Εκκλησία. Τότε δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος. Αυτοί όμως έφτασαν στο σημείο να αποκοπούν από την Εκκλησία, για να μη...χάσουν την Χάρη και τη σωτηρία!... δεν αγνοώ ότι υπάρχουν Παλαιοημερολογίτες, που δεν δέχονται αυτές τις βλασφημίες, αλλά ποιο το όφελος, εφόσον υπάρχουν άλλοι - και μάλιστα η ηγεσία τους - που υποστηρίζουν αυτές τις αιρετικές θέσεις;"

  Εκ του Βιβλίου:
  ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ

  Του Γέροντος της Ορθοδοξίας π. Επιφανίου Ι. Θεοδωροπούλου
  Έκδοσις Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνος

  Απόδοση στα Νέα Ελληνικά
  Τέζας Γεώργιος
  Φιλόλογος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Οι Ορθόδοξοι που δεν έχουν την κενοδοξία να λένε το όνομά τους δεν πρέπει να κατακρίνονται απο τον παλαιοημερολογίτη Δημ. Χατζηνικολάου επειδή δεν λένε το όνομα τους.
  Σημασια έχουν αυτά που λένε και λάμπουν απο Ορθοδοξία και διώχνουν την καταχνιά των παλαιοημερολογίτικων πλανών και του οικουμενισμού!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὑποκριτά,

   1. «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

   2. «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161)

   Διαγραφή
  2. Και οι Χιλιαστές πίσω απο εδάφια της Αγίας Γραφής προσπαθούν να στηριχθούν για τις αιρετικές απόψεις τους.
   Τί σημαίνει αυτό; Εχουν δίκαιο;

   Καθόλου υποκριτές δεν είναι οι Ορθόδοξοι που δεν πέφτουν στις παλαιοημερολογίτικες πλάνες και στις πλάνες της υποχρεωτικής αποτείχισης!!!

   Διαγραφή
  3. Παλαιοημερολογίτη Δημήτρη Χατζηνικολάου γιατί δεν απαντάς στις ερωτήσεις μονολεκτικά που σε ρώτησαν για 2η φορά με το σημερινό σχόλιο 7:52 πμ;
   Ντρέπεσαι να πεις καθαρά τις απόψεις σου;
   Αν όχι, τότε γιατί δεν απαντάς;

   Διαγραφή
  4. Δεν συμφωνούμε με τις θεωρίες του πλανεμένου παλαιοημερολογίτη και αρνητή της αγιότητας των συγχρόνων αγίων μας, εδώ και αρκετά έτη αποθανόντος Θεοδώρητου Μαύρου, κληρικού των παλαιοημερολογιτών.

   Διαγραφή
  5. Ο άγιος Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος κάνει πολτό τις απόψεις του παλαιοημερολογίτη Θεοδώρητου Μαύρου.

   Διαγραφή
  6. Λάθος!
   Για 3η φορά ρώτησαν τον κ. Χατζηνικολάου με το σημερινό σχόλιο 7:52 πμ.
   Περιμένουμε τις ειλικρινείς μονολεκτικές απαντήσεις του.

   Διαγραφή
  7. Σᾶς ἔχω πεῖ πολλές φορές στήν «ΟΦ» ὅτι ΔΕΝ διαβάζω τίς σαχλαμάρες πού γράφετε καί βεβαίως δέν πρόκειται ν' ἀπαντήσω σέ ἐρωτήματα πού μοῦ θέτουν οἱ ἀποδεδειγμένως κακοπροαίρετοι αἱρετικοί καί σχισματικοί. Ἄν ἤσαστε καλοπροαίρετοι καί γράφατε ἐπωνύμως, θά τό ἔκαμνα εὐχαρίστως, ἀλλά γνωρίζω ὅτι δέν εἶσθε. Πιστεύω ὅτι εἶσθε πληρωμένοι πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν, μέ ἀποστολήν τήν δημιουργίαν συγχύσεως εἰς τό διαδίκτυον, πνευματικοῦ καμάτου καί λασπολογίας ἐναντίον τῶν Ορθοδόξων. Λοιπόν, ποιός ἠλίθιος θ' ἄνοιγε διάλογον μαζί σας καί γιά ποιόν λόγον;

   Διαγραφή
  8. Οι αρρωστημένες φαντασίες περι πληρωμένων πράκτορων για τους Ορθόδοξους που δεν δέχονται ούτε την παλαιοημερολογίτικη πλάνη ούτε τον οικουμενισμό είναι οι σαχλαμάρες και λασπολογίες και μπουρδολογίες!

   Σκέτη μπουρδολογία και η προσπάθεια ταύτισης της καλής προαίρεσης με την επωνυμία, όπου φυσικά σφαλιαρίζεται η παλαιοημερολογίτικη πλάνη!!

   Σκέτη μπουρδολογία όλο το σχόλιο 9;37μμ του Δ. Χατζηνικολάου!

   Διαγραφή
  9. Οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές που δεν δέχονται την παλαιοημερολογίτικη πλάνη και την αγιομαχία δεν είναι ούτε αιρετικοί ούτε σχισματικοί!

   Χώνεψε το Δ. Χατζηνικολάου!

   Διαγραφή
  10. Α! Τώρα άρχισες τα "δεν διαβάζω τις σαχλαμάρες σας";;
   Λιγότερες λέξεις θα χρειαζόσουν να πεις αν απαντούσες μονολεκτικά σ' αυτά που σε ρώτησαν απο το να γράψεις τις σαχλαμάρες του 9:37 μμ για τους Ορθόδοξους σχολιαστές που σε ζορίζουν με τα ορθόδοξα αντισχισματικά τους σχόλια.

   Διαγραφή
  11. Αυτά που γράφουν οι Ορθόδοξοι δεν είναι καθόλου σαχλαμάρες κ. Χατζηνικολάου. Είναι η ορθόδοξη γραμμή. Σαχλαμάρες είναι οι αγιομαχίες και η δογματοποίηση με διάφορους τρόπους των ασήμαντων ημερολόγιων και εορτολόγιων!

   Διαγραφή
 20. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ

  Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, πριν γράψω θα κάνω ένα πρόλογο, για αυτό που αναφέρατε για το πολυτονικό και σας φέρνει σε δυσκολία.
  Εσείς είστε καθηγητής Πανεπιστημίου. Εγώ δεν πήγα ούτε γενικό Λύκειο.
  Γράφω από ένα παλιό tablet φωνητικός, γιατί δεν γνωρίζω να πληκτρολογώ καλά. Έχω μόλις λίγους μήνες που άρχισα να γράφω κάποια σχόλια, και τώρα λόγω του ότι καθόμουνα λόγω του τρομονοΐου, βρήκα χρόνο για να γράφω. Και χρειάζομαι πολλή ώρα για να γράψω ένα σχόλιο,γιατί φωνητικός τα γράφει λάθος, και προσπαθώ όπως μπορώ να τα διορθώσω.

  ΌΜΩΣ ΤΑ ΔΎΣΚΟΛΑ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΑΞΊΑ. (Για αυτό και εσείς ας κοπιάσετε λίγο παραπάνω, δεν πειράζει μισθό παίρνετε).

  Για όλους αυτούς τους Αδερφούς που γράφουν ανώνυμα, το έχω ξαναπεί.
  Γράφοντας το Όνομά μας, δεν είναι κενοδοξία, αλλά Ομολογία, το Όνομά μας το πήραμε μέσα στο μυστήριο της Βαπτίσεως.
  Εδώ και πόσο καιρό, είναι που θέλουν να μας φέρουν την κάρτα του πολίτη πλέον δεν θα έχουμε Όνομα, αλλά θα γίνουμε ένας αριθμός. (Όλες οι συναλλαγές μας θα γίνονται μέσω αυτού του αριθμού, θα είναι η ταυτότητά μας. Για αυτό επουδενί δεν πρέπει να την πάρουμε).
  Για αυτό έχω ξαναπεί στους αγαπητούς Αδελφούς, για να γνωρίζουμε ποιος ομιλεί, επειδή ο ίδιος μπορεί να γράψει και τρεις και τέσσερις φορές.
  Να μην απευθυνόμαστε σε αριθμούς ο 7,56 ή 6,42 ένα παράδειγμα λέω.
  Αλλά σε Πρόσωπο ή έστω ένα ψευδώνυμο. (Δυστυχώς γνωρίζω ότι θα αφήσουν πάλι εσένα και θα πιάσουν εμένα). Και από ότι γνωρίζω στην Ελληνική γλώσσα πληθυντικός σε δεύτερο πρόσωπο δεν υπάρχει, και αυτό είναι ένα φράγκικο savoir vivre.

  Θα μπω τώρα στην ουσία της ομιλίας μου γράφεις: (το κάνω αντιγραφή)

  διότι τά δικά μου επιχειρήματα δέν έχουν σχέσιν μέ τήν ακρίβειαν τῶν ημερολογίων, αλλά μέ την διαίρεσιν καί τήν ανατροπήν της Ορθοδοξίας πού ξεκίνησε μέ τήν εισαγωγήν του Νέου Ἑορτολογίου (ν.ε.),

  (Και εμένα με κουτάκια μου τα βγάζει όπου υπάρχει πολυτονικό αλλά κάθομαι τα σβήνω και τα γράφω όπως άφησα ένα που γράφει ( των ).

  ΆΡΑ ΌΠΩΣ ΛΕΣ: ( ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΩΝ ). ΑΠΛΆ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΩ ΌΤΙ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΣΧΈΣΗ ΟΙ 13 ΜΈΡΕΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΌΠΩΣ ΕΊΠΕΣ ΤΑ ΑΝΑΜΑΣΗΣΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΩ ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΏΝ.

  Και τώρα θα σου απαντήσω για τα άλλα, στο επόμενο σχόλιο μου, υπομονή
  Η ΥΠΟΜΟΝΉ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΕΙΣΗΤΉΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Βλέποντας τα σχόλια τα τελευταία, που επιμένουν σε μία ερώτηση οι Αδερφοί, να απαντήσεις συγκεκριμένα, και δεν απαντάς, θυμήθηκα όταν πρωτοπήγαινα στον Πνευματικό μου.
  Του έλεγα: είμαι αμαρτωλός, και μου απαντούσε: άσε το αμαρτωλός, και πες μου συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά εγώ έλεγα από μέσα μου δεν σκότωσα και κανέναν, τι να πω; Δηλαδή μόνο αμαρτωλός δεν ένιωθα.

  Οσον αφορά το Άγιο Όρος, δεν ξέρω αν σε έχει αξίωση πότε η Παναγία να πας στο περιβόλι Της.
  Λες κοινωνούν με αιρετικούς, δυστυχώς μετά το Ουκρανικό πήγαν στο Άγιο Όρος, σχισματικοί, αυτοχειροτόνητοι, και συλλειτούργησαν σε 4 Μόνες.

  Αλλά όλο το Άγιο Όρος δεν μπορείς να το πεις, γιατί υπάρχουν αλλά δεκαέξι Μοναστήρι,δεκάδες σκήτες και εκατοντάδες κελιά, όχι μόνο δεν συλλειτούργησαν, αλλά δεν τους επέτρεψαν ούτε να μπουν στα Μοναστήρια τους για να προσκυνήσουν.

  Και ερωτώ και θέλω να μου απαντήσεις συγκεκριμένα όπως λέει και ο Πνευματικός μου, το Ουκρανικό έχει 2 χρόνια, πριν το Ουκρανικό είχατε κοινό Ποτήριο;

  Και να μας πεις αν ποτέ είδες στο Άγιο Όρος να συλλειτουργήσει, έστω και ένας αιρετικός, παπικός ή οτιδήποτε άλλο.
  Ούτε το ποδάρι του, δεν τόλμησε να πατήσει ποτέ κανένας.
  ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ ΕΊΧΑΤΕ; (Συγκεκριμένα πράγματα).

  Επειδή είσαι γνώστης της Αγίας Γραφής και χαίρομαι.
  Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας λέει να απαντούμε: το ναι Ναι, και το ου Ου. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

  Και επειδή απευθύνομαι σε καθηγητή Πανεπιστημίου θα ήθελα να του θυμίσω κάτι:

  ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» (Ματθ. ε´, 3)

  Ο κάθε Μακαρισμός του Χριστού έχει και τα ιδιαίτερα θεολογικά του χαρακτηριστικά.
  Ο πρώτος όμως εκ των Μακαρισμών έχει κάτι που δεν έχουν οι άλλοι. Ότι δηλαδή, ενώ στους άλλους όλα τα ρήματα ευρίσκονται στον μέλλοντα χρόνο, στον πρώτο μακαρισμό, τό ρήμα ευρίσκεται στον ενεστώτα.

  Αυτό γίνεται, διότι, όπως σημειώνουν και οι ερμηνευτές, η Βασιλεία στήν οποία θα εισέλθουν οι "πτωχοί τω πνεύματι", ηφίσταται ήδη για αυτούς.
  Ο ''πτωχός τω πνεύματι'' είναι εκείνος που αισθάνεται τις μεγάλες πνευματικές ανάγκες τις οποίες έχει και με ταπεινό βεβαίως φρόνημα ζητά από τον Θεό να τον ευλογήσει σε αυτή την ζωή και να του εκπληρώσει τα προς σωτηρίαν αιτήματα.

  Οι πτωχοί-ταπεινοί άνθρωποι αισθάνονται, εκτός των άλλων, και την καταφρόνηση εκ μέρους του κόσμου, αλλά και την δική τους ανθρώπινη αδυναμία, με αποτέλεσμα συνεχώς να ζητούν από τον ίδιο τον Θεό την εξ ύψους βοήθεια.

  Αυτούς λοιπόν τους πνευματικά πτωχούς, που αναγνωρίζουν την πνευματική τους φτώχεια και τίς πνευματικές ανάγκες τους, ελεεί ο Χριστός.

  Θα γράψω κάτι ακόμα από το συναξάρι, στο επόμενο σχόλιο μου και με αυτό θα κλείσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Χρῆστο, ὅπως ἔγραψα παραπάνω, οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τήν αἵρεσιν εἶναι ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί ἀναθεματίζονται ἀπό τήν Ἐκκλησίαν! Συνεπῶς, ἐφόσον τό Ἅγιον Ὄρος καί τυχόν ἄλλοι πού ἔχουν μέν ὀρθόδοξον φρόνημα, ἀλλά κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ! «Εἰ δέ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων, ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ Κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι» (Β' Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου). Δηλαδή, κατά τούς Ἁγίους Πατέρας, «ἡ κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν εἶναι προφανής ἔκπτωσις καί ἀνατροπή τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὁ αἱρετικόν δεχόμενος τοῖς αὐτοῦ ἐγκλήμασιν ὑπόκειται».

   Διαγραφή
  2. Ευλογημένε κύριε Δημήτρη, αυτά που γράφεις, ακριβώς έτσι είναι.

   «Εἰ δέ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων, ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ Κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι» (Β' Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου).

   Αυτό ισχύει αν υπάρχουν συλλειτουργία, ακόμα και απλές συμπροσευχές.

   ΘΑ ΞΑΝΑΚΆΝΩ ΤΗΝ ΕΡΏΤΗΣΗ, ΜΟΥ ΜΉΠΩΣ ΔΕΝ ΈΓΙΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΌΣ.

   ΡΏΤΗΣΑ ΑΝ ΕΊΧΑΤΕ ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ, ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΌ.
   ΚΙ ΑΝ ΕΊΔΑΤΕ ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΜΊΑ ΣΥΝΠΡΟΣΕΥΧΉ, ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΥΛΛΕΊΤΟΥΡΓΟ, ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ, ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΔΕΊΞΕΤΕ ΜΕ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ.

   ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΊΤΕΣ ΑΠΟΚΌΠΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΆΝΤΕΣ, ΚΟΙΝΌ ΠΟΤΉΡΙΟ ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΟΎΤΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 50 ΧΡΌΝΙΑ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΉΤΑΝ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟΣ). ΑΝ ΕΊΧΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΟΎΣΑ ΜΑΖΊ ΣΟΥ, ΘΑ ΣΟΥ ΈΛΕΓΑ ΑΡΚΕΤΆ ΠΡΆΓΜΑΤΑ, ΕΊΣΑΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΊΡΕΤΟΣ ΜΟΥ ΆΡΕΣΑΝ ΤΑ ΣΧΌΛΙΑ ΠΟΥ ΈΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΏΣ. ΚΑΙ ΕΊΧΑ ΌΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΉ ΔΙΆΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΉΣΩ ΜΑΖΊ ΣΟΥ.
   ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΌΝΟ ΠΟΥ ΣΠΑΤΆΛΗΣΕΣ.

   Ο ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ. ΚΑΙ ΕΜΕΊΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΎΜΕ.
   ΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΎΜΕ; Διωγμό, πείνα, ή Μαχαίρα, όπως μας λέει ο πρώτος μετά τον Ένα, ο Απόστολος των εθνών Παύλος.

   Διαγραφή
  3. Αντισχισματικός27 Απριλίου 2020 - 2:19 π.μ.

   Χρήστο ρώτησε τον αν δέχεται τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας μας.
   Πώς και δεν βλέπει την αγιότητα τους;
   Τί είδους πνεύμα είναι αυτό που αρνείται την αγιότητα των συγχρόνων αγίων;

   Διαγραφή
 22. Κι όλα αυτά αγαπητέ κύριε Δημήτρη που σου γράφω, δεν είναι από έναν άνθρωπο που δέχεται το δαιμονικό (πίστευε και μη ερεύνα). Και λένε κάποιοι έτσι τα βρήκαμε έτσι συνεχίζουμε.
  Αλλά την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ( να ερευνάτε τας γραφάς).

  Έγραψες για τον εθνο ιερομάρτυρα Χρυσόστομο, ότι ήταν μασόνος. Ακόμα και έτσι να ήταν.

  Αν με άλλα λόγια ο άγιος ιερομάρτυς Χρυσόστομος ενδιεφερόταν μόνο για την Πατρίδα δεν θα ήταν κουτός να παραμείνει στη θέση του για να σφαγιασθή δωρεάν και άνευ λόγου, μια και η υπόθεση της Πατρίδος είχε πλέον χαθή.
  Έμεινε όμως, διότι ήταν ο πνευματικός Ποιμενάρχης του λαού του και θυσιάστηκε, τολμώ να πω, πρώτα υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος.

  Στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο έχουμε αναγνώριση ως αγίων ανθρώπων που εμαρτύρησαν υπέρ Χριστού, έστω και αν ήσαν αβάπτιστοι.

  Μαζί με τον υπέργηρο Άγιο Χαράλαμπο, την ίδια μέρα εορτάζουμε και τον δήμιο του.
  Ο δήμιος του, η εργασία του ήταν να παίρνει κεφαλιά Χριστιανών, βλέποντας όμως την πραότητα, και την ανεξικακία του Αγίου Χαραλάμπους, συγκλονίστηκε, πίστεψε στον Χριστό, και μαρτύρησε πριν τον Άγιο Χαράλαμπο.

  Στους Αγίους Σαράντα Μάρτυρες, στην παγωμένη λίμνη της σεβαστείας.
  Βλέπουμε να ολιγοψυχή ο ένας μάρτυρας, και την θέση του να παίρνει, ο στρατιωτικός πρώην δήμιος του.

  Βλέπουμε ότι το Λουτρό του αίματος, ισοδύναμη με το Λουτρό της Βαπτίσεως, καθαρίζει τον άνθρωπο, από οποιαδήποτε αμαρτία και αν είχε.

  Και όταν το Άγιον Πνεύμα, βλέπει την προαίρεση του ανθρώπου, Του δίνει το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει, το δώρο του Μαρτυρίου.

  Γιατί μόνο αυτήν είναι δική μας η προαίρεση, ότι καλό κι αν κάνουμε όλα του Τριαδικού μας Θεού είναι. Αν φύγει η Χάρις του Τριαδικού Θεού από πάνω μας θα γίνουμε οι χειρότεροι των χειρότερων.

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ, ΑΔΈΡΦΙΑ ΜΟΥ.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Θα επαναλάβω τις ερωτήσεις αφού ακόμα περιμένουμε ν' απαντήσει ο κ. Δ. Χατζηνικολάου.
  Μέχρι ν' απαντήσει θα το επαναλαμβάνουμε.


  Ρώτησε ο "Αντισχισματικός και Αντιοικουμενιστής" τον Δ. Χατζηνικολάου:

  "Δηλαδή τί μας λες παλαιοημερολογίτη Δ. Χατζηνικολάου ότι όλοι εμείς που δεν ακολουθήσαμε το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα είμαστε σχισματικοί;

  Παραδέχεσαι τον μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο ως κανονικό μητροπολίτη Κερκύρας;

  Την αναίδεια της αγιομαχίας δηλαδή της αναιδούς κατηγορίας των συγχρόνων αγίων Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιακώβου Τσαλίκη, Εφραίμ Κατουνακιώτη την γνωρίζεις Δ. Χατζηνικολάου; Την αποδοκιμάζεις; Δέχεσαι τους σύγχρονους αγίους της Εκκλησίας ως αγίους;"

  Γιατί δεν απάντησε με ένα ναί ή ένα όχι, για να γίνει κατανοητός απο όλους τί πιστεύει;

  Περιμένουμε ν' απαντήσει στις πιο πάνω ερωτήσεις μονολεκτικά με σαφήνεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» λαμπρύνει τα χείλη αγωνιστών χριστιανών, ανδρών που προτιμούν να παραδοθούν «εις κρίμα θανάτου» για την αγία πίστη του Χριστού παρά να αθετήσουν «ιώτα εν η μίαν κεραίαν» της διδασκαλίας της Εκκλησίας, ψυχών που δεν θυσιάζουν τον Ένα για τίποτα, αλλά θυσιάζουν προθύμως τα πάντα για τον Ένα!

  Ένα τέτοιο φρόνημα είναι χωρίς αμφιβολία επαινετό, οδηγεί σε απάρνηση του εαυτού μας, σε θυσιαστική προσφορά και εκδαπάνηση υπέρ του Κυρίου.

  Μπορεί, όμως, το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» να λέγεται και από ψυχές ανειρήνευτες, από ανθρώπους που διαθέτουν «ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν» και προτίθενται να βιαιοπραγήσουν και να εγκληματήσουν, ακόμη και να φονεύσουν άλλους ανθρώπους.

  Αυτό που βαρύνει, λοιπόν, στο παραπάνω σύνθημα είναι τίνος τον θάνατο εννοούμε, τίνος το αίμα είμαστε έτοιμοι να χύσουμε.

  Μήπως του συνανθρώπου; Αν ισχύει αυτό, το φρόνημά μας απέχει πολύ από το «μυριάκις υπέρ σού τεθνηξόμεθα» του Ιωσήφ Βρυεννίου, και ασφαλώς δεν αναπαύει τον Θεό.

  Ο Κύριός μας σταυρώθηκε, δεν σταύρωσε· θανατώθηκε, δεν θανάτωσε. Ο ταπεινός Ιησούς «λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει».

  Οι Μάρτυρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έκαμαν πράξη το «Ορθοδοξία ή Θάνατος» στην ορθή του εκδοχή, συγχωρούσαν και αγαπούσαν ακόμη και τους διώκτες και βασανιστές τους.

  Έχουμε την πεποίθηση ότι το φρόνημα ομολογίας και θυσίας υπέρ του Κυρίου δεν μπορεί να συμβαδίζει με την εμπάθεια και την σκληρότητα προς τον αδελφό και συνάνθρωπο.

  Πρώτα ο Θεός θα γράψω κάτι ακόμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ἀγαπητέ μου Χρῆστο, ὅπως ἀποδεικνύω στά ἄρθρα μου, ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. ἔγινε χάριν τῆς προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος τό 1924 εἶχε τήν μορφήν τῆς «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν», τοὐτέστιν τήν ὑποταγήν τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Παπισμόν, καί μάλιστα μέ τήν βεβαίαν συνέπειαν τοῦ σχίσματος (τοὐλάχιστον στό λατρευτικόν ἐπίπεδον). Συνεπῶς, τό θέμα εἶναι δογματικόν, παρά τά ἀντίθετα πού ἔχουν πεῖ ἀκόμη καί ἐπιφανεῖς καί καλοπροαἰρετοι θεολόγοι, ὅπως ὁ ἀείμνηστος Ν. Σωτηρόπουλος, οἱ ὁποῖοι δέν ἠρεύνησαν τό θέμα ὅσον ἔπρεπε, ἀλλ' ἠρκέσθησαν στά ὅσα διεστραμμένα καί ἐμπαθῆ ἔγραψαν ἄλλοι, ὅπως ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακουλόπουλος, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος κ.ἄ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐδέχθησαν τό ν.ἑ. ἦσαν ἐν δυνάμει σχισματικοί καί ἐν δυνάμει αἱρετικοί, ὄχι ὅμως καί ἐν ἐνεργείᾳ, ὁπότε ἐγώ τοὐλάχιστον δέν ἰσχυρίζομαι ὅτι δέν εἶχαν ἔγκυρα μυστήρια. Οἱ Γραφές, οἱ Πατέρες καί οἱ ἱεροί Κανόνες, ὅμως, ἐπιβάλλουν τήν ΔΙΑΚΟΠΗΝ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας, δηλαδή τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου. Ὅσοι ἐκράτησαν μέν τό π.ἑ., ἀλλά συνέχισαν νά ἔχουν κοινωνίαν μέ τούς Ν/Ητας ἁπλῶς πίπτουν εἰς τό αὐτό ἔγκλημα (τοῦ σχίσματος) καί βεβαίως συνείργησαν εἰς τούς φοβερούς διωγμούς κατά τῶν Π/Ητῶν. Συνεπῶς, δέν ἦτο ἐκκλησιολογικῶς ὀρθόν νά ὑπάρχῃ κοινωνία μέ τούς Ν/Ητας, οὔτε καί μέ ὅσους ἐκράτησαν μέν τό π.ἑ., ἀλλά κοινωνοῦσαν μέ τούς Ν/Ητας. Ἀπό τό 1948 (ἔνταξις τοῦ Πατριαρχείου Κων-λεως στό ΠΣΕ) καί ἐντεῦθεν ἄρχισε πλέον ἀναφανδόν ἡ κήρυξις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ τήν περιβόητον «Δήλωσιν τοῦ Τορόντο» (1950), μέ τήν ἐπίσημον «ἄρσιν τῆς ἀκοινωνησίας» (τοὐτέστιν, «ἄρσιν τοῦ σχίσματος») μέ τόν «πάπαν» (7-12-1965), μέ τίς συμφωνίες ἑνώσεως μέ Μονοφυσίτας (Σαμπεζύ, 1990) καί παπικούς (Μπαλαμάντ, 1993), μέ συλλείτουργα μέ τόν «πάπαν», μέ τήν ἀναγνώρισίν του ἐκ μέρους τῶν «ὀρθοδόξων πατριαρχῶν» Ἀθηναγόρου, Δημητρίου καί Βαρθολομαίου ὡς «ἁγιωτάτου ἀδελφοῦ», μέ τήν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματός του στά δίπτυχα τοῦ Πατριαρχείου Κων-λεως κ.λπ. Ὅλ' αὐτά δείχνουν τόν σκοπόν γιά τόν ὁποῖον ἔγινε ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, τόν ὁποῖον ἄλλωστε ὁμολογοῦν στίς ἐγκυκλίους καί τά βιβλία των οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί. Συνεπῶς, ὀρθῶς διεκόπη ἡ κοινωνία μέ αὐτούς ἀπό τό 1924. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὗρεν τήν συνέχειάν της εἰς τάς τάξεις τοῦ π.ἑ., ὅπου δυστυχῶς κι ἐκεῖ εἰσεχώρησεν ὁ Παμμίαρος Διάβολος! Σοῦ παραθέτω ἕν πρόσφατον βίντεο, τό ὁποῖον δείχνει ξεκάθαρα τί δέον γενέσθαι, ἰδίως γιά μετά τό Κολυμπάρι:

  Γέρων Σαββας Λαυριώτης: Η Εκκλησία εν Διωγμώ
  https://orthodox-voice.blogspot.com/2020/04/blog-post_397.html


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή τώρα είδα το άρθρο σου αγαπητέ κύριε Δημήτρη, και επιμένεις τόσο πολύ για το νεο ημερολογιο, και όχι εορτολόγιο γιατί οι εορτές παραμένουν το ίδιο.
   Ας σου μιλήσω με στοιχεία και στο τέλος, χώρια θα σου γράψω το βιβλίο μπας και καταλάβεις κάτι, γιατί έχει 150 σελίδες και θα χρειαστώ 500 σχόλια.

   ΓΝΩΡΊΖΕΙΣ ΌΤΙ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΌ, ΠΟΥ ΤΌΣΟ ΚΌΠΤΕΣΕ, ΕΊΝΑΙ ΆΚΡΩΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΌ;
   Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον λόγο του στο Γενεθλίων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ( ΛΟΓΟΣ Α' 5 ). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΉΣ.
   Ο λόγος εξεφωνήθη στην Αντιόχεια το 386 μ.Χ. το ημερολόγιο τους ήταν το Μακεδονικό. ΠΙΘΑΝΌΤΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΜΈΓΑ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟ.
   Οι μήνες κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν.

   1 Υπερβερεταίος (Οκτώβριος)
   2. Δίος (Νοέμβριος)
   3. Απελλαίος (Δεκέμβριος).
   Θα τους δεις στο βιβλίο τους υπόλοιπους.

   Ας δούμε τώρα το Ιουλιανό

   ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ καταρχάς ήταν ο ενδέκατος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου.
   Πιο αργότερα όταν μετατεθεί η Πρωτοχρονιά από τον Μάρτιο στον Ιανουάριο κατέστη ο πρώτος. Γύρω στο 540 π.Χ.
   Από το 153 προ Χριστού ήταν συνδεδεμένος με ειδωλολατρικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες ετελούντο οργιαστικές εορτές.τον μήνα αυτό είχε καθιερωθεί να αναλαμβάνουν τα αξιώματα τους οι Υπατοι της Ρώμης.

   ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ ήταν ο δωδέκατος μήνας αργότερα έγινε δεύτερος.
   Καταρχάς είχε 30 ημέρες.
   Επι ημέρες Ιουλίου του Καίσαρα ΑΦΑΊΡΕΣΕ μία ημέρα ώστε να έχει 29.
   Και ο Ιούλιος πήρε 31 ημέρες.
   Αργότερα ο Καίσαρ Αύγουστος (Σεβαστός). Αφαίρεσε μία ακόμα μέρα την οποία πρόσθεσε στο τέλος του Αυγούστου προς τιμήν του ονόματος του.
   Και έτσι έμεινε ο καημένος ο Φεβρουάριος με 28.
   Ο δε Αύγουστος πήγε και αυτός 31.

   ΜΆΡΤΙΟΣ ο Ρώμος ιδρυτής της Ρώμης τον ονόμασε Μάρτιο από το όνομα Μαρς Θεού του πολέμου, ο Θεός Άρης των Ελλήνων.

   Και ούτω καθεξής.

   ΔΗΛΑΔΉ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΊ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΏΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΊΟΥ ΤΟΥ ΑΊΜΑΤΟΣ ΔΈΧΤΗΚΑΝ ΈΝΑ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΠΟΥ ΥΜΝΟΎΣΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ.
   ΠΟΥ ΕΊΧΑΝ ΚΥΛΉΣΕΙ ΣΤΟ ΑΊΜΑ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΎΣ.

   ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΟΙ ΓΟΧ, ΚΑΤΑΛΆΒΑΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΜΕΤΆ ΤΟ 1924 ΚΑΙ ΛΆΒΕΤΕ ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΣΑΣ.
   ΠΌΣΟ ΥΠΟΚΡΙΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΈΡΝΕΙ ΈΝΑΝ ΆΝΘΡΩΠΟ.

   ΘΑ ΠΩ ΚΑΙ ΚΆΤΙ ΑΚΌΜΑ ΓΙΑΤΊ ΜΕ ΈΒΓΑΛΕΣ ΈΞΩ ΑΠΌ ΤΑ ΡΟΎΧΑ ΜΟΥ.
   ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ...


   Διαγραφή
  2. Πλανεμένα αυτά που γράφει ο Δημ.Χατζηνικολάου και στο σχόλιο 2:48 μμ!!!
   Προσπάθει να εμφανίσει τις πλάνες του σαν την σωστή γνώση και τους μεγάλους Θεολόγους σαν τον άγιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο και τον αείμνηστο Νικόλαο Σωτηρόπουλο ως μη γνωρίζοντες καλά ή παραπλανηθέντες απο άλλους!!!

   Καθόλου εμπαθή και καθόλου διεστραμμένα δεν έγραψαν οι αείμνηστοι αρχιμανδρίτες π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος και π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος! Πολύ σωστά και απαθή ήταν όλα αυτά που έγραψαν για τις πλάνες του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος!

   Ορθόδοξος

   Διαγραφή
 26. ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.

  Αγαπητέ Αντισχισματικέ, την ερώτηση που μου λες να κάνω στον κύριο Δημήτρη, δες το σχόλιο μου 26 Απριλίου 8:36 μ.μ.

  Βλέποντας τα σχόλια τα τελευταία, που επιμένουν σε μία ερώτηση οι Αδερφοί, να απαντήσεις συγκεκριμένα, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΆΣ, θυμήθηκα όταν πρωτοπήγαινα στον Πνευματικό μου.

  Του την είχα κάνει ήδη και εγώ, θα σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Δημήτρη σε όλα. Όλες οι ερωτήσεις μου ήταν ρητορικές,γνωρίζω από πρώτο χέρι τι γίνεται με τους παλαιοημερολογίτες, ίσως και περισσότερα από τον κύριο Δημήτρη. Γιατί γνώρισα και ανθρώπους που φύγαν από το παλαιό ημερολόγιο, αλλά και ζηλωτές στο Άγιο Όρος. Ο ζηλωτισμος είναι ευλογία, η πώρωση και ο φανατισμός είναι καταδικαστέα.
  Αλλά όλα αυτά που θέλω να γράψω, δεν θα φτάσουν ούτε 100 σχόλια.

  ΑΝ Ο ΚΎΡΙΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΉΓΕ 1 ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΊΤΕΣ.
  ΕΓΏ ΘΑ ΠΉΓΑΙΝΑ 101 ΑΝ ΥΠΉΡΧΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΌ ΘΈΜΑ, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΚΆΝΕΙ ΣΧΊΣΜΑ.

  ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ ΣΎΣΣΩΜΟ ΤΟ 1970 ΈΚΑΝΕ ΠΑΎΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΎΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΌΝΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΌΡΑ. ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ ΤΟ 1973 ΠΟΥ ΕΚΟΙΜΉΘΗ, ΤΟ ΆΓΙΟ ΌΡΟΣ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΆΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΎΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΎΝΟΥ.
  Όπως και ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης πατήρ Αυγουστίνος.
  Ο Μητροπολίτης Παραμυθιάς και ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως

  Ο Άγιος Παΐσιος εκείνη την περίοδο είχε κοινοβιακή ζωή στην ΙΕΡΆ ΜΟΝΉ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΉΤΑ ΑΓΊΟΥ ΌΡΟΥΣ.
  Πρωτοστάτησε στην παύση του μνημοσύνου, υπάρχουν δύο επιστολές του
  21/11/1968 και 23/1/1969.
  Κάποιοι λένε ότι ο Άγιος Παΐσιος δεν έπαψε να μνημονεύει τον Αθηναγόρα.
  Είναι τόσο ανιστόρητοι και συκοφάντες, αφού ο Άγιος Παΐσιος δεν είχε Ιεροσύνη, και μόνο ο Ιερέας μνημονεύει όταν γίνεται Θεία Λειτουργία τον Πατριάρχη, αν τους έκοβε λίγο δεν θα λέγανε ανοησίες.

  Κύριε Δημήτρη δέστε τα πράγματα αντικειμενικά, το Άγιο Όρος έχει το πατρώο ημερολόγιο, είχε παύσει να μνημονεύει τον μασόνο Πατριάρχη Αθηναγόρα. Γνωρίζουμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν είναι Επισκοποκεντρικά αλλά Χριστόκεντρικα.
  Τι σας χώριζε πάλι από το να έχετε κοινό Ποτήριο;

  Όσο για τον Άγιο Παΐσιο, από το 1924 και μετά δεν αναγνωρίζουν τίποτα και κανέναν, ακόμα και μεταξύ τους, δεν αναγνωρίζουν οι μεν, τους δεν.
  Για να γίνει μία χειροτονία Επισκόπου, χρειάζονται τρεις Επίσκοποι.
  Στο παλαιό ημερολόγιο όχι μόνο δεν τήρησαν αυτό το Δογματικό θέμα, αλλά κι άλλους που τους ανθεμάτησαν, συνέχισαν να λειτουργούν.
  Δυστυχώς άκρη δεν βγάζεις, έφτασαν σε σημείο να έχουν άκυρα μυστήρια.
  Μέσα από αυτό το βιβλίο θα μπορούσα να γράψω και Ονόματα και ημερομηνίες και αποδεικτικά στοιχεία.
  Ας ψάξει ο κύριος Δημήτρης και θα βρει πολλά πράγματα.

  Οπότε δεν χρειάζεται να κουράζουμε άλλο τον αγαπητό κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου.

  Θα σας πω δυστυχώς και τον λόγο που πηγαίνουν κάποιοι στους παλαιοημερολογίτες, θα βάλω το μαχαίρι στο κόκκαλο και θα πω αλήθειες που θα πονέσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Και να κάνω μία διευκρίνιση στο προηγούμενο σχόλιό μου.
  Οι πρώτοι Χριστιανοί του μαρτυρίου, δεν έδωσαν καμία σημασία ούτε στις αλλαγές στις ημερομηνίες των Εορτών, ούτε ακόμα και στους Μήνες.
  Ο 11ος έγινε πρώτος, ο δεύτερος τέταρτος. Είχαν ονόματα Ρωμαίων αυτοκρατόρων. ΓΙΑΤΊ ΑΠΛΆ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΧΡΌΝΟΛΆΤΡΕΣ. ΟΎΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΜΈΝΕΙ
  ΕΝΏ ΟΙ ΓΟΧ ΠΑΜΠΌΝΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΈΒΛΕΨΑΝ ΌΛΑ.

  ΌΤΑΝ ΈΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ ΤΟ 1924.
  ΌΛΟΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΊΣΚΟΠΟΙ ΕΊΧΑΝ ΠΆΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΈΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ.

  ΟΙ ΓΟΧ ΉΤΑΝ ΌΛΟΙ ΑΚΈΦΑΛΟΙ, ΜΕΤΆ ΈΝΤΕΚΑ ΧΡΌΝΙΑ ΟΛΌΚΛΗΡΑ, ΠΉΓΑΝ ΤΡΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΊΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΝΈΟ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΌ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ.
  ΤΑ ΟΝΌΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΊΟ.

  ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΑΣ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΟΥΣΊΑ.
  Δυστυχώς για αυτούς επειδή τρέφουν ένα νοσηρό φανατισμό, εναντίον της επίσημου Εκκλησίας στεγάζουν, αγκαλιάζουν, και παρέχουν άσυλο, σε κάθε διαβεβλημενο, καθηρημένο, απόσχηματισμένο κληρικό, πού αποπέμπτει η κρατούσα Εκκλησία.

  Με απλά λόγια : όσο ήταν στην επίσημη εκκλησία δεν τον δεχόντουσαν,
  Και τα μυστήρια του ήταν άκυρα.
  Μόλις προσκολληθεί σε αυτούς, εκ μαγείας όλα διορθώθηκαν.
  Κι ούτε ρωτούν καν για ποιο λόγο καθαιρέθηκε.

  Και μεταξύ τους υπάρχει αβυσσαλέο μίσος, και αγεφύρωτο χάσμα.
  Εκτοξεύουν κατά αλλήλων ύβρεις, κατηγορίες, κατάρες, καταδίκες.
  Οι του Φλωρίνης ονομάζουν τον Ματθαίο ειδωλολάτρη αιρετικό βλάσφημο και άθεο.
  Εί δε του Ματθαίου ονομάζουν τον Φλωρίνης Χρυσόστομο τράγο.

  Έχουν αλληλοαφορισθεί μεταξύ των, και αλληλοκαθαιρεθεί.

  ΠΕΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΤΈ ΚΎΡΙΕ ΔΗΜΉΤΡΗ ΕΣΕΊΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΑΡΆΤΑΞΗ ΒΡΊΣΚΕΣΤΕ;

  ΠΟΙΟΝ ΕΠΊΣΚΟΠΟ ΈΧΕΤΕ; ΚΑΙ ΤΙ ΓΝΏΜΗ ΈΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΈΣ ΓΟΧ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΎΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΊΟ.

  ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΓΝΉΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΣΑΣ; ΝΑ ΤΟ ΜΆΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΊΣ.

  ΓΙΑΤΊ ΈΝΑ ΑΝΈΚΔΟΤΟ ΛΈΕΙ:
  Ο ΚΎΡΙΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ ΜΊΑ ΗΜΈΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΊΝΕΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ.
  ΚΑΙ ΈΝΑ ΜΉΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΊΝΕΙ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΤΌΣΑ ΚΟΜΜΆΤΙΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΓΊΝΕΙ.

  Δεν ήθελα να μιλήσω με αυτήν τη γλώσσα, αλλά επιμένετε.

  Κοντά στο χωριό μου, ήρθαν άνθρωποι από την Γεωργία και έχουν κάνει οικισμό.
  Τώρα με το τρομοΐο, είδαμε στην Γεωργία σε ένα σωρό βίντεο την Πίστη αυτών των ανθρώπων πώς στεκόντουσαν ως καλοί στρατιώτες του Χριστού.
  Έξω στο κρύο, στην ορθοστασία, και χωρίς να φοβούνται τον τρόμοΐο.

  Χτύπησαν δική τους Εκκλησία στον οικισμό τους φυσικά με δικά τους έξοδα, και ενώ κράτησαν το πατρώο ημερολόγιο, πηγαίνει και τους λειτουργεί Ιερέας από το νέο ημερολόγιο.
  Είδαν τι γίνεται στο παλιό ημερολόγιο, τι φατρίες υπάρχουν, και όλα τα προαναφερθέντα, και ενώ έχουν το πατρώο ημερολόγιο έχουν κοινό Ποτήριο με εμάς, και αυτούς θα τους κρίνετε;

  Αγαπητέ μου Δημήτρη δεν γνωρίζω αν έχεις πάει στο Άγιο Όρος.
  Οι Πατέρες εκεί λένε : Φεύγων και σώσου.
  Δηλαδή φύγε μακριά από αυτούς να σωθείς.

  ΧΡΙΣΤΌΣ ΑΝΈΣΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αγαπητέ κ. Δημήτρη θα δημοσιεύσω ένα άρθρο, από κάποιου Αδερφού και συναγωνιστή, διάβασε το και θα δεις ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός, και όλοι σας να το διαβάσετε.

  http://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/2_19.html

  Και εγώ επειδή κουράστηκα να γράφω, και δεν βλέπω να βγαίνει νόημα.

  Το βιβλίο λέγεται:

  Ημερολόγιο Εορτολόγιο
  Του Δημητρίου Κόκκορη.

  Το λέω εξαρχής ότι δεν συμφωνώ σε πολλά πράγματα, και να με συγχωρέσεις που έγραψα κάποια ακραία πράγματα.
  Προσπαθεί το βιβλίο να μας πείσει για τις 13 μέρες μέσα από αστροφυσικούς ότι έπρεπε οπωσδήποτε να αλλάξει το ημερολόγιο.
  Και εγώ το είχα πει εξ αρχής, κακώς κάκιστος άλλαξε.
  Το μόνο καλό είναι ότι έχει σε φωτοτυπία πρωτότυπα κείμενα ακόμα και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

  Ότι έγραψα το έγραψα από αγάπη, κι αν παραφέρθηκα κάπου ζητάω συγνώμη κι αν είναι θέλημα Θεού ίσως κάποτε σε συναντήσω και από κοντά.
  Γιατί δυστυχώς ο διωγμός ήρθε και στην πόρτα μας.

  Χριστός Ανέστη σε όλους, και σε σένα αδερφέ μου Δημήτρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου Χρῆστο, διάβασα μερικές ἀπό τίς προτάσεις τῶν τελευταίων σχολίων σου, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐκτός θέματος, καθώς καί ὅτι σ' ἔβγαλα ἀπό τά ροῦχά σου(!!!) μέ τήν «ὑποκρισίαν» μου (!!!) κ.λπ. Σταματῶ ἐδῶ, ἐπισημαίνοντας ὅτι «δέν κατάλαβες ἀπολύτως τίποτε ἀπό τά ἄρθρα καί τά σχόλιά μου. Δέν ἔχω ἄλλον χρόνον γιά χάσιμο. Καλή μετάνοια.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ κύριε Δημήτρη, τον όρο υποκρισία τον έγραψα για τους ανθρώπους του Γ.Ο.Χ. διατυπώθηκε λάθος, δεν είστε καθόλου υποκριτής.
   Γιατί αν ήσουν εσύ, θα ήμουν και εγώ, γιατί σε αποκαλώ καλοπροαίρετο.
   Το ίδιο ζήτημα με το ημερολόγιο του 1924 είχε προηγηθεί το 386 μ.Χ.
   Και η έκφραση βγήκα από τα ρούχα μου, ότι η σημερινοί Γ.Ο.Χ.
   Είναι πιο Χριστιανοί από τους πρώτους Χριστιανούς.


   Αν βρείτε κάποια στιγμή χρόνο, διαβάστε τα σχόλια μου.
   Κι αν βρείτε αυτό το βιβλίο που έγραψα πάρτε το, και απλά ρωτήστε τους Γ.Ο.Χ αν ισχύουν όλα αυτά.

   Έκανα επικόλληση και ένα άρθρο για την κάρτα του πολίτη, όταν οι Γ.Ο.Χ είχαν κάνει συλλαλητήριο πριν χρόνια για αυτό το θέμα στην πλατεία Αριστοτέλους ήμουν εκεί μαζί τους, και είχα και την ευλογία του Πνευματικού μου.
   Και τα άρθρα σας δεν τα διάβασα όλα, αλλά τα σχόλιά σας τα κατάλαβα πολύ καλά κι αν είδατε γράφω ότι συμφωνώ σε κάποια.
   Ότι απαγορεύονται ακόμα και οι συνπροσευχές.

   Μόνο θα σταθώ σε μία ερώτηση. Δεν γνωρίζω αν την διαβάσατε.
   Το Άγιο Όρος έχει το πατρώο ημερολόγιο. Από το 1970, παύσαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, τι σας χώριζε και δεν είχατε κοινό Ποτήριο;

   Μόνο αυτό απαντήστε μου, για εκείνα τα τρία χρόνια μέχρι το 1973 δεν μνημονεύουν κανέναν Πατριάρχη γιατί δεν είχατε πάλι κοινό Ποτήριο;

   Εύχομαι και εσάς καλή μετάνοια.

   Διαγραφή
 29. Στό τελευταῖον μήνυμά μου, ἀλλά καί στό παρόν, παρατηρῶ ὅτι μοῦ ἐπιτέπεται τό πολυτονικόν καθότι τό σύστημα δέν ἀφαιρεῖ πλέον αὐτομάτως τόνους καί πνεύματα. Ὑποθέτω ὅτι οἱ διαχειρισταί ἄκουσαν τήν παράκλησίν μου, τήν ὁποίαν τούς ἀπηύθυνα πρό ὀλίγων ἡμερῶν, ιό καί τούς εὐχαριστῶ θερμότατα. Ἄλλωστε, ἀπ' ὅσον ἔχω παρατηρήσει, τό καλόν αὐτό ἱστολόγιον ἀγαπᾶ τό πολυτονικόν. Καλήν συνέχειαν, ἀδελφοί, καί ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς εὐλογῇ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ούτε στο παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!

  Ούτε στον οικουμενισμό!

  Αυτά λέει η Ορθοδοξία!

  Ορθόδοξος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Αντισχισματικός27 Απριλίου 2020 - 7:43 μ.μ.

  Δεν ήξεραν για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα και την αποτείχιση οι αείμνηστοι μεγάλοι Θεολόγοι και αρχιμανδρίτες που ανάφερε ο οικονομολόγος Δημ. Χατζηνικολάου!
  Και ξέρει ο παλαιοημερολογίτης οικονομολόγος Δημ. Χατζηνικολάου!!!

  Καμαρώστε λογική!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.