5 Απρ 2020

Ἡ Ἀλβανία δέχτηκε νὰ πάρει μετανάστες ἀπὸ τὴν Τουρκία τοὺς ὁποίους καὶ θὰ φιλοξενήσει στὰ ελληνοαλβανικά σύνορα

Μετανάστες καὶ πρόσφυγες σὲ ἀλβανικὸ ἔδαφος καὶ κοντὰ στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα φαίνεται πὼς ἀποδέχεται ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση - Πέτυχε μ’ ἕναν σμπάρο δύο τριγώνια - Τὴν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας καὶ τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου μέσου πίεσης στὰ «μετόπισθέν» της Ἑλλάδας 

Ἐρωτηματικὰ δημιουργεῖ ἡ πρόθεση τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης νὰ δεχτεῖ στὸ ἔδαφος της πρόσφυγες καὶ μετανάστες ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ νὰ τοὺς ἐγκαταστήσει σε περιοχὲς ὅπου διαβιοὶ ἡ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ μειονότητα, στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας καὶ κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Ἀλβανικὰ ΜΜΕ ἔφεραν στὸ φῶς το deal τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἐντι Ράμα μὲ τὸν Τοῦρκο πρόεδρο Ταγὶπ Ἐρντογᾶν, χωρὶς μέχρι σήμερα νὰ ὑπάρξει ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση. 
Πρόσφατα, Τίρανα καὶ Ἀγκυρα υπέγραψαν σχέδιο ἀμυντικῆς συνεργασίας, ὅπου πολλοὶ θεωροῦν πὼς ἐντάσσεται καὶ τὸ θέμα μετεγκατάστασης μεταναστῶν καὶ προσφύγων ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν Ἀλβανία. Λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου δὲν ἔχουν...
δημοσιοποιηθεῖ, ἀλλὰ περιλαμβάνει «δραστηριότητες ποὺ τὰ ὑπουργεῖα Ἄμυνας τῶν δύο χωρῶν δεσμεύονται νὰ ὁλοκληρώσουν μέσα στὸ 2020 προκειμένου νὰ ἐνισχυθεῖ καὶ νὰ ἐνταθεῖ ἡ ἀλληλεπίδραση στὸν τομέα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς ἄμυνας», σύμφωνα μὲ τὶς ἀνακοινώσεις. 

Ἀρχὴ ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο 

Μεσούσης τῆς κρίσης στον Εβρο καὶ μὲ τοὺς χιλιάδες μετανάστες καὶ πρόσφυγες νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα ὠς πολιορκητικὸς κριός κατά της χώρας μας καὶ τῆς Ε.Ε., ἔφτασαν σὲ ἀλβανικὸ ἔδαφος 50 πρόσφυγες κυρίως ἀπὸ τὴ Συρία, ὑπάρχει καὶ μία οἰκογένεια ἀπὸ Παλαιστίνη, οἱ ὁποῖοι ἤδη φιλοξενοῦνται στὸ Κέντρο Ὑποδοχῆς Προσφύγων ποὺ ἔχει στηθεῖ στὴν περιοχὴ Γκρεχότ, ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο. 

Σύροι καὶ Παλαιστίνιοι ἔγιναν ἀποδεκτοὶ σὲ ἀλβανικὸ ἔδαφος μετα τὴν τακτικὴ «ἀνοιχτῶν συνόρων» ποὺ ἐφάρμοσε τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ Τουρκία, μὲ στόχο τὴ μετακίνηση χιλιάδων παράνομων μεταναστῶν καὶ προσφύγων σὲ χῶρες τῆς Ε.Ε. κυρίως μέσω Ἑλλάδος. 

Σύμφωνα μὲ τὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ, ὑπάρχει συμφωνία μεταξὺ Ράμα καὶ Ἐρντογάν για μετεγκατάσταση 30.000 προσφύγων καὶ μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ περιοχὲς τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου πλειοψηφεῖ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο. 

«Οἱ κινήσεις τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ μόνο ὕποπτες μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν. Χωρὶς καμία διαφάνεια ἢ δημόσια δήλωση, μαθαίνουμε ἀπὸ διαρροὲς πὼς ὑπάρχει συμφωνία μὲ τὴν Τουρκία γιὰ φιλοξενία 30.000 μεταναστῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Ἀλβανία ὄχι μόνο δὲν ἔχει ὑποδομὲς φιλοξενίας, ἀλλὰ μετὰ τὸν σεισμὸ ποὺ ἔπληξε τὴ χώρα ἀντιμετωπίζει καὶ οἰκονομικὸ πρόβλημα», λέει στὸ «protothema.gr» ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Χειμαρριωτῶν καὶ διαχειριστὴς τῆς ὁμογενειακῆς ἐνημερωτικῆς πύλης himara.gr Θοδωρής Γκούμας, ἐπισημαίνοντας μὲ νόημα: «Πρόσφατα ἡ Ἀλβανία ἀνακοίνωσε διακοπὴ πτήσεων ἀπὸ καὶ πρὸς τὰ Τίρανα μὲ μόνη ἐξαίρεση τὶς πτήσεις ἀπὸ καὶ πρὸς Κωνσταντινούπολη. Θεωροῦμε ὅτι ἡ κίνηση αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴ συμφωνία γιὰ τὴ φιλοξενία μεταναστῶν. Ἡ δὲ ἐπιλογὴ νὰ μεταφέρουν τοὺς μετανάστες κοντὰ στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα εἶναι ἄκρως προκλητικὴ πρὸς τὴν Ἑλλάδα». 

To TOP CHANNEL ἀποκάλυψε πὼς ἀπὸ τὸ περασμένο καλοκαίρι συγκροτήθηκε με ἀπόλυτη μυστικότητα ὁμάδα ἐργασίας γιὰ τὴ δημιουργία Κέντρων Ὑποδοχῆς Μεταναστών στις περιοχὲς του Αργυροκάστρου (γιὰ 5.000 ἄτομα), Κορυτσάς (5.000), Ἁγίων Σαράντα (1.000), ἐνῶ θὰ δημιουργηθοῦν Σταθμοὶ Ἃ' Βοηθειῶν στὶς συνοριακὲς διαβάσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα (Κακαβιά, Ρίπεση, Μαυρομάτι, Τρεῖς Γέφυρες, Καπεστίτσα). Ὁ ἀρχικὸς σχεδιασμὸς ἀφορᾶ τὴ δημιουργία καὶ λειτουργία Κέντρων Ὑποδοχῆς Προσφύγων, ὡστόσο ἡ ὁμάδα ἐργασίας ποὺ ἔχει συσταθεῖ -σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα- ἐργάζεται προκειμένου οἱ πληθυσμοὶ αὐτοὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν μόνιμα εἴτε σὲ νέες λειτουργικὲς δομὲς εἴτε σὲ κατοικίες χωριῶν τῆς περιοχῆς. 

Τὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ζήτησε ἤδη ἀπὸ δήμους στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας νὰ ὑποδείξουν χώρους ὅπου θὰ μποροῦσαν νὰ λειτουργήσουν Κέντρα Ὑποδοχῆς καὶ Φιλοξενίας Μεταναστῶν. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε στο Αργυρόκαστρο, ὅπου ἡ ἐκεῖ δημοτικὴ ἀρχὴ ὑπέδειξε δύο χώρους ποὺ ἀφοροῦν ἀνενεργὲς στρατιωτικὲς ὑποδομές. H πρώτη στὴν περιοχὴ τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου καὶ ἡ δεύτερη σὲ στρατόπεδο ταξιαρχίας τοῦ ἀλβανικοῦ στρατοῦ ἐπὶ κομουνιστικοὺ καθεστῶτος, ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀργυροκάστρο, στὸ δρόμο πρὸς Τεπελένι. Ὑπολογίζεται ὅτι οἱ χῶροι αὐτοὶ μποροῦν νὰ φιλοξενήσουν ἕως 10.000 ἄτομα. 

Ἀντιδράσεις καὶ σχόλια 

Οἱ προθέσεις τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης δημιουργοῦν ἤδη αντιδρασεις στις τοπικὲς κοινωνίες καὶ στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς χώρας, ποὺ ζητάει διευκρινίσεις ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ Ράμα. Ὁ Ἀλβανὸς προεδρος Ιλὶρ Μετα μίλησε εὐθέως γιὰ «ἀπειλῆ δημογραφικῆς ἀλλοίωσης» τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας σὲ περίπτωση μαζικῆς ἔλευση προσφύγων καὶ μεταναστῶν. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ ὁ προκάτοχός του Μπουγιὰρ Νισάνι, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση Ράμα ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς νέες κινήσεις στρέφεται καὶ πάλι κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ε.Ε. «Ἐνῶ ἡ Ἀλβανία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀλληλέγγυα μὲ τὴν Ἑλλάδα ὥστε νὰ ἐμπεδωθεῖ ὅτι τὰ σύνορά της Εὐρώπης εἶναι ἐκεῖ ποὺ δίνεται ἡ μάχη συγκράτησης τῶν προσφύγων-μεταναστῶν, ὁ Ράμα σπάει τὸ μέτωπο μετατοπίζοντας τὴ γραμμὴ στὰ μετόπισθεν», σχολίασε χαρακτηριστικὰ ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας μὲ ἀνάρτησή του στὸ Facebook. Γιὰ τὸν πρώην πρόεδρο πρόκειται γιὰ πρωτοβουλία ποὺ θὰ δώσει καὶ πάλι δουλειὰ στὴ μαφία, ἡ ὁποία ἔχει φροντίσει ἤδη νὰ προμηθευτεῖ ταχύπλοα σκάφη γιὰ τὴ μεταφορὰ τοὺς διὰ τῆς Ἀδριατικῆς πρὸς τὴν Ε.Ε. 

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς κυβέρνησης Ράμα νὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας καὶ κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἑλλάδα ἀποσκοπεῖ ὄχι μόνο στὴ μεσοπρόθεσμη ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς κατάστασης στὴν περιοχὴ ἔναντί της ἑλληνικῆς μειονότητας καὶ στὸ νὰ λειτουργεῖ ἡ παρουσία τοὺς πιεστικὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ στὴ χρησιμοποίηση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ὡς φτηνὰ ἐργατικὰ χέρια για τὴν ἀνοικοδόμηση περιοχῶν ποὺ καταστράφηκαν ἀπὸ τὸν φονικὸ σεισμὸ τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἄλλαξε πρόσφατα καὶ ἡ νομοθεσία ποὺ διέπει τὸ καθεστὼς ἐργασίας ἀλλοδαπῶν στὴ χώρα. 

Ἀλβανοὶ σχολιαστὲς ἐπισημαίνουν ὄτι εαν ὁ Ἐντι Ράμα ἐνδιαφερόταν πραγματικὰ νὰ διευκολύνει τὴ διαφυγὴ μεταναστῶν καὶ προσφύγων πρὸς τὴν Εὐρώπη, τότε οἱ δομὲς φιλοξενίας θὰ ἔπρεπε νὰ κατασκευαστοῦν στὸ βόρειο τμῆμα, στὰ σύνορα με Μαυροβούνιο, Κόσοβο και Σκοπια, ἢ στὰ παράλια της κεντρικῆς Ἀλβανίας, ἀπέναντι ἀπὸ τὶς ἰταλικὲς ἀκτές. Μετὰ τὸ σφράγισμα τῶν συνόρων σὲ Σκόπια, Σερβία καὶ Οὐγγαρία, ἡ Ἀλβανία ἐπιλέγεται ὡς διάδρομος μεταναστευτικῶν ροῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσω Μαυροβουνίου καὶ Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης. 

«Δὲν ὑπάρχει κάποια ἐπίσημη ἐνημέρωση γιὰ τὸ θέμα. Ὅ,τι γνωρίζουμε εἶναι ἀπὸ τὰ δημοσιεύματα. Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖται ὡστόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ μᾶς εἶναι ἐγρήγορση καὶ συστηματικὴ παρακολούθηση, ποὺ ἤδη κάνουμε», δήλωσε στὸ «protothema.gr» ὁ πρόεδρος τοῦ Κόμματος Ἑνώση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) Βαγγέλης Ντοῦλες. 

Τὰ ἀνταλλάγματα πρὸς Ράμα 

Πρόσφατο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Telegraf» ἔφερε στὸ φῶς πληροφορίες, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποίες η κυβέρνηση Ράμα ἀποφάσισε νὰ δεχτεῖ στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος χιλιάδες μετανάστες καὶ προσφυγες με ἀντάλλαγμα τὴν ἔναρξη των ενταξιακῶν διαπραγματεύσεων με τὴν Ε.Ε. 

Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 ὀ Εντι Ράμα, σὲ συνάντηση μὲ τὸν αὐστριακὸ καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς, εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι ἡ χώρα του θὰ μποροῦσε νὰ φιλοξενήσει μετανάστες ποὺ δὲν γινόντουσαν ἀποδεκτοὶ ἀπὸ χῶρες τῆς Ε.Ε. Τὴν ἴδια χρονιὰ συμφώνησε νὰ γίνει ἡ Ἀλβανία τόπος ὑποδοχῆς καὶ ἀποκατάστασης πρώην μαχητὼν τοῦ ISIS ποὺ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰράκ. 

Ἐξάλλου, τὴν περασμένη Πέμπτη τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο -σὲ τηλεδιάσκεψη λόγω κορονωϊοϋ- ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς γιὰ ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς Ε.Ε. μὲ τὴν Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια. «Στὸ κείμενο γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ἀλβανία προβλέπεται ἡ ὑποχρέωση σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας, συμπεριλαμβανομένης τόσο τῆς ἀπογραφῆς καὶ τοῦ δικαιώματος αὐτοπροσδιορισμοῦ ὅσο καὶ τῆς καταγραφῆς τῆς ἰδιοκτησίας. Θὰ παρακολουθοῦμε στενὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴ συμμόρφωση τῶν δύο χωρῶν στὴν ὑλοποίηση τῶν δεσμεύσεών τους», δήλωσε ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Ἐξωτερικών Μιλτιαδης Βαρβιτσιώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.