18 Απρ 2020

«Σιγησάτω πάσα σὰρξ βροτεία» (ψάλλεται ἀντὶ Χερουβικοῦ στὴ Θ. Λειτουργία τοῦ Μέγ. Σαββάτου).

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.