15 Απρ 2020

Αἰτωλίας: ''Συγχαίρω τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας καὶ τὸν π. Γεώργιο γιὰ τὴν ὁμολογία τους''

Μεγάλη λύπη καὶ προβληματισμό μᾶς ἔφερε ἡ δοκιμασία τόσον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν κ. Νεκταρίου, ὅσον καὶ τοῦ Αιδεσιμολογιωτάτου π. Γεωργίου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Κουκάκι. Κάποιοι ὀνόμασαν τὴν ἐνέργειά τους κακούργημα(!).

Ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος, εἶναι ἕνας λαμπρὸς Ἱεράρχης, εὐγενὴς καὶ διακριτικός, μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Δὲν ἀγωνίζεται καὶ δὲν φροντίζει γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ποιμνίου του;
Δὲν γνωρίζει τὰ ὅσα ὑποδεικνύουν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ λαοῦ; Ἀγνόησε ποτὲ τοὺς χριστιανούς του; Μόνο οἱ λαϊκοὶ φροντίζουν γιὰ τὴν ὑγεία τῶν συνανθρώπων τους καὶ οἱ κληρικοί, ποὺ καθημερινῶς θυσιάζονται, δὲν γνωρίζουν καὶ δὲν φροντίζουν;
Καὶ ὁ ἀγαπητὸς πατὴρ Γεώργιος, εἶναι...
ἱερεὺς μὲ περγαμηνές, μὲ μεγάλο κοινωνικὸ ἔργο γιὰ τὴ βοήθεια πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων, μὲ ἰδιαιτέρα προσφορὰ στὴ νεότητα.

Ἐπειδὴ προσέφερε, καὶ μάλιστα ἔξω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναό, τὸ Πανάγιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ σὲ ἕναν ἢ δύο νέους, ἐπιβάρυνε ἢ διακινδύνευσε τὴν ὑγεία τῶν συνανθρώπων του;

Ὅταν στὶς τράπεζες καὶ τὰ «σούπερ μάρκετ» ὑπάρχουν «οὐρὲς» συνανθρώπων μας, ἐκεῖ δὲν ἀνησυχοῦν οἱ φωνασκοῦντες; Μᾶς φοβίζη ἡ διακριτικὴ καὶ κατὰ πάντα σώφρονα διακονία τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι πονᾶνε γιὰ τὴν σωτηρία τῶν πιστῶν;

Ἄς σοβαρευθοῦμε! Ἡ αἰτία ὅλων αὐτῶν εἶναι ἡ ἀνειλικρινὴς πολεμικὴ κατὰ τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν Ἁγίων, τῶν χαριτοβρύτων Μυστηρίων καὶ τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γενικότερα.

Ποτὲ δὲν περιμέναμε νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν Ἅδη τόσες φωνὲς οἱ ὁποῖες, μὲ τόσο πάθος, νὰ συκοφαντοῦν, νὰ εἰρωνεύονται καὶ νὰ διακωμωδοῦν τὸ πανάχραντο Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας.

Μπορεῖ μὲ τὴν ὑψηλοφροσύνη τους νὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ἀνωτέρους. Νὰ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τοὺς κολοσσοὺς τῆς ἐπιστήμης, τῆς σοφίας, τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς θυσίας, ὅπως τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, τὸν ἅγιο Φώτιο, τὸν ἅγιο Νεκτάριο, τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό.

Ξεχνοῦν, ὅμως, ὅσοι πολεμοῦν τὸ ἅγιο Ποτήριο, ὅτι ζοῦν στὴν ὀρθόδοξο Ἑλλάδα, τὴν ποτισμένη μὲ αἵματα πατέρων, μαρτύρων, νεομαρτύρων.

Ξεχνοῦν, ὅτι ἐκεῖνοι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστού.∙ Ξεχνοῦν, ὅτι ζοῦν στὰ χώματα ὅπου ἔζησαν θαυματουργοὶ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς προσευχές τους ἔσωσαν τὸν τόπο μας ἀπὸ λοιμικὲς νόσους, ὅπως ὁ ἅγιος Σπυρίδων, ὁ ἅγιος Χαράλαμπος, ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ λεπρός, κ.α.

Πῶς νὰ μὴν προσφέρη τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, ὅταν ζῆ κοντὰ στὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, τὸν φρυκτωρό τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου, κοντὰ σ' ἐκεῖνον ποὺ ἔσωσε τὴν Κέρκυρα πολλὲς φορὲς ἀπὸ λοιμικὲς νόσους..!

Καὶ πῶς νὰ μὴν κοινωνήσει τοὺς νέους ὁ πατὴρ Γεώργιος, ὅταν ζεῖ τὴν ἀλήθεια ἡ ὁποία βεβαιώνει ὅτι μόνο μὲ τὴ μυστηριακὴ ζωὴ οἱ νέοι γίνονται προσωπικότητες μὲ γενναιότητα, ὅτι μέσα ἀπ' τὴ μυστηριακὴ ζωὴ γεμίζουν μὲ ἀληθινὴ εἰρήνη, χαρά, δύναμη γιὰ πρόοδο..!

Ἀλήθεια, ὅσοι πολεμοῦν σήμερα τὴν Θεία Κοινωνία, μποροῦν νὰ μᾶς ἀναφέρουν ἕνα νέο ἢ μία νέα, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἔχουν συνειδητὴ μυστηριακὴ ζωὴ νὰ εἶναι π.χ. ναρκομανεῖς ἢ νὰ γίνονται ἥρωες τῶν καταστρεπτικῶν ἐπεισοδίων ποὺ δημιουργοῦν οἱ χωρὶς Χριστὸ νέοι καὶ ταλαιπωροῦν τόσο τὴν κοινωνία μας;

Καὶ κάτι ἄλλο. Ἐρωτοῦμε τοὺς πολεμίους τῆς Θείας Κοινωνίας: ποιὸς νόμος καὶ ποιὰ διάταξη ἀπαγορεύει τὴν προσφορὰ τῆς Θείας Κοινωνίας; Ἀφοῦ τηροῦνται οἱ προβλεπόμενες προφυλάξεις, γιατί ἀγωνιοῦν καὶ θέλουν νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν Θεία Κοινωνία;

Πονοῦμε, ἀλήθεια, γιατί βλέπουμε τόση ἐχθρότητα, τόσο πόλεμο, τόση συκοφαντία γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο Κύριο. Πονοῦμε, γιατί σκεπτόμαστε τὸ κατάντημα ὅλων ἐκείνων ποὺ πολέμησαν τὸν Αναστάντα Θεάνθρωπο Κύριο. Χάθηκαν, ξεχάστηκαν, ὅσο καὶ ἂν νόμιζαν ὅτι ἦταν μεγάλοι κατὰ κόσμον.

Σκεπτόμαστε τί λόγο θὰ δώσουμε ὅλοι μας, ἐπειδὴ στεροῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα;

Ἐγὼ ἔδωσα τὸ Αἷμα μου γιὰ τὴ σωτηρία σας, θὰ μᾶς πεῖ ὁ Κύριος, κι ἐσεῖς μὲ ἀρνηθήκατε γιὰ τὴ σωματική σας ὑγεία... «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω. ιε' 5).

Θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ τὸν Σεβασμιώτατο ἅγιο Κερκύρας, ὅπως καὶ τὸν πατέρα Γεώργιο, γιὰ τὴν ὁμολογία τους καὶ τὴν φροντίδα τους γιὰ τὴν σωτηρία τῶν χριστιανῶν.

12 σχόλια:

 1. Aν και προσφατως μας απογοητευσε υπακουοντας την αχρηστη ιεραρχια, εδω φαινεται οτι φορτωσε απο ιερη αγανακτηση. Ευγε για τον πεπαρρησιασμενο λογο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ καλά τα λέτε σεβασμιωτατε!
  Μόνο που εσείς οι επίσκοποι ενώ από χρόνια θα έπρεπε να έχετε αφορίσει τους αντίχριστους πολιτικούς που μας κυβερνούν τους επιδαψιλεύετε και τιμές όταν εισέρχονται στους ναούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο στους αγωνιστές επισκόπους και ιερεις, έχουν σίγουρα στο στεφάνι της αιώνιας ζωής.
  Εδώ στην Κύπρο η Ιερά σύνοδος συμπορεύεται και επιδοκιμάζει με τη σιωπή της,Και δέχονται και τον βδελυκτό νόμο ανγνώρισης της αρσενοκοιτίας! αυτούς που έπρεπε να αποκόψουν από την Εκκλησία τους δέχονται σε πρώτη θέση και συνεργάζονται μιά χαρά σαν να μή συνέβη τίποτα και ο πιστός λαός χειροκροτεί. Δε μπορεί να μείνει ατιμώρητη τέτοια συμπεριφορά Αλλοίμονό μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ καλά τα είπε ο αντιοικουμενιστής μητροπολίτης Κοσμάς.

  Φιλάρετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΦΩΝΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΔΟΥ...
  Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΑΠΑΝΤΑΣ
  ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΡΙΣΤΕΙ
  ΣΤΟΝ ΕΞΑΠΟΔΩ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αδερφε δεν υπακουσε πουθενά. Δεν τον ρωτησε κανένας. Ειναι γνησιο τέκνο του αγιου Παΐσιου. Κσι έβγαλε εξω τα αγια λείψανα. Για ρωτα ποσα κρούσματα κοροδιοιου έχει η μητροπολη του? Άτοπη η τοποθέτηση σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν εκλεισε τις εκκλησιες; πώς λες οτι δεν υπακουσε; Mηπως εσυ δεν βλεπεις τα προφανη;

   Διαγραφή
  2. Φυσικά και υπάκουσε. Έβγαλε μάλιστα και σχετική εγκύκλιο συμμόρφωσης με τα μέτρα που έλαβε η αντίχριστη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

   Διαγραφή
 7. Επιτελους ΜΙΛΗΣΤΕ ΔΥΝΑΤΑ.
  ΑΞΙΟΟΟΟΟΟΣ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ορθόδοξα Συλλογιζόμενος16 Απριλίου 2020 - 6:12 μ.μ.

  Πολύ χαρά δίνει στους ορθόδοξους με αυτές τις δηλώσεις του ο αντιοικουμενιστής μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς! Πολύ χαρά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΠΡΑΒΟ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Aναγνωστες και αναγνώστριες του αρθρου , στη photo διακρίνεται το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν , το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του E σ φ α γ μ ε ν ο υ A ρ ν ι ο υ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.