5 Μαρ 2020

Μὲ ἄρθρο του στοὺς Financial Times ὁ George Soros καλεῖ τὴν Εὐρώπη νὰ στηρίξει τὸν Ἐρντογάν!

Γράφει ὁ George Soros
Ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ στηρίξει τὴν Τουρκία γιὰ τὰ ἐγκλήματα πολέμου τοῦ Πούτιν στὴ Συρία Ἑστιάζοντας στὴν κρίση τῶν προσφύγων ποὺ δημιούργησε ἡ Ρωσία, βλέπουμε τὰ συμπτώματα καὶ ὄχι  τὴν αἰτία Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς παρέμβασής της στὴ Συρία τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2015, ἡ Ρωσία ὄχι μόνο προσπάθησε νὰ διατηρήσει τὸν πιὸ πιστὸ Ἄραβα σύμμαχο, τὸν πρόεδρο τῆς Συρίας Μπασὰρ ἂλ-Ἀσαντ. Ἤθελε ἐπίσης νὰ ἀνακτήσει τὴν περιφερειακὴ καὶ παγκόσμια ἐπιρροὴ ποὺ ἔχασε μετὰ ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης.
Ὁ Βλάντιμιρ Πούτιν προσπάθησε νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ἀναταραχὴ στὴ Μέση Ἀνατολὴ γιὰ νὰ διαγράψει τὰ διεθνῆ πρότυπα καὶ τὶς προόδους τοῦ διεθνοῦς ἀνθρωπιστικοῦ δικαίου ποὺ ἔγιναν μετὰ ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στὴν πραγματικότητα, ἡ δημιουργία τῆς ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς ποὺ ἔχει μετατρέψει σχεδὸν 6 ἑκατομμύρια Σύριους σὲ πρόσφυγες δὲν ἦταν ὑποπροϊὸν τῆς στρατηγικῆς του Ρώσου Προέδρου στὴ....

Συρία. Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς στόχους του.
Πιστεύω ὅτι ὁ κ. Ἀσαντ εἶναι ὁ πιὸ βάρβαρος κυβερνήτης ποὺ εἶδε ὁ κόσμος μετὰ ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ Στάλιν. Ὅταν ὁ λαὸς τοῦ στράφηκε ἐναντίον του, ἀνέπτυξε μία στρατιωτικὴ στρατηγικὴ ποὺ ἀποσκοποῦσε νὰ προκαλέσει τὴ μέγιστη δυνατὴ βλάβη στοὺς πολιτικοὺς ἀντιπάλους του. Αὐτὸς σκόπιμα στοχεύει νοσοκομεῖα, σχολεῖα καὶ νηπιαγωγεῖα, προσπαθώντας νὰ σκοτώσει ἢ νὰ ἀποτρέψει τοὺς ἐργαζόμενους στὴν ὑγεία. Ἔχει χρησιμοποιήσει δηλητηριώδη ἀέρια καὶ χημικὲς ἐπιθέσεις κατὰ τὴ διάρκεια μίας σύγκρουσης ποὺ ἄφησε πάνω ἀπὸ μισὸ ἑκατομμύριο νεκρούς. Ὁ κ. Πούτιν κατὰ τὸ παρελθόν, τοῦ παρεῖχε τὴν ἀεροπορικὴ δύναμη χωρὶς τὴν ὁποία ὁ κ. Ἄσαντ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ πραγματοποιήσει τὴ στρατηγική του.
…………..
Ἡ Ρωσία  κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σύγκρουσης γιὰ τὴν Ἰντλίμπ, χτύπησε ἐπίσης τουλάχιστον 14 στρατόπεδα στὰ ὁποῖα ζοῦσαν ἐσωτερικὰ ἐκτοπισμένα ἄτομα Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες, οἱ ἐπιθέσεις σὲ στρατόπεδα κοντὰ στὰ τουρκικὰ σύνορα πολλαπλασιάστηκαν, ὠθώντας ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄτομα πρὸς τὰ τουρκικὰ σύνορα. Αὐτὸ ἔχει πανικοβάλει τὴν Ἄγκυρα, ὠθώντας τὴν νὰ ἐνθαρρύνει τοὺς πρόσφυγες ποὺ βρίσκονται ἤδη στὸ ἔδαφός της νὰ κατευθύνονται πρὸς τὴν Εὐρώπη. Αὐτό, μὲ τὴ σειρά του, προκάλεσε κρίση προσφύγων στὰ σύνορά της Τουρκίας μὲ τὴν Ἑλλάδα.
…………….
Ἡ μόνη κυβέρνηση ποὺ ἔχει βάλει στρατιωτικὲς δυνάμεις γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τοὺς ἀμάχους ποὺ παγιδεύονται στὴν Ἰντλὶμπ ἀπὸ τὸν κ. Ἄσαντ καὶ τὸν Ρῶσο σύμμαχό του εἶναι ἡ Τουρκία. Ἀεροπορικὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ ρωσικὰ ἀεροπλάνα (ἡ Μόσχα ἔχει ἀρνηθεῖ τὸ ρόλο τοὺς) σκότωσαν 34 Τούρκους στρατιῶτες στὰ τέλη τοῦ περασμένου μήνα.
Ἀλλὰ ἡ Τουρκία δὲν τολμοῦσε νὰ ἐπιτεθεῖ ἄμεσα στὴ Ρωσία ἐπειδὴ ἡ ρωσικὴ ἀεροπορία εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴν τουρκική. Ἡ Ρωσία ἔχει πυρηνικὰ ὄπλα καὶ ἡ Τουρκία δὲν τὸ κάνει. Ἡ Τουρκία ἐπέλεξε ἂντ ‘αὐτοῦ νὰ ἀντιδράσει ἐναντίον τῶν δυνάμεων Ἀσαντ, χρησιμοποιώντας στρατιωτικὰ ἀεροσκάφη. Αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Πούτιν γλύτωσε τὴν τιμωρία γιὰ τὴ δολοφονία.
……………..
Ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ πὼς ἡ Τουρκία μπορεῖ νὰ χειριστεῖ καὶ τὸν δικό της λαὸ καὶ μάρτυρας γιὰ αὐτὸ εἶναι ἢ  ἀπερίσκεπτη ἰσχὺς ποὺ ἔχει χρησιμοποίησει ἐνάντια στοὺς Κούρδους. Ἀλλὰ τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τὴ Συρία, ἡ Τουρκία ἀξίζει τὴν ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης.
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Εὐρώπη θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώξει νὰ ἐνισχύσει τὴ διαπραγματευτικὴ θέση τοῦ Τούρκου προέδρου Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν μὲ τὸν κ. Πούτιν, προσπαθώντας νὰ φθάσει σὲ μία κατάπαυση πυρὸς ποὺ θὰ διατηροῦσε μία «ἀσφαλῆ ζώνη» στὴν Ἰντλὶμπ γιὰ Σύριους πρόσφυγες. Ἐλπίζω ὅτι αὐτὸ θὰ θέσει ἐπίσης τὰ ἐγκλήματα πολέμου τοῦ κ. Πούτιν στὸ ἐπίκεντρό της εὐρωπαϊκῆς συνομιλίας.
financial times
tourkika nea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.