21 Μαρ 2020

Πανδημία κορωνοϊού: Εἴμαστε μπροστὰ σὲ ἕνα φιάσκο;

Ἀκολουθεῖ ἡ μετάφραση τοῦ ἄρθρου ποὺ δημοσίευσε ὁ καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Ἐπιδημιολογίας καὶ Ὑγείας τοῦ Πληθυσμοῦ καὶ Στατιστικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Stanford Γιάννης Ιωαννίδης*, ἕνας ἐκ τῶν πιο έγκριτων επιστημονων στον κόσμο, σχετικὰ μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τοὺς τρόπους ἀντιμετώπισής της ἀπὸ τὶς Ἀρχές. Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ ἀμερικάνικο ἐνημερωτικὸ ἰατρικὸ περιοδικό statnews.com είναι: Εἴμαστε μπροστὰ σὲ ἕνα φιάσκο; Καθὼς ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἐξελίσσεται, λαμβάνουμε ἀποφάσεις χωρὶς ἀξιόπιστα δεδομένα.

Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο: 
Ἐνῶ βρισκόμαστε μπροστὰ στὴν πανδημία τοῦ αἰώνα, ἴσως ταυτόχρονα νὰ ἀποτελέσει καὶ τὸ φιάσκο τοῦ αἰώνα. 
Τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι ζητοῦν καλύτερη πληροφόρηση, ἀπὸ ἐκείνους πoυ χρησιμοποιοῦν μοντέλα ἀνάλυσης τῆς ἐπιδημίας μέχρι τὶς κυβερνήσεις καὶ τὸν κόσμο ποὺ περιορίζεται ἢ μπαίνει σὲ καραντίνα, δὲν ἔχουμε ἀξιόπιστα δεδομένα γιὰ τὸ πόσοι ἄνθρωποι προσβάλλονται ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Ἡ πληροφόρηση εἶναι ἀναγκαία γιὰ ν καθοδηγήσει τὶς ἀποφάσεις καὶ δράσεις μας καὶ γιὰ...

νὰ δοῦμε τὶς ἐπιπτώσεις τους. 

Δρακόντεια μέτρα ἔχουν ἐπιβληθεῖ σὲ πολλὲς χῶρες, τὰ ὁποία θὰ εἶναι ἀνεκτὰ ἀπὸ ὅλους ἂν ἡ πανδημία ὑποχωρήσει, εἴτε ἀπὸ μόνη της εἴτε λόγω τῶν μέτρων. Γιὰ πόσο καιρὸ ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσουμε αὐτὰ τὰ μέτρα, καὶ τι θα γίνει ἂν ἡ πανδημία συνεχίσει γιὰ μεγάλο διάστημα; Πῶς θὰ ξέρουμε ἂν τὰ μέτρα εἶναι στὴ σωστὴ κατεύθυνση ἢ τελικὰ προκαλοῦν περισσότερο κακό; 

Ἕνα ἐμβόλιο θὰ ἦταν σίγουρα ἡ λύση, ἀλλὰ εἴμαστε μῆνες μακρυὰ ἀπὸ μία τέτοια ἐπιλογή. Δὲν ἔχουμε λοιπὸν καμία εἰκόνα γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἑνὸς παρατεταμένου lock-down. 

Τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε συλλέξει μέχρι στιγμῆς γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἐπιδημίας εἶναι παντελῶς ἀναξιόπιστα. Λόγω τῶν περιορισμένων διαγνωστικῶν ἀναλύσεων, ἔχουμε χάσει πιθανότατα τὴν πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν ποὺ προσβλήθηκαν ἀπὸ τὸν ἰό. Καὶ δὲν ξέρουμε ἂν τὰ πραγματικὰ κρούσματα εἶναι 3πλάσια ἢ 300 φορὲς παραπάνω. Ἀκόμη καὶ σήμερα, 3 μῆνες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἔξαρσης τοῦ ἰοῦ, οἱ περισσότερες χῶρες δὲν μποροῦν νὰ πραγματοποιήσουν μεγάλο ἀριθμὸ διαγνωστικῶν ἀναλύσεων, καὶ καμία χώρα δὲν ἔχει ἀξιόπιστα δεδομένα γιὰ τὸν ἐπιπολασμὸ τοῦ ἰοῦ σὲ τυχαῖο ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τοῦ πληθυσμοῦ. 

Τὸ φιάσκο τῆς ἔλλειψης δεδομένων δημιουργεῖ τεράστια ἀβεβαιότητα γιὰ τὴ θνητότητα ἀπὸ τὸν ἰό. Τὰ ἐπίσημα νούμερα εἶναι ἀνούσια μίας καὶ οἱ διαγνωστικὲς ἀναλύσεις πραγματοποιοῦνται κυρίως σὲ αὐτοὺς μὲ σοβαρὴ νόσο καὶ κακὴ πρόγνωση. Καὶ αὐτὴ ἡ κατάσταση μπορεῖ νὰ ἐπιδεινωθεῖ ὅσο ἐξελίσσεται ἡ ἐπιδημία. 

Ὁ μοναδικὸς κλειστὸς πληθυσμὸς ποὺ ἔχει ἐκτεταμένα διερευνηθεῖ ἦταν οἱ ἐπιβάτες τοῦ κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess. Ἐκεῖ παρατηρήθηκε θνητότητα 1%, ἀλλὰ καὶ πάλι ἦταν πληθυσμὸς σχετικὰ μεγάλης ἡλικίας στοὺς ὁποίους ἡ θνητότητα εἶναι ἔτσι κι ἀλλιῶς αὐξημένη. Παρόλο ποὺ μὲ τὰ δεδομένα ἀπὸ τὸ κρουαζιερόπλοιο θὰ μποροῦσε νὰ ὑπολογιστεῖ θνητότητα 0,125% σὲ μία χώρα σὰν τὶς ΗΠΑ σύμφωνα μὲ τὴν ἠλικιακὴ κατανομὴ τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι μόλις 7 οἱ θάνατοι, ὅποτε τὸ περιθώριο ἀσφαλείας τῶν ὑπολογισμῶν θνητότητας βρίσκεται μεταξὺ 0,025% καὶ 0,625%. Εἶναι ἐπίσης πιθανὸ κάποιοι ἐπιβάτες ποὺ προσβλήθηκαν νὰ κατέληξαν ἀργότερα. Ἐπίσης, οἱ ἐπιβάτες δὲν ἀποτελοῦσαν ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τοῦ πληθυσμοῦ καὶ θὰ μποροῦσαν, παράδειγμα, νὰ εἶχαν περισσότερα χρόνια νοσήματα (ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ θνητότητα) ἀπὸ τὸν γενικὸ πληθυσμό. Προσθέτοντας αὐτὲς τοὺς ἐπιπλέον παράγοντες ἀβεβαιότητας, εὔλογες ἐκτιμήσεις γιὰ τὴ θνητότητα στὸν γενικὸ πληθυσμὸ τῶν ΗΠΑ κυμαίνονται ἀπὸ 0,05% ἕως 1%. 

Αὐτὸ τὸ τεράστιο εὖρος στὴ θνητότητα ἐπηρεάζει σημαντικὰ τὴν ἐκτίμηση γιὰ τὸ πόσο σοβαρὴ εἶναι ἡ πανδημία καὶ τί πρέπει νὰ γίνει. Ποσοστὸ θνητότητας τῆς τάξης τοῦ 0,05% εἶναι χαμηλότερο ἀπὸ τὴν ἐποχικὴ γρίπη. Ἐὰν αὐτὸ εἶναι πραγματικὸ ποσοστό, τὸ lock-down σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μὲ ἐνδεχομένως τεράστιες κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες μπορεῖ νὰ εἶναι ἐντελῶς παράλογο. 

Εἶναι σὰν ἕνας ἐλέφαντας νὰ δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ μία γάτα. Στὴν ἀπόγνωση τοῦ προσπαθώντας νὰ ἀποφύγει τὴ γάτα, ὁ ἐλέφαντας πηδάει ἀπὸ ἕνα βράχο καὶ πεθαίνει. 

4 σχόλια:

 1. ...Σημειωτέον ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον κορωναϊό COVID-19 ως «πανδημία», παρά το γεγονός ότι η πανδημία κηρύσσεται από τον Π.Ο.Υ. όταν το ποσοστό θανάτων από μόλυνση υπερβαίνει το 12%, ενώ το ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 0,4% ή λιγότερο, με την εξαίρεση της ειδικής περίπτωσης της Ιταλίας όπου τούτο το ποσοστό ανέρχεται στο 6%. ..........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για ποιο σκοπό απαγορεύθηκε αντισυνταγματικά και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Θεία Λατρεία;
  Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου

  Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Θεολόγου
  https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/36009-gia-poio-skopo-apagoreuthike-antisuntagmatika-kai-antitheta-pros-tis-diethneis-sumbaseis-anthropinon-dikaiomaton-i-theia-latreia?fbclid=IwAR1WBfTWKs9IA6wQTvoX23-b09Xybv1Rkk_8ahQy8AyXl8y_VYnd1y4jl_A

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παγκοσμιοποίηση - παραπληροφόρηση .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ (ΜΕ 4 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: Ο
  ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
  ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟ! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

  > https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2020/03/4_21.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.