17 Μαρ 2020

Ἡ ἀπαγόρευση τῆς θείας λατρείας ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος!

Μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1/2020 κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση (Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ὑγείας)  «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικοὺς χώρους λατρείας γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως 30.3.2020»:
“Απαγορεύεται  τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καὶ ἱεροπραξιῶν σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς χώρους θρησκευτικῆς λατρείας (κάθε εἴδους καὶ κάθε νομικοῦ, κανονικοῦ καὶ ἐν γένει θρησκευτικοῦ καθεστῶτος ναῶν καὶ παρεκκλησίων, εὐκτηρίων οἴκων, τεμενῶν κ.λπ.) κάθε δόγματος καὶ θρησκείας, ἀνεξαρτήτως μεγέθους καὶ χωρητικότητάς τους, στὸ σύνολο τῆς Ἐπικράτειας, γιὰ προληπτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας καὶ γιὰ τὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16.3.2020 ἕως καὶ 30.3.2020”.
Ἄρα, ἀπαγορεύεται ἡ τέλεση ὄχι μόνο θείας λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης κοινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας (ἑσπερινοί, ἀπόδειπνα, παρακλήσεις, δεήσεις κ.λπ.)  στο σύνολο τῆς Ἐπικράτειας. Ἑπομένως καὶ στὸ Ἅγιον Ὅρος ποὺ εἶναι  τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας (ἄρθρο 105 πάρ. 1 Σύντ.).
 «Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς χώρους λατρείας ποὺ....

βρίσκονται ἐνταγμένοι ἐντὸς δημοσίων, δημοτικῶν, φιλανθρωπικῶν, κοινωφελῶν ἢ ἄλλων ὑπηρεσιῶν, καταστημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων καὶ ψυχιατρείων, γηροκομείων, οἰκοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων) καὶ ἰδιωτικῶν κτημάτων, κτιρίων καὶ ἐπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιῶν, κέντρων ἐκδηλώσεων, ξενοδοχείων)»
Ἄρα, οἱ παραπάνω ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἰδρυματικοὺς ναούς, καὶ γιὰ κάθε ἰδιωτικὸ ναὸ καὶ ναϊδριο.

«Οἱ ὡς ἄνω ἀπαγορεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καταλαμβάνουν καὶ τοὺς ναοὺς καὶ πάσης φύσεως χώρους λατρείας ποὺ κεῖνται ἐντὸς τῶν ἱερῶν μονῶν, μοναστηριῶν καὶ κάθε εἴδους καὶ νομικοῦ/κανονικοῦ καθεστῶτος χώρων ἐγκαταβίωσης»
Εἶναι σαφές, λοιπόν, ὅτι οἱ ἴδιες ἀπαγορεύσεις ἰσχύουν καὶ γιὰ τοὺς ναοὺς καὶ παρεκκλήσια τῶν  μοναστηριῶν (τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας, συνεπῶς καὶ τοῦ Ἁγίου Ὅρους)  ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ νομοκανονικὸ καθεστὼς ποὺ τελοῦν, δηλαδὴ ἂν εἶναι  μονὲς δ.δ., ἡσυχαστήρια, ἂν ἀνήκουν στὸ  ἐκκλησιαστικὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετόχια ἄλλων Πατριαρχείων  κ.λπ.

«Οἱ Ἱερὲς Μονές, τὰ Μοναστήρια καὶ οἱ λοιποὶ χῶροι ἐγκαταβίωσης ἐντός της Ἐπικράτειας κατὰ τὸ ὡς ἄνω χρονικὸ διάστημα δὲν θὰ δέχονται κοινὸ καὶ πιστοὺς σὲ ὀργανωμένες ἢ ἀτομικὲς προσκυνηματικὲς ἐπισκέψεις»
Ξεκάθαρο. Καμμία  ὁμαδικὴ ἢ ἀτομικὴ ἐπίσκεψη στὰ μοναστήρια, οὔτε γιὰ νὰ συναντήσεις τὸν πνευματικό σου γιὰ ἐξομολόγηση.
«Οἱ ἀπαγορεύσεις ἐπισκέψεων καὶ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν στὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, λαμβάνονται μὲ ἀπόφαση τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, κατόπιν προηγούμενης ἐνημέρωσης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας»
Κομμένες λοιπὸν καὶ οἱ ἀνάλογες ἐπισκέψεις, προσκυνηματικὲς κ.α. στὸ Ἅγιον Ὅρος.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
Ἔχουμε ἀντιληφθεῖ  τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔννοια τῶν ἀπαγορεύσεων;
Θὰ κάνουμε Σταύρωση καὶ Ἀνάσταση κατ’ οἶκον. Μὲ τὶς ἐκκλησιὲς κλειστές. Μὲ τοὺς  ἐπισκόπους στὰ ἐπισκοπεία τοὺς ἀνέργους  καὶ τοὺς ἐφημερίους ἄνευ ἐφημεριῶν  μὲ κλειστὰ τὰ πνευματικὰ νοσοκομεῖα τους.
Ἡ “πρόβα τζενεράλε” ἔγινε. Τὸ “πατρόν” τῶν ἀπαγορεύσεων κόπηκε στὸ Βατικανό.  Ἡ Κυβέρνηση πρόθυμα τὸ  ἀντέγραψε. Καὶ μάλιστα  μὲ τὴ συναίνεση τῆς Ἱεραρχίας.
Στὸ ἑξῆς, κάθε φορᾶ, ποὺ κάποιος λόγος δημόσιας τάξης (ὅπως τώρα ἡ δημόσια ὑγεία) τὸ «ἀπαιτεῖ», τὸ προηγούμενο ἤδη ὑπάρχει.   Θὰ κλείνονται καὶ οἱ ἐκκλησίες. Θὰ καταργεῖται ἡ λατρεία. Καὶ οἱ αἰτίες στὸ μέλλον θὰ εἶναι (ἢ θὰ κατασκευάζονται) πολλές.
Ἡ Ἱεραρχία μᾶς ἔχει κατανοήσει τί παραχώρησε στὸ Κράτος;  Τί δικαιώματα παρέδωσε στὴν “πολιτικὴ ὀρθοτητα”;
Θυμηθεῖτε τὴ δήλωση τοῦ Κύρ. Μητσοτάκη: «Τὰ θρησκευτικὰ καθήκοντα πρέπει κι αὐτὰ νὰ προσαρμοστοῦν στὴν πραγματικότητα”.
Οἱ Ἱεράρχες σιωποῦν.
Τὸ Ἅγιον Ὅρος;
Οἱ Γεροντάδες καὶ οἱ Πνευματικοί μας;
Θὰ μιλήσουν;
Θὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ φορὰ στὴν ἱστορία τῆς Χριστιανοσύνης (τουλάχιστον στὴν Ἑλλάδα) ποὺ τὰ Πάθη καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θὰ μείνουν ἀνεόρταστα!

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

41 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
   Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

   Διαγραφή
  2. π. Ιλαρίωνα δεν γνωρίζετε ότι πολλοί σπούδασαν την θεολογία για βιοπορισμό, χωρίς να έχουν σχέση με την Εκκλησία και απ' αυτούς πολλοί είναι θολολόγοι;
   Δεν γνωρίζετε ότι και στον κλήρο υπάρχουν κληρικοί άπιστοι, αιρετικοί και επαγγελματίες;

   Ορθόδοξος Ρωμιός

   Διαγραφή
 2. Παρακαλώ τους ιερείς να πάρουν το αντιμήνσιο τους,τα ιερά άμφια τους,τον Τίμιο Σταυρό με τον εσταυρωμένο ανασταντα Κύριο Ιησού Χριστό μας,τα ιερά σκεύη,τα εξαπτέρυγα και της ιερές εικόνες των αγίων μας και να τελέσουν την Θεία Λειτουργία και τους χαιρετισμούς της Υπεραγιας Θεοτοκου Παναγία μας στην ύπαιθρο,χωρίς να παρανομούν στους νόμους του κράτους και όσοι πιστοί προσέλθετε.....
  Όποιος ιερέας δεν τελέσει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τους Χαιρετισμούς της Υπεραγιας ΘΕΟΤΟΚΟΥ Παναγία μας, θα είναι ελάχιστος στα μάτια του Κυρίου Ιησού Χριστού μας και της Υπεραγιας Θεοτοκου Παναγία μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εμείς το κάναμε εχθές αυτό....ιερά παράκληση προς την υπεραγιαν Θεοτόκο στην ταράτσα του σπιτιού....

   Διαγραφή
 3. Παρακαλώ τους ιερείς να πάρουν το αντιμήνσιο τους,τα ιερά άμφια τους,τον Τίμιο Σταυρό με τον εσταυρωμένο ανασταντα Κύριο Ιησού Χριστό μας,τα ιερά σκεύη,τα εξαπτέρυγα και της ιερές εικόνες των αγίων μας και να τελέσουν την Θεία Λειτουργία και τους χαιρετισμούς της Υπεραγιας Θεοτοκου Παναγία μας στην ύπαιθρο,χωρίς να παρανομούν στους νόμους του κράτους και όσοι πιστοί προσέλθετε.....
  Όποιος ιερέας δεν τελέσει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και τους Χαιρετισμούς της Υπεραγιας ΘΕΟΤΟΚΟΥ Παναγία μας, θα είναι ελάχιστος στα μάτια του Κυρίου Ιησού Χριστού μας και της Υπεραγιας Θεοτοκου Παναγία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ας ελπίσουμε να παρέμβει ο Κύριός μας, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, και να ανατρέψει τις αποφάσεις των αντίχριστων κυβερνώντων......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κουμαντο στο Αγιον Ορος κανει η Υπεραγια Θεοτοκος.
  Καλη μετανοια σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΑΝΤΡΩΝΟΥΝ;;
  ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ;;
  <>;;
  ΜΑ.ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ,
  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ !!!
  ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ,ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. τι συμβαινει ..τι πληγμα ηταν αυτο.....παλι σκυψαμε το κεφαλι στην πολιτεια....υπηρχαν λυσεις αλλα εχουν εχθροτητα για την Εκκλησια του Χριστου και με λογικα επιχειρηματα χειραγογων τον κοσμο...θα ειμαστε οι αντιδραστικοι..οι επικυνδηνοι οι τρομοκρατες αν παμε σε κατακομβες η σε υπαιθριες λειτουργιες...δεν θελουν καθολου...μας βουλωσαν το στομα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαψη Ειρήνη Κόρινθος18 Μαρτίου 2020 - 12:14 μ.μ.

   Πραγματικά έβγαλαν τό άχτι τους προς την Εκκλησία αν θέλουν οι Κληρικοί ας κάνουν υπαίθρια λειτουργία Χαιρετισμούς τσ πάντα γίνονται με λίγη θελειση ότι έκαναν οι κρυπτοχριστιανοί είμαστε έτοιμοι για τα πάντα θέλουμε Χριστό Παναγία Θεό δεν ζούμεχωριςΘεο.

   Διαγραφή
 8. Μπράβο σας, ομολογείτε Χριστό,συνεχίστε να μιλάτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΑΜΕ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ-ΙΟ ΣΤΗ ΣΥΝΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΑΧ + ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΕΠΕΙΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ Ο ΔΙΑΒΟΛΟ-ΗΓΕΤΗΣ....! ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ ΗΓΓΙΚΕΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Χειροτεροι από ισλαμιστες είστε. Βλήμματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί εννοείς ανώνυμε 6:33 μμ
   Για εξήγησε μας. Σε ποιούς απευθύνεσαι;

   Διαγραφή
  2. ΜΠΡΑΒΟ!ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΣ 6.33
   ΕΤΣΙ ΜΙΛΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ,
   ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ.ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΗ,ΠΙΣΤΗ,
   ΒΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 12. Ο Ιησους θα σας εδιωχνε με το φραγκελιο υποκριτες εμποροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί εννοείς ανώνυμε 6:37 μμ
   Για εξήγησε μας.

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;;
   ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ;;ΓΙΑΧΩΒΑΔΑΚΙ;;ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΚΙ;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 13. Τα έχεις μπερδέψει και τα βάζετε με τον Μητσοτάκη...Η Ιεραρχία κατήργησε το 95% των ακολουθιών και ο Μητσοτάκης το υπόλοιπο 5%.Στο κάτω-κάτω αυτός είναι κοσμικός πολιτικός αλλά εκλεγμένος απο τον λαό ίσως και άθεος , οι "διωγμένοι" ποιμένες του Χριστού τι δικαιολογία έχουν?Ισως έρθει η ώρα της ελέυθερης ζώσας εκκλησίας απογαλακτισμένης απο την αμαρτωλή κοσμική εξουσία με την επιστροφή στο πάτριο ημερολόγιο και με μη μισθωτούς λυκοποιμένες , όπως την ονειρεύτηκε ο Αγιος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης.Διότι η σιωπή των λυκοποιμένων έχει αιτία τον μαμωνά και το μισθό απο το δημόσιο ταμείο.Ετσι η Εκκλησία θα απαλλαγεί απο τους μισθωτούς και θα ξαναγίνει λαμπερή και πνευματικότερη διότι όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο "μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 9:07 μμ μην διαστρεβλώνεις τον Φλωρίνης Αυγουστίνο.
   Ποτέ ο Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν υπήρξε αιρετικός ημερολογιολάτρης!!
   Ποτέ δεν εννοούσε την ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία, ως επιστροφή στο παλαιό ημερολόγιο!
   Ποτέ δεν νόμιζε ότι είναι σημαντικά τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια!!!
   Εκτος και αν είσαι βαλτός για να φέρεις αποπροσανατολισμό της συζήτησης με τις ψευτιές σου και τις παλαιοημερολογίτικες πλάνες σου!!

   Διαγραφή
  2. Πλάνη η επιστροφή στο παλαιό εορτολόγιο για να γιορτάζουμε απο κοινού όλοι οι ορθόδοξοι?
   Διάβασε τις εισηγήσεις του Φλωρίνης στην Ιεραρχία και μην βρίζεις αδελφέ...

   Διαγραφή
  3. Δεν είναι βρισιά η αλήθεια 10:26 μμ. Βρίσκεσαι σε μεγάλη πλάνη.
   Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν πίστευε ότι τα ημερολόγια έχουν αξία, ούτε τα λάτρευε.
   Δεν ήταν ημερολογιολάτρης.
   Αλλο πράγμα το ότι προσπαθούσε για την ενότητα. Και άλλο πράγμα να μας λες ότι η ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία εξαρτάται απο την επιστροφή στο ασήμαντο παλαιό ημερολόγιο.
   Σύνελθε!

   Διαγραφή
  4. 10:26 μμ
   Πλάνη είναι να κάνεις σχίσμα για τα ασήμαντα ημερολόγια και εορτολόγια και να πιστεύεις ότι... το παλαιό ημερολόγιο κάνει την Εκκλησία ελευθέρα και ζώσα!!!

   Διαγραφή
  5. ΑΛΛΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΩΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ !(ΘΕΟ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
   ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ.)
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 14. Τα έχετε μπερδέψει...Ελευθέρα και ζώσα εκκλησία είναι η απογαλακτισμένη απο το δημόσιο ταμείο και η ανεξάρτητη και απαλλαγμένη από κάθε μορφή εξάρτησης απο την κοσμική εξουσία.Το ημερολόγιο το προτείνω μόνο για την κοινή εορτολογική πορεία όλων των ορθοδόξων εκκλησιών.Οταν μιλάω για το Φλωρίνης δεν μιλώ για το εορτολόγιο που όπως ορθώς είχε επισημάνει το καθιέρωσαν μασόνοι επίσκοποι αλλά για τη ανεξαρτητοποίηση απο την κρατική μέγγενη.(τόμος Α Συνοδικά εκδόσεις Σταυρός). Βέβαια το γνωρίζω η αλήθεια πονάει και απο τον πόνο βρίζετε ως καλοί χριστιανοί.Τώρα ας περάσετε τέλος του μηνός να πάρετε απο τον "διώκτη" Μητσοτάκη το μισθό σας για να συνεχίσετε τα "θεάρεστα" έργα σας και αφήστε τις κατηγορίες για πλάνες και ψέμματα στον Κύριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνεχίζεις ανώνυμε 12:15 μμ ακόμα και στο τελευταίο σου σχόλιο, αλεπουδίστικα να γράφεις ό,τι σου κατέβει, ακόμα και ψέματα για να βγεις και απο πάνω!! Βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα και ψεύδεσαι χωρίς τσίπα, όταν προσπαθείς να κατηγορήσεις τον συνομιλητή σου που δεν γνωρίζεις ότι δήθεν το κάνει για το μισθό!! Την στιγμή που δεν γνωρίζεις τίποτα για τον συνομιλητή σου, αδιάντροπα τον κατηγορείς ότι το κάνει για το μισθό. Αυτή είναι η "λογική" σου. Κάπως έτσι σκέφτεσαι φαίνεται, αυθαίρετα με ψεύτικες φαντασίες και θα πέφτεις συνέχεια σε πλάνες.

   Χώνεψε το όμως.
   "Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν πίστευε ότι τα ημερολόγια έχουν αξία, ούτε τα λάτρευε.
   Δεν ήταν ημερολογιολάτρης.
   Αλλο πράγμα το ότι προσπαθούσε για την ενότητα. Και άλλο πράγμα να μας λες ότι η ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία εξαρτάται απο την επιστροφή στο ασήμαντο παλαιό ημερολόγιο." Οπως και άλλο πράγμα είναι ο απαράδεκτος τρόπος αλλαγής του ημερολογίου και ποιοί ήταν αυτοί που την έκαναν και τί επεδίωκαν.
   Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πειράζει αν νιώθεις ότι σε πονάει. Δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε την αλήθεια.
   Μην προσπαθείς ν' αποπροσανατολίσεις την συζήτηση και να την φέρεις στα ασήμαντα ημερολόγια!! Δεν είναι σωστό.

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  2. ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ
   ΚΡΑΤΑΝ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,ΟΜΩΣ,ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΣΟΥ1ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
   ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ !ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ;;
   Καλλιόπ

   Διαγραφή
  3. Για την 11:05 μμ
   Εχει δίκαιο ο 12:15 μμ ότι χρειάζεται να έχουμε εορτολογική ενότητα όλοι οι Ορθόδοξοι. Πρέπει όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να το σκεφτούν και ν' αποφασίσουν κάποιο εορτολόγιο να ακολουθήσουν απο κοινού.

   Εκεί που δεν έχει δίκαιο ο 12:15 μμ είναι να προσπαθεί να κάνει την επιστροφή στο παλαιό σαν στοιχείο απαραίτητο της ελεύθερης και ζώσας Εκκλησίας και να μην είναι σαφής στο πρώτο του σχόλιο με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος πίστευε κάτι τέτοιο.

   Διαγραφή
 15. Επί των θέσεων που εξέφρασα μπορείς να πεις κάτι ή δεν μπορείς να κάνεις διάλογο και συνεχίζεις να κατακρίνεις?...Πες μου συγκεκριμένα ποιο είναι το ψέμα μου και που οφείλεται η έλλειψη τσίπας - δεν έγραψα για τον Φλωρίνης όπως διευκρίνησα για το ημερολόγιο αλλά για την απεξάρτηση απο την κρατική εξουσία. Τώρα εάν πιστεύεις εσύ οτι είσαι χριστιανός λέγοντας τον συνομιλητή σου "ψεύτη" , "πλανεμένο" "αλεπού" "χωρίς τσίπα" "φαντασιόπληκτο¨ τότε έχεις φτιάξει δικό σου ευαγγέλιο ...Καλό υπόλοιπο Τεσσαρακοστής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ έχεις φτιάξει το δικό σου ημερολογιακοκεντρικό ευαγγέλιο.

   Θα σου απαριθμήσω τις πλάνες και τα ψέματα σου.

   1.
   Οταν πιστεύεις σε πλάνες ότι το ημερολόγιο είναι κάτι σημαντικό τότε είσαι πλανεμένος και πιστεύεις ότι αυτό βοηθά να γίνει η Εκκλησία ελευθέρα και ζώσα είσαι πλανεμένος.

   2.
   Οταν προσπαθείς να πεις αλεπουδίστικα ότι ο συνομιλητής τα λέει αυτά για τον μισθό που θα πάρει όπως φαντάζεσαι, αυτό είναι αλεπουδίστικο. Αυτό υπάρχει μόνο στη φαντασία σου και είναι και αλεπουδίστικο. Αυτό έκανες στο τέλος του σημερινού σχολίου σου 12:15 μμ.

   3.
   Οταν κατηγορείς ότι δήθεν σε είπαν "φαντασιόπληκτο" και "αλεπού" ενώ δεν σε είπαμε ούτε αλεπού, ούτε φαντασιόπληκτο, αλλά ότι φέρθηκες αλεπουδίστικα και μίλησες στηριζόμενος αποκλειστικά στις φαντασίες σου ότι τα γράφει ο συνομιλητής σου για τον μισθό, τότε αυτό είναι ψέμα χωρίς τσίπα!!

   4.
   Οταν στο πρώτο σου σχόλιο, χθες 9:07 μμ άφησες να εννοηθεί ότι ο Φλωρίνης Αυγουστίνος πίστευε ότι η επιστροφή στο παλαιό ημερολόγιο είναι στοιχείο που φέρει την ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία, αυτό είναι αλεπουδίστικο. Οποιος διαβάσει το σχόλιο σου 9:07 μμ,αυτό καταλαβαίνει. Αυτό όμως δεν ισχύει. Κατόπιν το δοευκρίνισες, όταν σε πίεσα και σε ζόρισα, στο αρχικό σχόλιο σου δεν το είχες διευκρινίσει.

   Καλό υπόλοιπο της Τεσσαρακοστής χωρίς προσκόλληση στο ασήμαντο παλαιό ημερολόγιο.
   Η Εκκλησία ποτέ δεν έδινε σημασία στα ημερολόγια. Δεν μας σώζουν τα ημερολόγια!

   Αντισχισματικός

   Διαγραφή
  2. "Τώρα ας περάσετε τέλος του μηνός να πάρετε απο τον "διώκτη" Μητσοτάκη το μισθό σας για να συνεχίσετε τα "θεάρεστα" έργα σας και αφήστε τις κατηγορίες για πλάνες και ψέμματα στον Κύριο."

   Αυτά δεν είναι θέσεις, ανώνυμε 2:54 μμ, αυτά είναι ψευτιές χωρίς τσίπα!! Την στιγμή που δεν γνωρίζεις τίποτα για τον συνομιλητή σου, αδιάντροπα τον κατηγορείς ψεύτικα ότι το κάνει για το μισθό. Και μιλάς και απο πάνω!!

   Διαγραφή
  3. ΑΝΤΙΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ,ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ,ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ,ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΚΟΤΡΟΠΟΣ !
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  4. Κακότροπη είσαι και φαίνεσαι εσύ 1:12 πμ. Που πετάγεσαι ενώ δεν έχεις να πεις τίποτα πάνω στην ουσία,μόνο για να βρίσεις και να προκαλέσεις αναταραχή!! Εσύ είσαι άσχετη και έχεις και το θράσος να βρίζεις!!
   Είσαι και κακομαθημένη πολύ διότι ταυτίζεις όλο τον κόσμο με τον εαυτό σου. Αν δεν σε ενδιαφέρει εσένα, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει και τόσους άλλους. Πού πετάγεσαι σαν μανιτάρι εκεί που δεν έχεις να πεις τίποτα και γράφεις σαν κακομαθημένη πιτσιρίκα 7 ετών!!

   Διαγραφή
  5. Κακότροπη Καλλιόπη πάλι προσπαθείς να δημιουργήσεις προβλήματα από το τίποτα με τα σκουπιδένια σχόλια σου που το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν, χωρίς να έχεις να πεις τίποτα, απολύτως τίποτα το ουσιαστικό;;;

   Διαγραφή
  6. Η Καλλιόπη τί ρόλο παίζει εδώ;;
   Είναι βαλτή εδώ για να προκαλεί συνέχεια αποπροσανατολισμό της συζήτησης με τα παιδιάστικα σχόλια της;;

   Διαγραφή
  7. 5,15-7,05-7,55
   ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ !!

   Διαγραφή
  8. Καλλ. 3:47 μμ
   Μια σαχλαμάρα είναι και το τελευταίο σχόλιο που παπαγάλισες, ενώ άλλοι σου το έχουν πει για σένα...

   Διαγραφή
  9. 3,47 τὰ ἐπιχειρήματά σου συγκλονίζουν !

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.