17 Μαρ 2020

Δὲν πάει ἄλλο... Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε... Λαϊκοὶ ἀντισταθεῖτε…

Γράφει ὁ πατὴρ-Παῦλος Καλλίκας, 
Ἐφημέριος Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας,Ποταμοῦ Κυθήρων
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Ἱερεῖς ξεσηκωθεῖτε καὶ ἀντισταθεῖτε, 
Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς κλείσουν τὶς Ἐκκλησιές. Καὶ σᾶς ρωτῶ; Γίνεται παπὰς χωρὶς Ἐκκλησία; 

Θέλουν οἱ κρατικοὶ νὰ μᾶς ἔχουν ἕνα φιλανθρωπικὸ ὀργανισμὸ ἐράνων καὶ συσσιτίων. Τί εἶναι ὁ παπὰς τελικὰ Λειτουργὸς ἢ κοινωνικὸς λειτουργός; Τώρα γίναμε ξαφνικὰ γιὰ αὐτοὺς ἀνεύθυνοι; Ὅταν, χρόνια τώρα, ἀπὸ ἀγάπη Χριστοῦ βοηθᾶμε καὶ πρωτοστατοῦμε στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο , ἐπισκεπτόμαστε φυλακές, γηροκομεῖα, νοσοκομεῖα, καὶ παλιότερα ἄλλοι κληρικοὶ πρὶν ἀπὸ μᾶς λεπροκομεῖα; Τί; Τώρα ξαφνικὰ γίναμε ἀνεύθυνοι στὰ μάτια τους; Τώρα ξαφνικὰ δὲν τοὺς κάνουμε; Τώρα ξαφνικὰ οἱ πνευματικοὶ νόμοι εἶναι ἀνενεργοί; Μά, γι' αὐτοὺς ποὺ λένε νὰ κλείσουν οἱ Ἐκκλησιές, γιὰ αὐτοὺς ἦταν πάντα ἀνενεργὰ καὶ τὰ Μυστήρια καὶ ἡ πίστη τους στὴν Ἐκκλησία. 

Θέλουν νὰ κάνουν τὸν κόσμο νὰ μὴ φιλᾶ οὔτε τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, οὔτε νὰ μπαίνει στὴν Ἐκκλησιά. Καὶ αὐτοὶ καλὰ κάνουν καὶ ἀγνοοῦν. Οἱ "δικοί μας"; Μᾶλλον ἐναρμονίζονται καὶ συσχηματίζονται μὲ τὸν κόσμο μὲ τὸν αἰώνα τοῦτο χέρι - χέρι. 
Μιλᾶνε οἱ κρατικοὶ (τὸ μάθαν ἀπὸ τοὺς δικούς μας) γιὰ τὴν ἁγία ὑπακοή. Ἁγιὰ ὑπακοὴ στὸ ἄθεο κράτος καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία; Ἅγια ὑπακοὴ στὸν κατὰ τὸν νόμο "Ἡρώδη"; Ἁγία ὑπακοὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς γκρεμιστάδες κάθε ἔννοιας ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ; Ἁγία Ὑπακοὴ στοὺς ἀναθεωρητὲς τοῦ Συντάγματός μας; Εἶναι γνωστὸ ὅτι...
ὁ νόμος συχνὰ καὶ ὅσο πάει πιὸ πυκνὰ γίνεται ἀνήθικος. 

Μιλᾶνε (τώρα μόνο οἱ δικοί μας) καὶ λένε καὶ διατείνονται ὅτι εἶναι "ἁγία πράξη", νὰ ἀπέχουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 

Λὲς καὶ τὰ μυστήρια ξαφνικὰ δειλιοῦν καὶ ὠχριοῦν καὶ παύουν μπροστὰ στὸν Κορονοϊό. 

Λὲς καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι ἐξανθρωπίστηκαν καὶ ἐξορθολογίστηκαν. Λὲς καὶ ἡ "ἀγάπη" αὐτῶν τῶν ταγῶν εἶναι ἱκανὴ νὰ ὑπὲρ - καλύψει τὴν Ἀγάπη, δηλαδὴ τὸν Θεό. 

Λὲς καὶ ὁ Θεὸς σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψωμὶ θὰ τοὺς δώσει πέτρες καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν ψάρι θὰ τοὺς δώσει φίδια. 

Λὲς καὶ αὐτοὶ θεοὶ στὴν θέση τῶν Θεῶν, πατέρες στὴν θέση τῶν Πατέρων θὰ προστατεύσουν, στὰ πλαίσια πάντα τῆς δικῆς τους καινοτόμου σύγχρονης "ποιμαντικῆς", τοὺς ἀνθρώπους. Πῶς; Ἀποξενώνοντάς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Ἀκολουθίες της. Τί πετυχαίνουν; Ἀλίμονο! νὰ ξεχειλώσουν ἔτι καὶ ἔτι τὸ ἔρημο "κατ' οἰκονομίαν". 

Καὶ σᾶς ρωτῶ, ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς. 

Ἔτσι πράτταν οἱ πρῶτοι μας Ἱερεῖς σὲ περιόδους διωγμῶν ποῦ κόστιζαν ζωές, σταμάτησαν τὶς λειτουργίες τους; Φοβήθηκαν νὰ θεωρηθοῦν "ἀνεύθυνοι" ποὺ κατηχοῦσαν καὶ ὁδηγοῦσαν στὸ μαρτύριο τοὺς Χριστιανούς; (π.χ. ἀνεύθυνος ὁ Ἅγιος Δημήτριος;) 

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μας στὰ χρόνια της Τουρκοκρατίας; Ἀνεύθυνοι αὐτοὶ ποῦ ξεστράβωναν τὰ Ἑλληνόπουλα γιὰ νὰ σκέφτονται ἐλεύθερα; Ἀνεύθυνοι οἱ Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς ποῦ βάζαν φρένο στὸν ἐξισλαμισμὸ τῶν Ἑλληνόπουλων; (π.χ. ἀνεύθυνη ἡ Ἁγία Φιλοθέη;) 

Αὐτὸ ἔκαναν οἱ Ἱερεῖς μᾶς κάθε φορᾶ στὰ χρόνια της ἀπειλῆς τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας; Ἀνεύθυνοι οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ὀργάνωναν ἀντίσταση στὴν Μακεδονία καὶ ὅπου ἄλλου; 

Ἀνεύθυνοι οἱ Ἱερεῖς ποῦ κοινωνοῦσαν στὴν πρώτη γραμμὴ τὰ παλληκάρια ποῦ πολεμοῦσαν; 

Ἀνεύθυνος λοιπόν, εἶναι ὁ παπὰς σήμερα ποῦ ἀνοίγει τὴν Ἐκκλησία, ὡς ἀντίμετρο στὴν ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ; 

Μά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἂν δὲν θωρακιστεῖ τώρα ὁ πιστὸς μὲ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἂν δὲν προστρέξει νὰ καταφιλήσει τώρα τὶς ἁγίες εἰκόνες, ἂν δὲν πάρει εὐλογία τώρα ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἱερέα (καὶ ὄχι τὸ πόδι), ἂν δὲν ἀκούσει τὸν παρήγορο ἦχο τῆς καμπάνας ὅτι κάποιος προσεύχεται γιὰ αὐτὸν τὸν παπποὺ καὶ τὴν γιαγιά, πότε θὰ τὸ κάνει; Πότε; Ὅταν περάσει ὁ κίνδυνος; ὅταν τελικὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε εἴδους ἀνθρώπινο μέτρο εἶναι καλὸ μέν, μὰ τελικὰ δὲν μᾶς καλύπτει, ἀναποτελεσματικό. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ εἶναι ἀνθρώπινο. 

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θὰ κάνουμε ὅτι καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί; Μά, αὐτοὶ εἴτε τὶς ἔχουν ἀνοιχτές, εἴτε κλειστὲς τὶς "ἐκκλησίες" τους, τὸ ἴδιο κάνει σὲ Ἁγιαστικὴ Χάρη. Μηδέν. 

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς παρακαλῶ καὶ ἐκλιπαρῶ «μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτω». 

Ἀγαπητοὶ παπάδες ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΜΕ. 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ. 
ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ. 
ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΙΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΣΑΣ. 
ΤΙΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ. 
ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΠΕΙΛΕΣ. 
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ. 

17.3.2020 
πάπα - Παῦλος Καλλίκας 
Ἐφημέριος 
Ι. Ν. Παναγίας Ἰλαριώτισσας 
Ποταμοῦ Κυθήρων

22 σχόλια:

 1. Πού ηταν κρυμμενος ο αγιος; Δόξα τω Θεώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η απορία μου είναι,δε διάβασαν αυτοί οι θεολόγοι και οι αρχιερείς Παλαιά Διαθήκη και δε κατάλαβαν ότι η ιστορία του Εβραϊκού λαού είναι η ιστορία και του Xριστιανισμού;Όταν οι Εβραίοι απομακρύνονταν από το Θεό και συμπορεύονταν με τα έθνη τα ειδωλολατικά,είχαν ασθένειες,θανάτους και υποδουλώνονταν στους εχθρούς τους,μέχρι και τα Iερά και τα Oσια τους και η Κιβωτός του Μαρτυρίου έπεσε στα χέρια των εχθρών τους.Και όταν ενθυμούνταν τοv Θεό και μετανοούσαν, ερχόταν η ηρεμία,η ησυχία και η γαλήνη στα σπίτια τους.Αντί να κηρύξουν μετάνοια ταπείνωση και αποχή από την αμαρτωλή ζωή,αντί να καταφύγουν στοv Κύριο με παρακλήσεις και δεήσεις προς τον δυνάμενο να μας σώσει από την ασθένεια,απαγορεύουν τη θεία λειτουργία και τις ακουλουθίες της Εκκλησίας, καταργούν τα όπλα πού μπορούν να πολεμήσουν κάθε κακό!
   Η απιστία και η αποστασία στο αποκορύφωμά της!ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ

   Διαγραφή
 2. Πες τα πάτερ μου εκφράζεις πολλούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πες τα πάτερ μου εκφράζεις πολλούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Που είναι οι Ιεράρχες μας να στηρίξουν το λαό στα δύσκολα;
  Στην πόλη π.χ. της Θεσσαλονίκης θα μπορούσατε να πείτε στον κόσμο: έχουμε τη Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου, της Αγίας Ανυσιας, του Αγίου Γρηγορίου, της Αγίας Θεοδώρας, του Οσίου Δαυίδ, του Αγίου Βασιλείου βγάλτε όλες τις λάρνακες έξω, όλος ο κόσμος (με αυτοκίνητα) να κάνουμε λιτανεία γύρω από την πόλη και τα περίχωρα να μας ελεησει ο Θεός....αυτό ο καθείς στην Επισκοπή του θα μπορούσε ήδη να το είχε κάνει... αλλά δε φτάνει αυτο...θα μας στερήσετε και τη Θ.Κοινωνια;;;;
  Εγώ ξέρω πως σας αποκαλούμε πατέρες γιατί είστε. Ελπίζω να μας σταθείτε ανάλογα και όχι ως ξενοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσηματος από τη θεία ευχαριστια , στη θεία ευχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Χριστός , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο οποίος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν όπως γράφει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών . Ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος ημών Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την A v θ ρ ω π ι ν η λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ ε ν ο μυαλό μας . O μ ω ς από τη σ υ γ κ ε ν τ ρ ω σ η ανθρώπων - O π ο υ δ η π ο τ ε - είναι δυνατή η μετάδοση νοσημάτων .

   Διαγραφή
  2. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτάλεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
 5. Άξιος,, ευχή των πιστών είναι ν'ακολουθήσουν κι άλλοι ιερείς..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Άξιος ο πάτερ.
  Όλοι οι ιερείς να ακολουθήσουν το παράδειγμα του,και να αρχίσουν οι ιερές Θείες λειτουργίες και οι λιτανείες με περιφορά του Τιμίου Σταυρού,των αγίων λειψάνων καί τών αγίων ιερών εικόνων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αλίμονο αν κλείσουν οι εκκλησίες!!!! Τα δύσκολα έρχονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άξιος, πάτερ μου!
  Η μόνη προσευχή που αρμόζει τώρα σε κάθε χριστιανό, είναι να εύχεται όπως μας απαλλάξει ταχέως ο Κύριος, απ' όλους εκείνους τους αντιχρίστους που έχουν σταθεί επάνω στο σβέρκο μας και μεθοδεύουν απροσχημάτιστα τον αφανισμό μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΞΙΟΣ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ. ΔΟΞΑ ΤΟ ΘΕΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ17 Μαρτίου 2020 - 3:36 μ.μ.

  Πάτερ μου με σεβασμό και αγάπη ασπάζομαι την τιμία δεξιά σας και επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω το περιεχόμενο ενός δικού μου tweet προ τριών περίπου ωρών.''Αντίχριστοι να ξέρετε ότι η Θεία Λειτουργία και η μετάδοση των Τιμίων Δώρων μπορεί να γίνονται και εκτός Ναών χωρίς να παραβιάζεται ο άνομος νόμος σας.Δόξα τω Θεώ υπάρχουν ακόμα ευλαβείς και γενναίοι Λειτουργοί Του''.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Να προσευχομαστε να απαλλαγεί η χώρα μας το συντομότερο από το "γαλάζιο" Τσιπρα, που πάει να γίνει χειρότερος από τον "κόκκινο".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χειρότερος απο τον "κόκκινο" δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει!!
   Τον χωρό της εκκλησιομαχίας τον σέρνει πάντα η Αριστερά!!!

   Διαγραφή
  2. Εναλλάξ το πάνε.

   Οι μέν ύπουλα
   οι δέ καμαρώνοντας...

   Διαγραφή
 12. Μπράβο πατερ Έλληνες ξυπνήστε αντισταθείτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μπαίνω και στου πρωθυπουργού τη θέση και στου αρχιεπισκόπου και σκέφτομαι τι θα έκανα εγώ στη θέση τους. Σε ό,τι αφορά τον Μητσοτάκη, αποδεικνύεται λίγος και δεν συγκρίνεται με εθνάρχες (αληθινούς) όπως ο Καποδίστριας.....και μόνο τα συγχαρητήρια του Τσίπρα αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Σε ό,τι αφορά τον Μακαριώτατο, κάνω μια εντελώς απλοϊκή σκέψη... εντάξει, κρίνεται η ζωή και η υγεία των ανθρώπων(σας το λέω εγώ που έχω σύζυγο και πολλά παιδιά)εσείς Μακαριώτατε και λοιποί άγιοι επίσκοποι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας υπηρέτες του θαύματος, βρήκατε μια μεσοβέζικη λύση που μακάρι και αυτή να εφαρμοζόταν...ρίξατε,θαρρώ, το μπαλάκι στον πρωθυπουργό. Δεν θα ήταν,μακαριώτατε, μια καλή σκέψη να παίρνατε ανά χείρας μια εικόνα του Χριστού και της Παναγιάς, θα έλεγα να βάζατε και πετραχήλι, να ξεκινούσατε μια βόλτα μόνος σας, με βήματα αργά και σταθερά, θα βρείτε τη δύναμη, από την αρχιεπισκοπή στην πλατεία Συντάγματος και έως το Μαξίμου; Επαναλαμβάνω, μόνος σας αφού αποφεύγουμε τη μάζωξη.....και να γυρίσετε μετά πίσω στο αρχιεπισκοπικό σας γραφείο. Τρελό;;;; Γιατί, όλα τα άλλα είναι λογικά;;; Επαναλαμβάνω, εσείς έχετε ευθύνες ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΩ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Ο ΗΡΩΑΣ, αλλά κι εγώ έχω οικογένεια.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ως σκέψη μόνο φέρνει ρίγος συγκίνησης. Φαντάσου, αδερφέ, να γινόταν αυτό που λες σε κάθε πόλη, δηλαδή μπροστά ο μητροπολίτης με την εικόνα ψηλά και πίσω ν' ακολουθούσαμε σε απόσταση 5-6 μέτρων ο ένας πίσω από τον άλλο (έτσι για να μην λένε και ας έφτανε η ουρά όπου ήθελε). Αλλά, πού... Όνειρο απατηλό, μέχρι να μας ανακοινώσουν στο τέλος και απαγόρευση κυκλοφορίας.

   Διαγραφή
 14. ΤΙ ΛΕΤΕ ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!!
  ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ;;;
  ΜΠΑΑΑΑ ΣΕ ΚΑΛΟ ΜΟΥ...
  Ο ΚΑΤΑΚΡΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μετά τη κακοσύνοδο του Κολυμπαρίου έπρεπε να καταλάβετε αδελφοί μου, από τη συμπεριφορά ιερέων αρχιερέων, ότι ο διάβολος φόρεσε μίτρες και πετραχήλια σε ιερείς και αρχιερείς και έγιναν οι περσσότεροι από φιλόχριστοι αντίχριστοι, όσο κι' αν προσπαθούν να κρυφτούν τα έργα τους τους φανερώνουν. Οι χριστιανοί πληρώνουν τώρα γιατί φάνηκαν αδιάφοροι για την ορθόδοξη πίστη και Παράδοση.
  Τώρα διαμαρτύρωνται χωρίς αποτέλεσμα γιατί δε δείχνουν πάντοτε την ίδια ευαισθησία για την ορθόδοξη πίστη και Παράδοση. Τώρα ξυπνήσαμε και εύχομαι αυτό το ενδιαφέρο για τη σωστή πίστη να είναι συνεχές, γιατί μας περιμένου πολύ χειρότερα στο μέλλον. Στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένας αγώνας που πολύ λίγοι τον παρακολουθούν και τον υποστηρίζουν δυστυχώς,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Να συντονιστούν πολλοί κληρικοί σαν τον π.Παύλο Καλλίκα και να κάνουν Ανάσταση με ανοικτούς τους Ναούς.
  Μεγἰστη Προδοσία-Ντροπή μας να κάνουμε Ανάσταση με κλειστούς τους Ναούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.