6 Φεβ 2020

Σήμερα ἡ Λέσβος, ἡ Χίος, ἡ Σάμος καὶ ἡ Λέρος• αὔριο ὅλη ἡ Ἑλλάδα;

Τὰ ὅσα θλιβερὰ διαδραματίστηκαν ἐχθές, μὲ τὰ σοβαρὰ ἐπεισόδια τὰ ὁποῖα ἔκαναν μετανάστες στὴ Λέσβο, ἀλλὰ καὶ στὴ Λέρο, μὲ τὶς καταγγελίες γιά… πλιάτσικο στὸ νοσοκομεῖο τῆς Λέρου ἀπὸ διαμένοντες σὲ παρακείμενο χὸτ σπότ, ἀποτελοῦν μία πολὺ ξεκάθαρη προειδοποίηση γιὰ τὸ μέλλον ὅλης της χώρας. Ἐὰν ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία δὲν σπεύσει καὶ δὲν ἀλλάξει γραμμὴ πλεύσης 180 μοιρῶν γιὰ τὸ ζήτημα κλείνοντας τὰ σύνορα προκειμένου νὰ σταματήσει ἡ ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση, τὰ περιστατικὰ ποὺ ἐπικρατοῦν στὰ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου θὰ μεταβληθοῦν σὲ πανελλαδικὴ κανονικότητα.
Οἱ χτεσινὲς εἰκόνες ἕνα πράγμα ἐπιβεβαιώνουν: Ἡ κυριαρχία καὶ τὸ κράτος δικαίου στὰ νησιὰ μᾶς ἔχουν «γκριζάρει». Οἱ ΜΚΟ ἁλωνίζουν, φροντίζοντας πάντα νὰ συνεχίζεται ἡ ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση μέσω τῆς ὁποίας δημιουργεῖται ἡ «ἀνθρωπιστικὴ ἀγορὰ» – τροφὴ γιὰ τὰ κέρδη τους. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ δουλέμποροι. Τὰ ΜΑΤ εἶναι σὲ ρόλο σεκιούριτι, ἐνῶ τὸ κράτος παίζει τὸν.... ρόλο τοῦ «τροχονόμου» τῶν ροῶν, ζητώντας «ψυχραιμία».

Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν γιατί ἡ ἑλληνικὴ πολιτικὴ τάξη στὸ σύνολό της φαίνεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ τὸν νέο πανευρωπαϊκὸ καταμερισμὸ ἐργασίας ποὺ ἔχουν ἐπιβάλει γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ ὁ γερμανοτουρκικὸς ἄξονας Μέρκελ – Ἐρντογᾶν, ἡ Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ καὶ τὰ διάφορα ἱδρύματα ποὺ προωθοῦν τὴν ἀσύδοτη παγκοσμιοποίηση μὲ ἐκεῖνα τοῦ Σόρος νὰ πρωτοστατοῦν: Σύμφωνα μὲ αὐτά, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ παραμείνει ἡ μοναδικὴ χώρα στὴν Ε.Ε. ποῦ ὑλοποιεῖ πολιτικὴ «ἀνοιχτῶν συνόρων», νὰ δέχεται καὶ νὰ ἐγκαθιστᾶ στὸ ἐσωτερικό της πληθυσμοὺς ποὺ εἰσέρχονται ἀπὸ τὸν Νότο καὶ τὴν Ἀνατολή, μὲ σκοπὸ νὰ μεταβοῦν στὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς Εὐρώπης.

Ἡ Τουρκία προωθεῖ αὐτὸ τὸ καθεστώς, καθὼς μὲ τὴν ἐγκατάσταση μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν στὸ ἐσωτερικό της Ἑλλάδας ἀποκτᾶ δημογραφικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἔρεισμα μέσα στὴ χώρα, τὴν ἀποσταθεροποιεῖ καὶ τὴν ἀποπροσανατολίζει ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ποὺ πρέπει νὰ ἐγείρει στὶς ἐπεκτατικές της διαθέσεις. Ἡ δὲ Γερμανία εὐνοεῖται, γιατί στήνει ἕναν τόπο διαλογῆς ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, μετακυλίοντας τὸ κόστος στοὺς Ἕλληνες.

Ἕνα ὁλόκληρο «μοντέλο ἀνάπτυξης» στήνεται γύρω ἀπὸ αὐτό, στὸ ὁποῖο πρωτοστατοῦν οἱ ΜΚΟ καὶ κυριαρχοῦν πρακτικὲς ἐπιδομάτων, ἐνοικίασης κατοικιῶν, στησίματος «δομῶν» ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ κανέναν, ἀλλὰ ποὺ προσφέρουν ὡστόσο θέσεις ἐργασίας σὲ φροντιστές, δικηγόρους, ψυχολόγους ἢ κοινωνικοὺς λειτουργούς. Καὶ αὐτὸ τὸ «μοντέλο», ὅπως βλέπουμε νὰ συμβαίνει στὴ Λέσβο, τὴ Χίο ἢ τὴ Σάμο λειτουργεῖ ἀνταγωνιστικὰ πρὸς ὁποιοδήποτε ἄλλη οἰκονομικὴ δραστηριότητα, παραγωγικὴ ἢ μή. Καὶ τὴν ἴδια στιγμή, κάθε λογὴς πράκτορας ἁλωνίζει, τὰ ἐγκληματικὰ δίκτυα καὶ ἐκεῖνα τοῦ τζιχαντισμοῦ βρίσκουν εὐκαιρία ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἀνυπαρξία νὰ μεταβάλουν τὴν Ἑλλάδα σὲ κόμβο.

Πῶς θὰ ἀπαντήσει ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση; Μὲ ἐπιπλέον «δομὲς» ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Νότης Μηταράκης; Μὲ μεταφορὲς στὰ ἠπειρωτικά, κάτι πού, μὲ τὶς ροὲς νὰ συνεχίζονται ἀμείωτες, καὶ τοὺς ἐπαναπατρισμοὺς καὶ τὶς ἐπαναπροωθήσεις νὰ εἶναι ἐλάχιστες, θὰ ὁδηγήσει μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια τὴ δημιουργία κι ἄλλων «γκρίζων περιοχῶν» στὴν ἐνδοχώρα;

Ἡ ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση πρέπει νὰ σταματήσει καὶ ὑπάρχουν πλεῖστα ὅσα μέτρα γιὰ νὰ συμβάλουν πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση:

    Ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ὀφείλει νὰ καταγγείλει μὲ ἁπτὲς ἀποδείξεις τὴν Τουρκία ὡς κράτος – δουλέμπορο σὲ ὅλα τὰ διεθνῆ φόρουμ καὶ ὀργανισμούς, ἰδίως στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Νὰ χρησιμοποιήσει κυρώσεις ἢ τὸ δικαίωμα ἀρνησικυρίας (veto) στὶς ἐνταξιακὲς τῆς διαπραγματεύσεις προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσει νὰ προβεῖ σὲ νέα συμφωνία ποὺ νὰ δέχεται τοὺς ἐπαναπατρισμούς.
    Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ προβεῖ σὲ κυρώσεις ἐναντίον τῶν χωρῶν ποὺ ἀρνοῦνται τοὺς ἐπαναπατρισμούς, ἐνῶ δὲν ἀντιμετωπίζουν καμία ἔκτακτη ἀνάγκη, ὅπως τὸ Πακιστᾶν. Καὶ θὰ πρέπει νὰ πιέσει καὶ τὴν Ε.Ε. νὰ κάνει τὸ ἴδιο. Μπορεῖ γιὰ παράδειγμα νὰ προχωρήσει σὲ τραπεζικὴ διακοπὴ τῶν ἐμβασμάτων πρὸς τὶς συγκεκριμένες χῶρες, τὰ ὁποία ἀποτελοῦν καὶ τὸν κύριο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖον αὐτὲς εὐνοοῦν τὴ μετανάστευση πρὸς τὴ Δύση.
    Τὸ θαλάσσιο φράγμα ποὺ σχεδιάζεται νὰ τοποθετηθεῖ στὴ Λέσβο εἶναι ἕνα μέτρο τὸ ὁποῖο, παρὰ τὰ ὅσα ἀκούγονται, θὰ ἔχει ἀποτελέσματα. Γιατί προορίζεται γιὰ τὴν περιοχὴ ὅπου οἱ ἀκτὲς τῆς Λέσβου βρίσκονται κοντύτερα σὲ ἐκεῖνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καὶ καθυστερεῖ τὸ κύριο δρομολόγιο ποὺ ἐπιλέγουν οἱ δουλέμποροι γιὰ νὰ κάνουν τὶς μεταφορὲς καὶ νὰ μπαίνουν γρήγορα στὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, ἐκβιάζοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὶς διασώσεις.
    Ἐπίσης, τὰ κυκλώματα τῶν τελευταίων πρέπει νὰ παταχθοῦν, ἰδίως τὰ «καταστήματα – βιτρίνες» ποὺ ἔχουν στηθεῖ στὶς μεγάλες πόλεις, γιὰ νὰ μεταφέρουν τὰ τεράστια ποσὰ ποὺ βγάζουν ἀπὸ τὶς δραστηριότητές τους.
    Ὁ ἄμεσος ἔλεγχος τῶν ΜΚΟ θὰ περιορίσει ἐπίσης τὶς ροὲς καὶ θὰ ἐπιτρέψει στὴν ἑλληνικὴ πολιτεία νά… ἀνακτήσει τὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τὴν ὁποία ἔχει ἐκχωρήσει σὲ ἐξωθεσμικοὺς σκιώδεις παράγοντες, ποὺ λειτουργοῦν ἐνάντια στὴ δημοκρατικὴ βούληση τῆς κοινωνίας. Ἀντὶ γι’ αὐτές, ὀφείλει νὰ κινητοποιηθεῖ ἡ συνοριοφυλακὴ καὶ ἡ πολιτικὴ προστασία.
    Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει περιορισμὸς ὅλων τῶν ἐπιδομάτων καὶ τῶν ἐνοικιάσεων κατοικιῶν ἀπὸ τὶς ΜΚΟ καὶ τὴν Ὕπατη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ, πολὺ ἁπλὰ γιατί ἡ ὕπαρξή τους ἀποτελεῖ παράγοντα ἕλξης τῶν μεταναστῶν πρὸς τὴ χώρα μας.
    Πρέπει ἐπιτέλους νὰ ὀργανωθεῖ εἰδικὴ ὑπηρεσία γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν αἰτήσεων ἀσύλου, μὲ τὸν κατάλληλο ἀριθμὸ ἐπιτροπῶν ὥστε ὁ χρόνος ἐξέτασης τῶν αἰτημάτων νὰ περιοριστεῖ στὸ ἐλάχιστο καὶ νὰ διευκολυνθοῦν οἱ προωθήσεις καὶ οἱ ἐπαναπατρισμοί.
    Καὶ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται σαφὴς καὶ αὐστηρὴ διάκριση προσφύγων καὶ παράνομων μεταναστῶν, οἱ πρῶτοι νὰ λαμβάνουν ὅ,τι συνδρομὴ προβλέπεται στὶς διεθνεῖς συνθῆκες. Ἐνῶ οἱ δεύτεροι θὰ πρέπει νὰ προωθοῦνται σὲ κλειστὰ κέντρα ποὺ θὰ λειτουργοῦν σὲ τόπους ποὺ δὲν θὰ διαταράσσεται ἡ καθημερινότητα τῶν κατοίκων, γιὰ προσωρινὴ κράτηση μέχρι τὸν ἐπαναπατρισμό τους.
    Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος, πρέπει νὰ γίνει αὐστηρὴ διάκριση τῶν εὐάλωτων ἢ μὴ πληθυσμῶν. Τὸ καθεστὼς τῶν «ἀσυνόδευτων ἀνηλίκων», ὅπως καὶ ἐκεῖνο τῶν «οἰκογενειῶν» δὲν μπορεῖ νὰ μεταβάλλεται σὲ πρόσχημα γιὰ τὴν παράκαμψη τῶν διαδικασιῶν ἀπὸ τὰ κυκλώματα τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν ΜΚΟ, πολὺ ἁπλὰ γιατί αὐτὲς οἱ πρακτικὲς εἶναι ἀντιανθρωπιστικὲς καὶ λειτουργοῦν εἰς βάρος ὅσων πραγματικὰ ἔχουν ἀνάγκη.

Οἱ προτάσεις ποὺ προηγήθηκαν εἶναι ἐνδεικτικὲς καὶ χρησιμεύουν στὸ νὰ ἀποδείξουν ὅτι εἶναι ἐφικτὴ μία πολιτικὴ ἄμεσου περιορισμοῦ τῆς ἀνεξέλεγκτης μετανάστευσης. Τὶς συγκεκριμένες πολιτικὲς ὀφείλει νὰ τὶς καταρτίσει ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, καὶ ὄχι νὰ γίνονται ἀντικείμενο παραδιαβούλευσης στὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης.

Ἐκεῖνο ποὺ ἡ κοινωνία ἀπαιτεῖ, καὶ πλέον εἶναι ζήτημα δημοκρατίας νὰ ὑπακούσει σύσσωμος ὁ πολιτικὸς κόσμος, εἶναι νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἡ πολιτικὴ ἔμμεσης στήριξης τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων καὶ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ μεταβολὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ ζώνη φιλτραρίσματος τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν. Εἶναι ζήτημα ἐθνικῆς ἐπιβίωσης, συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν τουρκικὸ ἐπεκτατισμὸ καὶ τὴν ἀποτροπή του. Ἀποτελεῖ δυστυχῶς, ἔτσι ὅπως ἔχουν ἔρθει τὰ πράγματα, καὶ ὕψιστο συνταγματικὸ δικαίωμα τῶν κατοίκων στὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο, ποὺ βλέπουν τὸν τόπο τους νὰ χάνεται καὶ νὰ ρημάζει ἀδίκως, ἐνῶ ἕνας ὁλόκληρος στρατὸς ὑποκριτικὰ εὐαίσθητων παριστάνουν τοὺς «ψευδοανθρωπιστὲς» πάνω στὶς πλάτες τους.
ardin

21 σχόλια:

 1. ΣΑΝ ΧΘΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 177 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΥΓΕ Ο ΜΕΓΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ.
  ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟ ''ΜΙΚΡΟΒΙΟ'' ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΚΥΛΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΩΣΤΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΓΙΟΣ ΝΑ ΝΕΚΡΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΔΟΥΛΟ ΕΘΝΟΣ.
  ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ κ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΙΔΙΕΣ.
  Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ κ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΑΟΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ...
  ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ κ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ.ΤΑ ΠΡΩΣΟΠΑ κ ΤΑ ΠΡΩΣΩΠΕΙΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ.
  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΙ ΟΙ ΜΠΟΤΣΑΡΑΙΟΙ ΟΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΒΑΖΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ κ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΗΝ Ν.Τ,Π ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ κ ΔΡΟΥΝ ΑΝΟΜΩΣ ΑΚΑΙΡΩΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΩΝΤΑΣ κ ΛΟΙΔΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ '21 .
  ΟΙ ΔΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΕΡΕΣΕΩΝ) ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ Ν.Τ.Π ΑΣΠΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ κ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΤΙΜΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ κ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 ΟΠΟΥ ΠΡΩΤΑ ''ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ'' ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ.
  ΑΤΙΜΑΖΟΥΝ κ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΟΥ 1821 ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΦΥΛΑΞΟΥΝ ΑΚΕΡΑΙΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΡΑΓΙΑΣ ΔΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΦΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ ΟΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΙΩΝ κ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ.ΤΕΛΕΙ ΕΝ ΣΥΓΧΥΣΗ.
  ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ κ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ.
  ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ;;;ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ.ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΠΑΜ ΘΑ ΑΤΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ.
  ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ...ΦΩΤΙΑ κ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ.
  ΟΜΩΣ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ κ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΤΡΟΠΟΣ;;;
  Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδερφέ Πολύτεκνε συγχαρητήρια για το σχόλιο σου.
   Θα πω και εγώ μία ιστορία που συνέβη εδώ στην Θεσσαλονίκη.

   Επί τουρκοκρατίας υπήρχε ένας αιμοβόρος πασάς, ο οποίος ήταν πανούργος, ντυνόταν τα βράδια φτωχικά και έβγαινε για να ακούει, και να παρακολουθεί τον κόσμο.
   Και όποιος ήταν εναντίον την άλλη μέρα τον συλλάμβαναν.

   Κάποια μέρα εκεί που παρακολουθούσε το βράδυ,τον συνάντησε μία γιαγιά 100 χρόνων.
   Και του λέει: χαίρε πολυχρονεμένε μου πασά ο Θεός να κόβει μέρες από μένα και να δίνει χρόνια σε σένα.

   Αυτός απόρησε πως τον αναγνώρισε και την ρώτησε,απο που τον κατάλαβε.

   Το αποκρίνεται η γιαγιά, εγώ πασά μου έζησα τον παππού σου, τον πατέρα σου, και εσένα σε ξέρω από μικρό παιδάκι.

   Μόλις άκουσε έτσι ο πασάς σκέφτηκε, ας μάθω τι ήταν οι πρόγονοί μου.

   Και την ρωτάει ο παππούς μου τι άνθρωπος ήταν;
   Ο παππούς του πασά μου παλούκονε, έσφαζε, και κρέμαγε.
   ΝΑΙ Ε, και ο πατέρας μου τι άνθρωπος ήταν;
   Ο πατέρας σου πασά μου, ήταν χειρότερος από τον παππού σου.
   ΝΑΙ Ε, της αποκρίνεται πάλι, και εγώ τι άνθρωπος είμαι την ρωτάει.
   Εσύ πασά μου είσαι ακόμα πιο χειρότερος και από τον πατέρα σου.

   Με το που το ακούει αυτό ο πασάς, την ρωτάει με απορία,
   Αφού είμαι τέτοιος άνθρωπος γιατί λες ο Θεός να μου δίνει χρόνια;

   Γιατί πασά μου αυτός που θα έρθει μετά από σένα θα είναι ακόμα πιο χειρότερος.

   Γιατί σας την είπα αυτήν την ιστορία;

   Γιατί έχει άμεση σχέση με αυτούς που μας κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια
   Όλοι έχουν το ίδιο αφεντικό από πίσω.
   Κανονίζει η νέα τάξη πραγμάτων ο επόμενος που έρχεται να είναι πολύ πιο χειρότερος από τον προηγούμενο.
   Δυστυχώς η μασονία έχεις εισβάλει και στους αρχιεπισκόπους μας.

   Θα το πω με δικά μου λόγια, όπως το θυμάμαι, αυτό που είπε ο προφηταναξ Δαυίδ.

   Μη πεποιθατε επί αρχόντων επι υιούς ανθρώπων ότι ουκ έστιν σωτηρία.

   Δηλαδή μην στηρίζετε τις ελπίδες σας, στους άρχοντες και στους ανθρώπους θα σας απογοητεύσουν, δεν μπορούν να σας σώσουν.

   Νυν υπέρ πάντων αγών.ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ ΤΗΝ ΠΊΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΊΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ.

   Διαγραφή
  2. Ο Θεοδωρος Κολοκοτρωνης ειναι ΑΓΙΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Σκίτσο το οποίο δημοσιεύτηκε σε μερίδα του Tυπου : O Koλοκοτρωνης ρωτα έναν βουλευτή της εποχής μας : Eλλαδα , όλα καλά ? O βουλευτής απαντά : O π ω ς τα άφησες .

   Διαγραφή
  4. Bιβλιο με τίτλο O Oικουμενισμος δίχως μάσκες , των εκδόσεων Oρθοδοξου Tυπου . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική A ξ ι α .

   Διαγραφή
 2. ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΥΛΟΥ;

  Πέφτοντας σε σχόλιο νομικού, που εργάζεται μάλιστα και στο γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη, η οποία με εγκαλούσε για προηγούμενο σχόλιό μου, διότι, λέει και οι Αφγανοί και οι Σομαλοί δικαιούνται ασύλου, νομίζω ότι πρέπει να φωτίσω μια άλλη απάτη της αριστερής μπουρδολογίας: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "δικαίωμα ασύλου" ως νομική έννοια! Προκαλώ όποιον έχει αντίθετα επιχειρήματα να με διαψεύσει.

  Κανένα διεθνές κείμενο (σύμβαση Γενεύης 1951, πρωτόκολλο Ν. Υόρκης 1967, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συνδιάσκεψη ΟΗΕ για το εδαφικό άσυλο 1977, κ.λπ.) δεν προβλέπει τέτοιο δικαίωμα. Η παροχή ασύλου σε πρόσφυγες πολέμου δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη, τα οποία πρώτα σταθμίζουν το αν απειλείται η τάξη και η ασφάλειά τους.

  Σε απλά Ελληνικά: το ότι στην πατρίδα σου γίνεται πόλεμος κι εσύ έφυγες από εκεί δεν υποχρεώνει ΚΑΝΕΝΑ κράτος να σε δεχθεί. Αν θέλει θα το κάνει. Όλα τα κείμενα που αφορούν στα δικαιώματα των πολιτικών προσφύγων αναφέρονται στην συμπεριφορά του κράτους προς τον πρόσφυγα ΑΦΟΥ του έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, το οποίο φυσικά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Αν για παράδειγμα το ISIS ηττηθεί και οι καταδιωκόμενοι μαχητές του έρθουν στην Ευρώπη, θα τους χορηγήσουμε πολιτικό άσυλο; Το λέω διότι πολύ κεφαλομάντηλο και light μπούργκα πέφτει σε όσους μουσουλμάνους επέλεξαν την χριστιανική έως άθεη αλλά χειμαζόμενη Ευρώπη ως "δεύτερη πατρίδα τους" κι όχι την πάμπλουτη και ομόθρησκη Σαουδική Αραβία.

  Το ότι νομικοί μιλάνε για "δικαίωμα ασύλου" είναι ενδεικτικό της κατάντιας της Παιδείας και της επιστημονικής τους ανεπάρκειας. Πριν την εισβολή των δήθεν προσφύγων είχαμε την εισβολή των δήθεν επιστημόνων, αποφοίτων (ορθότερα: αποφύτων) των δήθεν Πανεπιστημίων και όσων με τέτοιες προδιαγραφές εκφέρουν δήθεν πολιτικό λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι ημιμαθείς
   "απόφοιτοι",
   έτοιμοι να στηρίξουν
   την κάθε μοντερνιά
   και το κάθε
   ...α π ο δ ό μ η μ α
   έχουν απλωθεί σε όλο
   και περισσότερες
   πτυχές του βίου μας

   άφού έτσι κι αλλοιώς
   τώρα πιά
   έχουμε καταστρέψει
   όλες τις παραδοσιακές
   δομές
   στον βωμό του

   ε κ σ υ χ ρ ο ν ι σ μ ο ύ

   που μας έταζε
   επίγειους παραδείσους
   μέχρι να μας
   μ α ν τ ρ ώ σ ε ι

   και τώρα,
   μαλθακά γουρουνόπουλα
   τροφή για μηχανές
   που παράγουν
   ευρώπουλα
   για το πόπολο
   -να καταναλώνει-
   και να σπρώχνει και
   τα παιδάκια του
   μέσα στη μηχανή...

   αλλά όμως
   κάποια στιγμή
   το παραμυθάκι για επίγειο
   παράδεισο ξεθωριάζει

   και τότε κάποιοι
   εξαθλιωμένοι
   θα πάρουν τη θέση των
   παιδιών μας

   Την πατήσαμε πιό
   άσχημα απο όσο
   νομίζαμε

   Όμως ο Θεός
   ασχολείται μαζι μας
   πολύ περισσότερο
   απ ότι μπορούμε
   να φανταστούμε.


   Διαγραφή
  2. To ISIS είναι δημιούργημα των Aμερικανων g a n g s t e r s , α λ λ α στις περιοχές εκεινες εθεάθησαν επίσης μ ι σ θ ο φ ο ρ ο ι Eυρωπαικων χωρών . Oι δ ι ε θ ν ε ι ς N τ α β α τ ζ η δ ε ς είναι π α ν τ α χ ο υ παρόντες .

   Διαγραφή

 3. «Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμου, σημειωθήτω εφ’ ημάς το φως του προσώπου σου, ίνα εν αυτώ οψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεβείαις της παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Όταν αρχίζει κανείς να προσεύχεται, η ίδια η προσευχή θα του λύνει τις απορίες του. Διαφορετικά, όσα και αν ακούσει περί προσευχής, δεν θα καταλάβει τίποτε. Οι αποκαλύψεις του Θεού στον άνθρωπο είναι στιγμιαίες και ενυπόστατες.

   Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

   Διαγραφή
 4. Ἐρωτᾶ ὁ συγγραφεύς τοῦ ἄρθρου: «Πῶς θὰ ἀπαντήσει ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση;»

  Ἡ «ἑλληνικὴ πολιτεία» ἀπήντησε διά στόματος τοῦ Μητσοτάκη, καί μάλιστα πολύ ΠΡΙΝ ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ Ἰουλίου, ὅταν ὁ «κύριος» αὐτός ἐπεσκέφθη τό Ἑβραϊκόν Συμβούλιον στίς ΗΠΑ, ὅπου ὑπεσχέθη ὅτι θά πατάξῃ τόν «νατιβισμόν», τοὐτέστιν οἱ χῶρες νά κατοικοῦνται ἀπό τούς αὐτόχθονες. Γι' αὐτό, φέρνει --ναί, φέρνει, δηλαδή μέ τά ἀνοικτά σύνορα, τά ἐπιδόματα κ.λπ., εἶναι σάν νά τούς προσκαλῇ -- ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες καθημερινῶς, μέχρι νά συμπληρωθοῦν τά ἑκατομμύρια (μερικοί ὁμιλοῦν γιά 120 ἑκατομμύρια λαθρομεταναστῶν) πού ἔχουν διατάξει τά ἀφεντικά του (Σιωνισταί), πού θά εἶναι ἱκανά ν' ἀντικαταστήσουν πλήρως τόν γηγενῆ πληθυσμόν. Αὐτό τό ΒΡΩΜΕΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ὑπηρετοῦν οἱ γαλάζιοι, οἱ κόκκινοι καί οἱ πράσινοι Τσίπρες. Ἐάν δέν κινηθῇ ἡ ἀνωτάτη δικαστική ἐξουσία νά τούς στείλῃ στό ἐκτελεστικόν ἀπόσπασμα δι' ἘΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ, ἡ Ἑλλάς θά ἀφανισθῇ μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν! Καί θά εἴμεθα ὅλοι ὑπόλογοι ἔναντι τῆς Ἱστορίας διά τήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ αὐτήν ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ, πρωτίστως δέ οἱ ψευδο-πολιτικοί, οἱ ψευδο-επίσκοποι, οἱ ψευδο-στρατιωτικοί, οἱ ψευδο-καθηγηταί, οἱ ψευδο-νομικοί κ.ἄ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν γνωρίζω ακριβώς πότε.
  Άρχισε η αποχαύνωση του λαού μας, πρώτα από την τηλεόραση, μετά από το σχολείο, και δυστυχώς σήμερα λυπούμαι που το λέω, και από τους μητροπολίτες, με πρωτοστάτη τον αρχιεπίσκοπο, και τον Πατριάρχη.
  ΜΕ ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΝΑ ΧΑΘΟΎΝ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΈΣ ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΙΣ.

  Και επειδή με αρέσει να μιλάω με παραδείγματα.
  ΌΤΑΝ ΈΝΑΣ ΙΌΣ ,ΕΙΣΒΆΛΛΕΙ ΣΤΟ ΣΏΜΑ ΜΑΣ, ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΌΛΕΜΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΝΟΥΝ.
  ΌΤΑΝ ΧΑΘΟΎΝ ΑΥΤΆ ΤΑ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ, ΤΌΤΕ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΜΑΣ, ΕΊΝΑΙ ΕΥΆΛΩΤΟΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΙΌ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ, (ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΈΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΆΣΕΙΣ), ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ.
  ΤΟΥΣ ΑΓΊΟΥΣ ΤΗΣ ΠΊΣΤΕΩΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΉΡΩΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ ΜΑΣ.

  ΚΑΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΤΑ ΠΟΛΈΜΗΣΑΝΕ ΜΈ ΛΥΣΣΑ, ΌΛΑ ΤΑ ΒΡΏΜΟ ΚΑΝΆΛΑ.

  Για φανταστείτε τον ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ, τον ΜΑΚΡΥΓΙΆΝΝΗ, και τον ΝΙΚΉΤΑ (τον τουρκοφάγο ).

  Να τους φοβέρίζαν και να τους λέγανε, τους λαθρομετανάστες δεν θα τους αποκαλείτε λαθρομετανάστες.

  ΑΥΤΟΊ ΠΟΥ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΆΡΑ ΤΗΣ ΜΆΧΗΣ ΛΈΓΑΝΕ:

  ΘΑ ΝΙΚΉΣΩ Ή ΘΑ ΠΕΘΆΝΩ.

  ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΟΎΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΆΚΙΑ ΣΉΜΕΡΑ.

  Και όπως ο διάβολος τρέμει το λιβάνι.
  Έτσι και η νέα τάξη πραγμάτων, ΤΡΈΜΕΙ ΤΟΥΣ ΉΡΩΈΣ ΜΑΣ.

  Θα συνεχίσω το σχόλιο μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Και επειδή σήμερα τα ( ΠΡΌΤΥΠΑ ) της νεολαίας μας, είναι αυτά που παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις.
  ΌΤΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΌ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ, ΘΑ ΛΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟ ΣΤΌΜΑ ΣΟΥ.

  ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΔΕΧΌΜΑΣΤΕ ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΛΕΣ ΣΤΟ ΣΧΌΛΙΌ ΣΟΥ.

  ΚΑΙ ΚΑΤΆΝΤΗΣΑΝ ΑΚΡΙΒΏΣ ΌΠΩΣ ΛΕΣ ΤΟΝ ΛΑΌ ΜΑΣ,
  ΑΔΙΑΦΟΡΟ, ΑΔΡΑΝΉ, ΚΑΙ ΦΟΒΙΣΜΈΝΟ.

  ΤΏΡΑ ΘΑ ΜΙΛΉΣΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΊΟΥΣ ΜΑΣ (ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ ΜΑΣ)
  ΓΙΑΤΊ ΚΑΙ ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΜΑΣ, ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΑΓΊΟΥΣ ΜΑΣ ΕΊΧΑΝ,

  ΚΑΙ ΛΈΓΑΝΕ ΤΟ < ΘΑ ΝΙΚΉΣΩ Ή ΘΑ ΠΕΘΆΝΩ >.

  Οι Άγιοι μας, το μόνο που φοβόταν και τρέμανε ήταν η αμαρτία
  ( δηλαδή η παρακοή του Λόγου του Θεού ).

  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΉ ΕΊΧΑΝΕ ΦΌΒΟ ΘΕΟΎ, ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΚΑΝΈΝΑΝ ΆΛΛΟΝ ΦΌΒΟ.

  ΔΕΝ ΔΕΙΛΙΑΣΑΝ ΟΎΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΚΡΆΤΟΡΕΣ , ΟΎΤΕ ΣΕ ΘΗΡΊΑ, ΚΑΙ ΔΉΜΙΟΥΣ.

  Εμείς σήμερα, μόνο φόβο ΘΕΟΎ δεν έχουμε.
  ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΦΟΒΌΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΡΈΜΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΆΛΛΑ.

  ΠΆΡΤΕ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΛΕΓΌΜΕΝΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΎΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

  ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΊΣΚΙΟ ΤΟΥΣ ΑΚΌΜΑ, ΌΠΟΥ ΠΆΝΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΆΓΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΆΔΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΌ.
  ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΓΗΤΌ ΠΟΥ ΤΡΏΝΕ.
  ΌΠΟΥ ΠΆΝΕ ΚΟΥΒΑΛΆΝΕ ΜΑΖΊ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΣΕΦ ΜΈΧΡΙ ΌΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΊ Ο ΆΝΘΡΩΠΟΣ.

  ΖΟΎΝΕ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΙΆ ΤΟΥ ΘΑΝΆΤΟΥ.

  Και θα κλείσω με αυτό που λένε σχεδόν όλοι.

  ΘΑ ΜΑΣ ΣΏΣΕΙ ΜΌΝΟ Η ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΎ.

  Αλλά ο Θεός δεν κάνει μαγικά πράγματα. Παράδειγμα,
  Όταν ένας φοράει κομποσχοίνι στο χέρι του, δεν θα τον σώσει ο Θεός επειδή και μόνο το φορούσε.
  Αλλά μόνο όταν λέει την ευχή
  ΚΎΡΙΕ ΗΜΏΝ ΙΗΣΟΎ ΧΡΙΣΤΈ ΕΛΈΗΣΌΝ ΜΕ
  ΥΠΕΡΑΓΊΑ ΘΕΟΤΌΚΕ ΣΏΣΟΝ ΗΜΆΣ.

  ΚΑΙ ΌΤΑΝ ΔΕΙ Ο ΘΕΌΣ ΤΟΝ ΦΙΛΌΤΙΜΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.( Όπως λέει και ο Άγιος Παΐσιος) ΔΌΞΑ ΤΩ ΘΕΏ ΕΊΜΑΣΤΕ ΠΟΛΎ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΌΜΑΣΤΕ.

  ( στα Σομομα και Γόμορα 10 άνθρωποι να υπήρχαν, που δεν είχαν αμαρτήσει, Ο ΘΕΌΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΈΣΤΡΕΦΕ ).

  ΚΑΙ ΤΌΤΕ ΝΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΊΓΟΥΡΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΈΜΒΕΙ Ο ΘΕΌΣ.
  ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΏΣΕΙ. ΑΜΉΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να κάνω μία διευκρίνιση στο τελευταίο σχόλιο μου.
  Το είχα αναρτήσει και σε άλλο ιστολόγιο Και εκεί που γράφω Για αυτό και δεχόμαστε όλα αυτά που λες στο σχόλιό σου
  Αναφέρομαι σε σχολιάστη άλλου ιστολογίου.

  Εδώ Συμφωνώ με όλους τους σχολιαστές

  Αλλά το σχόλιο του αγαπητού κυρίου Δημήτρη το προσυπογράφω.

  Ας κάνουμε ο καθένας τον αγώνα του από το Μετερίζι του.

  Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετά πατριωτικά ιστολόγια, σαν αυτό εδώ το ευλογημένο ιστολόγιο.
  Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και πολλά που ενώ μιλούν για Χριστό και Ελλάδα από πίσω κρύβεται το φαρμακερό φίδι του οικουμενισμού.
  Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει και σε ιστολόγια μητροπόλεως.
  Αυτό που γράφει ο κύριος Δημήτρης στην τελευταία του σειρά για όλους αυτούς τους ψευδό.
  Από αυτούς μας ζήτησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να προφυλάγώμαστε.

  Νυν υπέρ πάντων αγών. Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου αν δεν κάνω λάθος είναι παλαιοημερολογίτης και δεν ξέρω πόσο σωστά εννοεί την λέξη ψευδεπίσκοπος.
  Επίσης δεν παραδέχεται τους σύγχρονους αγίους ως αγίους. Δηλαδή τον άγιο Παΐσιο, τον άγιο Πορφύριο, τον άγιο Ιάκωβο. Τους νομίζει ως ψευδοαγίους αν δεν κάνω λάθος, αν δεν πρόκειται για συνωνυμία με άλλο πρόσωπο.
  Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει.
  Ας είμαστε πιο προσεκτικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση.
   Εμείς στεναχωριόμαστε που κάνουν τυφλή υπακοή στον αιρετικό Πατριάρχη.
   Και δυστυχώς κάποιοι όπως ο Αλεξανδρουπόλεως θέλει να αρέσει στον κόσμο και όχι στον Χριστό (και εννοούμε τον αμαρτωλό κόσμο).

   Διαγραφή
  2. Ποιοί κάνουν τυφλή υπακοή στον πατριάρχη;

   Διαγραφή
  3. Είναι σαν να με ρωτάς τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.

   Διαγραφή
  4. Σιγουρα οχι η "γατα"...!!!

   Διαγραφή
  5. Πάντως οι σύγχρονοι Γέροντες δεν έκαναν τυφλή υπακοή, αν εννοείς αυτούς.

   Διαγραφή
 9. Ενοω τον Αρχιεπίσκοπο και τους μητροπολίτες
  Γιατί ο αρχιεπίσκοπος δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Πατριάρχη
  Βγάζουν εγκόλπια
  Και αγαπάνε τους πάντας εκτός από τον Χριστό καί τους χριστιανούς ορθόδοξους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.