20 Ιαν 2020

Οἱ πλουσιότεροι τοῦ πλανήτη ἔχουν περισσότερα χρήματα ἀπὸ 4,6 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους!

Ἐπιμέλεια - Σχόλιο: Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος, Κιλκὶς
Σωστὰ τὸ διάβασες, ἀγαπητὲ ἀναγνώστη! Ὄχι, δὲν κάνεις λάθος. Καὶ μὴν τρομάζεις! Καὶ μὴν ἐκπλήττεσαι! Ἐνδεχομένως, αὐτὴ ἡ ἄθλια καὶ ἀπάνθρωπη διάκριση νὰ ἀποτελεῖ γιὰ πολλοὺς εἴδηση «ἀξιοθαύμαστη» καὶ «ἀξιέπαινο» κατόρθωμα. Διότι, ἁπλῶς, «δίχως Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται»!
Καμία ἀναστολὴ καὶ σὲ κανένα ἐπίπεδο! Tο ζοῦμε ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποδεχόμαστε πλέον ὡς ἀμετάκλητη πραγματικότητα καθημερινὰ ἀπὸ πάσης ἀπόψεως. Εἶναι ἡ νέα κατάσταση ποὺ διαμορφώνεται στὸν πλανήτη. Τὸ καύχημα τοῦ συστήματος, ποὺ ἐργάστηκε, καὶ συνεχίζει ἀνεμπόδιστα νὰ ἐργάζεται, γιὰ τὴν μετάπλαση τοῦ θείου πλάσματος, τοῦ ἀνθρώπου, σὲ ἀναίσθητο, ἀσυνείδητο καὶ ἀδηφάγο μηχάνημα! Καὶ ποὺ προσπαθεῖ νὰ αἰτιολογήσει τὸ κακὸ καὶ νὰ ρίξει τὶς εὐθύνες ... κάπου ἀλλοῦ!!!
Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς λειτουργίας τῶν λεγομένων δημοκρατικῶν συστημάτων τῶν πλούσιων καὶ πολιτισμένων χωρῶν. Τὸ πλεόνασμα τῆς ἀγάπης τους πρὸς τοὺς ἀδύναμους καὶ φτωχοὺς λαούς, ποὺ συνεχῶς ἐπικαλοῦνται. Τὸ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν νομοθέτηση καὶ ἐφαρμογὴ τῆς νομοθεσίας γιὰ ἰσότητα καὶ τῆς ἀπονομῆς τοῦ δικαίου. Εἶναι ἡ δικαίωση τῶν ἀγώνων τῶν διαφόρων φορέων θρησκευτικῶν, φιλοσοφικῶν, διαφόρων ἀνθρωπιστικῶν, φιλανθρωπικῶν, κρατικῶν καὶ μή. Εἶναι, ἐν τέλει, ἡ ὑποκρισία τοῦ αὐτονομημένου ἀνθρώπου. Τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ λάτρεψε ειδωλικά τὸν ἑαυτοῦ του καὶ τίποτε ἄλλο πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Τοῦ κατὰ πᾶσαν ἔννοια ἀνήθικου ἀνθρώπου! Εἶναι ἡ ντροπὴ τῆς ἀνθρωπότητας! Εἶναι ἡ ντροπή μας!
Διαβάστε παρακάτω τὴν εἴδηση...
«Οἱ 2.153 δισεκατομμυριούχοι τῆς ὑφηλίου διαθέτουν πλέον περισσότερα χρήματα ἀπὸ ὅ,τι τὸ 60% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ἀναφέρει σὲ ἔκθεσή της ποὺ δίνεται στὴ δημοσιότητα σήμερα ἡ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Oxfam. Σύμφωνα μέ τὴν ὀργάνωση ἡ συγκέντρωση τοῦ πλούτου γίνεται σὲ βάρος πάνω ἀπ' ὅλα τῶν γυναικῶν, «στὴν πρώτη γραμμὴ» τῶν ἀνισοτήτων.
Ἡ ἐτήσια ἔκθεση τῆς Όξφαμ γιὰ τὶς ἀνισότητες παγκοσμίως δόθηκε στὴ δημοσιότητα - ὅπως ἄλλωστε συνηθίζει ἡ ΜΚΟ- πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη, αὔριο Τρίτη, τοῦ 50οῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (World Economic Forum, WEF) στὸ Νταβός τῆς Ἑλβετίας. Πρόκειται γιὰ τὸ ραντεβοὺ τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς καὶ πολιτικῆς ἐλίτ, τὸ ὁποῖο καταγράφεται ἔπειτα ἀπὸ μιὰ χρονιὰ ξεσηκωμῶν, μεγάλων κινημάτων κοινωνικῶν διεκδικήσεων, ἀπὸ τὴ Χιλή ὡς τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴ Γαλλία.
«Οἱ χυδαῖες ἀνισότητες βρίσκονται στὴν καρδιὰ τῶν ρήξεων καὶ τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων σὲ παντοῦ στὸν κόσμο (...) Δὲν εἶναι ἀτύχημα, (ἀλλὰ) εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πολιτικῶν (...) οἱ ὁποῖες μειώνουν τὴ συμμετοχή των πιὸ πλούσιων στὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη μέσῳ τῆς φορολογίας καὶ ἀποδυναμώνουν τὴ χρηματοδότηση τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν», ὑπογράμμισε ἀπὸ τὴ δική του πλευρὰ ἡ Πολίν Λεκλέρ, ἐκπρόσωπος τοῦ γαλλικοῦ παραρτήματος τῆς Όξφαμ.
Σύμφωνα μέ τὰ δεδομένα τῆς ΜΚΟ, ἡ μεθοδολογία τῆς ὁποίας βασίζεται σὲ στοιχεῖα ποὺ δημοσιεύονται στὸ οἰκονομικὸ περιοδικὸ Forbes καὶ δημοσιοποιοῦνται ἀπὸ τὴν τράπεζα Crédit Suisse - ὁρισμένοι οἰκονομολόγοι την ἀμφισβητοῦν - 2.153 πρόσωπα ἔχουν πλέον στὰ χέρια τοὺς περισσότερα χρήματα ἀπὸ ὅ,τι οἱ 4,6 δισεκατομμύρια φτωχότεροι κάτοικοι τοῦ πλανήτη.
Ἡ περιουσία του 1%, τῶν πλουσιότερων πολιτῶν τοῦ κόσμου, «ἀντιστοιχεῖ σὲ ποσὸ υπερδιπλάσιο τοῦ ἀθροιστικοῦ πλούτου» τῶν 6,9 δισεκατομμυρίων λιγότερο πλούσιων ἀνθρώπων σὲ ὅλο τὸν κόσμο, σύμφωνα μέ τὴν Όξφαμ, ποὺ χαρακτηρίζει αὐτὴ τὴ συγκέντρωση πλούτου «ἀδιανόητη» ἀναφέρει τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ, ἐπικαλούμενο τὸ AFP καὶ τὸ Reuters.
«Οἱ γυναῖκες βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἀνισοτήτων ἐξαιτίας ἑνὸς οἰκονομικοῦ συστήματος ποὺ κάνει διάκριση σὲ βάρος τους καὶ τὶς ὁδηγεῖ στὰ πιὸ ἐπισφαλῆ καὶ κακοπληρωμένα ἀντικείμενα ἀπασχόλησης, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν τομέα τῆς φροντίδας» ἐπέμεινε ἡ Λεκλέρ.
Κατὰ ὑπολογισμοὺς τῆς ΜΚΟ, τὸ 42% τῶν γυναικῶν στὸν κόσμο δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ δουλειὰ ἐπὶ πληρωμῇ,πληρωμή, «λόγῳ τοῦ τεράστιου φόρτου ἐργασίας τῆς φροντίδας ποὺ παρέχει στὸ προσωπικὸ καὶ οἰκογενειακὸ ἐπίπεδο», ἐνῶ τὸ ἴδιο μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ μόλις γιὰ τὸ 6% τῶν ἀνδρῶν.
Ἀπὸ τὸ νοικοκυριὸ στὴν κουζίνα, στὴ συγκομιδὴ ξύλων, στὴν ἀναζήτηση νεροῦ στὶς χῶρες τοῦ νότου «ἡ χρηματικὴ ἀξία τῆς ἀπλήρωτης δουλειᾶς γιὰ τὴ φροντίδα ποὺ προσφέρουν οἱ γυναῖκες 15 ἐτῶν καὶ πάνω ἀντιστοιχεῖ σὲ 10,8 τρισεκατομμύρια δολάρια τὸν χρόνο, δηλαδὴ ποσὸ τριπλάσιο ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ τομέα τῆς πληροφορικῆς καὶ τῶν ψηφιακῶν ὑπηρεσιῶν σὲ παγκόσμια κλίμακα», τονίζει ἡ ΜΚΟ.
Στὴ Γαλλία, 7 δισεκατομμυριούχοι κατέχουν περισσότερα ἀπὸ ὅτι τὸ 30% καὶ πλέον τῶν φτωχότερων πολιτῶν. Στὰ χέρια του 10% τῶν πιὸ πλουσίων Γάλλων συγκεντρώνονται ὁ μισὸς πλοῦτος τῆς χώρας. Εἶναι ἐξάλλου χαρακτηριστικὸ ὅτι 22 δισεκατομμυριούχοι ἔχουν στὰ χέρια τους περισσότερα ἀπὸ ὅτι ὅλες οἱ γυναῖκες στὴν Ἀφρικὴ μαζί».

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.