16 Δεκ 2019

Ἐκτὸς ἀληθείας οἱ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας

«ΜΗΔΕΝ ΝΟΘΟΝ ΔΟΓΜΑ ΤΩ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΘΕ» (Ιω. Χρυσόστομος»)
(+)Στέργιου Σάκκου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Α.Π.Θ.
Ἀντιγραφή-Ἐπιμέλεια: Σάββας Ηλιάδης, Δάσκαλος
Γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, ὄχι μόνο ὁ προτεσταντισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεση, παρ` ὅλα τὰ καλὰ χριστιανικὰ στοιχεῖα ποὺ μπορεῖ νὰ διαθέτουν καὶ οἱ δύο, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη αἵρεση. Σαφὴς εἶναι ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος» (Ιακ. 2,0). «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας», γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, «τῆς ἀληθείας εισί» καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ της τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσίν» (α).
Εἶναι ἐκτὸς ἀληθείας οἱ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι` αὐτὸ καὶ τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο ἀπαγορεύει κάθε πνευματικὴ σχέση μαζί τους. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος συνιστᾶ νὰ φυλαγόμαστε «ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν» (Μθ 7,15), ἐνῶ ὁ ἀπόστολος Ἰωάννης, ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης, διδάσκει τὸν αἱρετικὸ «μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε» (Β' Ιω. 10) .
Ἀκολουθῶντας τὴν εὐαγγελικὴ γραμμὴ οἱ ἱεροὶ Κανόνες μὲ αὐστηρότητα ἀπαγορεύουν τήν συμπροσευχὴ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη λειτουργικὴ κοινωνία μὲ...τοὺς αἱρετικούς.(β)

Σήμερα, (2008) ὅπως ἤδη προανέφερα, δὲν τίθεται θέμα παραχάραξης ἢ ἀλλοίωσης τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων. Ἐπίσημα χείλη μάλιστα μᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι «δὲν πρόκειται νὰ ἀλλοιώσουμε οὐδὲ εἰς τὸ ἐλάχιστο τὰ δόγματά μας». Ἀλλὰ πῶς λησμονοῦμε ὅτι αὐτὰ τὰ δόγματα μᾶς ἀπαγορεύουν τὴν ἀνάμιξη μὲ τοὺς αἱρετικούς; Εἶναι ἀθέμιτος ὁ συμφυρμὸς μὲ ἑτεροδόξους, ὅπως σαφῶς καὶ κατ` ἐπανάληψιν δηλώνεται ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή. Θὰ ἀναφέρω ἐδῶ μόνο τὰ επιτιμητικά ἐρωτήματα τοῦ ἀποστόλου Παύλου` «τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;» (Β' Κο 6, 14-15). Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σχέση πνευματικὴ μεταξὺ πιστῶν καὶ ἀπίστων ἢ αἱρετικῶν, διότι «ἡμεῖς πεφωτισμένοι τῇ ἀληθείᾳ, ἐκεῖνοι δὲ ἐσκοτισμένοι τῇ πλάνῃ» (γ), ἑρμηνεύει ὁ Ζιγαβηνός. Τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ φωτίζει μόνο ὅσους παραμένουν στὴν ἀλήθεια του. Οἱ αἱρετικοί, ἐφόσον ἀποκόπτονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, βυθίζονται στὸ σκοτάδι καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ φωτὸς δὲν μποροῦν νὰ συμφύρονται μὲ αὐτούς. «Κάνει νὰ ἀνακατέψουμε χρυσὸ καὶ μπακίρι;» (δ), ποὺ ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος; Ὄχι, βέβαια! 

(α). Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀναίρεσις γράμματος Ἰγνατίου Αντιχείας, 3' ΕΠΕ 3, 608.

(β). Βλ. Κανόνες ΞΕ' τῶν ἁγίων ἀποστόλων, Θ' καὶ ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου. Πηδάλιον, εκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 1982, σ. 84, 423, 433.

(γ). Εὐ. Ζιγαβηνού, Ἑρμηνεία εἰς τὰς ἐπιστολὰς τοῦ ἀποστόλου Παύλου καὶ εἰς τὰς Ζ' Καθολικάς, εκδ.
Νικηφόρου Καλογερά, τομ. 1 ὅς , Ἀθήνα 1887, σελ. 429.

(δ). Γέροντος Παϊσίου, Πνευματικὴ ἀφύπνιση, τ. Β', Ησυχ. αγ. Ἰωάννου Θεολόγου, Σουρωτή 1999, σελ. 347-348.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ» ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Ἀντιγραφή-Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ηλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 16-12-2019

5 σχόλια:

 1. Εἶναι ἐκτὸς ἀληθείας οἱ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εντος,εκτος και επι τα αυτα που λεγαμε παλια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ ταιριαστή η εικόνα.
  Να δούμε ποιοι θα μείνουν εντός Ορθοδοξίας και ποιοι θα τρέχουν συνέχεια ξωπίσω από άτομα της φωτογραφίας (και όχι μόνο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο στον κ. Σάββα Ηλιάδη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αιωνία ας είναι η μνήμη του ευλαβούς καθηγητή Θεολογίας Στέργιου Σάκκου!

  Μακάρι οι Θεολογικές Σχολές να είχαν τέτοιους καθηγητές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.