9 Νοε 2019

Mark Mazower: Ἕνας ὑμνητὴς τῆς Τουρκοκρατίας στὴν «Ἐπιτροπὴ 2021»!

Αὐτὸ μόνον στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ. Στὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν 200 χρόνων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 θὰ τοποθετηθεῖ ἱστορικὸς ὁποῖος ἔχουν καταφερθεῖ ἐναντίον αὐτῆς τῆς Ἐπανάστασης, τὴν ὁποία καὶ ἔχει ἐπὶ τῆς οὐσίας περιγράψει ὡςἐθνικιστικὴ ἐκδήλωση”, ἐνῶ ἀμφισβητεςὶ εὐθέως τὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους
Σύμφωνα μὲ τὴν εἴδηση, ὅπως τὴν ἀναρτησαν πρὸ ὀλίγου οἱ καλοὶ συνάδελφοι τοῦ iefimerida, “Οἱ κορυφαῖες προσωπικότητες καὶ ἱστορικοὶ Μὰρκ Μαζάουερ καὶ Στάθης Καλύβας θὰ συμμετέχουν στὴν ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021».
Ὁ παγκοσμίου φήμης ἱστορικὸς Μὰρκ Μαζάουερ ἐπὶ χρόνια καθηγητὴς καὶ πρύτανης στὸ Πανεπιστήμιο Κολούμπια τῆς Νέας Ὑόρκης συγγραφέας τοῦ μνημειώδους βιβλίου γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη «Πόλη τῶν Φαντασμάτων», καθὼς καὶ «Ἡ Ἑλλάδα τῆς Κατοχῆς» καὶ ὁ διεθνοῦς φήμης ἱστορικὸς Στάθης Καλύβας καθηγητὴς στὸ Γέιλ καὶ τὴν Ὀξφόρδη θὰ....
συμμετέχουν στὴν ἐπιτροπὴ «Ἑλλάδα 2021».

Ὁ Μὰρκ Μαζάουερ, ἀπὸ τοὺς πιὸ διάσημους ἱστορικούς της ἐποχῆς μας, μὲ παγκόσμια ἀπήχηση, θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ἐρευνητὲς τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς Ἱστορίας.

Εἶναι γνωστὸς γιὰ τὸ μνημειῶδες ἔργο του γιὰ τὴ Θεσσαλονίκη «Ἡ πόλη τῶν φαντασμάτων», ποὺ καταγράφει τὴν πολυπολιτισμικότητα τῆς πόλης ὅπου ἐπὶ τρεῖς καὶ πλέον αἰῶνες συνυπῆρξαν ἁρμονικὰ Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι καὶ Ὀρθόδοξοι, ἕως τὶς ἀρχὲς τοῦ 20 αἰώνα ὅταν ἡ ἔκρηξη τοῦ ἐθνικισμοῦ στὰ Βαλκάνια ἔβαλε τέλος στὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν τριῶν ἀπὸ τὶς σημαντικότερες θρησκεῖες στὸν πλανήτη.”

Εἰλικρινὰ διερωτώμεθα, ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται “αἱρετικό”, τί δουλειὰ ἔχει ὁ πολὺς Μαζάουερ στὴν ἐν λόγω Ἐπιτροπὴ τῆς κυρίας Γιάννας Ἀγγελοπούλου, ὅταν στὸ ἔργο του καὶ κυρίως αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν… πόλη τῶν φαντασμάτων, ἐμφανίζει μία Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία στὸ πλαίσιο τῆς ὁποίας διαβιοῦν ἁρμονικὰ ὅλες οἱ ἐθνότητες!

Ἐμμένει ὁ πραγματικὰ διαπρεπὴς παγκοσμίως ἱστορικὸς σὲ αὐτὲς τὶς ἀπόψεις; Πρόκειται βέβαια γιὰ ἀντιλήψεις ποὺ καταγράφηκαν… σὲ διαφορετικὴ γεωπολιτικὴ συγκυρία καὶ οἱ ἐξελίξεις ἔκτοτε θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ἀλλάξει τὶς ἀπόψεις του, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν “εὐαγγέλιο συγκεκριμένων κύκλων στὴν Ἑλλάδα. Μήπως νὰ μᾶς τὸ διευκρίνιζε; Γιὰ νὰ μὴν τὸν κατηγοροῦμε ἀδίκως…

Σύμφωνα πάντα μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο, δυστυχῶς, λόγω τῶν κακῶν ἐθνικισμῶν, ἔλαβε τέλος αὐτὴ ἡ χαρισάμενη γιὰ τοὺς λαοὺς περίοδος! Στηλιτεύει ἀγρίως τὸν “ἑλληνικὸ ἐθνικισμὸ” ποὺ ἀλλοίωσε τὴν Θεσσαλονίκη, ποὺ ἦταν μία ὡραία πολυπολιτισμικὴ πόλη! Ὡς ἐκ τούτου, τὸ συμπέρασμα ποὺ ἐξάγεται διαβάζοντας αὐτὸ τὸ βιβλίο, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ “τί διάολο ἤθελαν ἐκεῖνοι ραγιάδες ποὺ ξεσηκώθηκαν καὶ ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν πατρίδα πρὶν 200 χρόνια”!

Μοιάζει σὲ κανέναν λογικό; Μὲ αὐτὸ τὸ πρόσωπο θὰ γιορτάσουμε τὴν ἐπέτειο; Μήπως γιὰ νὰ “προπαγανδίσει” τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ μάλιστα μὲ νεοθωμανικὴ ὀμπρέλα; Ἕνα μήνυμα τόσο ἐπίκαιρο γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ποῦ καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ μία τρομακτικῶν διαστάσεων ὑποκινούμενη ἀπὸ τὴν Τουρκία μεταναστευτικὴ κρίση;

Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα καὶ τὸ σύγχρονο μήνυμα τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821; Τὴ στιγμὴ ποὺ μία πολυπολιτισμικότητα ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴ Γερμανία σὲ πλῆθος ἀδιέξοδα καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀναθεωρήσει τὴ στάση τῆς ἔχοντας καταφέρει νὰ φέρει ναζιστικὲς ἀπόψεις στὸ προσκήνιο, ἐμᾶς νὰ μᾶς πιάσει ὁ -βολικὸς γιὰ ἄλλους- κοσμοπολιτισμός μας;

Ἡ κυρία Ἀγγελοπούλου ὀφείλει τουλάχιστον νὰ μᾶς ἐξηγήσει τὸ σκεπτικό της ἐπιλογῆς. Τό… καλὸ σενάριο εἶναι νὰ ἔχει γίνει μὲ βάση τὰ “βαριὰ βιογραφικὰ” καὶ τὴ φήμη τῶν προσώπων, χωρὶς νὰ ἔχει διαβάσει τὰ ἔργα τους. Δὲν θὰ μᾶς ἔκανε ἐντύπωση. Τὸ κακὸ δὲν θέλουμε καν νὰ τὸ πιάσουμε, διότι ἐξ ὁρισμοῦ θὰ ἦταν πιὸ “συνωμοτικὸ” ἱστορικὰ ἀναθεωρητικὸ (σ.σ.πολύ της μόδας τὰ τελευταία 30 χρόνια), καταλήγοντας… ἐθνομηδενιστικό.

Τελικὰ ποιὸς εἶναι ὁ στόχος τῆς ἐν λόγω Ἐπιτροπῆς; Εἶναι τὸ νὰ μᾶς πείσει ὅτι κάναμε λάθος πρὶν 200 χρόνια καὶ τώρα νὰ τὸ διορθώσουμε; Κι ἂν γιὰ μία προσωπικότητα “τῶν σαλονιών” ὅλα αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα, ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας αὐτὸ θέλει;

Γι’ αὐτὸ τὴν ψήφισε τὸ 40% καὶ πλέον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Ἐρώτημα θέτουμε καὶ θὰ παρακολουθήσουμε μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον τὴ συζήτηση ποὺ ἐλπίζουμε θὰ διεξαχθεῖ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, διότι δυσκολευόμαστε νὰ πιστέψουμε ὅτι ξαφνικὰ πάθαμε… κρίση συντηρητισμοῦ καὶ φοβικότητας!

Ἡ ἐξαιρετικὴ διοργάνωση τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004 εἶχε ὡς ἀντίλογο τὴν πραγματοποίηση τεραστίων δαπανῶν οἱ ὁποῖες συνέβαλλαν στὴν ὡραία εἰκόνα, ἡ ὁποία ὅμως ἔπαιξε ρόλο στὴν οὐσιαστικὴ χρεοκοπία τῆς χώρας τὸ 2008. Ἰσχύει ἢ ὄχι;

Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι στὴν ὑπόθεση ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ σήμερα ποὺ ἔχει κοινὸ πρωταγωνιστή, δὲν θὰ ἀκολουθήσει μία “τραυματικὴ περιοδος” στὴν ὁποία θὰ ἀνακαλύψουμε τὶς συνέπειες μίας ἀκόμα ἀπόφασης τὴν ὁποία δὲν τὴν ἐξετάσαμε… “ὀλιστικά”. Μίας -ἀκόμα- ἑλληνικῆς ἀπόφασης “στὸ γόνατο”. Γιὰ νὰ τὸ διατυπώσουμε μὲ μετριοπάθεια… Παραμένουμε ἕτοιμοι νὰ ἀκούσουμε τὸν ἀντίλογο καὶ τὴν κριτικὴ.

3 σχόλια:

 1. Η Ν.Δ. είναι κόμμα, βεβαίως, ευρωπαϊκό και όχι ελληνικό.
  Όσο ήταν αντιπολίτευση : Εθνικός λόγος μηδέν.
  Ευρο εκλογές 2019 : Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με τη ΝΔ ο Καιρίδης.
  μία προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη !
  το ἀνθελληνικὸ παραλήρημά του… : δεν υπήρξαμε ποτέ ως Έθνος. Είμαστε παιδιά των Οθωμανών !.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ἄς ξεβρακωθοῦν ὅλοι,
  γιὰ νὰ μὴν πεῖ κανένας ''δὲν ἤξερα''
  (μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸν Βερέμη ἐκ τῶν 31)
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.