13 Νοε 2019

Ἐρντογάν: Ἐπιτυχίες καὶ «ἐπιτυχίες»…

Γράφει ὁ Λεωνίδας Κουμάκης
Ὁ ὄψιμος δικτατορίσκος τῆς Τουρκίας, ἔχει καβαλήσει γιὰ τὰ καλὰ τὸ καλάμι παριστάνοντας τὸν χαλίφη τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων, τὴν ὑπερδύναμη ποὺ καθορίζει κατὰ τὸ δοκοῦν τὶς τύχες τοῦ κόσμου καὶ εἰσβάλλει σὲ ξένες χῶρες μὲ τὴν βία τῶν ὅπλων ἢ τὴν διπλωματία, χωρὶς κανένα «τίμημα». Θεωρεῖ τὴν Τουρκία «σὰν μία μεγάλη οἰκογένεια 300 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπὸ τὴ  Ἀδριατικὴ μέχρι τὸ Μέγα Σινικὸ Τεῖχος» (Μολδαβία, Ὀκτώβριος 2018). Καὶ ἀντιγράφει πιστὰ τὶς μεθοδεύσεις διάσημων δικτατόρων τοῦ παρελθόντος ποὺ αἱματοκύλισαν τὸν πλανήτη καὶ ἔφαγαν τὸ κεφάλι τους.
Ἡ σημερινὴ Τουρκία διαθέτει πολὺ ἰσχυρὲς Τουρκικὲς μειονότητες σὲ πολλὲς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ὅπως ἡ Ὀλλανδία, ἡ Γαλλία, ἡ Αὐστρία καὶ ἄλλες. Μόνο στὴν Γερμανία ἡ Τουρκία ἐλέγχει 900 ἀπὸ τὰ 2.400 τεμένη ποὺ λειτουργοῦν νόμιμα. Τὰ τεμένη αὐτὰ ἀποτελοῦν «Ἰσλαμικὰ κέντρα», κέντρα κατασκοπείας καὶ στοχεύουν ὄχι μόνο στὴν μὴ ἐνσωμάτωση τῶν 4 ἑκατομμυρίων περίπου Τούρκων μεταναστῶν στὴν.... Γερμανικὴ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπόλυτη «ἐξάρτησή» τους ἀπὸ τὴν Τουρκία.

Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Ρ. Τ. Ἐρντογᾶν ἀποκάλεσε «ἔγκλημα ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας» τὴν ἐνσωμάτωση μεταναστῶν – ἄλλο βέβαια ἂν μέσα στὴν Τουρκία καταδιώκονται ἢ ἀποκεφαλίζονται διαχρονικὰ ὅλοι ὅσοι δὲν ἐνσωματώνονται ὑποχρεωτικὰ στὴν Τουρκικὴ κοινωνία καὶ δὲν «αἰσθάνονται Τοῦρκοι»! Ἄλλο ἡ Εὐρώπη καὶ ἄλλο οἱ νέο – ὀθωμανοί!

Ἡ Τουρκία συνεχίζει νὰ ἁπλώνεται ἐκτὸς τῶν συνόρων της. Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο τὸ 1974, συνεχίστηκε μὲ εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ, τρεῖς εἰσβολὲς στὴν Συρία, ἀνεξέλεγκτη ἐπιθετικότητα κατὰ τῆς Ἑλλάδος (στὸ Αἰγαῖο) καὶ τῆς Κύπρου (στὴν ΑΟΖ), στρατιωτικὴ παρουσία σὲ Λιβύη, Κατάρ, Σουδᾶν καὶ ἀλλοῦ.

Ἡ Τουρκία τοῦ Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν τὸ ἔτος 2018 δαπάνησε 19 δισεκατομμύρια δολάρια γιὰ στρατιωτικοὺς σκοποὺς – 25% περίπου περισσότερα ἀπὸ ὅσα τὸ ἔτος 2017!

Ἀναβάθμισε τὴν διεύθυνση θρησκευτικῶν θεμάτων (Diyanet – ἐπίσημη Ἀρχὴ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων) μὲ προϋπολογισμὸ ποὺ ξεπερνάει τὸν προϋπολογισμὸ δώδεκα κανονικῶν ὑπουργείων μαζί, ἀπασχολώντας συνολικὰ 120.000 ὑπαλλήλους!

Δημιούργησε 17.000 καινούργια τεμένη μέσα στὴν Τουρκία λὲς καὶ δὲν ἔφταναν τὰ περισσότερα ἀπὸ 60.000 τεμένη ποὺ ἤδη λειτουργοῦσαν. Δὲν ἀρκέστηκε ὅμως σ΄ αὐτό.  Τὸ μεγαλύτερο τέμενος τῶν Βαλκανίων βρίσκεται στὰ Τίρανα, τὸ μεγαλύτερό της Δυτικῆς Ἀφρικῆς στὴν Ἄκκρα  τῆς Γκάνας, τὸ μεγαλύτερό της κεντρικῆς Ἀσίας στὸ Κιργιστᾶν καὶ σύντομα τὸ μεγαλύτερό της Εὐρώπης στὸ Σάλζμπουρκ – ὅλα ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς Ἐρντογανικῆς Τουρκίας! Ὁ δὲ στόχος μετατροπῆς τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας του Θεοῦ Σοφίας σὲ τέμενος παραμένει σταθερὸς καὶ ἐπικαιροποιεῖται συνεχῶς!

Ἡ «ἀξιοπιστία» τῆς μαρτυρίας ἑνὸς ἰμάμη γιὰ τὸ πόσο ἄριστος μουσουλμάνος εἶναι ἕνας κατηγορούμενος θεωρεῖται τόσο σημαντικὴ στὴν σημερινὴ Τουρκία, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ ἀπὸ κανένα δικαστὴ ποὺ κατάφερε νὰ παραμείνει μέσα στὴν Ἐρντογανικὴ «δικαιοσύνη».

Τί κι΄ ἂν ἡ Τουρκία βρίσκεται διπλωματικὰ ἀπομονωμένη ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (μὲ ἐξαίρεση τὴν Οὐγγαρία τοῦ Ὄρμπαν), ὅλες τὶς σημαντικὲς ἀραβικὲς χῶρες (μὲ ἐξαίρεση τὸ Κατάρ), τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς (μὲ ἐξαίρεση τὸν Πρόεδρό της ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη ἀδυναμία σὲ δικτάτορες) καὶ δεκάδες ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου;

Τί κι΄ἂν ἡ Τουρκία βρίσκεται πλέον στὴν κορυφὴ τῶν χωρῶν μὲ τοὺς περισσότερους φυλακισμένους δημοσιογράφους; Τί κι΄ ἂν στοὺς δημοσιογράφους καὶ διανοούμενους προστίθενται καὶ ἑκατὸν πενήντα χιλιάδες Τοῦρκοι «ἀντιφρονοῦντες» κάθε κατηγορίας (στρατιωτικοί, δικαστικοί, ἀκαδημαϊκοί, πολιτικοί, δημόσιοι ὑπάλληλοι κ.π.α.);

Τί κι΄ ἂν ὁ Σύρος πρόεδρος Μ. Ἂλ Ἄσαντ, μιλώντας στὸ Ρωσικὸ δίκτυο RT (9/11/2019), ἐπεσήμανε ἐμφαντικὰ πὼς ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν εἶναι «ἕνας Ἀμερικανικὸς πράκτορας σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο», εἶναι «ἕνας κοινὸς κλέφτης ποὺ πρὶν ἔκλεβε ἐργοστάσια, σιτάρι καὶ λάδι καὶ σήμερα κλέβει γῆ!»;

Τί κι΄ἂν ὁ Ρ. Τ. Ἐρντογᾶν μοιράζει τώρα καὶ ἐκτὸς Τουρκίας ἐκφοβιστικὲς «μηνύσεις» ἐναντίον κάθε δημοσιογράφου ποῦ τολμάει νὰ τὸν σατιρίσει ἀπαιτώντας τὴν φίμωσή του;

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ἅ:    Τεμένη, μετανάστευση καὶ στρατιωτικὴ δύναμη εἶναι τὰ σύγχρονα ὄπλα τῆς Ἐρντογανικῆς Τουρκίας.

Ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε ὁ Γερμανὸς καὶ ὁ Ἰταλὸς δικτάτορας ποὺ αἱματοκύλησαν τὸν πλανήτη πρὶν ἀπὸ ὀκτὼ δεκαετίες, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὁ Ρ. Τ. Ἐρντογᾶν ἀναπτύσσει γεωμετρικὰ τὴν πολεμικὴ βιομηχανία τῆς Τουρκίας, εἰσέβαλε καὶ κατέχει ξένα ἐδάφη ὅπου τοποθετεῖ τὴν τουρκικὴ σημαία,  πραγματοποιεῖ μαζικὴ ἐθνοκάθαρση σὲ Κουρδικοὺς πληθυσμοὺς (μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Τουρκία), αὐτοανακηρύσσεται «προστάτης» ἀνθρώπων καὶ αὐτοδιορίζεται «δικαιοῦχος» ἀπαιτήσεων σὲ γειτονικὲς χῶρες, φανατίζει νεολαία καὶ λαὸ μὲ στρατιωτικοὺς χαιρετισμοὺς καὶ παραμύθια «ὑπεροχῆς» ἀπέναντι σὲ ἄλλους λαούς, ἐκφωνεῖ ἐμπρηστικοὺς λόγους σὲ πυκνὲς συγκεντρώσεις φανατίζοντας τὸ ἀκροατήριό του,  φιμώνει, φυλακίζει ἢ δολοφονεῖ κάθε ἕναν ποὺ διαφωνεῖ δημόσια μὲ τὶς ἐπιλογές του – μὲ δύο λόγια ἀποτελεῖ δημόσιο κίνδυνο γιὰ τὴν παγκόσμια εἰρήνη καὶ τὴν παγκόσμια ἀσφάλεια, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ ἢ ὁ Μπενίτο Μουσολίνι πολλὲς δεκαετίες νωρίτερα!

Προσωπικά, διατηρῶ τὴν ἄποψη πὼς ὁ Ἐρντογᾶν ὁδηγεῖ τὴν Τουρκία στὰ βράχια. Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει πὼς οἱ Ἕλληνες, βλέποντας πλέον καθαρὰ τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, πρέπει νὰ μείνουν ἀπαθεῖς, μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια.

Ἡ σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ἱκανὲς νὰ ἀνατρέψουν στρατιωτικὲς ἰσορροπίες ποὺ στηρίζονται σὲ ἁπλὴ παράθεση ἀριθμητικῶν στοιχείων – στρατιωτῶν, ἁρμάτων, πλοίων ἢ ἀεροπλάνων. Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται ψηλὰ στὴν παγκόσμια κατάταξη ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἐπιδόσεις της στὴν ἀνάπτυξη τεχνολογιῶν καὶ ἐφαρμογῶν καὶ στὸν τομέα τῆς ἄμυνας – ἂς τὶς ἀξιοποιήσει ἐπὶ τέλους γιὰ τὴν ἀσφάλειά της!

Ἡ ἀνεξέλεγκτη μετακίνηση πληθυσμῶν μὲ τὴν «φροντίδα» διαφόρων  ὕποπτων ΜΚΟ ποὺ ἔχουν τεράστια οἰκονομικὰ ὀφέλη καὶ φανταχτερὸ «ἀνθρωπιστικὸ φερετζέ», ἐντάχτηκε ἐδῶ καὶ δεκαετίες στὸν ὑβριδικὸ πόλεμο τῆς Τουρκίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρώπης, μὲ πληθώρα ντόπιων «χρήσιμων ἠλίθιων» τύπου Τασίας, Γιάννας (Γαιτάνη) καὶ δυστυχῶς πολλῶν ἄλλων -μπλέ, πράσινων καὶ κόκκινων.

Τὸ ἀποτελεσματικὸ σφράγισμα τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων ἀποτελεῖ ἐπιταγὴ ἐπιβίωσης ἀπέναντι σὲ ἕνα ὀργανωμένο ἐποικισμὸ χωρὶς τέλος, μὲ πεντακάθαρο στόχο τὴν ἅλωση τῆς Ἑλλάδος χωρὶς ντουφεκιά!

Ποταμοὶ δυστυχισμένων ἀνθρώπων χωρὶς καμιὰ ἀπολύτως ἐπαφὴ μὲ τὰ γλωσσικά, οἰκονομικά, πολιτικά, θρησκευτικὰ καὶ πολιτιστικὰ δεδομένα τῆς Ἑλλάδος καταφθάνουν ἀσταμάτητα στὴν χώρα μας, δημιουργώντας ἐκρηκτικὲς καταστάσεις ἀνασφάλειας, ἐγκληματικότητας καὶ ἀνθρώπινης δυστυχίας.

Οἱ κὰτ΄ ὄνομα πολιτισμένοι «ἀνθρωπιστὲς» εἶναι οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς ποὺ δημιούργησαν τὰ μνημεῖα ἀνθρώπινης δυστυχίας στὴν Ἀμυγδαλέζα, στὴν Εἰδομένη ἢ στὰ Μόρια. Ἡ ἀπροθυμία ἐπιβολῆς, ἐδῶ καὶ δεκαετίες,  ὁποιουδήποτε ἐλέγχου στὶς ἀσταμάτητες «ἀφίξεις» ἐν ὀνόματι ἑνὸς δῆθεν «ἀνθρωπισμοῦ», ἔχουν δημιουργήσει ἕνα ἐπιθετικὸ καρκίνο ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια, μέσα στὰ σπλάχνα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ καταγραφὴ 788 «ἀφίξεων» στὴν Μυτιλήνη (σχετικὸ ρεπορτὰζ CNN Greece μὲ τίτλο «Ἀκόμα καὶ μετανάστες ἀπὸ τὴν Καραϊβικὴ φτάνουν στὴν Ἑλλάδα», 2/1/2017), ἀπὸ τοὺς ὁποίους μόνο οἱ 35 ἦταν Σύριοι πρόσφυγες ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς φλόγες τοῦ πολέμου – τὸ 63% τῶν «ἀφίξεων» ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀφρική!

Ἀπόλυτα λογικό, ἂν σκεφτοῦμε πὼς ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν προσφέρει ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς Ἀφρικῆς γιὰ Κωνσταντινούπολη μὲ 50 Εὐρὼ καὶ στόχο νὰ τοὺς στείλει ὅλους στὴν Ἑλλάδα!

Ἔτσι, ἀπὸ τὶς 788 «ἀφίξεις» στὴν Μυτιλήνη, οἱ 131 προέρχονταν ἀπὸ τὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τοῦ Κονγκό, 110 ἀπὸ Ἀλγερία, 103 ἀπὸ Ἀφγανιστᾶν, 52 ἀπὸ Ἰράκ, 30 ἀπὸ Ἐρυθραία, 28 ἀπὸ Καμεροῦν, 25 ἀπὸ Μαρόκο, 19 ἀπὸ Μάλι, ἀπὸ 18 ἀπὸ Κονγκὸ καὶ ἀπὸ Σιέρα Λεόνε, 15 ἀπὸ Παλαιστίνη, 14 ἀπὸ Τυνησία, ἀπὸ 13 ἀπὸ Πακιστᾶν, Ἰρᾶν, Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦ, Μπαγκλαντές, ἀπὸ 12 ἀπὸ Νιγηρία καὶ Δομινικανὴ Δημοκρατία, 11 ἀπὸ Αἴγυπτο, 10 ἀπὸ Αἰθιοπία, ἀπὸ 8 ἀπὸ Ζιμπάμπουε, Νεπὰλ καὶ Γκάνα, 7 ἀπὸ Ἀϊτή, ἀπὸ 6 ἀπὸ Γουινέα καὶ Ἀγκόλα, 5 ἀπὸ Σουδᾶν, ἀπὸ 4 ἀπὸ Μαυριτανία καὶ Γκάμπια, ἀπὸ 3 ἀπὸ Νήσους Κομόρες, Νίγηρα καὶ Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀπὸ 2 ἀπὸ Μπουργκίνα Φάσο, Σομαλία καὶ Σενεγάλη καὶ ἀπὸ ἕνας, ἀπὸ Δυτικὴ Σαχάρα, Κεντρικὴ Ἀφρική,  Οὐγκάντα, Βενεζουέλα, Κούβα, Χιλή, Τζαμάϊκα καὶ Τουρκία!

Τὰ ἀνὰ τὸν κόσμο «ταξικὰ ἀδέλφια μᾶς» σπεύδουν ἀσταμάτητα στὸ ἀφύλακτο σκορποχώρι ποὺ λέγεται Ἑλλάδα καὶ ἐμεῖς στέλνουμε στὴν Ἑλληνικὴ Βουλὴ πολὺ σοβαροὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μᾶς συστήνουν νὰ μὴν ἐνοχλοῦμε τοὺς αὐτόκλητους μετανάστες «ψήνοντας χοιρινὸ δίπλα τους», ἐπειδὴ τὸ ἀπαγορεύει ἡ θρησκεία τους!

Κάποιοι –κατὰ δήλωση τοὺς ἄθεοι– κόπτονται γιὰ τοὺς διατροφικοὺς κανόνες τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας αὐτόκλητων ἐποίκων, συνθέτοντας ἕνα γραφικὸ μεῖγμα παραλογισμοῦ, κουταμάρας καὶ ἔλλειψης στοιχειώδους συναίσθησης μέτρου καὶ ἀπειλητικοῦ κινδύνου!

Ἔλεος πλέον! Θὰ ξυπνήσουμε κάποτε ἄραγε;
analyst

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.