20 Νοε 2019

Σκέψεις ἐπὶ τῷ ἱερῷ σαρανταημέρῳ

ΣΤΙΣ 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ πνευματική μας πορεία γιὰ τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, μὲ καθημερινὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, τὸ γνωστό μας «σαρανταλείτουργο», τὴν νηστεία, τὴν προσευχή, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν συχνὴ Θεία Κοινωνία, τὴν ἀνάγνωση ψυχωφελῶν βιβλίων καὶ ἀναγνωσμάτων. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο νὰ κάνουμε τὸν προσωπικό μας ἀγώνα γιὰ τὴν κάθαρσή μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες μας. Νὰ ἀγωνιστοῦμε κατὰ τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ χειροτέρου ἐχθροῦ μας, τὸν ὁποῖο ἔχουμε συμφέρον νὰ νικήσουμε, εἰδάλλως, ἂν μᾶς νικήσει ἐκεῖνος, θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια, θὰ μᾶς καταστρέψει ἀνεπανόρθωτα. Δὲν εἶναι εὔκολο ἐγχείρημα, διότι τὰ χρόνια πάθη μας εἶναι βαθειὰ ριζωμένα μέσα μας, ἔχουν ἁπλώσει βαθιὲς καὶ χοντρὲς ρίζες στὴν ψυχή μας καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι δύσ­κολο τὸ ξερίζωμά τους. Γι’ αὐτὸ ἡ φιλόστοργος μητέρα μας Ἐκκλησία, μᾶς προσφέρει τὰ κατάλληλα «ἐργαλεῖα», γιὰ νὰ μᾶς διευκολύνει στὸ ξερίζωμά τους. Προσφέρει σὲ κάθε πρόσωπο, ποὺ ζητᾶ μὲ εἰλικρίνεια τὴν σωτηρία του, τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καὶ τῶν ἁγιαστικῶν πράξεων, μεταβάλλοντας τὴ δική μας ἀδυναμία σὲ δύναμη. Ἂς ἀποφασίσουμε λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἱερὴ προπαρασκευαστικὴ περίοδο, νὰ κάμουμε καὶ ἐμεῖς τὸν ἀγώνα μας, νὰ φτάσουμε στὰ ἅγια Χριστούγεννα, καθαρισμένοι ἀπὸ τοὺς ρύπους τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ...ἑορτάσουμε θεοφιλῶς τὴ μεγάλη ἑορτή! Καλὸ στάδιο, καλὸ ἀγώνα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.