4 Οκτ 2019

Ἀσφαλῆ σύνορα τώρα!

Μὲ τὴ γερμανικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὴ μία νὰ μᾶς ξετινάζει οἰκονομικὰ καὶ τὴ νέο-ὀθωμανικὴ Τουρκία νὰ μᾶς ἀπειλεῖ στρατιωτικὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἔλειπε ἦταν ἡ μεταναστευτικὴ πλημμυρίδα. Οἱ πρόσφυγες εἶναι πιὰ μειοψηφία στὰ νέα κύματα ποὺ εἰσέρχονται καθημερινὰ στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Γι’ αὐτοὺς ζητοῦμε νὰ ἐπισπευστεῖ ἡ διαδικασία ἀσύλου καὶ οἱ ὑπόλοιποι παράνομοι μετανάστες νὰ ἐπιστρέφουν στὴν Τουρκία. Νὰ λάβουν ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα οἱ Τοῦρκοι δουλέμποροι καὶ οἱ ΜΚΟ ποὺ συνεργάζονται μαζί τους ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ «σουλτάνου» Ἐρντογᾶν καὶ τοὺς μεταφέρουν καθημερινὰ κατὰ ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες. Πρόκειται γιὰ μία κανονικὴ ἀντικατάσταση πληθυσμοῦ, ποὺ θὰ καταστήσει στὸ ὁρατὸ μέλλον ἀγνώριστη τὴν Ἑλλάδα, μὲ τοὺς Ἕλληνες μειοψηφία μέσα στὴν ἴδια τὴν  πατρίδα τους – καὶ ταυτόχρονα θὰ.... ἐξυπηρετήσει τὰ σχέδια τῆς Τουρκίας γιὰ τὸν ὁριστικὸ ἔλεγχο τῆς Ἑλλάδας.

Δὲν πρόκειται γιὰ ἱστορικὸ ἀτύχημα ἢ γιὰ πολιτικὴ ἀνικανότητα. Εἶναι ὀργανωμένο σχέδιο σὲ ἐξέλιξη, μὲ τὴν Ἑλλάδα σὲ καίριο κόμβο. Μὲ τὸ σύστημα Σόρος στὸ παρασκήνιο, μὲ ὑποστηρικτὴ τὸν ἴδιο τὸν ΟΗΕ (βλ. τὴ δράση τῆς Ἁρμοστείας γιὰ τοὺς Πρόσφυγες καὶ κυρίως τὸ περσινὸ Σύμφωνό του Μαρακὲς) καὶ χρηματοδότη τὴν εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή: ἡ Κομισιὸν χρηματοδοτεῖ διὰ τοῦ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations  (ἁρμόδιος Ἐπίτροπος ὁ Κύπριος Χρῆστος Στυλιανίδης) τὸ πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, ποὺ ὄχι μόνο παρέχει ἐν Ἑλλάδι στέγη καὶ μετρητὰ στοὺς παράνομους μετανάστες ἀλλὰ καὶ τὸ διαφημίζει παγκοσμίως! Ἡ ἰστοσελίδα (http://estia.unhcr.gr) πουθενὰ δὲν ἀναφέρει τίποτε περὶ παρανομίας ἢ λαθροδιακίνησης, μιλᾶμε δηλαδὴ γιὰ συνειδητὴ ἐξαπάτηση τῶν κατοίκων τοῦ Τρίτου Κόσμου!

Ἡ κυβέρνηση λοιπὸν στὴ χώρα μας προσφάτως ἄλλαξε ἀλλὰ ἡ πόρτα τῶν συνόρων μας ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει ἀνοιχτὴ γιὰ κάθε διερχόμενο. Καὶ δὲν εἶναι μόνο τὰ νησιά, ὅπου ἂς ποῦμε ὅτι ὑπάρχει μία κουτσὴ – στραβὴ διαδικασία, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἔβρος. Ποῦ ἀκούστηκε νὰ περνᾶνε καθημερινὰ δεκάδες ἢ καὶ ἑκατοντάδες ἀλλοδαποὶ ἀπὸ τὰ μέρη μας χωρὶς νὰ ἀνησυχεῖ κανένας; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ποῦ πᾶνε, τί σκοπεύουν νὰ κάνουν; Γιατί ὑπάρχει ἡ Συνοριοφυλακή, ἡ Ἀστυνομία, ὁ Στρατός, ἡ Frontex; Οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ αἴσθημα ἀσφάλειας τῶν ἀκριτῶν ἢ ἐπιδιώκουν συνειδητὰ νὰ ἀδειάσουν τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο;

Τώρα μάλιστα, μὲ τὴν ἐξέγερση στὴ Μόρια, τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο ἀποφάσισε κατανομὴ τῶν δῆθεν προσφύγων ἀναλογικὰ στὶς 13 Περιφέρειες τῆς χώρας, ἀκόμα καὶ στὴ Θράκη, προφανῶς γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ τουρκικὲς διεκδικήσεις στὴν περιοχή. Μὴν ξεχνιόμαστε, «ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν» σημαίνει οὐσιαστικὰ ἐποικισμὸ ὅλης της Ἑλλάδος καὶ ἀνοιχτὴ πρόσκληση σὲ νέα κύματα παράνομης μετανάστευσης, πάλι μὲ εὐρωπαϊκὰ χρήματα, ἐντὸς διμήνου.

Καλοῦμε κάθε συνειδητὸ πατριώτη νὰ ἑνώσει τὴ φωνή του μὲ τὴ δική μας, ἀπαιτώντας ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ ἐκτελέσει τὸ αὐτονόητο καθῆκον της: νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ ἀπαραβίαστο τῶν συνόρων. Κάθε ἄλλη ἐπιλογή, ἀσχέτως τῶν γελοίων δικαιολογιῶν ποὺ θὰ τὴ συνοδεύουν (ἀνθρωπισμός, ἀντιρατσισμός, πολυπολιτισμικότητα…) εἶναι ὑπονόμευση τοῦ ἑλληνισμοῦ, χειρότερη κι ἀπὸ ἐκείνη τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἢ τοῦ Σχεδίου Ἀνᾶν. Ἡ συγκυρία εἶναι πολὺ κρίσιμη γιὰ νὰ μασᾶμε τὰ λόγιά μας.

Παράλληλα τόσο ἡ κυβέρνηση ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες πολίτες πρέπει νὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ ζήτημα ἀλλὰ  ὡς τὸ κεντρικὸ ζήτημα τῆς Ἑλλάδας στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινὴ γνώμη καὶ στὰ  Εὐρωπαϊκὰ ὄργανα. Ἡ Ἑλλάδα ποὺ τὸ 2019 δέχθηκε 44.600 μετανάστες καὶ πρόσφυγες, ἀπὸ τοὺς 77.400 τοῦ συνόλου τῆς Εὐρώπης στὴ Μεσόγειο (Καθημερινή, 2 Ὀκτωβρίου2019), δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ παρίας τῶν σχετικῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων στὴν Εὐρώπη –ὅπως συνέβη πρόσφατα μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Μάλτας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀποκλείστηκε–, ἀλλὰ ὁ πρωταγωνιστής. Καὶ ἡ φοβικὴ στάση τῆς Κυβέρνησης καὶ ἡ αἰσχρὴ συμπεριφορὰ τῶν συστημικῶν ΜΜΕ, μὲ τὶς ποικίλες διασυνδέσεις μὲ τὶς ΜΚΟ, ἰδιαίτερα ἐκεῖνες τοῦ συστήματος Σόρος, πρέπει ἄμεσα νὰ καταγγελθεῖ καὶ νὰ καταδειχθεῖ.

Γι’ ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ξεσηκωθεῖ ὁλόκληρος ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ νὰ ἀπαιτήσει ἐπιτέλους ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ κινητοποιηθεῖ μὲ ἄμεσα μέτρα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὰ σύνορα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

Κίνημα ΑΡΔΗΝ, 2η Ὀκτωβρίου 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.