28 Σεπ 2019

Ὁ Προκαθήμενος τῆς Πολωνικῆς Ἐκκλησίας κ. Σάββας ἐξέφρασε τὴν ἀμετάβλητο ὑποστήριξή του στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν Προκαθήμενό της Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη στὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας γιὰ τὴν ὑποστήριξή του.
Ἡ συνάντηση τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσώπευσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἐπισκόπου Μπαρισὲβ κ. Βίκτορ μὲ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Βαρσοβίας καὶ πάσης Πολωνίας κ. Σάββα πραγματοποιήθηκε στὶς 19 Σεπτεμβρίου 2019 – πληροφορεῖ ἡ «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων», κάνοντας ἀναφορὰ στὸ Τμῆμα πληροφόρησης καὶ ἐκπαίδευσης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Ὁ κ. Βίκτορ ἀπέδωσε στὸν κ. Σάββα θερμὰ συγχαρητήρια ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν...
σταθερὴ ὑποστήριξη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας σὲ διεθνεῖς ὀργανισμοὺς πληροφόρησε τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Πολωνίας γιὰ τὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης. Ὁ κ. Βίκτορ ἀναφέρθηκε στὶς δημόσιες δηλώσεις τῶν στελεχῶν τοῦ κράτους ποὺ ὑποσχέθηκαν νὰ μὴν παρεμβαίνουν ποτὲ στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα καὶ νὰ ἐπιδιώκουν συνεχῶς τὴν ἀποκατάσταση τῆς διαθρησκειακῆς εἰρήνης. Αὐτὰ τὰ λόγια δίνουν τὴν ἐλπίδα νὰ ἀνασταλοῦν σταδιακὰ οἱ διωγμοὶ τῶν πιστῶν καὶ θρησκευτικῶν ὀργανισμῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τόνισε ὁ ἐπίσκοπος.

Ὁ ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας εἶπε, ὅτι τοὺς τελευταίους μῆνες οἱ ἁρπαγὲς τῶν ὀρθοδόξων ναῶν ἀπὸ τῶν ὀπαδῶν τῆς «Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» ἂν καὶ μειώθηκαν σημαντικὰ ἀλλὰ δὲν σταματήθηκαν ἐντελῶς.
Ἐπίσης ἡ προσοχὴ δόθηκε στὶς πληροφορίες γιὰ τὴ συζήτηση τοῦ «οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος» μεταξὺ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης κ. Σάββας, μὲ τὴ σειρά του, ἐξέφρασε τὴν ἀμετάβλητο ὑποστήριξή του πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν Προκαθήμενό της — Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριο.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.