12 Σεπ 2019

Μηνύματα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας σὲ ἐκδήλωση τοῦ «Καιροῦ»!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Οἱ ἡγεσίες μας πρὸ πολλοῦ ἔχουν ἀλωθεῖ! Καὶ μᾶς στεναχωρεῖ ἀκόμα βαθύτερα ὅταν αὐτὸ συμβαίνει στὴν Ἐκκλησία μας! Τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία διεξάγεται «πόλεμος χαρακωμάτων» γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν κι ἐνῶ ἡ νομιμότητα, ὅπως τὴν προσδιόρισε τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἐπιτάσσει συγκεκριμένα πράγματα, τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὅσο καὶ ἡ Ὑπουργὸς Νίκη Κεραμέως «ποιοῦν τὴν νήσσαν» καὶ ἀψηφοῦν ξεδιάντροπα καὶ προκλητικὰ τὴν νομιμότητα, τὴν διαφύλαξη τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ τὴν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ! Κι ὅλα τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν ἁπλῶς διαπιστώσεις μίας νοσηρῆς κατάστασης ἡ ὁποία δὲν φαίνεται νὰ ξεθολώνει…

Ὁ Πανελλήνιος Θεολογικὸς Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης» διοργάνωσε μὲ ἐπιτυχία τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ πανελλήνια συνάντηση θεολόγων ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 8 Σεπτεμβρίου 2019, στὶς φιλόξενες, πλήρως ἀνακαινισμένες καὶ ἄρτια ἐξοπλισμένες ἐγκαταστάσεις τοῦ Γυμνασίου – Λυκείου τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Οὐρσουλινῶν στὸ Νέο Ψυχικὸ μὲ θέμα «Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία μεταξὺ κριτικῆς σκέψης καὶ ἀνορθολογισμοῦ». Ἔλαβαν μέρος 150 περίπου συνάδελφοι θεολόγοι ἐκπαιδευτικοὶ στὴ δημόσια καὶ τὴν ἰδιωτικὴ ἐκπαίδευση, ἀδιόριστοι πτυχιοῦχοι Θεολογίας καὶ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς ἀπὸ τὴν Ἀττική, τὴν Πάτρα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴ Ρόδο, τὴν Κρήτη, τὴν Κοζάνη, τὴ Λάρισα, τὸν Βόλο, τὴν Ἀργολίδα, τὴ Μεσσηνία, τὴν Αἰτωλοακαρνανία κλπ. Οἱ συμμετέχοντες πλαισίωσαν μὲ ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμὸ τὶς....
ἐργασίες καὶ τὶς δραστηριότητες τῆς συνάντησης, οἱ ὁποῖες περιλάμβαναν τὴν πρώτη ἡμέρα (6/9) μία κεντρικὴ εἰσήγηση καὶ δύο ἀκόμη εἰσηγήσεις (Ἃ΄ συνεδρία), τὴ δεύτερη ἡμέρα (7/9) τρεῖς εἰσηγήσεις καὶ ὁμάδες ἐργασίας ποὺ ἐπεξεργάστηκαν θέματα τῶν προηγηθεισῶν εἰσηγήσεων καὶ τὴν τρίτη ἡμέρα (8/9) στρογγυλὴ θεματικὴ τράπεζα καθὼς καὶ βιωματικὰ ἐργαστήρια παιδαγωγικῆς καὶ διδακτικῆς μεθοδολογίας. Τὰ ἐργαστήρια λειτούργησαν γύρω ἀπὸ τὸ κεντρικὸ θέμα, προεκτείνοντας στὸ πεδίο τῆς διδακτικῆς πράξης τοὺς ἐπιστημονικοὺς προβληματισμοὺς τοῦ συνεδριακοῦ μέρους τῆς συνάντησης καὶ ἐκφράζοντας κριτικὸ προβληματισμὸ γιὰ διάφορα ἐπίκαιρα θέματα.


Τὴν Παρασκευὴ (6/9) τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν & Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, τὸν ὁποῖον μετέφερε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἀλεξάνδρος Καρυώτογλου, διαβάστηκαν μηνύματα τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νίκης Κεραμέως καὶ τῆς Ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. Σοφίας Ζαχαράκη, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, τοῦ προεδρείου τῆς ΟΛΜΕ καὶ τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς σχολῆς Α.Π.Θ. καθηγητὴ κ. Θεόδωρου Γιάγκου. Ἀκολούθησαν χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ κ. Θωμὰ Ἰωαννίδη, τὴν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἀναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Κίρκη Κεφαλέα καί, τέλος, ἀπὸ τὸν σύμβουλο Β΄ τοῦ Ι.Ε.Π. κ. Εὐστράτιο Ψάλτου ἐκ μέρους τοῦ Προέδρου του. Ἀκολούθως ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. καθηγητὴς τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α. κ. Χρῆστος Καρακόλης χαιρετίζοντας τοὺς συμμετέχοντες ἐξήγησε τὸ σκεπτικὸ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ θέματος τῆς 3ης πανελλήνιας συνάντησης Θεολόγων δίνοντας ἐν συνέχεια τὸν λόγο στὸν πρόεδρο τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς ἀναπληρωτὴ καθηγητὴ τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Δημήτριο Μόσχο, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸν κεντρικὸ ὁμιλητὴ κ. Βασίλη Καραποστόλη, ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Ἐπικοινωνίας καὶ Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ποῦ ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ Χριστιανικὴ θέση ἀπέναντι στὰ Κοινά». Ὁ ὁμιλητῆς μὲ νηφάλιο καὶ συγκροτημένο λόγο παρουσίασε τὴ θέση τοῦ ἀνθρώπου διαχρονικὰ μέσα στὴν ἱστορία ἀπέναντι στὰ Κοινά, ἀλλὰ καὶ τὴ θέση τοῦ Χριστιανοῦ μέσα στὸν κόσμο χαρακτηρίζοντας τὸν Χριστιανισμὸ ὡς πηγὴ ἐνέργειας ποὺ συνεισφέρει στὴν κοινωνία καὶ σημειώνοντας ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπηρετεῖ τὸν κόσμο, στὴν πραγματικότητα ὑπηρετεῖ τὸν Θεό. Ἐν κατακλείδι ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκη τόσο ἀπὸ τὴν πίστη, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἠθική. Στὴ συνεδρία ποὺ ἀκολούθησε ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Χαράλαμπος Βέντης ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Διαψευσιμότητα καὶ ἀναστοχασμὸς στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ χριστιανικὴ σκέψη: μία σύντομη περιήγηση σὲ ἕνα τεράστιο θέμα». Ὁ ὁμιλητῆς ἐπεσήμανε ὅτι ὁ διάλογος τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν κοινωνία, τὶς τέχνες, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ γνώση πρέπει νὰ διέπεται ἀπὸ συγκεκριμένες ἀρχὲς σημειώνοντας πὼς ἡ ἰδρυματικὴ Ὀρθοδοξία ἀποφεύγει τὸν διάλογο σὲ ἀντιδιαστολὴ πρὸς τὴν ἐπιστήμη ἡ ὁποία μάλιστα μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τῆς διαψευσιμότητας δὲν εἶναι ἐγγενῶς ἀθεϊστική. Ὁ δεύτερος εἰσηγητὴς π. Αὐγουστίνος Μπαϊραχτάρης, μόνιμος ἐπίκουρος καθηγητὴς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Κοινωνικὴ βαρβαρότητα καὶ θρησκευτικὴ βία στὴ σύγχρονη μετασχηματίζουσα πραγματικότητα. Ὀρθολογισμὸς ἢ θρησκεία; Ὁ Χριστιανισμὸς ὡς ἀνακαινιστικὴ δύναμη τοῦ κόσμου». Ὁ εἰσηγητὴς προσδιόρισε τὴν κοινωνικὴ βαρβαρότητα ὡς συλλογικὴ βία καὶ ἄσκηση καταστροφικῆς δύναμης σὲ βάρος τῶν ἄλλων, διακρίνοντας τὴν ἀπὸ τὴν προσωπικὴ βία (ψυχολογικὴ/συναισθηματικὴ) καὶ τὴ δομικὴ βία (οἰκονομικὴ καταπίεση, σεξισμός, ρατσισμός). Ἀναλύοντας τὸν ρόλο τῆς θεολογίας στὸ κόσμο ἐπισήμανε πὼς τὸ ἔργο τῆς εἶναι ἡ διάκριση τῶν ποικίλων πνευμάτων τῆς κοινωνίας καὶ ὀφείλει νὰ ὁδηγεῖ σὲ ἀνακαινιστικὲς πράξεις ἀγάπης, σὲ μαρτυρία καὶ στὴ διακονία τοῦ πλησίον. Η Ἃ΄ συνεδρία ὁλοκληρώθηκε μὲ ζωηρὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση.

Τὸ Σάββατο (7/9) μετὰ ἀπὸ μία ἐμβόλιμη καὶ ἀνοικτὴ σὲ ὅλους παραγωγικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου συνεχίστηκε τὸ πρόγραμμα τῶν εἰσηγήσεων, οἱ ὁποῖες ἀναπτύχθηκαν στὴ διάρκεια τῆς Β΄συνεδρίας. Συγκεκριμένα: Ὁ κ. Δημήτριος Οὐλῆς, Καθηγητὴς θεολόγος - Διδάσκων στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Φονταμενταλιστικὴ θρησκεία τῆς τεχνοκρατίας καὶ θρησκευόμενοι φονταμενταλιστὲς τεχνοκράτες: Ἡ περίπτωση Johan Norberg». Ὁ ὁμιλητῆς παρουσίασε μὲ ὀξύνοια καὶ κριτικὴ διάθεση τὸ βιβλίο τοῦ JohanNorberg«Πρόοδος: Δέκα λόγοι νὰ ἀνυπομονοῦμε γιὰ τὸ μέλλον» ἀναδεικνύοντας τὶς ἀντιφάσεις τοῦ συγγραφέα καὶ τὰ δομικὰ ἐλλείμματα τοῦ βιβλίου ὅπως ἡ ἀνιστορικότητά του καὶ ἡ φονταμενταλιστικὴ ἀντίληψή του περὶ προόδου. Τέλος, σημείωσε μὲ ἔμφαση πὼς οἱ ἰδέες ποὺ διέπουν τὴν ἔννοια τῆς προόδου, δηλαδὴ ἡ γραμμικὴ ἀντίληψη τοῦ χρόνου, ἡ ἀνθρωπότητα ὡς συλλογικὸ ὑποκείμενο καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ μετασχηματισμὸ τοῦ κόσμου εἶναι κάτ? οὐσίαν χριστιανικές. Στὴ συνέχεια ὁ κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος, ἐπίκουρος καθηγητὴς τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. εἰσηγήθηκε τὸ θέμα «Καινοφανεῖς προκλήσεις καὶ χριστιανικὴ θεολογία: Προφανὴς ἀμηχανία καὶ ἀφανεῖς ἀπαντήσεις»ὑπογραμμίζοντας μέσα ἀπὸ παραδείγματα ὅτι ἡ θεολογία στὸν σύγχρονο κόσμο εἶναι πράξη καὶ ὄχι σκέψη καὶ ἀπαντώντας σὲ ζητήματα σχετικὰ μὲ τὸν ἀνθρώπινο πόνο, τὴν ἀρρώστια καὶ τὸν θάνατο. Τέλος ὁ κ. Κωνσταντῖνος Κορναράκης, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Φίλος ἢ ἐχθρός; Τὸ σύγχρονο τεχνοπώλιο καὶ ἡ θαυμαστὴ καινούργια ἀνθρωπολογία τοῦ μέσα ἀπὸ τὴ θεολογικὴ ματιά». Στὴν εἰσήγησή του ἔθιξε κυρίως τὸ θέμα τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ τῶν διαφόρων ἐφαρμογῶν της, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ ἀλλοτριώσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποτελεῖ ἔκφραση ἀγωνίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν θάνατο. Ὁ ρόλος τῆς θεολογίας ἔγκειται στὴν παιδεία τοῦ προσώπου ὡς προϋπόθεση ἐλευθερίας, στὴν ἀνάδειξη τῆς ὕπαρξης ὡς κοινωνίας ἀγάπης καὶ στὸν σεβασμὸ τοῦ προσώπου ὡς ἐλπίδα ἀθανασίας, ἀφοῦ διαφορετικὰ τὸ πρόσωπο ἀλλοτριώνεται ριζικά.

Τὴν ἄλλοτε καθιερωμένη συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων διαδέχθηκε αὐτὴ τὴ φορὰ μία καινοτομία, καθὼς οἱ σύνεδροι χωρίστηκαν σὲ τέσσερις θεματικὲς ὁμάδες ἐργασίας μὲ τοὺς ἐνδεικτικοὺς τίτλους: α. Τεχνητὴ νοημοσύνη: ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος, β. Πρόοδος: λόγος αἰσιοδοξίας; γ. Τεχνολογία: φίλος ἢ ἐχθρός; δ. Ἐλευθερία: Ὁ καταναγκασμὸς τῆς ἐπιλογῆς. ΟΙ τίτλοι αὐτοί, ποὺ ἀφοροῦσαν σὲ θέματα τῶν εἰσηγήσεων τῆς Β? συνεδρίας, ἔγιναν ἀντικείμενο ἐργασίας ἀπὸ τὰ μέλη τῶν ὁμάδων, τὰ ὁποία στὴ συνέχεια σὲ ὁλομέλεια διάρκειας δύο ὡρῶν ἔθεσαν στοὺς παρόντες εἰσηγητὲς ἐρωτήματα, θέσεις καὶ ἀπόψεις. Οἱ εἰσηγητὲς ἔδωσαν καταληκτικὲς ἀπαντήσεις ὁλοκληρώνοντας ἔτσι τὸ πρόγραμμα τῆς δεύτερης ἡμέρας.

Τὴ Κυριακὴ (8/9) τὸ πρόγραμμα ἄνοιξε μὲ τὴν παρουσίαση σὲ ὁλομέλεια στρογγυλῆς τράπεζας μὲ θέμα «Ἡ Θρησκευτικὴ Ἐκπαίδευση μεταξὺ κριτικῆς σκέψης καὶ ἀνορθολογισμοῦ»,στὴν ὁποία μετεῖχαν οἱ κ.κ. Βασιλικὴ Μητροπούλου, ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, ἐπίκουρος καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καὶ Σπύρος Ζωνάκης, δημοσιογράφος στὸ περιοδικὸ «Σχεδία», οἱ ὁποῖοι εἰσηγούμενοι μὲ συντομία πάνω στὸ θέμα καὶ ἀπαντώντας στὶς ἐρωτήσεις καὶ τὶς τοποθετήσεις τῶν συνέδρων ἐπεσήμαναν μεταξὺ ἄλλων ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία ἀναπτύχθηκε πραγματικὰ μόνο ἐντὸς ἐκκοσμικευμένων κοινωνικῶν συνθηκῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θέτει τὸ αἴτημα γιὰ δημοκρατία καὶ εἰρήνη ἀναπτυσσόμενο μέσα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα τῶν μαθητῶν, τὴν κριτικὴ πραγμάτευση καὶ τὸν ἀναστοχασμό.

Ἀκολούθησαν βιωματικὰ ἐργαστήρια παιδαγωγικῆς καὶ διδακτικῆς μεθοδολογίας δίωρης διάρκειας ὀργανωθέντα ἀπὸ ἔμπειρους συναδέλφους ἀπὸ τὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ἀλλὰ καὶ μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Συγκεκριμένα: 1. ἀπὸ τὸν π. Εὐάγγελο Μαρκαντώνη, Χημικὸ-Θεολόγο, MEd, Ἐκπαιδευτικὸ μὲ θέμα «Ἀπὸ τὴ Δημιουργία τοῦ κόσμου στὴ Νέα Δημιουργία (Γένεση καὶ Ἀποκάλυψη) - Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία ἀπειλούμενη βιόσφαιρα», 2. ἀπὸ τὴν κ. Μαρία Λυράκη, θεολόγο ἐκπαιδευτικὸ στὴν Ἑλληνογαλλικὴ σχολὴ Οὐρσουλινῶν μὲ θέμα «Βιοηθικὰ διλήμματα σὲ βιβλικὰ κείμενα», 3. ἀπὸ τὸν κ. Χρῆστο Φραδέλλο,Πτυχιοῦχο Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α., Μ.Α. θεολογίας, Ἐκπαιδευτικὸ (3ο Λύκειο Χανίων) μὲ θέμα «Ἡ διαχρονικὴ γοητεία τοῦ ἀνορθολογισμοῦ καὶ ἡ χρήση του στὴ πολιτικὴ καὶ τὴ θεολογία», 4. ἀπὸ τὸν κ. Ναζὶρ-Παῦλο Ναζάρ, Θεολόγο (Ε.Κ.Π.Α.), πτυχιοῦχο HartfordSeminary(HartfordCT, USA), μεταπτυχιακοῦ φοιτητῆ στὸ ΠΜΣ: Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς καὶ Θρησκευτικὴ Ἐκπαίδευση (Ε.Κ.Π.Α.) μὲ θέμα «Διασχίζοντας τὸ μάτι τῆς βελόνας: ξεπερασμένη ἐντολὴ ἢ διαχρονικὸς τρόπος ζωῆς;» καὶ 5. ἀπὸ τοὺς κ.κ. Στέφανο Ζάρκα ἐκπαιδευτικὸ Λεοντείου Σχολῆς Ἀθηνῶν, μεταπτυχιακὸ φοιτητὴ ΠΜΣ: Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς καὶ Θρησκευτικὴ Ἐκπαίδευση (Ε.Κ.Π.Α.), Νίκο Κουστουράκη θεολόγο, μεταπτυχιακοῦ φοιτητῆ ΠΜΣ: Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς καὶ Θρησκευτικὴ Ἐκπαίδευση (Ε.Κ.Π.Α.), καὶ Ἀναστασία Νικηταρά, θεολόγο καὶ μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια ΠΜΣ: Συστηματικὴ Θεολογία καὶ Ἐπιστῆμες τῆς Ἀγωγῆς (Ε.Κ.Π.Α.) μὲ θέμα «Gameon: τὰ παιχνίδια προσομοίωσης ὡς ἐργαλεῖο στὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση». Οἱ συμμετέχοντες ἐκπαιδευτικοὶ ἐξέφρασαν τὴν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή τους κατὰ τὴν ἐπακολουθήσασα ὁλομέλεια τόσο γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ βάθος τῶν εἰσηγήσεων, ὅσο καὶ γιὰ τὴν πρωτοτυπία τῶν βιωματικῶν ἐργαστηρίων, ἀπὸ τὰ ὁποία ἐμπνεύστηκαν ἰδέες καὶ σχέδια ἐνόψει της ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, ὅπως δήλωσαν οἱ ἴδιοι στὴν ἐν εἴδει ἀπολογισμοῦ συζήτηση, μὲ τὴν ὁποία ὁλοκληρώθηκε ἡ Τρίτη Πανελλήνια συνάντηση τοῦ συλλόγου μας.

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ «Καιροῦ» εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης καὶ εἰδικότερα τὴν Ὀργανωτικὴ καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή, τοὺς εἰσηγητὲς καὶ τοὺς ἐπιμορφωτές, τὴ Διεύθυνση τῆς Ἑλληνογαλλικῆς Σχολῆς Οὐρσουλινῶν γιὰ τὴν ἄψογη φιλοξενία, τοὺς ἐθελοντὲς συναδέλφους ποὺ ὑποστήριξαν τὴ γραμματεία καὶ τὶς ἐργασίες καὶ ἰδιαιτέρως ὅλους τους θεολόγους ποὺ συμμετεῖχαν στὶς ἐργασίες, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα μὲ τὴν ἐνεργό τους παρουσία τὴ διάθεση τοῦ θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ νὰ γνωρίσει καὶ νὰ υἱοθετήσει καινοτόμες μεθόδους καὶ ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐφαρμογή τους στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία.

Εὐχαριστοῦμε, τέλος, ὅλους τους συναδέλφους θεολόγους γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ δείχνουν στὴν πολύπλευρη παιδαγωγικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιμορφωτικὴ προσπάθεια τοῦ συλλόγου μας.

8 σχόλια:

 1. > καὶ τὴν νοημοσύνη τοῦ λαοῦ

  Καλά, για τη νοημοσύνη του λαού δεν υπάρχει και τόση από δαύτη για να την αψηφήσουν... Χαμπάρι δεν έχει πάρει ο λαός για το τι γίνεται και οι επίσκοποι ψέλνουν νανουρίσματα και λένε άλλα λόγια για να αγαπιώμαστε.

  Οι κρυφοδαγκανιάρηδες έπιασαν εντατική δουλειά.
  Μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και την υποτιθέμενη "διοίκηση της Εκκλησίας" μας έχουν "μια στο καρφί και μια στο πέταλο".
  Λίγο από δω, λίγο από εκεί, και στο τέλος θα βγούμε πεταλωμένοι και σφραγισμένοι.
  Εμείς τα ανόητα άλογα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ναι όμως η Κεραμεως φοράει φούστα... Άρα είναι εξαιρετικός άνθρωπος!

  Ε ρε ξύλο που θέλουμε οι χριστιανοί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μαθαίνω από κύκλους οργανωσιακών ότι την ψήφισαν δαγκωτό!
  Καλά να πάθουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το προσωπικο συμφερον για μια θεσουλα στο δημοσιο νικαει το οτιδηποτε ... το ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ παραμενει αδιαφορο!!!!

   Διαγραφή
 4. Ισχύει φίλε. Η φουστα πλέον είναι δείκτης πνευματικοτητας. Αν επισκεπτεσαι δε ενιοτε και τα σκαλια της εκκλησίας εφτασες Γιανναρα και πιο ψηλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι οργανώσεις έκαναν
  σαν την...χημειοθεραπεία
  ζημιά αντί καλό.

  Οι οργανωσιακοί είναι
  οι αδερφοί μας
  που πάθανε ίσως την μεγαλύτερη.
  ζημιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρόσεξε μήπως τους αδικείς Και έτσι παίρνεις αμαρτία. Μην αποφαίνεσαι με τέτοιο τρόπο.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.