16 Σεπ 2019

Ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου εὐχαριστεῖ Ἕλληνες κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἐπιστολὴ συμπαράστασης

Μήνυμα μὲ ἀποδέκτες Ἕλληνες κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ἀπέστειλε ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος  τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Πρωθιερέας Νικόλαος Ντανίλεβιτς.
Ὁ π. Νικόλαος ἐκφράζοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτη Ὀνούφριο, εὐχαριστεῖ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του, ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἐπιστολὴ συμπαράστασης γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ θέμα.
Τὸ μήνυμα τοῦ π. Νικολάου ἔχει ὡς ἑξῆς:
"Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνηση πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἑλλήνων κληρικῶν καὶ πιστῶν, ποὺ ἀπευθύνουν πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ θέμα.
Ὅπως ἔχει ἤδη ἀνακοινωθεῖ, πρὸς τὸ παρὸν ἔχουν συγκεντρωθεῖ περισσότερες ἀπὸ...
1000 ὑπογραφές!
Ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐκφράζουμε τὴν εὐαρέσκεια καὶ τὶς εὐχαριστίες μας, πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς της Ἑλλάδας.

Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ εἶναι πραγματικὰ μία φωνὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φωνὴ πραγματικῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης, ποὺ ἐκφράστηκε ἀπὸ ἁπλοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὶς ἀνησυχίες ποὺ ἔχουν ἐκφράσει πολλοὶ Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θέλω νὰ τονίσω, ὅτι τὸ οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα δὲν πρέπει νὰ τὸ βλέπουμε μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα ἐθνικῶν προτεραιοτήτων ἢ ἐθνικιστικῶν προϋποθέσεων.
Δηλαδή, ἐδῶ δὲν πρόκειται περὶ ἀντιπαλότητας μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Ρώσων οὔτε Ρώσων καὶ Ἑλλήνων, οὔτε Οὐκρανῶν ἐναντίον τῶν Ρώσων καὶ Ἑλλήνων ἢ καὶ ἀντίστροφα.
Εἶναι ξεκάθαρα ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἐκκλησιολογικὸ τὸ ζήτημα! Συνεπῶς, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, ποὺ σεβόμαστε τὴν παράδοση καὶ τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μας, εἴμαστε ἑνωμένοι καὶ ἡ ἐν λόγω ἐπιστολὴ αὐτὸ δείχνει.

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὰ οὐκρανικὰ κοινωνικὰ δίκτυα ποὺ δημοσιεύουν τὴν εἴδηση γιὰ τὴν ἐπιστολή, ἔχουν κατακλυσθεῖ ἀπὸ μηνύματα Οὐκρανῶν πιστῶν τὰ ὁποία γράφουν: «Εὐχαριστοῦμε πολύ, ἀγαπητὰ ἀδέλφια μας, Ἕλληνες»!
Ἐμεῖς, ὡς κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐκφράζοντας τὶς 12.000 ἐνορίες καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν μας, εἴμαστε πάρα πολὺ εὐγνώμονες καὶ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας, καὶ εὐχαριστοῦμε θερμὰ γιὰ αὐτὴ τὴν συμπαράσταση.
Αὐτὲς τὶς στιγμὲς αἰσθανόμεθα, ὅτι εἴμαστε πραγματικὰ μία Ἐκκλησία, ἕνα Σῶμα Χριστοῦ, ὅπου, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, "οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πάσιν Χριστὸς" (Κολ. 3:11)".

1 σχόλιο:

  1. Γιά ὅσους ἔχουν μελετήσει τίς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς συνόδου τῆς Κρήτης, εἶναι πλέον ὁλοφάνερο, ὅτι ὅλα αὐτά τά γεγονότα μέ τήν Οὑκρανία συνιστοῦν προϊόν ἐκείνης τῆς ψευδοσυνόδου... Ἐάν τό Κολυμπάρι εἶχε καταδικασθεῖ, ΔΕΝ θά τολμοῦσε κανείς σήμερα νά χορηγήσει κανονικότητες ἐκκλησιστικῆς τάξεως σέ καθηρημένους καί ἀχειροτόνητους σχισματικούς... ΑΥΤΗ εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ... καί ὅπως τόνιζε ὁ μακαριστός πατήρ Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σέ οποιον δέν ἀντιδράσει.


    Φ.Μ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.