18 Αυγ 2019

Bullying ἀπὸ τὸν Ράμα στοὺς Ἕλληνες Ὁμογενεῖς, μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ ἀπόσταση

Μεγαλώνει συνεχῶς ἡ λίστα τῶν «ἀνεπιθύμητων» στὴν Ἀλβανία, παρὰ τὴν καλοκαιρινὴ ραστώνη. Ἕλληνες ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀπελαύνονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες ὡς «ἐπικίνδυνοι» γιὰ τὴν δημόσια ἀσφάλεια καὶ ὑγεία, ἐντείνοντας τὴν κατασκευασμένη ἔνταση ποὺ προωθεῖ συστηματικὰ ἡ κυβέρνηση Ράμα, γιὰ ἐσωτερικοὺς λόγους. 
Τοῦ Παναγιώτη Σαββίδη
Οἱ ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις στὰ σύνορα, ἐντάθηκαν τοὺς τελευταίους μῆνες καὶ μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ ὁμογενῆ Κωνσταντίνου Κατσίφα στοὺς Βουλιαράτες τῆς Βορείου Ἠπείρου, στοχοποιώντας ὅσους Ἕλληνες πολίτες βρέθηκαν τόσο στὴν κηδεία τοῦ 35χρονου ὁμογενῆ, ὅσο καὶ στὸ 40νθημερο μνημόσυνο στὴ συνέχεια. 
Στὴν black list τῶν Ἀλβανῶν, δὲν περιλαμβάνονται μόνο μέλη ὀργανώσεων καὶ...
σωματείων ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στοὺς Ἕλληνες τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ καὶ δημοσιογράφοι ποὺ ἀποκαλύπτουν καὶ ἀσκοῦν κριτικὴ στὶς μεθοδεύσεις τῆς κυβέρνησης Ράμα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας. 

"Persona non grata"
Τουλάχιστον 85 Ἕλληνες πολίτες, ἔχουν χαρακτηριστεῖ «ἐπικίνδυνοι» γιὰ τὴν Ἀλβανία καὶ τοὺς ἀπαγορεύεται πλέον ἡ εἴσοδος στὴ γειτονικὴ χώρα. Τελευταῖο κροῦσμα στὸν μεθοριακὸ σταθμὸ τῆς Κακαβιᾶς, ἡ ἄρνηση τῶν ἀλβανικῶν Ἀρχῶν νὰ ἐπιτρέψουν στὸν κοινωνιολόγο κ.Κώστα Δημητρόπουλο, ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα, νὰ μεταβεῖ μαζὶ μὲ τὰ παιδιά του στὴν Χειμάρρα, χωριὸ τῆς συζύγου του, γιὰ τὶς καλοκαιρινές τους διακοπές. Εἶναι πρώτη φορά, ποὺ ἡ Ἀλβανία ἀπαγορεύει καὶ σὲ Ἕλληνες πολίτες ποὺ εἶναι παντρεμένοι μὲ ὁμογενεῖς ποὺ διατηροῦν καὶ τὴν ἀλβανικὴ ὑπηκοότητα νὰ εἰσέλθουν στὸ ἔδαφός της. 

Στὸ σχετικὸ ἔγγραφο τοῦ "Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων" ποὺ ἐπιδόθηκε στὸν κ.Δημητρόπουλο, ἀναφέρεται πὼς "θεωρεῖται ἀπειλὴ γιὰ τὴν δημόσια τάξη, ἐσωτερικὴ ἀσφάλεια, δημόσια ὑγεία ἢ τὶς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας". Ὁ ἴδιος, ποὺ στὸ παρελθὸν διετέλεσε διευθυντὴς ἐκπαιδευτικοῦ ἱδρύματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας στὸ Ἀργυροκάστρο, δήλωσε πὼς θὰ προχωρήσει σὲ ἔγγραφες διαμαρτυρίες - ἐνημερώσεις πρὸς πολιτικὲς ὀργανώσεις καὶ προσωπικότητες, τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς καὶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς κ.α. ἐπισημαίνοντας πὼς ἡ συμμετοχὴ σὲ μία τελετὴ ταφῆς, οἱ ἐπιστημονικὲς ἐνασχολήσεις ἢ ἡ πολιτικὴ δραστηριοποίηση δὲν μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν λόγο γιὰ τὴν κήρυξη ἑνὸς ἀνθρώπου ὡς "ἀνεπιθύμητου" ἀπὸ ὁποιαδήποτε εὐνομούμενη καὶ δημοκρατικὴ χώρα. 

Bulling σέ Βορειοηπειρῶτες
Δὲν εἶναι ὅμως μόνο οἱ Ἑλλαδίτες ποὺ ἔχουν χαρακτηριστεῖ "ἀνεπιθύμητοι" στὴν Ἀλβανία καὶ τοὺς ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος. Εἶναι καὶ δεκάδες ὁμογενεῖς, μὲ ἀλβανικὴ ὑπηκοότητα, ποὺ τὰ ὀνόματά τους περιλαμβάνονται σὲ λίστες ποὺ μονίμως εἶναι ἀναρτημένες στὰ ἀλβανικὰ γκισὲ ἐλέγχου καὶ κάθε φορᾶ ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴ γειτονικὴ χώρα, περνοῦν ἀπὸ πολύωρους -ἐνίοτε καὶ ἐξευτελιστικοὺς- ἐλέγχους ἀπὸ ἀστυνομικὲς καὶ τελωνειακὲς Ἀρχές.
Πρόκειται γιὰ ὁμογενεῖς ποὺ εἴτε ἔχουν ἐνεργὸ δράση σὲ σωματεῖα καὶ συλλόγους ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὸ σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας στὴν Ἀλβανία, εἴτε βρέθηκαν στὴν κηδεία τοῦ Κατσίφα τὸν περασμένο Νοέμβριο.

Οἱ ἀλβανικὲς Ἀρχές, ἔχουν "φακελώσει" πλήρως δεκάδες ὁμογενεῖς, μὲ ὑλικὸ ποὺ ἔχουν ἀντλήσει κυρίως ἀπὸ τὰ προσωπικὰ τους προφὶλ στὰ social media, γιὰ τὰ ὁποία ζητοῦν ἐξηγήσεις κάθε φορᾶ ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ περάσουν στὰ σύνορα. "Τελευταία φορὰ ποὺ θέλησα νὰ πάω στὸ χωριό μου, μὲ σταμάτησαν στὰ σύνορά μου κατέβασαν ὅλα τὰ πράγματα ἀπὸ τὸ αὐτοκίνητο, τὰ ὁποία ἔλεγξαν διεξοδικὰ καὶ ἀφοῦ μὲ εἶχαν στὴν ἄκρη γιὰ περισσότερες ἀπὸ τρεῖς ὧρες μὲ φώναξαν οἱ ἀστυνομικοὶ γιὰ νὰ μοῦ δείξουν μία φωτογραφία ποὺ πῆραν ἀπὸ τὸ προφίλ μου στο facebook, ὡς νεοσύλλεκτο στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, καὶ μοῦ ρωτοῦσαν ἐπίμονα γιατί ὑπηρέτησα στὴν Ἑλλάδα" λέει στὸ ΘΕΜΑ νεαρὸς ὁμογενής, ποὺ διατηρεῖ τὴν ἀνωνυμία του γιὰ εὐνόητους λόγους. 

Tό ψυχολογικὸ bullying ποὺ ἀσκοῦν τὰ Τίρανα σὲ δεκάδες ὁμογενεῖς στὰ σύνορα, μὲ τὴν Ἑλλάδα νὰ παρακολουθεῖ ἀπὸ ἀπόσταση, μοναδικὸ στόχο ἔχει νὰ τοὺς ἀναγκάσει εἴτε νὰ σταματήσουν νὰ πηγαίνουν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους εἴτε νὰ σταματήσουν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὰ δικαιώματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς "Persona non grata" δεκάδων Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ τὸ bulling κατὰ ὁμογενῶν στὰ σύνορα, εἶναι τὸ τελευταῖο κομμάτι τοῦ πάζλ, τῆς ἔντασης ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις σήμερα σήμερα καὶ ἡ ὁποία φέρει τὴν ἀποκλειστικὴ σφραγίδα τοῦ Ἔντι Ράμα ἀπὸ τὸ 2013 ποὺ ἀνέλαβε πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας. 

Ἡ πολιτικὴ Ράμα, ἐνίοτε σὲ σύμπλευση μὲ τὸν Ἐρντογᾶν, ἀποσκοπεῖ συστηματικὰ στὴν ἀκύρωση συμφωνιῶν ποὺ θὰ διευθετοῦσαν μακροχρόνιες ἑλληνοαλβανικὲς ἐκκρεμότητες, πχ θαλάσσια σύνορα, καθὼς καὶ στὴν προώθηση τοῦ λεγόμενου θέματος τῆς Τσαμουριᾶς ὡς ἀντιδιαστολὴ στὸ αἴτημα τῆς χώρας μας γιὰ σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας. Παράλληλα μεθοδικὰ καὶ συστηματικὰ ἡ κυβέρνηση Ράμα, ἐπιδιώκει τὴν ἐκδίωξη τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ περιοχὲς φιλέτα τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως ἡ παραθαλάσσια περιοχὴ τῆς Χειμάρρας, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει συμφέροντα. 

Κατσίφας καὶ «πρόθυμοι» δήμαρχοι τῆς μειονότητας
Ὅλα αὐτά, ἐνῶ ἀκόμη δὲν ἔχουν δοθεῖ ἀπαντήσεις ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς Ἀρχὲς γιὰ τὶς συνθῆκες θανάτου τοῦ ὁμογενῆ Κωνσταντίνου Κατσίφα, ἀπὸ τοὺς ἐπίλεκτους τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας (RENEA), τὸν περασμένο Ὀκτώβριο. Ἂν καὶ ἔχουν περάσει δέκα σχεδὸν μῆνες ἀπὸ τότε, ἡ προσπάθεια νὰ «δεθεῖ» τὸ ἀφήγημα Ράμα, πὼς ὁ Κατσίφας ἦταν ἐξτρεμιστὴς ποὺ πυροβόλησε κατὰ ἀστυνομικῶν καὶ πλήθους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδυνεύσουν ζωὲς καὶ ἡ ἀποδόμηση τοῦ 35χρονου φαίνεται νὰ μὴ τοὺς βγαίνει καὶ γιὰ αὐτὸ ἔχει βαλτώσει ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ σχετικοῦ πορίσματος. Ὡστόσο οἱ δικαστικὲς ἔρευνες ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη συνεχίζονται, παρὰ τὰ προβλήματα. Ἡ οἰκογένεια Κατσίφα ἐπιδιώκει νὰ κινηθεῖ νομικὰ κατὰ τῶν ἀλβανικῶν Ἀρχῶν στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἀφοῦ προηγουμένως ὁλοκληρώσει ὅλα τὰ ἔνδικα μέσα στὴν Ἀλβανία. 

Ἡ ἀπουσία ἐκπροσώπων τῶν ἑλληνικῶν διπλωματικῶν Ἀρχῶν στὶς ὁρκωμοσίες τῶν νέων δημάρχων τῶν μειονοτικῶν δήμων Φοινίκης καὶ Δερόπολης, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐνόχληση τῆς Ἀθήνας γιὰ τὰ ὅσα προηγήθηκαν στὶς πρόσφατες αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογὲς – παρωδία, ποὺ πραγματοποιήθηκαν στὴν Ἀλβανία. 

Ἐπιχειρώντας ν' «ἀλώσει» τὴν ἑλληνικὴ μειονότητα, ὁ Ράμα ἐπέβαλλε ὑποψήφιους - μαριονέτες, ποὺ λειτουργοῦν ὡς ὑποχείριό του. Στὸν δῆμο Χειμάρρας τὸν Γιῶργο-Γκιόργκι Γκόρο, στὸν δῆμο Φοινίκης τὸν Χρηστάκη Κίτσο καὶ στὸν δῆμο Δερόπολης τὸν Δημήτρη Τόλη. Ἡ σύμπλευση Κίτσου καὶ Τόλη μὲ τὸν Ράμα, δὲν ἔχει περάσει ἀπαρατήρητη στὸ ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ποὺ θεωρεῖ πὼς μὲ τὰ «δεκανίκια» στὸ χῶρο τῆς μειονότητας, ἡ κυβέρνηση Ράμα θὰ ἐντείνει τοὺς σχεδιασμοὺς της κατὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας μὲ στόχο τὶς ἰδιοκτησίες ὁμογενῶν, ποὺ θεωροῦνται ἐξαιρετικὰ «φιλέτα» στὴν παραθαλάσσια ζώνη, στὸ νότιο τμῆμα τῆς χώρας. 

Ἡ Ἀθήνα δὲν ἔχει διάθεση ν' ἀναγνωρίσει τὸ ἀποτέλεσμα τῶν πρόσφατων αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν στὴν Ἀλβανία, στὶς ὁποῖες ἔλαβε μέρος μόνο τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ Ράμα. Μονοκομματικὲς οὐσιαστικά. Εἰδικὰ στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας ὅπου οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν Τιράνων, Κίτσος καὶ Τόλης, ἐξελέγησαν δήμαρχοι μὲ ποσοστὰ ποὺ δὲν ξεπέρασαν τὸ 10-15% τῶν ἐγγεγραμμένων. Παράλληλα ὑπάρχουν καὶ φωνὲς ποὺ ζητοῦν νὰ ὑπάρξει σκλήρυνση τῆς Ἑλλάδας, σὲ ὅσους ὁμογενεῖς παίζουν τὰ παιχνίδια τοῦ Ράμα κατὰ τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας καὶ τῶν συμφερόντων της, ἀκόμη καὶ μὲ ἀφαίρεση τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ποὺ κατέχουν, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ δημάρχου Χειμάρρας Γκιόργκι Γκόρο. 
Ἐφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 11/8/2019 

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.