13 Ιουν 2019

Προσλαμβάνουν 120 μουφτῆδες «γιά νά διδάσκουν τό Κοράνι»!

Ἡ κυβέρνηση ἀφοῦ βάλθηκε νά καταργήσει τόν χριστιανισμό ὡς ἐπίσημη θρησκεία τῆς χώρας (οὐδετερόθρησκο κράτος), προσλαμβάνει προεκλογικα 120 μουφτῆδες «γιά νά διδάσκουν τό Κοράνι»! 
Συγκεκριμένα, λίγο πρίν τήν διάλυση τῆς βουλῆς καί τήν προκήρυξη ἐθνικῶν ἐκλογῶν, ἔχει κατακλυστεῖ τό κοινοβούλιο μέ ἀποφάσεις τῆς τελευταίας στιγμῆς, τοποθετήσεις, μετακλήσεις ὑπαλλήλων καί διορισμῶν. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχει μία ἀπόφαση γιά τήν προκήρυξη 120 θέσεων γιά ἱεροδιδασκάλων γιά τήν διδασκαλία τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας στις μουφτεῖες Κομοτηνῆς, Ξάνθης καί Διδυμοτείχου. Ἡ προκήρυξη θέσεων εἶναι ὁρισμένου χρόνου καί ἀφορᾶ τό διάστημα τῶν ἐννέα μηνῶν. 


Ἄς δοῦμε ἀναλυτικά τί ἀναφέρει ἡ προκήρυξη - πρόσκληση ὑποβολῆς ὑποψηφιοτήτων: 
"Προκηρύσσουμε 
Τήν πλήρωση ἑκατόν εἴκοσι (120) θέσεων Ἱεροδιδασκάλων Ἰσλαμικῆς θρησκείας στίς Μουφτεῖες τῆς Θράκης. Οἱ Ἱεροδιδάσκαλοι θά προσληφθοῦν μέ...
σύμβαση ἐργασίας ὁρισμένου χρόνου διάρκειας ἐννέα (9) μηνῶν. 

Τό ἔργο τῶν Ἱεροδιδασκάλων εἶναι ἡ διδασκαλία τοῦ Κορανίου στά Τεμένη τῆς Θράκης ἤ ἐφόσον τό ἐπιθυμοῦν καί προκύψει σχετική ἀνάγκη καί σέ Δημόσια Σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Θράκης, σέ μαθητές μέλη τῆς Μουσουλμανικῆς μειονότητας πού ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, κατόπιν σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ ἁρμοδίου κατά περίπτωση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ἤ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. 

Ἐπίσης, οἱ Ἱεροδιδάσκαλοι μποροῦν, ἐφόσον τό ἐπιθυμοῦν, κατόπιν σχετικῆς ἀπόφασης τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαίδευσης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Θράκης, νά διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικῆς Μουσουλμανικῆς ἐξειδίκευσης, καθώς καί τήν Ἀραβική γλώσσα στά Μουσουλμανικά Ἱεροσπουδαστήρια τῆς Θράκης, ἐφόσον ἔχουν τά ἀναγκαία τυπικά καί οὐσιαστικά προσόντα, ἔστω καί ἄν δέν κατέχουν παιδαγωγική καί διδακτική ἐπάρκεια. 

Ἐπιπλέον, πρός κάλυψη ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν, μποροῦν μέ ἀπόφαση τοῦ οἰκείου Μουφτῆ νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στήν Κεντρική Ὑπηρεσία τῆς Μουφτείας, ὡς βοηθητικό διοικητικό προσωπικό καί ἐντός του νομίμου ὡραρίου. 

Σέ περίπτωση πού ὁ Ἱεροδιδάσκαλος δεχθεῖ νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του σέ Σχολεῖο ἤ σέ Μουσουλμανικό Ἱεροσπουδαστήριο ἤ στήν Κεντρική Ὑπηρεσία τῆς Μουφτείας, τεκμαίρεται ὅτι τροποποιεῖται ἀνάλογα ἡ σύμβαση ἐργασίας μέ σύμφωνη γνώμη καί τῶν δύο μερῶν, μέ ἀντίστοιχη μείωση τῆς βασικῆς του ἀπασχόλησης στά Τεμένη ὅπου τοποθετήθηκε. 

Οἱ Ἱεροδιδάσκαλοι πού θά ἀποδεχθοῦν νά προσφέρουν τίς ἀνωτέρω ὑπηρεσίες, δέν θεωρεῖται ὅτι παρέχουν πρόσθετες ὑπηρεσίες πέραν τῶν συμβατικῶν, οὔτε δικαιοῦνται πρόσθετης ἀμοιβῆς. Κατόπιν αἰτήματος τοῦ ἐνδιαφερομένου καί σύμφωνης γνώμης τῶν ἐνδιαφερομένων Μουφτήδων ἐπιτρέπεται ἡ διάθεση Ἱεροδιδασκάλου γιά τήν παροχή ἀντίστοιχου ἔργου σέ Μουφτεία διαφορετική ἀπό ἐκείνη πού προσλήφθηκε". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.