2 Μαΐ 2019

Στοὺς δρόμους τοῦ Δήμου Φοινικαίων στήθηκαν μεγάλες δίγλωσσες πινακίδες (ἀλβανικὰ καὶ ἑλληνικὰ) μία πράξη ἄξιων συγχαρητηρίων!

Μπαίνει σὲ ἐφαρμογὴ τὸ Ψήφισμα τῆς Ὁμόνοιας στὸ Δῆμο Φοινικαίων
Ὁ Δήμαρχος Φοινικαίων, Λεωνίδας Χρῆστος, καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο  δὲν ἔμειναν ἀδρανεῖς τὴν πρώτη τετραετία λειτουργίας τοῦ Δήμου. Ἂν καὶ τὰ κονδύλια τῆς κυβέρνησης ἦταν μηδαμινά, λόγω τοῦ μικροῦ ἀριθμοῦ κατοίκων ποὺ ἔβγαλε ἡ τελευταία ἀπογραφή, μία ἀπογραφὴ ἐσκεμμένη καὶ προσχεδιασμένη καὶ ποὺ ἡ ἐπιδότηση γίνεται βάση τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἔχει ὁ Δῆμος, μὲ τὰ δικά του ἔσοδα καὶ ἄλλες χορηγήσεις κατορθώθηκαν νὰ γίνουν κάμποσα ἔργα μικρῆς ἐμβέλειας. Ἀσφαλτοστρώθηκαν δρόμοι, ἐξωραΐστηκαν οἱ ἐσωτερικοὶ δρόμοι τῶν κοινοτήτων μὲ μπετό, ἔγινε ἡ ἠλεκτροδότηση σὲ ὅλες τὶς κοινότητες τοῦ Δήμου, πολλὲς ἄλλες κοινότητες ἐφοδιάστηκαν μὲ πόσιμο νερό. Αὐτὴ εἶναι μία καλὴ ἀρχὴ ποὺ εὐελπίζουμε νὰ συνεχίσει μὲ πιὸ...
ἔντονους ρυθμοὺς τὴν ἑπόμενη τετραετία.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει ν’ ἀναφέρουμε καὶ νὰ συγχαροῦμε τὸ Δῆμο Φοινικαίων εἶναι ἡ ὑλοποίηση τῆς παραγράφου 5 (ἀπὸ τὶς 12) τοῦ Ψηφίσματος τοῦ 1993 τῆς ὀργάνωσης Ὁμονοίας ποὺ στάλθηκε σὲ ὅλες τὶς ὑφιστάμενες Ἀρχές, τὰ πολιτικὰ κόμματα τῆς Ἀλβανίας καὶ στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς, ἕνα Ψήφισμα ποὺ ἀνιχνεύτηκε σὲ βάθος κατὰ τὴν ἀνάκριση τῶν πέντε ἡγετῶν τῆς Ὁμόνοιας μὲ τὴν δικὴ παρωδία τῶν Τιράνων τὸ 1994. Ἡ παράγραφος 5 ἀναφέρει:

5. Νὰ ἐγγυηθεῖ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης χρήσης τῆς μητρικῆς γλώσσας καθ' ἰδίαν καὶ δημοσίως, σ' ὅλη τῆς ἐπικράτεια ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας, ὡς καὶ τὸ δικαίωμα τῆς παράλληλης χρήσης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ τὴν ἀλβανικὴ γλώσσα στὰ διοικητικὰ καὶ δικαστικὰ Ἱδρύματα, στὶς ἐπιγραφὲς ἱδρυμάτων καὶ καταστημάτων, στὰ διακριτικὰ σημεῖα ὁδῶν κλπ., ἐκεῖ ποὺ κατοικεῖ ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα.

Ἤδη στοὺς κεντρικοὺς ὁδοὺς ὅλου τοῦ Δήμου στήθηκαν οἱ μεγάλες ἐμφανίσιμες δίγλωσσες πινακίδες (ἀλβανικὰ καὶ ἑλληνικὰ) μία πράξη ἄξιων συγχαρητηρίων, διότι ὅλοι μας γνωρίζουμε τὴν μεγάλη μάχη ποὺ ἔχει δοθεῖ, ἀφενὸς νὰ πείσουμε τὶς ἀρχὲς νὰ ἐφαρμόσει μία πράξη νόμιμη ποὺ τὴν δικαιούμαστε καὶ ἀφετέρου μὲ τοὺς ἐθνικιστὲς Ἀλβανοὺς ποὺ δὲν ἄφησαν οὔτε μία πινακίδα ἀμαύρωτη, ἡ ἀστυνομία νὰ ἀδιαφορεῖ καὶ ἡ δικαιοσύνη μὰ μὴν κάνει τὸ καθῆκον της, ὅταν παραβιάζονται τὰ συγκοινωνιακὰ σύμβολα.

Οἱ ἀκραῖοι ἐθνικιστὲς θὰ προσπαθήσουν ξανὰ ν’ ἀμαυρώσουν τὶς πινακίδες αὐτές, διότι δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν κάτι τὸ ἑλληνικὸ  καὶ στὴν συγκεκριμένη περίπτωση ὅλο τὸ περιεχόμενο τῆς πέμπτης παραγράφου, ἀνεξαρτήτως ποὺ στὴν Ἑλλάδα, ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει μειονότητα ἀλβανική, οἱ ἀλβανικὲς πινακίδες καὶ ἡ ἀλβανικὴ σημαία ἐπικρατοῦν παντοῦ.
Ἐμεῖς, λέει ὁ Δήμαρχος, θὰ τὶς ξαναβάλουμε.  
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.