11 Απρ 2019

ΗΠΑ: Ἡ Βουλὴ τοῦ Ὀχάιο ποινικοποίησε τὶς ἐκτρώσεις ἐμβρύων μὲ καρδιακὸ παλμὸ

Christina Caron 
Ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, δηλαδὴ τὸ Νομοθετικὸ Σῶμα τῆς Πολιτείας τοῦ Ὀχάιο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν πόλη Κολόμπους, τὴν περασμένη ἑβδομάδα υἱοθέτησε νομοσχέδιο τὸ ὁποῖο πρακτικὰ ἀπαγορεύει στὶς γυναῖκες νὰ προχωροῦν σὲ ἔκτρωση, ὅταν διαπιστώνεται ἐμβρυϊκὴ καρδιακὴ λειτουργία.

Συγκεκριμένα, ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Ὀχάιο τὴν περασμένη ἑβδομάδα ψήφισε ἕναν ἀπὸ τοὺς πλέον περιοριστικοὺς νόμους γιὰ τὴν ἔκτρωση σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα, ἕνα νόμο ὁ ὁποῖος θὰ τιμωρεῖ ποινικά τους ἰατρούς, ποὺ θὰ ἐνεργοῦν ἐκτρώσεις, ἐνῶ θὰ ἔχει διαπιστωθεῖ λειτουργία τῆς καρδιᾶς τοῦ ἐμβρύου, καὶ θὰ ἀποτελέσει μία πρόκληση γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α. στὴν ὑπόθεση «Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ». 
Ὁ ἐμβρυϊκὸς καρδιακὸς παλμὸς μπορεῖ νὰ ἀνιχνευθεῖ μὲ τὴ χρήση ἑνὸς ὑπερήχου, ὄχι νωρίτερα ἀπὸ τὴν ἕκτη ἑβδομάδα κύησης, χρονικὸ σημεῖο μέχρι τὸ ὁποῖο οἱ περισσότερες γυναῖκες δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦν. 
Φυλάκιση ἕως ἕνα ἔτος καὶ χρηματικὸ πρόστιμο 2.500 δολαρίων, σὲ περίπτωση...διάπραξης ἔκτρωσης σὲ ἔμβρυο τὸ ὁποῖο διαθέτει καρδιακὸ παλμό, προβλέπει ὁ νόμος αὐτὸς ποὺ ψηφίστηκε τὴν Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018. Πλέον ὁ νόμος κατευθύνεται πρὸς τὴ Γερουσία τοῦ Ὀχάιο. 

Τὸ μέτρο δὲν περιλαμβάνει ἐξαιρέσεις γιὰ περιπτώσεις βιασμοῦ ἢ αἱμομιξίας. Βέβαια, οἱ ἰατροὶ μποροῦν νὰ προχωρήσουν σὲ ἔκτρωση σὲ περίπτωση ἐπείγουσας ἰατρικῆς ἀνάγκης ἢ ἂν θὰ μποροῦσε νὰ σωθεῖ ἡ ζωὴ μίας γυναίκας. 

Ἡ Ἀντιπρόσωπος στὴ Βουλή, Κριστίνα Χαγκᾶν (Christina Hagan), ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς προσπάθειας υἱοθέτησης τοῦ νόμου, εἶπε σὲ συνέντευξή της τὴν Παρασκευὴ ὅτι, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀκριβῶς ἐπιδιώχθηκε ἦταν ἡ ἀμφισβήτηση τῆς Ἀπόφασης Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ, τὴν ὁποία ἔλαβε πρὸ 45 ἐτῶν τὸ Ἀνώτατο Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῶν Η.Π.Α., καθιστώντας τὴν ἔκτρωση συνταγματικὸ δικαίωμα. 

«Πιστεύουμε ὅτι τὸ Ὀχάιο εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένο νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἀμφισβήτηση τῆς Ἀπόφασης Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ, σὲ ὅλη τὴ νομικὴ κλίμακα ἀπὸ τὰ Τακτικὰ Δικαστήρια ἕως τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο», δήλωσε ἡ κυρία Χαγκᾶν, μία πολιτικός τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Κόμματος, ὑποστηρικτὴς τοῦ Προέδρου Τράμπ. 

Πρόσθεσε ἀκόμη ὅτι εἶναι αἰσιόδοξη ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὴ Γερουσία, ἕως τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους, δεδομένου ὅτι τόσο ἡ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅσο καὶ ἡ Γερουσία, κυριαρχοῦνται πλειοψηφικὰ ἀπὸ Ρεπουμπλικανοὺς καὶ δὲν θὰ τεθεῖ πρόσκομμα ἀρνησικυρίας (βέτο). 

Τὸ ἔτος 2016, ὁ Κυβερνήτης τῆς Πολιτείας Τζὸν Κάσιτς (John Kasich) ἔθεσε βέτο σὲ ἕνα νομοσχέδιο, τὸ ὁποῖο ἀπαγόρευε τὶς ἐκτρώσεις σὲ ἔμβρυα μὲ ἀνιχνεύσιμη καρδιακὴ λειτουργία. «Δὲν εἴχαμε τότε τὴ δύναμη, μέσω τῆς πλειοψηφίας στὰ νομοθετικὰ ὄργανα νὰ ὑπερκεράσουμε τὸ ἐμπόδιό τοῦ βέτο. Ὅμως πλέον μποροῦμε νὰ τὸ πετύχουμε», πρόσθεσε ἡ κυρία Χαγκᾶν. 

Στὴν ἀνακοίνωσή του τὸ 2016, ὁ Κυβερνήτης Κάσιτς, ὑποστήριξε ὅτι ὁ νόμος ἦταν ἀντίθετος μὲ τὰ θεσπίσματα τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἔκτρωση καὶ τόνισε ὅτι ἀνάλογες νομοθετικὲς ρυθμίσεις ἄλλων Πολιτειῶν, κρίθηκαν ἀντισυνταγματικὲς ἀπὸ τοὺς Ὁμοσπονδιακοὺς Δικαστές. 

Παρόλα αὐτὰ ὁ Κυβερνήτης Κάσιτς προσυπέγραψε νόμο ἀπαγορευτικὸ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις μετὰ τὴν 20η εβδομάδα κύησης. 

Ἂν τὸ νέο νομοσχέδιο δὲν φθάσει πρὸς ὑπογραφὴ στὸ Κυβερνητικὸ Γραφεῖο, ἕως τὸ ἑπόμενο ἔτος, τότε θὰ χειριστεῖ τὸ ζήτημα ὁ διάδοχός του, κύριος Μάικ Ντεβὶν (Mike DeWine), ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ διάρκεια δημόσιας συζήτησης ξεκαθάρισε ὅτι θὰ ἐπικυρώσει τὸ νομοσχέδιο, διότι πιστεύει ὅτι μία ἀπὸ τὶς πλέον οὐσιαστικὲς λειτουργίες τῆς κυβέρνησης εἶναι ἡ προστασία τῶν πλέον εὐαίσθητων μελῶν τῆς κοινωνίας καὶ σὲ αὐτὰ περιλαμβάνονται καὶ τὰ ἀγέννητα μέλη της. 

Ὅμως ὁρισμένοι ἰατροὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ πραγματοποιηθεῖ μία ἔκτρωση, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαφίεται στὴ γυναίκα, τὴν οἰκογένειά της καὶ σὲ ὅποιον τῆς παρέχει ἰατρικὴ φροντίδα. «Κάθε κατάσταση εἶναι ἀληθινὰ μοναδικὴ καὶ σὲ κάθε περίπτωση ποὺ σκέφτομαι ὅτι ἤδη τὰ ἔχω ἀκούσει ὅλα, ὑποδέχομαι ἕνα νέο ἀσθενῆ, ποὺ ἁπλῶς θὰ μὲ ἐκπλήξει μὲ τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς ἀπαιτούμενης ἰατρικῆς φροντίδας», εἶπε ἡ ἰατρὸς Σάρα Χόρβαθ (Dr Sarah Horvath), μία σύμβουλος οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ, τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολεγίου Μαιευτήρων καὶ Γυναικολόγων. Ἡ Ὀργάνωση αὐτὴ εἶχε πιέσει τὸν Κυβερνήτη τοῦ Ὀχάιο νὰ θέσει βέτο στὴ νομοθετικὴ ρύθμιση μὲ βάση τὴν ὕπαρξη καρδιακοῦ παλμοῦ, τὸ ἔτος 2016. 

Τόνισε τότε ὅτι ὁ νόμος ποὺ ἔθετε ὡς κριτήριο τὴν ὕπαρξη καρδιακῆς λειτουργίας, θὰ ἀπέτρεπε τὶς γυναῖκες ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση καὶ ἐπιλογὴ τῆς ἔκτρωσης, πρὶν ἀκόμη καλὰ καλὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐγκυμονοῦν. 

Πρόσθεσε δὲ ἡ ἰατρὸς Σάρα Χόρβαθ, ὅτι «ἂν δὲν σκόπευαν νὰ καταστοῦν ἔγκυες ἢ δὲν χρησιμοποιοῦσαν τέστ ἀνίχνευσης ἐγκυμοσύνης σὲ τακτικὴ βάση, οἱ περισσότερες γυναῖκες δὲν θὰ εἶχαν ἀντιληφθεῖ τὸ παραμικρὸ γιὰ τὴν ὕπαρξη ἐγκυμοσύνης, ἕως τὸ σημεῖο τῆς διαπίστωσης καρδιακῆς λειτουργίας τοῦ ἐμβρύου». 

Ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος τοῦ Ὀχάιο ἀντιτίθεται σθεναρὰ ἐνάντια στὸ νομοσχέδιο καὶ ἐκδήλωσε τὸν ἔντονο προβληματισμό του, γιὰ τὸ σχέδιο τῆς ποινικῆς δίωξης τῶν ἰατρῶν ποὺ ἐνεργοῦν μία ἰατρικὴ πράξη, θεωρούμενη ὡς μία δεδομένη ἐνέργεια φροντίδας, ὅπως δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Συλλόγου. 

Σύμφωνα μὲ τὴν κυρία Χαγκᾶν, ἡ θεμελίωση ποινῶν εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἀποτροπὴ ὅσων προσφέρουν ὑπηρεσίες ἐκτρώσεων νὰ μὴν σεβαστοῦν τὸ νόμο. 

«Ὅταν διαπράττεται ἕνας φόνος, τότε ὀφείλει νὰ ὑπάρχει ἐπίπτωση γιὰ αὐτὴ τὴν πράξη», πρόσθεσε. 

Σὲ ἄλλες Πολιτεῖες ὅπως στὴν Ἀϊόβα, ἀνάλογοι νόμοι ἔχουν ψηφιστεῖ. 

«Γιὰ μένα εἶναι ἀνήθικο νὰ σταματάει μία ἀθώα καρδιὰ νὰ χτυπάει», δήλωσε φέτος ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἀϊόβα Κὶμ Ρέυνολντς (Kim Reynolds). 

Ἡ Πλὰντ Παρεντχοὺντ (Planned Parenthood – Προγραμματισμένη Γονεϊκότητα) καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Ἀτομικὰ Δικαιώματα, ὑπέβαλαν ἔνσταση, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ νέος νόμος εἶναι ἀντισυνταγματικός, ἐνῶ ἕνας Πολιτειακὸς Δικαστὴς ἐξέδωσε ἀπόφαση προσωρινῆς ἀναστολῆς τῆς ἔνστασης, ἐμποδίζοντας τὴν νὰ τεθεῖ σὲ ἐνέργεια, ἡ ὁποία θὰ παρεμπόδιζε τὴν ἔκβαση τῆς νομικῆς διαδικασίας. 

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Πολιτεία τῆς Βόρειας Ντακότας υἱοθέτησε νομοσχέδιο γιὰ τὴν καρδιακὴ λειτουργία, τὸ ἔτος 2013, ἀλλὰ ἀνατράπηκε – ἀκυρώθηκε ἀπὸ ἕναν Ὁμοσπονδιακὸ Δικαστή. 

Τὸ ἐπερχόμενο ἔτος θὰ μποροῦσε νὰ φέρει πρόσθετες προκλήσεις γιὰ τὴν πρόσβαση στὴν ἔκτρωση. 

«Ἀναμένουμε ἔντονα πὼς ὅταν ἐπαναλειτουργήσουν κανονικὰ τὰ νομοθετικὰ σώματα, τῶν κατὰ τόπους Πολιτειῶν, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2019 (σ.μ. προσφάτως διενεργήθηκαν στὶς Η.Π.Α. οἱ ἐνδιάμεσες ἐκλογές), ὅτι καὶ ἄλλες Πολιτεῖες θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ υἱοθετήσουν μὲ τὴ σειρὰ τοὺς νόμους περιοριστικοὺς τῶν ἐκτρώσεων, θέτοντας τέτοιου εἴδους ἀπαγορεύσεις», δήλωσε τὴν Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, ἡ κυρία Μπριτζὶτ Ἀμιρὶ (Brigitte Amiri), ἐπικεφαλής–διευθυνουσά του Προγράμματος γιὰ τὴν Ἀναπαραγωγικὴ Ἐλευθερία, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἕνωσης γιὰ τὰ Ἀτομικὰ Δικαιώματα. Πρόσθεσε δέ, «νομίζω ὅτι αὐτὸ τὸ ὁποῖο συνέβη χθὲς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσει ἕνα ἀφυπνιστικὸ κάλεσμα, γιὰ τὶς εὐθεῖες ἐπιθέσεις στὴν Ἀπόφαση Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ». 

Περισσότερες ἀπὸ 12 ὑποθέσεις ἐκτρώσεων ἐκδικάζονται ἀπὸ Ὁμοσπονδιακὰ Δικαστήρια, αὐτὴ τὴ στιγμή. Ἀρκετὲς δὲ ἀπὸ αὐτὲς θὰ μποροῦσαν νὰ φθάσουν στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τὸ ἑπόμενο ἔτος. Πλέον μὲ τὴν ἀντικατάσταση ἀπὸ τὸν Δικαστὴ Μπρὲτ Μ. Καβάνι (Brett Μ. Kavanaugh), τοῦ Δικαστῆ Ἀντονυ Μ. Κένεντι (Anthony M. Kennedy), τὸ σῶμα τοῦ Δικαστηρίου διαθέτει μία πλειοψηφία συντηρητική. 

Οἱ ὁμάδες ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ δικαιώματα τῶν ἐκτρώσεων, θεωροῦν τὸν Δικαστὴ Καβάνι ὡς ἀπειλῆ γιὰ τὴν Ἀπόφαση «Ρόυ ἐναντίον Γουέιντ». 

Ἡ Διοίκηση τοῦ Τρὰμπ ἔχει ἤδη κάνει οὐσιαστικὲς κινήσεις γιὰ νὰ πλήξει τὰ «δικαιώματα» τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀναπαραγωγή, μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνεται καὶ μία νομοθετικὴ ρύθμιση ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ὁρισμένους ὑπαλλήλους νὰ ἀρνηθοῦν τὴν κάλυψη σχετικὰ μὲ τὸν ἔλεγχο τῶν γεννήσεων, γιὰ λόγους ἠθικοὺς ἢ θρησκευτικούς. 

Πηγή: (Ἐφημερίδα, «The New York Times», Andrew Spear καὶ Christina Caron. Δημοσιεύτηκε στὴν ἔντυπη ἔκδοση τὴν Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018), The New York Times 

Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.