8 Δεκ 2018

Κατηγορίες γιὰ παραβίαση τοῦ οὐκρανικοῦ Συντάγματος ἀπὸ τὸν Ποροσέσκο λόγω ἐμπλοκῆς του στὴν Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας


Ἔντονες κατηγορίες ἐκτοξεύονται ἀπὸ εἰδικοὺς ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο δεδομένου ὅτι τὸ συνταγματικὸ κείμενο τῆς Οὐκρανίας καθιερώνει τὴν κοσμικότητα τοῦ κράτους καὶ τὸν διαχωρισμό του ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Παρὰ ταῦτα, πλεῖστες ἐνέργειες τοῦ Ποροσένκο τὸν τελευταῖο καιρὸ καταδεικνύουν τὴν ἐνεργὴ καὶ πλήρη ἐμπλοκή του στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς ἀνακήρυξης τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κατακρίνεται ὅτι...
παραβιάζει προδήλως βασικὲς ἀρχὲς τοῦ οὐκρανικοῦ Συντάγματος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας ἁπλὰ ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ τῶν προκατόχων του ἡ ὁποία ἐντάσσεται σὲ πρωτοβουλίες τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.