9 Δεκ 2018

Μπροστὰ στὴ διαφημιστική αὐτοκρατορία, ἡ ἰδιωτικότητα χάνεται…

Τὰ τελευταία χρόνια, στελέχη τοῦ Facebook έχουν παραχωρήσει πρόσβαση στὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν τους σὲ ὁρισμένες διαφημιστικὲς ἑταιρεῖες, σύμφωνα μὲ ἐσωτερικὰ emails ποὺ ἀποκαλύφθηκαν σὲ πρόσφατη δίκη. 
Ὁ κολοσσὸς τῶν social media επεξεργαζόταν κρυφὰ τὰ δεδομένα τῶν χρηστῶν γιὰ διαφημιστικὲς ἀγορὲς καὶ προωθήσεις ἐπιχειρήσεων. Το πρόβλημα πυροδοτήθηκε ἀπὸ τὴν Six4Three. 
Οὐσιαστικά, το Facebοok κατηγορεῖται ἐπειδὴ ἔδινε περισσότερα δικαιώματα -ἀπ’ ὅσο ἔπρεπε- σὲ ὁρισμένες ἑταιρεῖες καὶ δὲν συμμορφώνεται μὲ τοὺς κανονισμοὺς τοῦ Federal Trade Commission,οἱ ὁποῖοι προβλέπουν...
(ἀπὸ τὸ 2011) ὅτι τὸ κοινωνικὸ δίκτυο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραχωρεῖ πρόσβαση σὲ προσωπικὰ δεδομένα χρηστῶν σὲ τρίτους προγραμματιστές. 

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ συνεργαζόταν (ἢ συνεργάζεται ἀκόμα) τὸ Facebook εἶναι: Lyft, Tinder, Amazon, Airbnb καὶ Royal Bank of Canada. 
Φυσικά, ὁ κολοσσός, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἀρνεῖται τὴν κατηγορία. 

Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τὸ Facebook, οἱ χιλιάδες σελίδες δικαστικῶν ἀρχείων, οἱ ὁποῖες ἀγωνίζεται νὰ παραμείνουν σφραγισμένες, ἀπεικονίζουν τὶς ἔξυπνες στρατηγικὲς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸ κοινωνικὸ δίκτυο γιὰ νὰ δομήσει τηδιαφημιστικὴ τοῦ αὐτοκρατορία. 

Μετὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Cambridge Analytica, οἱ νομοθέτες ἀμφισβητοῦν ἐπανειλημμένα τὶς σχέσεις τοῦ Facebοok μὲ τοὺς data partners. 

Οἱ ἐπικοινωνίες μέσω email τῶν στελεχῶν τοῦ Facebοok δημοσιοποιήθηκαν τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὸ εἰδησεογραφικὸ site Ars Technica. Ὁ κολοσσὸς δὲν ἀμφισβήτησε τὴν αὐθεντικότητα τῶν ἐγγράφων ἀλλὰ τόνισε ὅτι τὰ ἐκθέματα στὴν ὑπόθεση χρησιμοποιήθηκαν μυστικὰ γιὰ νὰ δώσουν μία παραπλανητικὴ εἰκόνα λήψης ἀποφάσεων στὴν ἑταιρεία σὲ μία περίοδο ποὺ περιορίζει δραστικὰ τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ συλλέξουν οἱ προγραμματιστὲς ἐφαρμογῶν. 

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ δικαστικὴ ὑπόθεση τοῦ Facebοok επικεντρώνεται σὲ μία χρονικὴ περίοδο ὅταν ἡ ἑταιρεία σταματοῦσε σταδιακὰ τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση σὲ προγραμματιστές εφαρμογων που λάμβαναν μεγάλο ὄγκο προσωπικῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν του. Ὁ κολοσσὸς εἶχε δηλώσει ὅτι θὰ ἔκοβε ὁριστικὰ τὴν πρόσβαση. Δυστυχῶς, τὸ σκάνδαλο τοῦ Cambridge Analytica προκάλεσε μεγάλη ἀμφισβήτηση. 
Ἡ δίκη πῆρε νέα ζωὴ τὸ περασμένο Σαββατοκύριακο ὅταν κυβερνητικοὶ πράκτορες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο κατάσχεσαν ψηφιακὰ ἀντίγραφα χιλιάδων ἐγγράφων ἀπὸ τὸν κύριο Ted Kramer, ὅταν ταξίδευε στὸ Λονδίνο τὴν περασμένη ἑβδομάδα. 

Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ σχέση τοῦ ἐν λόγω κυρίου μὲ τὸ Facebοok; 
Ἡ ἑταιρεία τοῦ Kramer, ἡ Six4Three LLC, ἦταν ὁ δημιουργός του Pinkinis, μία ἐφαρμογὴ ποὺ ἐπέτρεπε στοὺς χρῆστες νὰ βροῦν φωτογραφίες ἀπὸ χρῆστες τοῦ Facebook ποὺ φοροῦσαν μπικίνι. Η ἐφαρμογὴ κατασκευάστηκε μὲ βάση τὰ δεδομένα τοῦ Facebook, τὰ ὁποία ἡ Six4Three καὶ χιλιάδες ἄλλοι προγραμματιστές εχουν πρόσβαση μέσω τοῦ API. Ἡ τροφοδοσία δεδομένων ἐπέτρεψε στὴ Six4Three νὰ ταιριάξει φωτογραφίες χρηστῶν στὸ Facebook ποὺ εἶναι μὲ μπικίνι καὶ εἶναι ἢ ἦταν φίλοι ἢ φίλοι φίλων μὲ τοὺς χρῆστες τοῦ Pinkinis. 

Τὸ Spotify, Tinder καὶ πολλὰ ἄλλα dating καὶ gaming apps καθώς καὶ τὸ Obama campaign καὶ ἡ CambridgeAnalytica συγκαταλέγονται μεταξὺ τῶν προγραμματιστῶν καὶ τῶν ὀργανισμῶν ποὺ ἔχουν πρόσβαση ἢ ἔχουν ἀποκτήσει δεδομένα ἀπὸ τὸ API, τὸ ὁποῖο τὸ Facebook εἶχε προσφέρει δωρεὰν στοὺς προγραμματιστὲς ἀπὸ τὸ 2007. Τὸ API ἔδωσε στοὺς προγραμματιστὲς πρόσβαση στὰ δίκτυα φίλων τῶν χρηστῶν καὶ στὶς ἀναρτήσεις στὸ Facebook, τὶς ὁποῖες οἱ ἑταιρεῖες χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ βροῦν καὶ νὰ ἀποκτήσουν νέους πελάτες. 

Γιὰ χρόνια, τὸ Facebook ἐνθάρρυνε τοὺς προγραμματιστὲς νὰ δημιουργοῦν ἐφαρμογὲς ποὺ ἔκαναν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀφιερώνουν περισσότερο χρόνο στὴν πλατφόρμα. Μετὰ τὴν ἄνοδο τῶν smartphones, τὸ Facebook τελικὰ ἔγινε ἀρκετὰ μεγάλο ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται νὰ βασίζεται σὲ προγραμματιστὲς γιὰ δέσμευση καὶ ἰδέες. 

Τὸ 2014, τὸ Facebook ξαφνικὰ ἀνακοίνωσε ὅτι περιορίζει τὴν πρόσβαση τῶν προγραμματιστῶν στὸ API,ἀναφέροντας τὶς ἀνησυχίες περὶ προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς χρηστῶν ποὺ παραπονέθηκαν ὅτι τὰ δεδομένα τοὺς παραχωροῦνται σὲ τρίτους χωρὶς τὴ συγκατάθεσή τους. 

Η Six4Three ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἰδιωτικότητα δὲν ἦταν ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο τὸ Facebook περιόρισε τὸ API. Το Facebook συνειδητοποίησε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει τὴ ροὴ δεδομένων ὡς πλεονέκτημα, γιὰ νὰ πιέσει τὶς ἐπιχειρήσεις νὰ ἀγοράσουν διαφήμιση ποὺ θὰ τροφοδοτοῦσε τὴν ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα τῆς ἑταιρείας. 

Τὸ Facebook λέει ὅτι καμία ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἔγγραφα εκτος ἀπὸ τὴν Amazon εξακολουθούν νὰ ἔχουν πρόσβαση μετὰ τὸ 2015. 

Ο Ted Kramer ἰσχυρίζεται ἐπίσης ὄτι το Facebοok γνώριζε ὅτι οἱ προγραμματιστὲς λάμβαναν δεδομένα ποὺ παραβίαζαν τὴν πολιτικὴ ἀπορρήτου καὶ τὸ διάταγμα ἔγκρισης τοῦ 2011. 

Τὸ Facebook ἀρνεῖται τοὺς ἰσχυρισμοὺς περὶ παραβίασης τοῦ διατάγματος. Αὐτὴ ἡ προνομιακὴ πρόσβαση συζητήθηκε μεταξὺ τῶν στελεχῶν τοῦ Facebοok ἤδη ἀπὸ τὸ 2012, σύμφωνα μὲ τὸ email. 

Σὲ μία ἄλλη ἀνταλλαγὴ email τὸ 2013 σχετικὰ μὲ τὴν πρόσβαση τῆς Amazon, ἕνας ὑπάλληλος ἀνέφερε στοὺς συναδέλφους ὄτι θα παραχωροῦσαν στὴν Amazon τὴν ἄδεια χρήσης τοῦ API μόνο ἂν ἀνταποκρινόταν σὲ αὐτὰ ποὺ ζητοῦσαν. 

Ἕνας ἄλλος ὑπάλληλος ἀπάντησε ὄτι επειδη τὸ Facebook ἦταν στὴ διαδικασία περιορισμοῦ τοῦ API, ἡ ἑταιρεία θὰ χρειαζόταν νὰ ἐπιτύχει μία συμφωνία. 

Τελικά, ἠ Amazon διατήρησε τὴν πρόσβαση στὰ δεδομένα χρήστη τοῦ Facebοok, ἐπειδὴ ἦταν ἕνας “ἑταιρικὸς συνεργάτης” ποὺ φιλοξένησε ἐφαρμογὲς τοῦ Facebook στὴ πλατφόρμα του καὶ ὄχι ἁπλὰ ἕνας προγραμματιστὴς ἐφαρμογῶν. 

Τὰ σχόλια δικά σας… 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.