15 Οκτ 2018

Ἰωάννης Τάτσης: Ἂς μιλήσουμε εἰλικρινὰ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Στὸ στόχαστρο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας βρεθήκαμε οἱ Θεολόγοι. Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ κλάδος μας δέχτηκε ξεκάθαρες ἀπειλὲς γιὰ πειθαρχικὲς διώξεις ὅσων δὲν ἐφαρμόζουν τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ ἐπιμένουν στὴν διδασκαλία τῶν παλαιοτέρων ἀναλυτικῶν προγραμμάτων καὶ βιβλίων. 
Οἱ Θεολόγοι καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων βασίζονται στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ ποὺ ἀκύρωσαν τὰ «νέα» Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ στὶς γνωμοδοτήσεις ἐγκρίτων νομικῶν ποὺ ἀποφάνθηκαν ὅτι κάθε δημόσιος ὑπάλληλος ὑποχρεοῦται νὰ μὴν ἐφαρμόζει ἐμφανῶς ἀντισυνταγματικὰ νομοθετήματα, κάνοντας σχετικὴ ἀναφορὰ στὴν προϊσταμένη του ἀρχή. 
Ὁ Ὑπουργὸς διατυμπανίζει ὅτι τὸ ΣτῈ ἀκύρωσε τὶς Ὑπουργικὲς Ἀποφάσεις (Υ.Α.) Φίλη καὶ ὄχι τὶς δικές του, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀναμένεται σχετικὴ νέα ἀπόφαση τοῦ ΣτῈ μετὰ ἀπὸ συζήτηση ποὺ ἔγινε τὸν Σεπτέμβριο γιὰ νέες αἰτήσεις ἀκύρωσης. Δὲν εἶναι ὅμως εἰλικρινὴς ὁ κ. Ὑπουργός. Καὶ τοῦτο γιατί:...
Ξέρει πολὺ καλὰ ὅτι οἱ δικές του Υ.Α. γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ σὲ τίποτε δὲν διαφέρουν ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπὸ τὶς Υ.Α. Φίλη. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ πέραν τῆς ἐπιστημονικῆς μελέτης ποὺ τὴν ἀποδεικνύει καὶ τὴν ὁποία γνωρίζει ὁ κ. Ὑπουργός, μπορεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ ὁ προκάτοχός του κ. Φίλης ποὺ πολλὲς φορὲς ἔχει πεῖ, καὶ τὴν ἀλήθεια λέει, ὅτι ὁ ἴδιος μπορεῖ νὰ ἔφυγε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ὑπουργοῦ, τὰ Θρησκευτικά του ὅμως ἔμειναν. 

Γνωρίζει ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης καὶ μάλιστα τοῦ ΣτῈ ἀργοῦν νὰ ἐκδοθοῦν. Τοῦτο ὅμως δὲν νομιμοποιεῖ κανέναν νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν χρονικὴ αὐτὴ καθυστέρηση προκειμένου νὰ παρακάμψει τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις, μάλιστα δὲ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση προωθώντας Υ.Α. μὲ ἴδιο περιεχόμενο ἀλλὰ διαφορετικὴ ὑπογραφὴ καὶ ἡμερομηνία. Μὲ τὴ λογικὴ αὐτή, ὅταν θὰ πλησιάζει ὁ καιρὸς τῆς ἔκδοσης τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτῈ γιὰ τὶς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου καὶ καθὼς τὸ περιεχόμενο τῆς ἀπόφασης θὰ γίνεται γνωστό, μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὴν ἔκδοση μίας νέας πανομοιότυπης Υ.Α. ἀποστέλλοντάς τὴν στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο καὶ θὰ καλεῖ ὅσους διαφωνοῦν νὰ κάνουν νέα αἴτηση ἀκύρωσης τῆς νέας Υ.Α. 

Οἱ ἤδη ἐκδοθεῖσες ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ εἶναι ἀναλυτικότατες στὸ σκεπτικό τους. Δὲν χωρεῖ καμία ἀμφιβολία ὅτι ἀκυρώνουν συνολικὰ τὰ «νέα» Θρησκευτικὰ ὅπως τὰ σχεδίασαν δῆθεν προοδευτικοὶ Θεολόγοι καὶ διατάσσουν διατήρηση ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος Θρησκευτικῶν μὲ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς γιὰ ἀλλόθρησκους, ἑτερόδοξους καὶ ἄθεους μαθητές, ὅπως ἴσχυε μέχρι τὸ 2016. Ὅσο δὲν ὑπάρχει ἕνα τέτοιο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μάθημα Θρησκευτικῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὑπόλογος εἶναι ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ Ὑπουργός. Καὶ μοιάζει ἀληθινὰ παράλογο ἐκεῖνος ποὺ ἀρνεῖται τὴ συμμόρφωση σὲ τελεσίδικες δικαστικὲς κρίσεις νὰ ζητᾶ εὐθύνες καὶ νὰ ἀπειλεῖ μὲ πειθαρχικὲς διώξεις τοὺς τηρητὲς τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων. 

Ὅσοι ὑπηρετοῦμε τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, μάλιστα δὲ στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, γνωρίζουμε πλέον καλὰ ὅτι δὲν θὰ δοῦμε ποτὲ ἥσυχη μέρα οὔτε μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε τοῖς βλεφάροις μᾶς νυσταγμόν. Εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ἀντιπαλέψουμε μέχρι τέλους. Δὲν φοβόμαστε. Δὲν ἐκβιαζόμαστε. Καὶ δὲν πρόκειται νὰ προδώσουμε τὶς ἀρχές μας ἐπειδὴ κάποιοι μᾶς ἀπειλοῦν μὲ «ἐντέλλεσθε». Ἄλλωστε οἱ πολιτικοὶ ταγοὶ ἐναλλάσσονται στὶς θέσεις ἐξουσίας ἐνῶ ἐμεῖς συνεχίζουμε καὶ θὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο τῆς καλλιέργειας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν μας μέσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες, πιστοὶ στὶς συνταγματικὲς ἐπιταγὲς καὶ τὴ συνείδησή μας.
thriskeftika

1 σχόλιο:

  1. Ο θεολόγος κ. Ιωάννης Τάτσης λέει τα πράγματα όπως έχουν. Ας τον ακούσουμε για να καταλάβουμε το πρόβλημα όπως έχει.

    Φιλούμενος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.