17 Οκτ 2018

Τί γράφει ὁ ρωσικὸς Τύπος γιὰ τὸ ρῆγμα Φαναρίου - Μόσχας

“Ρωσικό ἱερὸ μετωπο” κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Ὅλα σχεδὸν τὰ ρωσικὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀναφέρονται στὸ ρῆγμα τῆς Ρωσικῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο ἐπικύρωσε ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς συνόδου τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας νὰ διακόψει πλήρως τὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δηλαδὴ νὰ διακόψει τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Παράλληλα ἡ Ἱερὰ σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας κάλεσε τοῦ προκαθήμενους τῶν ἄλλων ἐκκλησιῶν νὰ ἐκφράσουν τὴν δική τους ἐκτίμηση γιὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τὸ ρῆγμα αὐτὸ ἐπῆλθε μετὰ τὴ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἀναιρέσει τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε ληφθεῖ τὸν 17ο αἰώνα σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ Μητρόπολις τοῦ Κιέβου περνοῦσε ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ...
Πατριαρχείου τὴ Μόσχας καὶ νὰ ἄρει τὸν ἀφορισμὸ καὶ τὴν καθαίρεση ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ στὸν «πατριάρχη» Φιλάρετο τῆς Οὐκρανίας καθὼς καὶ στὸν μέχρι πρόσφατα σχισματικὸ «ἀρχιεπίσκοπο» Μακάριο τούς ὁποίους ἐπανέφερε στὴν κανονικὴ τάξη. 

«Ἡ διακοπὴ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπῆρξε ἡ λογικὴ συνέπεια τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν», δηλώνει ὁ διευθυντὴς τοῦ Κέντρου μελέτης θρησκευτικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων τοῦ Ἰνστιτούτου Εὐρώπης Ρομᾶν Λουνκίν, στὴν ἐφημερίδα Kommersant ἐπισημαίνοντας ὅτι οἱ θρησκευόμενοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ συμμετάσχουν στὰ μυστήρια ποὺ τελοῦνται σὲ ναοὺς ποὺ βρίσκονται ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ ὅλο τὸν κόσμο». 

«Σύμφωνα μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν γιὰ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ εἶναι σημαντικὸ νὰ διατυπώσουν τὶς ἀπόψεις τοὺς οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν σὲ διάφορες χῶρες» ἐπισημαίνει ὁ Λουνκίν, προσθέτοντας ὅτι «πρὸς τὸ παρὸν οὔτε μία ἐκκλησία δὲν ἐνέκρινε εὐθέως τὶς ἐνέργειες τοῦ Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ βρεθεῖ στὴν μειοψηφία». 

Ὁ καθηγητὴς τῆς θεολογικῆς ἀκαδημίας τῆς Μόσχας Ἀλεξέι Ὄσιποφ, μὲ δηλώσεις του στὴν ἐφημερίδα Izvestia ἐπισημαίνει ὅτι μετὰ τὴν διακοπὴ τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο οἱ ἐκκλησίες κατὰ τόπους δὲν μπορεῖ νὰ σιωπήσουν, θὰ πρέπει νὰ ἐκφρασθοῦν. «Τὸ ζήτημα αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ. Πρὸς τὸ παρὸν πολλοὶ βρίσκονται σὲ ἀναμονή. ὅμως ἐὰν δύο ἐκκλησίες διακόπτουν τὴν κοινωνία, τότε θὰ πρέπει εἴτε νὰ ἐπιλέξουν τὴν μία ἐκ τῶν πλευρῶν, εἴτε νὰ διακόψουν τὴν κοινωνία καὶ μὲ τὶς δύο» ἐκτιμᾶ ὁ Ὄσιποφ. Ὁ ἴδιος προσθέτει ὅτι «στὴν πραγματικότητα, κάθε κατὰ τόπον ἐκκλησία πρέπει νὰ διακόψει τὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία εἴτε μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, εἴτε μὲ τὴν Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν εἶναι μία τόσο ἁπλὴ κατάσταση». 

Ἡ ἐφημερίδα Rbk ἐπισημαίνει ὅτι οἱ θρησκευόμενοι τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς συνόδου ἐφεξῆς δὲν πρέπει νὰ προσεύχονται στοὺς ναοὺς ποὺ βρίσκονται ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐὰν αὐτὸ συμβεῖ, τοὺς περιμένει ἡ τιμωρία. Ἐὰν προσευχηθοῦν σὲ «ἀπαγορευμένους ναοὺς» θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ μετανοήσουν γιὰ τὸ ἁμάρτημα τοὺς αὐτὸ στὴν ἐξομολόγηση. Ὑπὸ ἀπαγόρευση γιὰ τοὺς ρώσους θρησκευόμενους ἐπισημαίνει ἡ ρωσικὴ ἐφημερίδα βρίσκονται ὅλες οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες ποὺ ὑπάγονται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καθὼς καὶ οἱ ἐκκλησίες ποὺ βρίσκονται στὸ Ἅγιο Ὅρος. 

Πηγές: Kommersant, Izvestia, Rbk, AFP, militaire 16/10/2018

1 σχόλιο:

  1. Είδες Πατριάρχη μας τι έκανες;
    Είδες τι γίνεται όταν κάνουμε κακές παρέες;
    Με το Ρωσικό λαο τα έβαλες; Γιατί;
    Δεν είμαι από αυτούς που δεν θέλουν να σε μνημονεύουν, ξέρετε γιατί; γιατί αν σταματήσουμε θα τα κάνεις ακόμα πιο μαντάρα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.