24 Σεπ 2018

Ἡ ἀποστολική χάρη καί διαδοχή δέν ἀποδεικνύεται μέ τό «χειροτονητήριο», ἀλλά μέ τή ζωή τοῦ κληρικοῦ

Ἁγίου Συμεών Νέου Θεολόγου, «Κατήχηση ΧΧΧΙΙΙ»
Νά τί σᾶς ζητῶ λοιπόν: Μάθετε ὅλα αὐτά ἐσεῖς πού ἐπονομάζεσθε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νομίζετε ὅτι εἶστε Χριστιανοί, ἐσεῖς πού διδάσκετε τούς ἄλλους κούφια λόγια καί νομίζετε, ψευδῶς, ὅτι εἶστε ἱερεῖς καί μοναχοί, πού μπορεῖτε νά καθοδηγεῖτε. Καλέσατε τούς πρεσβυτέρους καί τούς ἀρχιερεῖς σας καί συγκεντρωθεῖτε μαζί μέ ἀγάπη Θεοῦ καί πρῶτα προσπαθῆστε νά τά μάθετε αὐτά καί νά τά βιώσετε, ἀκόμη θελήσατε νά τά δεῖτε καί νά γίνετε βιωματικά σάν τόν Θεό...
Ἀλλά μήν ἐπιδιώξετε μονάχα μέ τά ἐξωτερικά σχήματα καί τά ἄμφια καί μέ τέτοια νά ἀναρριχηθεῖτε στά ἀποστολικά ἀξιώματα, γιά νά μήν ἀκούσετε ὅσοι, χωρίς νά γνωρίζετε τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ, σπεύδετε στά ἀξιώματα πού ἁρμόζουν σέ ἄλλους. “Αλίμονο σέ σᾶς πού στήν ἀλαζονεία σας νομίζετε ὅτι εἶστε...σοφοί καί σύμφωνα μέ τή δική σας ἐκτίμηση πιστεύετε ὅτι ἔχετε μεγάλη γνώση. Ἀλίμονο σέ σᾶς πού κάνετε τό φῶς σκοτάδι καί τό σκοτάδι φως”.
Λοιπόν, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ, σᾶς παρακαλῶ ὅλους νά βάλετε θεμέλιο καλό στήν οἰκοδόμηση τῶν ἀρετῶν, τήν ταπείνωση. Ὕστερα μέ τούς ἀγῶνες τῆς εὐσεβείας νά οἰκοδομήσετε τόν οἶκο τῆς γνώσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί νά φωτιστεῖτε ἀπό θεῖο φῶς καί νά δεῖτε, ὅσο εἶναι δυνατό στούς ἀνθρώπους, μέ καθαρό τό μάτι τῆς καρδιᾶς τόν Θεό καί ἔτσι νά διδαχτεῖτε τά τελειότερα μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί ἔτσι, μέ αὐτή τή γνώση πού δίδεται ὑπό τοῦ Πατρός τῶν φώτων, νά ἔλθετε στόν λόγο τῆς διδασκαλίας καί νά διδάξετε τούς ἀδελφούς μας ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τό ἀγαθό καί τέλειο καί εὐάρεστο καί διά τῆς διδασκαλίας μας νά ὁδηγήσουμε λαό ἐκλεκτό στό Θεό πού μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα του μᾶς προχειρίζει δασκάλους τῆς Ἐκκλησίας του.

trelogiannis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.