15 Σεπ 2018

Ὅταν ὁ Χριστόδουλος ἔπεσε θύμα ἐκβιασμοῦ

Ἔπρεπε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ μέση για νὰ περάσουν διάφορες πονηρὲς ἐπιδιώξεις καὶ κυρίως ὁ συμβιβασμὸς μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς
Ἀπὸ τὸν
Δημήτρη Ριζούλη

Οἱ ἀπόρρητες ἀναφορὲς τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ἀποκτοῦν ξεχωριστὴ βαρύτητα τώρα ποὺ τὸ Σκοπιανὸ κλείνει ἄρον ἄρον μὲ σαφῆ ἥττα τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ἀποκάλυψη τῶν WikiLeaks ποὺ ἀναδεικνύει καὶ θυμίζει σήμερα ἡ «δημοκρατία» ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει ὅσα ὑποψιαζόμασταν λίγο πολὺ οἱ περισσότεροι. Ὁ Χριστόδουλος (παρὰ τὰ λάθη τοῦ) χαλοῦσε τὴ σούπα τῶν Ἀμερικανῶν καὶ γενικὰ τῶν μεγάλων συμφερόντων. Ἦταν ἀνυπότακτος, ἰδεαλιστὴς καὶ δὲν φοβόταν κανέναν. Ἴσως αὐτὸ πλήρωσε τελικά. Ὅπως ὁμολογοῦσε καὶ ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα, ἡ ἐπιρροή του στὴν κοινὴ γνώμη ἦταν τεράστια καὶ ξεπερνοῦσε κατὰ πολὺ αὐτὴ τῶν πολιτικῶν.
Θυμίζω γιὰ τοὺς νεότερους καὶ ὅσους ἔχουν ξεχάσει ὅτι ὁ Χριστόδουλος ἡγήθηκε τῶν ἀντιδράσεων κατὰ τῶν ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐπέμβαση στὸ Ἀφγανιστᾶν (2001), στὸ Ἰρὰκ (2003) καὶ τὶς μετέπειτα πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις. Νωρίτερα εἶχε ξεσπαθώσει κατὰ τῶν βομβαρδισμῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας μὲ πύρινα κηρύγματα ποὺ τσάκιζαν κόκαλα καὶ δημόσιες παρεμβάσεις-φωτιά. Πάντα διαβασμένος, μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα, διέλυε ὅλη τὴν προπαγάνδα ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ περάσουν οἱ Ἀμερικανοὶ μέσω φιλικῶν τους μέσων ἢ ἄλλων διαύλων.
Στόχος του ὅμως δὲν ἦταν μόνο οἱ ΗΠΑ, ἀλλὰ...κάθε εἴδους δυνάστες, συμφέροντα ἢ σκοτεινοὶ κύκλοι. Δὲν κρυβόταν, τοὺς κατονόμαζε καὶ ἄνοιγε μέτωπα μὲ πανίσχυρους ἀντιπάλους. Πρῶτος ὁ Χριστόδουλος κατήγγειλε τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ ὅσα δεινὰ θὰ ἔφερνε καὶ «σύστησε» στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ τὸν δαιμόνιο Τζὸρτζ Σόρος, ἀποκαλύπτοντας τὰ πονηρὰ σχέδιά του. Πολὺ πρὶν φανεῖ ποῦ ὁδηγεῖται συνολικὰ ἡ Εὐρώπη χτύπησε καμπανάκι γιὰ τὴν ὑποδούλωση τῶν λαῶν μέσω τῶν τραπεζῶν, κατήγγειλε τὶς πολυεθνικές, μίλησε γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς μετανάστευσης καὶ προειδοποίησε γιὰ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἀρχῶν, τῶν ἀξιῶν καὶ τῆς ταυτότητας κάθε λαοῦ μέσω τῆς δῆθεν προόδου.

Μὴ νομίζετε ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν εἶχαν κόστος. Ὑπῆρξαν τεράστιες πιέσεις καὶ ἐκβιασμοί. Σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο καὶ μὲ πολὺ βρόμικο τρόπο. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω σήμερα γιὰ πρώτη φορὰ ἕνα περιστατικὸ ἀποκαλυπτικό τοῦ ἀδάμαστου χαρακτήρα τοῦ Χριστόδουλου καὶ τοῦ πολέμου ποὺ τοῦ γινόταν. Τὸ 2003, κατὰ τὶς πρῶτες μέρες τῆς ἀμερικανικῆς ἐπίθεσης στὸ Ἰράκ, παρουσίαζα τὴν πρωινὴ ἐκπομπὴ τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν ἄκρως μαχητικὴ καὶ ἀντιπολεμική. Ἕνα πρωὶ ἀμέσως μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐκπομπῆς μὲ κάλεσε στὸ γραφεῖο του στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ παρακαλώντας μὲ κομψὸ τρόπο νὰ ρίξουμε λίγο τους τόνους. Στὴ διάρκεια τῆς συζήτησης καὶ βλέποντας ὅτι ἐπέμεινα, ἔστρεψε τὸ βλέμμα του στὴ βιβλιοθήκη ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω του καὶ μοῦ ἔδειξε δύο φακέλους. «Τοὺς βλέπεις αὐτούς; Μὲ αὐτὰ μὲ ἐκβιάζουν. Μαζεύουν στοιχεῖα καὶ ὅ,τι ἄλλο βροῦν... Καὶ μοῦ τὰ στέλνουν γιὰ προειδοποίηση». Πάγωσα συνειδητοποιώντας τί μπορεῖ νὰ παίζεται στὸ παρασκήνιο. Ποιὰ νομίζετε ὅμως ὅτι ἦταν ἡ ἐξέλιξη; Λίγα λεπτὰ μετὰ καὶ ἐνῶ ἡ συζήτησή μας συνεχιζόταν, μὲ εἰδοποίησαν (μέσω κινητοῦ) ὅτι βομβαρδίστηκε «κατὰ λάθος» ἕνα νοσοκομεῖο! Τότε ὁ Χριστόδουλος σηκώθηκε καὶ εἶπε: «Συνεχίστε, καὶ λίγα λέτε...». Ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ἡμέρες, τὸ κυριακάτικο κήρυγμά του ἦταν φωτιὰ καὶ λάβρα. Τὸ πιὸ ἀντιαμερικανικὸ ὅλων τῶν ἐποχῶν! Ὁρισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες γιὰ τοὺς φακέλους τοῦ ἐκβιασμοῦ θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ μὴν τὶς ἀποκαλύψω ἀκόμα.

Αὐτὸς ἦταν ὁ Χριστόδουλος. Δὲν τοὺς φοβήθηκε ποτέ, οὔτε τρόμαξε. Μπορεῖ νὰ σκέφτηκε νὰ ὑποκύψει, ὅμως ἡ συνείδησή του δὲν τὸν ἄφηνε. Γι’ αὐτὸ μέχρι τέλους δὲν ξεπουλήθηκε, παρότι ὄντως ἐκβιαζόταν.

Ὁ Χριστόδουλος ἦταν ὁ ἀστάθμητος παράγοντας ποὺ ἔπρεπε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ μέση γιὰ νὰ περάσουν διάφορες πονηρὲς ἐπιδιώξεις καὶ κυρίως ὁ συμβιβασμὸς μὲ τὰ Σκόπια. Ἐξοντώθηκε εἴτε ἄμεσα εἴτε ἔμμεσα μέσω τῶν σφοδρῶν πιέσεων καὶ τῶν στημένων σκανδάλων ποὺ κυριολεκτικὰ τὸν τσάκισαν. Ὅλες οἱ κατηγορίες ποὺ (ὅλως τυχαίως) εἶχαν μορφὴ καταιγίδας εἰς βάρος τοῦ ἀποδείχτηκαν ψεύτικες καὶ σχεδὸν κωμικές. Ὅμως, ἐπιτέλεσαν τὸν... σκοπό τους.

Στὸ μέλλον ἴσως μάθουμε τί ἀκριβῶς συνέβη. Πάντως στὸ τηλεγράφημα τῶν WikiLeaks ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία τὸ ὁμολογοῦσε. Μὲ τὸν Χριστόδουλο ἐν ζωὴ ἡ Ἑλλάδα θὰ ἦταν διαφορετική. Γι’ αὐτὸ ἀναζητοῦσαν ἐναγωνίως τὸν κατάλληλο διάδοχο.

dimokratianews

3 σχόλια:

 1. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, είχε πολλά και έντονα θετικά σημεία στη δημόσια Εκκλησιαστική ζωή του.
  Είχε όμως και ένα αρνητικό σημείο: ήταν ο πρώτος Έλληνας Ορθόδοξος Αρχιερέας που έφερε τον Αιρεσιάρχη Πάπα της Ρώμης, στην Ελλάδα.
  Προσωπικά πιστεύω, όπως και άλλοι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι ΕΑΝ δεν έφερνε τον Πάπα Ρώμης στην Ελλάδα, θα ζούσε για κάποια χρόνια ακόμα.
  Η επίγεια ΖΩΗ και ο επίγειος ΘΑΝΑΤΟΣ, ΔΙΝΟΝΤΑΙ διαρκώς από τον Θεό, και όχι από τις διάφορες σκοτεινές δυνάμεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όχι μόνον αυτό , αλλά και έκανε τα πάντα εν αντιθέσει πολλών ιεραρχών να επισκεφθή ο ίδιος και το Βατικανό. Συμφωνούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σωστές οι παραπάνω παρατηρήσεις ωστόσο κάνοντας σήμερα μία γενικότερη αποτίμηση του έργου του το πρόσημο παραμένει θετικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.