16 Σεπ 2018

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφεὶμ πρὸς Πατριάρχη Βαρθολομαῖο: Ἀνακόψατε πρύμναν πρὸς ἀποφυγὴν νέων σχισμάτων


ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ! 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Μὲ ἀφορμὴ τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στοὺς κόλπους τῆς Παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας, καὶ τὴν «αἰφνιδιαστικὴ» ἀνακοίνωση τῆς διακοπῆς τῶν σχέσεων Κοινωνίας σὲ Διεκκλησιαστικὸ καὶ Διορθόδοξο ἀλλὰ καὶ τὴν διακοπὴ Μνημοσύνου τοῦ κ. Βαρθολομαίου, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ τὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου 2018, (ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκπεφρασμένης ἀποφάσεως τοῦ Οἴκ. Πατριαρχείου νὰ ἀποδώσει Τόμον Αὐτοκεφαλίας εἰς τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τῆς ὑπὸ τὸν Ἄρχ. Φιλάρετον καὶ τὴν ἀποστολὴ Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας εἰς τὴν Οὐκρανία, καλουμένης ὡς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας) ζητήσαμε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηθύρων κ.κ. Σεραφεὶμ νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ καίριου καὶ φλέγοντος ζητήματος ποὺ ταλανίζει τὴν παγκόσμιο Ὀρθοδοξία τοὺς τελευταίους μῆνες.

Ἀκολουθεῖ -ἄνευ σχολιασμοῦ- ἡ ἀποκλειστικὴ βαρυσήμαντη δήλωση τοῦ Σεβάσμιου Ἱεράρχη:

«Εἶμαι βαθύτατα λυπημένος στὸ ἄκουσμα τῆς...
διακοπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Εἰς αὐτὸ τὸ θλιβερὸ καὶ ἀξιοθρήνητο ἀποτέλεσμα ὁδήγησε ἡ ἐμμονὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἐκχωρήσει τὴν αὐτοκεφαλία εἰς τοὺς σχισματικούς της Οὐκρανίας οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀποκεκομένοι ἀπὸ τὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὴλ. ἀπὸ ὅλα τὰ Ὀρθόδοξα Πατριαρχεῖα καὶ τὰς κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίες καὶ ἀποτελοῦν τὴν συντριπτικὴ μειοψηφία τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ. Μέχρι προτινὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀνεγνώριζε μόνον τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ὀνούφριο, Κανονικὴ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίαν καὶ τώρα διὰ τοὺς ἰδικοὺς του λόγους ἀποδίδει τὴν αὐτοκεφαλία εἰς τοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καὶ παραθεωρεῖ τὴν Κανονικὴ Τάξη καὶ τὴν Κανονικὴ Ὀρθόδοξο Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς Οὐκρανίας τὴν ὁποία καὶ ἀναγνωρίζει ὄχι μόνον τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ λοιπὲς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Οἱ σχισματικοὶ ὡς γνωστὸν δὲν εἶναι Ἐκκλησία καὶ ἡ Κοινωνία μὲτ’ αὐτῶν προσκρούει εἰς τοὺς ἀπαγορεύοντας αὐτὴν Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνας, Ἀποστολικοὺς καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Πρὸς τί λοιπὸν ἡ ἐμμονὴ καὶ ἐπιμονὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν σχισματικῶν ὡς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ; καὶ τῆς Οὕτω πὼς προκλήσεως σχισμάτων καὶ διαιρέσεων, ἐν Τὴ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία Τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία; Δὲν φθάνουν ὡς ἄλλως οἱ κλυδωνισμοὶ καὶ οἱ ταραχὲς οἱ ὁποῖες προεκλήθησαν καὶ προκαλοῦνται ἀπὸ τὰς ἀποφάσεις τῆς ἀποκληθείσης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016); Καὶ μάλιστα ὡς Ἐκκλησιῶν σὲ ὁμολογίες καὶ Χριστιανικὲς κοινότητες ἑτεροδόξων...; Ἀλλά, καὶ αὐτὴ καλουμένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος δὲν παραθεωρήθηκε ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως ἡ ὑπὸ ὅρους ἐπιτρέπει τὸν δεύτερο γάμο διγαμία τῶν κληρικῶν; Εἰς τὸ τελικὸ κείμενο τῆς Συνόδου αὐτῆς (σ.σ. τῆς Κρήτης τοῦ 2016) τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ στὴν παράγραφο 4 περὶ τῶν κωλυμάτων γάμου δὲν ἀναγράφεται ἐπὶ λέξη «ἡ ἱερωσύνη αὐτὴ καθὲ αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ κώλυμα γάμου ἀλλὰ ὅμως συμφώνως πρὸς τὴν ἰσχύουσαν κανονικὴ παράδοσιν κανὼν 3ος τῆς Πενθέκτης ἐν τρούλω Συνόδου μετὰ τὴν χειροτονία κωλύεται ἡ σύναψη τῆς εἰς γάμου κοινωνία εἰς τοῦ κληρικούς;

Ἔκκληση θερμοτάτη καὶ παράκληση ἐγκάρδια ἀπευθύνουμε ἀπὸ τὰς ἐσχατιᾶς τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος τὴν παραμεθώριον πρὸς Νότον περιοχὴ τῶν Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων πρὸς τὸν Πρωτόθρονον Πατριάρχην τῆς Ὀρθοδόδου Ἐκκλησίας μας κ.κ. Βαρθολομαῖον νὰ ἀνακόψει πρύμναν πρὸς ἀποφυγὴν νέων σχισμάτων καὶ διαιρέσεων εἰς τὸ Πανάγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Ἀντὶ τῶν συμπροσευχῶν ποὺ διοργανώνει τὸν τελευταῖο καιρὸ μὲ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης καὶ μὲ ἀρχηγοὺς καὶ ἐκπροσώπους ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν καὶ κοινοτήτων ἀλλὰ καὶ ἀλοθρήκων ἀκόμη οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον δὲν ὀφελοῦν σὲ κάτι ἀλλὰ σκανδαλίζουν σοβαρὰ τὸ Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, θὰ ἔπρεπε νὰ κηρύξει Μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν σύμπαντός του Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Κόσμου εἰς «τὴν Ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς Ἁγίοις Πίστην» εἰς τὴν Διδαχὴν τοῦ Κυρίου Ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων Ὑμῶν, τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὴν ἐν γένει Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας. Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας σύνεση καὶ ἐγρήγορησην ἐν Πάσει εἰς τοὺς Πνευματικοὺς Ταγοὺς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρὸς ἀναχαίτισην καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπερχομένης πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀποφυγὴν ὀδυνηρῶν ἐπιπτώσεων καὶ συνεπειῶν διὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης Τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ποίμνης. Γιατί εἶναι τοῖς Πάσοι γνωστὸν τὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ὅτι «τὸ σχίσμα οὐδὲ αἷμα μαρτυρίου ἀποπλύνει».


thriskeftika

4 σχόλια:

 1. Οι Οικουμενιστές πάσχουν από υπερβολική υπερηφάνεια, την οποία αποδεικνύουν συχνά, "διορθώνοντας" όπως αυτοί αυταπατώνται, τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  Η υπερηφάνεια όμως, όταν βρίσκεται σε αναπτυγμένο-έντονο βαθμό, θεραπεύεται μόνο με πολλές και σκληρές ταπεινώσεις, όσο βέβαια επιτρέπουν οι υπερήφανοι να θεραπευτούν.

  Η μεγάλη διεθνής αποτυχία και γελοιοποίηση της συνόδου του Κολυμπαρίου Κρήτης του έτους 2016, φαίνεται ότι δεν δίδαξε τίποτα στους σκληροτράχηλους Οικουμενιστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ώστε χρειάζονταν να φτάσουμε σε σχίσμα για να αποκτήσουν οι γλάστρες λαλιά;
  Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

  > Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας σύνεση καὶ ἐγρήγορησην ἐν Πάσει εἰς τοὺς Πνευματικοὺς Ταγοὺς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρὸς ἀναχαίτισην καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπερχομένης πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀποφυγὴν ὀδυνηρῶν ἐπιπτώσεων καὶ συνεπειῶν διὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης Τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ποίμνης.

  Επερχόμενης πνευματικής κρίσεως; Μήπως ζω στο μέλλον;
  Και για ποιες "δραματικές εξελίξεις" μιλάμε; Οι δραματικές εξελίξεις υπάρχουν από την στιγμή την συγκλίσεως της κολυμπαρίου φαρσοκωμωδίας. Δεν βλέπαμε τόσον καιρό ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο πήγαιναν τα πράγματα; Τώρα ξυπνήσαμε; Αλλά δε λέω... κάλλιο αργά παρά ποτέ.

  Υπάρχει η εύκολη και απλή λύση: αν όλοι οι ιερείς κάθε τοπικής Εκκλησίας πάψουν να μνημονεύουν τον βαρθολομαίο, μαζί με την Ρωσσική Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει σχίσμα. Το μόνο "σχίσμα" που θα υπάρχει θα είναι αυτό του βαρθολομαίου, που μόνος του αποσχίστηκε από την Εκκλησία και θα αποτελεί πλέον σχισματική "εκκλησία" του ενός ατόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ώστε χρειάζονταν να φτάσουμε σε σχίσμα για να αποκτήσουν οι γλάστρες λαλιά;
  Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

  > Εὔχομαι ἀπὸ καρδίας σύνεση καὶ ἐγρήγορησην ἐν Πάσει εἰς τοὺς Πνευματικοὺς Ταγοὺς τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας πρὸς ἀναχαίτισην καὶ ἀντιμετώπιση τῆς ἐπερχομένης πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀποφυγὴν ὀδυνηρῶν ἐπιπτώσεων καὶ συνεπειῶν διὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἁγιωτάτης Τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Ποίμνης.

  Επερχόμενης πνευματικής κρίσεως; Μήπως ζω στο μέλλον;
  Και για ποιες "δραματικές εξελίξεις" μιλάμε; Οι δραματικές εξελίξεις υπάρχουν από την στιγμή την συγκλίσεως της κολυμπαρίου φαρσοκωμωδίας. Δεν βλέπαμε τόσον καιρό ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο πήγαιναν τα πράγματα; Τώρα ξυπνήσαμε; Αλλά δε λέω... κάλλιο αργά παρά ποτέ.

  Υπάρχει η εύκολη και απλή λύση: αν όλοι οι ιερείς κάθε τοπικής Εκκλησίας πάψουν να μνημονεύουν τον βαρθολομαίο, μαζί με την Ρωσσική Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει σχίσμα. Το μόνο "σχίσμα" που θα υπάρχει θα είναι αυτό του βαρθολομαίου, που μόνος του αποσχίστηκε από την Εκκλησία και θα αποτελεί πλέον σχισματική "εκκλησία" του ενός ατόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πειραιώς Σεραφείμ: "Η Εκκλησία δεν πρέπει να εργαλειοποιείται μέσω γεωπολιτικών σχεδίων"

  http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/23908-peiraios-serafeim-i-ekklisia-den-prepei-na-ergaleiopoieitai-meso-geopolitikon-sxedion

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.