16 Σεπ 2018

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: Ὅσο ὑπάρχετε στή ζωή νά δείξετε ἀντίσταση στόν Οἰκουμενισμό!

Ὁμιλεῖ ὁ Μακαριστός Γέροντας π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος (1927 – 2006)
Στό τέλος ὁ Ἀντίχριστος θά κάνει τό ἑξῆς.. ἀφοῦ βέβαια θά ὁδηγηθεῖ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα στόν Ἀντίχριστο διά τῆς λεωφόρου του Οἰκουμενισμοῦ, ὥστε νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως -προσέξτε, νά μήν ὑπάρχουν ὁμάδες ἀντιδράσεως εἰς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Τότε ὁ Ἀντίχριστος δέν θά δεχτεῖ αὐτό νά τό κρατήσει. Αὐτό τό σχῆμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θά τό καταργήσει καί θά πεῖ ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες περίμεναν νά φτάσουν νά βροῦν τόν Μεσσία, ὁ Μεσσίας εἶμαι ἐγώ. Καί ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τότε θά χτίσει τόν ναό τοῦ Σολομῶντος καί θά καθίσει εἰς τόν ναόν τοῦ θεοῦ καί θά ἀποδεικνύει ὅτι αὐτός εἶναι θεός. Τό λέει στούς Θεσσαλονικεῖς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Βλέπετε λοιπόν ὅτι: πᾶμε στόν Οἰκουμενισμό, αὐτός θά καταργηθεῖ καί θά ἀναδειχθεῖ ὁ Ἀντίχριστος ὡς θεός. Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι ὅλα αὐτά ἀγαπητοί μου εἶναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Μιλᾶμε γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία ἀλλά δέν σημαίνει μ’ αὐτό ὅτι πρέπει νά γίνει ἐκμετάλλευσις τοῦ πράγματος, νά φθάσομε εἰς αὐτό τό... φοβερό θέμα, σ’ αὐτήν τήν φοβερή θεωρία νά μιλᾶμε περί τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν μέ αὐτόν τόν τρόπο.
Ἐγώ δέν ξέρω, δέν ξέρω πώς νά σᾶς τό πῶ ἀλλά θά σᾶς τό πῶ. Θά δείξετε ἀντίσταση ὅσο ὑπάρχετε στή ζωή σας. Κι ἐσεῖς νά τό πεῖτε στά παιδιά σας. Ἀντίσταση, ἄν αὔριο ἀρχίσει νά προπαγανδίζεται πιό φανερά.
Προπαγανδίζεται. Ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει σχεδόν ἀλώσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς. Ναί. Ἔχει σχεδόν ἀλώσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀμερικῆς, γιατί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι οἰκουμενιστής. Δέν σᾶς λέω καινούρια πράγματα, οὔτε ὑβρίζω, οὔτε συκοφαντῶ. Εἶναι γνωστό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι αὔριο ἔρχεται ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος ὁ ὁποῖος εἶναι οἰκουμενιστής. Τότε ἀπό τή Σκύλλα πᾶμε στή Χάρυβδη. Γι’ αὐτό προσέξτε πάρα πολύ. Εἶναι θέματα ἐκτάκτως λεπτά καί ἐκτάκτως σπουδαία, ὥστε ἐκεῖνα πού ἔρχονται αὔριο τά σημερινά ὅσο φοβερά καί νά ‘ναί νά ὠχριοῦν. Γι’ αὐτό λοιπόν πρέπει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά εἶναι σέ μία διαρκῆ ἐπιφυλακή στά θέματα τῆς Πίστεώς του καί στά θέματα ἐκείνων πού εἶναι φύλακες τῆς Πίστεώς του.
Διότι ὁ κάθε ἐφημέριος στό χωριό, δέν εἶναι ὁ φύλακας τῆς Πίστεως στόν κλῆρο ποῦ τοῦ ἔβαλε ὁ Θεός; Σ’ αὐτό τό μικρό κομματάκι ποῦ λέγεται χωριό, 100, 200, 500, 1000 ψυχές; Δέν εἶναι ὁ φύλακας αὐτοῦ του χωριοῦ, τῆς ὀρθῆς Πίστως ὁ φύλακας;
Γι’ αὐτό, προσέξατε τό, ἐπειδή οἱ μέν ποιμένες μεταβάλλονται σέ λύκους, ὅπως λέει ὁ Κύριος καί οἱ φρουροί σέ προδότας, καθώς λέει ὁ Κύριος. Γι’ αὐτό ἄς προσέξουμε πάρα πολύ.
Τά πράγματα εἶναι μακροπρόθεσμα. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι μέγας-μέγας κίνδυνος. Ὁ τελευταῖος κίνδυνος. Δέν ὑπάρχει πιό μεγάλος. Ὅπως σᾶς εἶπα, πού λέει ὁ π. Ἰουστίνος Πόποβιτς ὅτι εἶναι ἡ παναίρεσις ὁ Οἰκουμενισμός.
Πρέπει νά προσέξομε πολύ. Μήν πεῖτε, ‘καλά δέν εἶναι;’ Ξέρετε τί ἐπιχειρήματα θά χρησιμοποιηθοῦν; Τί «λογικά« ἐντός εἰσαγωγικῶν καί «ὡραία» ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν; Γιατί νά μήν θέλομε εἰρήνην; Γιατί νά μήν εἴμεθα ἡνωμένοι; Γιατί, ποῦ ὅλα αὐτά εἶναι τόσο ὡραία; Ὁ Θεός δέν θέλει νά εἴμεθα ἡνωμένοι;
Προσέξτε. Εἶναι καί ἡ «εἰρήνη» τῶν ληστῶν, εἶναι καί ἡ «εἰρήνη» τῶν δαιμόνων. Δέν εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί δέν εἶναι ἡ ἑνότητα τοῦ Θεοῦ.
Πρέπει λοιπόν νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί ἀκέραιοι στήν Πίστη μας καί πρέπει νά καταλάβομε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία ὅπως ἀκριβῶς τήν ὅρισαν αἵ Σύνοδοι καί καταχωρήθηκε μέσα στό Σύμβολο τῆς Πίστεως.
Πιστεύω εἰς ΜΙΑΝ Ἐκκλησίαν..
Ἀπομαγνητοφώνηση Φαίη γιά τό ΑΒΕΡΩΦ.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.