6 Αυγ 2018

Οἱ ἐχθροί ἐμοῦ τε καί τοῦ Υἱοῦ μου ἐπλησίασαν.

Θαυμαστές παρεμβάσεις τῆςὙπεραγίας Θεοτόκου σέ περιπτώσεις ἀπόπειρας αἱρετικῶν νά μολύνουν τήν Πίστη τῶν Ὀρθοδόξων.
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Στίς ἡμέρες μας, ὁ ἀντίχριστος κάνει τήν δουλειά του μέ πρωτοφανή δόλο καί μάλιστα ἐντελῶς ἀνεπαίσθητα. Μᾶς ξεγελάει πανεύκολα μέ διάφορες προφάσεις καί ψευτοδικαιολογίες καί χωρίς νά τό καταλάβουμε, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἄρνηση καί τήν περιφρόνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
Μᾶς λένε, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας. Μᾶς λένε, ὅτι οἱ αἱρετικοίε ἶναι ''ἐκκλησίες''. Μᾶς λένε, ὅτι οἱ παπικοί καίοἱ προτεστάντες ἔχουν ἱερωσύνη καί μυστήρια ἔγκυρα. Μᾶς λένε, νά κρατήσουμε καθαρή μονάχα τήν ἀγάπη καί τήν Ἀλήθεια νά τήν στρογγυλέψουμε. Μᾶς λένε, ὅτι μποροῦμε νά συμπροσευχόμαστε δημοσίως μέ τόν ὁποιοδήποτε αἱρετικό, ἀκόμη καί μέ ἀλλόθρησκο.
Δέν μᾶς λένε, ὅμως,γιάὅλατά παραπάνω, πρῶτον, τί λέει τό Εἀγγέλιο. Δεύτερον, τί μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Τρίτον, τί προβλέπεται, γιά ὅλες τίς παραπάνω δογματικές καί ἐκκλησιολογικές παρεκτροπές, τόσον ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες, ὅσον καί ἀπό τίς Ἀποφάσεις τῶν.... Οἰκουμενικῶν μας Συνόδων.
Ὁἐχθρός, γιάὅσους προσέχουν καί ἐνδιαφέρονται γιά τήν σωτηρία τους, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δέν βρίσκεται ἁπλά ἐντός τῶν τειχῶν, ἀλλά ἔχει πλέον θρονιαστεῖ στό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας: στίς καρδιές τῶν περισσοτέρων ἀξιωματούχων της. Γι' αὐτό καί δέν τόν ὑποψιαζόμαστε, γι' αὐτό καί παρασυρόμαστε χωρίς τήν παραμικρή ἀντίσταση. Ἔλεγε ὁ ἀγαπημένος μας Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: Ζοῦμε στά χρόνια τοῦ ἀντιχρίστου καί κοιμόμαστε μέτά τσαρούχια.
Ἡ ἀνθρωποκτόνος παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ (ἍγιοςἸουστῖνος Πόποβιτς) ἔχει διεισδύσει γιάτά καλά στίς περισσότερες ἐνορίες μας καί ἐμεῖς συνεχίζουμε νά ζοῦμε, σάν νά μή συμβαίνει ἁπολύτως τίποτε!
Κλῆροςκαί λαός ἔχουμε πέσει σέ ὕπνο βαθύ, ὕπνο θανατηφόρο. Τό δηλητήριο τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ ἔχει δηλητηριάσει καί νοῦν καί καρδίαν. Μᾶς ἔχει ὑπνωτίσει καί μᾶς σπρώχνει κατευθεῖαν πρός τήν ὀλέθρια ἀθεΐα, τοὐτέστιν πρός τήν ἀπώλεια.

Ἐμεῖς, σήμερα, ἐν ὀνόματι μιᾶς νοθευμένης καί ψεύτικης ἀγάπης, ὀνομάζουμε τούς αἱρετικούς ''ἀδελφές ἐκκλησίες''. Τούς προκαθημένους τους, τούς προσφωνοῦμε ''ἁγιώτατους'' καί τούς πολυχρονίζουμε ψαλμωδικῶς ἐντός τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν. Τούς καλοῦμε καί συμπροσευχόμαστε μαζί τους μέσα στίς ἐκκλησιές μας, λειτουργούμαστε παρέα μαζί τους κ.α.π.
Ρωτήσαμε τήν Παναγιά μας, πού λέμε ὅτι θά τήν τιμήσουμε στίς δεκαπέντε τοῦ μηνός, ἐάν συμφωνεῖ μέ ὅλα αὐτά τά ὑβριστικά καί ἐπαίσχυντα ’’κατορθώματά μας’’; Διότι ἡ Παναγιά μας ἔχει φανερώσει τήν στάση Της ἀπέναντι στούς αἱρετικούς καί ἡ στάση Της εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τήν δική μας: Ὑπάρχουν θαυμαστές ἱστορικές μαρτυρίες, πού βεβαιώνουν, ὅτι ἡ Δέσποινά μας, ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὅλους τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς ’’ἡμέτερους’’ λατινόφρονες, τούς ἀποκαλεῖ ''ἐχθρούς δικούς Της καίτοῦ Κυρίου, ὑποκριτές καί ἀσεβέστατους’’.

Στίς 15 Αὐγούστου ἑορτάζομε τήν πάνσεπτο Κοίμησή Της.
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς, τούς βαπτισμένους στήν κολυμβήθρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, θά βροντοφωνάξουμε τήν ἡμέρα αὐτή ὁμολογιακῶς, ὅπως καί Ἐκείνη τό ἔπραξε, τό ὄχι στήν παρουσία αἱρετικῶν καί λατινοφρόνων μέσα στούς ἱερούς μας ναούς; (Γερμανία, Σμύρνη, Φανάρι κ.α.)
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς, τούς βαπτισμένους στό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἡμέρα τῆς Παναγίας, θά μιμηθοῦμε τήν Κυρία μας Θεοτόκο καί, ἀγαπῶντες ἐν ἀληθείᾳ, θά διαμηνύσουμε φωναχτά στούς σύγχρονους Χριστομάχους καί Πνευματομάχους (ὀπαδούς τοῦ Κολυμπαρίου), ὅτι εἶναι ἐχθροί τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγιᾶς μας, ἀσεβέστατοι καί ὑποκριτές;

Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές καί γιά ὅσους ἔχουν λίγο παραπάνω ὑπομονή στό διάβασμα, παρατίθενται στήν συνέχεια καί οἱ προαναφερθεῖσες σχετικές μαρτυρίες.


Ἡ θαυματουργή εἰκόνα τοῦ’’ΧΑΙΡΟΒΟ’’

Βρισκόμαστε στά 1274. Αὐτοκράτοραςστήν Πόλη εἶναι ὁ Μιχαήλ Παλαιολόγος καί πατριάρχης ὁ ἀμείλικτος διώκτης τῶν ὈρθοδόξωνἉγιορειτῶν πατέρων, ὁ λατινόφρωνἸωάννηςΒέκκος. Μόλις ἔχειὑπογραφεῖστήν Λυών ἡ ψευδοένωσηὈρθοδόξωνκαίπαπικῶν, καίἀπεσταλμένοιτοῦ πάπα μαζί μέ’’δικούς μας’’ ἑνωτικούςκαταφθάνουν στόἍγιονὌρος,γιά νά ἐπιβάλλουντήνἐφαρμογήτῆςπροδοτικῆς συμφωνίας.

Σέ ἔνακελλί, πού βρίσκεται σέ ἀπόστασηἀπότήνἹερά Μονή Ζωγράφου, ἀσκήτευε τότε ἕνας γέροντας πολύ μεγάλης ἀρετῆς. Ὁ ἐνάρετοςαὐτός γέροντας εὐλαβεῖτο βαθύτατα τήν Κυρία Θεοτόκο καίεἶχε καθημερινό κανόνα τήνἐπαναλαμβανόμενηἀνάγνωση τῶν Χαιρετισμῶντῆς Παναγίας, σέ ὄρθια μάλιστα στάση μπροστά στήνΕἰκόνα της.
Κάποια ἡμέρακαίἐνῷ βίωνε ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις λέγοντας μέ λαχτάρα τό ’’Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε’’, ἄκουσετήν Παναγία ἀπότήνἱερή Της εἰκόνα νά τοῦ λέει: ’’Χαῖρεκαίσύ, Γέρων τοῦΘεοῦ. Μή φοβοῦ, ἀλλάἀπελθών ταχέως εἰςτήνΜονήν, ἀνάγγειλοντοῖςἀδελφοῖςκαίτῷΚαθηγουμένῳ, ὅτιοἱἐχθροίἐμοῦ τε καίτοῦΥἱοῦ μου ἐπλησίασαν. Ὅστιςοὖνὑπάρχειἀσθενήςτῷπνεύματι, ἐνὑπομονῇκρυβήτω, ἕωςπαρελθεῖντόνπειρασμόν. Οἱδέ στεφάνων μαρτυρικῶνἐφιέμενοι, παραμενέτωσανἐντῇΜονῇ. Ἄπελθεοὖν ταχέως...’’.

Ὁ γέροντας, μετά ἀπόαὐτό, δέν στάθηκε οὔτε λεπτό. Ἀμέσως ξεκίνησε γιά τό μοναστήρι, τήνἱερά Μονή Ζωγράφου, γιά νά ἐνημερώσει τούς πατέρες καί νά τούς μεταφέρει τίς ὁδηγίεςτῆς Παναγίας. Φτάνοντας στήνἹερά Μονή, ὁ εὐλαβήςκαίἐνάρετος γέροντας ζεῖ τό θαῦμαγιά δεύτερη φορά: Μπροστά στήν πύλη τοῦΜοναστηριοῦ βλέπει ὄρθιατήνεἰκόνατῆς Παναγίας τοῦκελλιοῦ του, ἀπότήνὁποίακαίἄκουσετήν φωνή τῆς Θεοτόκου!

Κρατῶντας, τώρα, στήνἀγκαλιά του τήν θαυματουργή εἰκόνατῆς Παναγίας, παρουσιάζεται ἐνώπιοντοῦἩγουμένουκαί τῶν πατέρων καί τούς λέει: Σεβαστοί μου πατέρες, ἡ Κυρία Θεοτόκος μοῦἀποκάλυψε, ὅτιοἱἐχθροί Της καίἐχθροίτοῦΥἱοῦ Της σέ λίγο καταφθάνουν στό Μοναστήρι. Ὅποιοιἀπό τούς πατέρες καταλαβαίνουν, ὅτι δέν θάἀντέξουνστό μαρτύριο, μέχρι νά ἡσυχάσουντά πράγματα, ἄςκρυφτοῦν κάπου μακριά. Ὅσοι, ὅμως, πατέρες εἶναιἕτοιμοι νά μιμηθοῦν τούς Μάρτυρες καί νά στεφανωθοῦν, ἄς παραμείνουν στό Μοναστήρι.

Οἱ πατέρες ἔπραξαν, ὅπωςάκριβῶςὥρισε ἡ Παναγία. Οἱἀσθενέστεροι κρύφθηκαν μέσα στό δάσος. Οἱπιό δυνατοί, ὁ ἡγούμενοςκαίἄλλοι 25 μοναχοί, παίρνοντας μαζί τους τήν θαυματουργό εἰκόνατῆς Παναγίας κλείστηκαν στόν πύργο τῆςΜονῆς, περιμένοντας τούς ἐχθρούς Της.
Πράγματι, σέ λίγο κατέφθασαν οἱἀπεσταλμένοιτοῦἑνωτικοῦαὐτοκράτορακαίτοῦλατινόφρονα πατριάρχη Βέκκου, συνοδευόμενοι καίἀπόὁμάδαἀπεσταλμένωντοῦ πάπα. Οἱ 26 ὁμολογητέςτῆςὈρθοδόξου Πίστεως πατέρες δέν κάμφθηκαν οὔτε στιγμή ἀπό τίς ὑποσχέσειςκαίτά καλοπιάσματα τῶν αἱρετικῶν. Ἀρνήθηκανἐξἀρχῆς νά συλλειτουργήσουν μέ τούς παπικούς καί τούς λατινόφρονες ’’δικούς μας’’. Ἐπέκρινανἐντονώτατατίς ἑνωτικέςἀπόπειρεςκαίκατεδίκασανεὐθέως τίς πλάνες τῶν παπικῶν.
Σέ λίγο, ὁ πύργος τῆςΜονῆς παραδόθηκε στήν πυρά. Ἡὀργή τῶν ἑνωτικῶνκαί τῶν παπικῶνἀπεσταλμένων, διά τῆςπυρᾶς, ὁδήγησε τούς Ὁμολογητές πατέρες κατευθεῖανστήνἀγκαλιάτοῦΤριαδικοῦ μας Θεοῦ. Ἀπότόν πύργο τόν κατακαμένο σώθηκε μονάχα ἡ θαυματουργός εἰκόνατῆς Παναγίας, πού ἀπό τότε τήνἀποκαλοῦν ’’Χαίροβο’’ (στά Βουλγαρικά σημαίνει τό Χαῖρε τό Ἀρχαγγελικό). Αυτά συνέβησαν στίς 10 Ὀκτωβρίου 1274.
Ἡ Ἐκκλησίατιμᾶτούς ὉμολογητέςἹερομάρτυρες κάθε χρόνο στίς 10 Ὀκτωβρίου, τήνἡμέρα, δηλαδή,τοῦ μαρτυρίου τους.
Ἡ θαυματουργός εἰκόνατῆς Παναγίας μας, ἡ Παναγία τοῦΧαίροβο, φυλάσσεται στήν Ι.Μ. Ζωγράφου, γιά νά μᾶς θυμίζει τήν στάση Της ἀπέναντιστούςαἱρετικούςκαί τούς ’’δικούς μας’’ λατινόφρονες.


***

Θαυμαστή διήγηση
γιάτόν μοναχό, πού εἶχεστόκελλί του
αἱρετικά κείμενα τοῦΝεστορίου

Στήν Λαύρα τοῦΚαλαμῶνος κοντά στόνἸορδάνη, ὁἀβᾶς Κυριακός ὁ πρεσβύτερος διηγήθηκε στούς προσκυνητές τό παρακάτω συμβάν: ’’Ἕνα βράδυ εἶδασάν ζωντανό ὄραμαστόνὕπνο μου μιάγυναῖκα πολύ σεμνή, ντυμένη στά πορφυρά, ἔχοντας κοντά Της δύο τίμιους καίἱεροπρεπεῖςἄνδρες. Στέκονταν καίοἱτρεῖςἔξωἀπότό κελλί μου. Καθώς ἔβλεπατήν σεμνοπρεπή γυναῖκα, τήνπῆραγιάτήν Δέσποινά μας, τήν Κυρία Θεοτόκο. Καί τούς δυόἄνδρες πού ἦταν μαζί της, γιάτόνἅγιοἸωάννητόν Πρόδρομο καίτόνἅγιοἸωάννητόν Θεολόγο.
Βγῆκαἔξωκαίπαρακαλοῦσατήν Παναγία νά μπεῖστόκελλί μουκαί νά μοῦ δώσει τήνεὐχήκαίτήνεὐλογία Της, μάἘκείνη δέν ἤθελε νά περάσει μέσα. Ἐγώἐπέμενακαί κάποια στιγμή ἀκούωτήν Θεοτόκο νά μοῦ λέει:
Μέσα στόκελλί σου ἔχειςτόνἐχθρό μου καίἔρχεσαι νά μέ καλέσεις νά μπῶκαίἐγώἐκεῖ;Καί λέγοντας αὐτά στράφηκε ἀλλοῦκαίἔφυγε.
Ξύπνησα τρομαγμένος καί προβληματισμένος, προσπαθῶντας νά βρῶ τί ἔδιωξετήν Παναγία ἀπό τό κελλί μου. Πέρασε πολλή ὥραἐρευνῶνταςτόνἑαυτό μου, τίς πράξεις, τίς σκέψεις μου, ἀλλά, δέν ἔβρισκα νά ἔχω κάνει κάτι, νά ἔχωπεῖ κάτι βλάσφημο γιάτήν Παναγία ἤ πού νά εἶναι φταίξιμο καί προσβολή γιάἘκείνην.

Προκειμένου νά διώξω τήν λύπη καί τούς στενάχωρους λογισμούς,πού μέ κατέλαβαν, πῆραστά χέρια μου ἕνα βιβλίο τοῦ μακαρίου Ἡσυχίουτοῦ πρεσβυτέρου νά διαβάσω. Ἀνοίγοντας, ὅμως, τό βιβλίο ἐκεῖνο, βρίσκω, μέ πολλή μεγάλη μου ἔκπληξη, στίςτελευταῖες σελίδες, δύο λόγους τοῦὑβριστοῦτῆς Θεοτόκου, τοῦαἱρετικοῦ πατριάρχη Νεστορίου. Τότε κατάλαβα, ὅτι ὁ ἐχθρόςτῆςὙπεραγίαςΔεσποίνηςἡμῶν Θεοτόκου ἦταναὐτοίοἱ λόγοι.
Σηκώθηκα καί τό ἐπέστρεψα τό βιβλίο σέ ἐκεῖνον, πού μοῦ τό εἶχε δανείσει. Τοῦἐξήγησα τό τί συνέβη καίἐκεῖνος ὁ εὐλογημένοςἀδελφός, χωρίς νά χάσει καιρό, ἔκοψεἀπό τό βιβλίο τά φύλλα μέ τούς λόγους τοῦαἱρετικοῦ Νεστορίου, τάἔριξεστήν φωτιά καίεἶπε: Δέν θάἀφήσω νά παραμείνει οὔτεμιά στιγμή μέσα στόκελλί μου ὁ ἑχθρόςτῆςὙπεραγίαςἡμῶν Θεοτόκου.

***
Παναγία τοῦΠόπσκαγια
(Παναγία παπαδική -Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου)
ΣτόἍγιονὌρος, στήνἹερά Μονή Χιλανδαρίου, ὑπάρχει ἡ εἰκόνατῆς Παναγίας μέτήνὀνομασία ’’Πόπσκαγια’’, πού σημαίνει ’’Παναγία τῶν παπάδων’’.
Κάποτε, παρουσιάστηκε στήν Μονή ἕναςἄγνωστος παπάς, ὁ ὁποῖοςαὐτοσυστήθηκεμέ τό ὄνομαἹερώνυμος. Ἦταν, ὅμως, αἰρετικόςκαί στόχος του ἦταν νά παρασύρει τούς πατέρες τοῦμοναστηριοῦστήν κακοδοξία του.
Σέ μιά λιτανεία, ἐνῷκρατοῦσε ὁ ἴδιοςστά χέρια του τήνεἰκόνατῆς Θεοτόκου, ἀκούστηκε φωνή ἀπό τό Θεῖο Βρέφος νά τόνἀποκαλεῖὑποκριτή, ἀσεβέστατοκαίαἱρετικό. Ἀμέσως ὁ αἱρετικόςἱερέαςἔπεσε κάτω νεκρός.Ἔτσι ἡ εἰκόναἔλαβετήνὀνομασία ’’Παναγία τῶν παπάδων’’ καίοἱ πατέρες τῆςΜονῆςτήντιμοῦνἀπό τότε μέχρι καί σήμερα, διότι τούς προστάτεψε ἀπότόν παπά τόναἱρετικό.


ΠΗΓΕΣ:
Τά κείμενα μέτά θαυμαστά γεγονότα ἁλιεύθηκανἀπότήνἠλ. δ/νση:
http://alavastron.blogspot.com/2016/08/Panagia-Theotokos-1.html
Ἔγινε μετατροπή τῶν κειμένων στό πολυτονικό καί παρουσιάστηκαν τό μένπρῶτοδιασκευασμένο, ἐνῷτάἄλλα δύο αὐτούσια.

5.8.2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.