18 Ιουλ 2018

Πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ ἀποκαλύπτει: «Ὅλα ἦταν σχεδιασμένα. Ἐπεδίωξαν τὴν δημογραφικὴ κατάρρευση γιὰ νὰ ἔλθει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴ νέα παγκόσμια τάξη»

Ἐκεῖνοι ποὺ συμβουλεύουν αὐτὴν τὴν ὥρα τὴν "κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι ὑποστηρικτὲς τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως ὁ Paul Ehrlich, ὁ Jeffrey Sachs καὶ ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Ban Ki-moon - ἄνθρωποι ποὺ ὀνομάζει «γνωστικοὺς προφῆτες», οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν «θεϊκὴ γένεση σὲ γνωστικὴ γένεση».
Ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση τῆς Δύσης τὶς τελευταῖες δεκαετίες σχεδιάστηκε γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ λειτουργία μία νέα παγκόσμια τάξη καὶ οἱ συντάκτες αὐτῆς τῆς κατάρρευσης ἐπηρεάζουν τώρα τὴν ἐκκλησία, δήλωσε ὁ πρώην πρόεδρος τῆς τράπεζας τοῦ Βατικανοῦ. 

Μιλώντας στὸ πρῶτο διεθνὲς συνέδριο τῆς ἀκαδημίας τοῦ Ἰωάννη Παύλου ΙΙ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ τὴν οἰκογένεια, ὁ Ἰταλὸς οἰκονομολόγος καὶ τραπεζίτης Ettore Gotti Tedeschi δήλωσε ὅτι οἱ προσπάθειες γιὰ μείωση τοῦ...
παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἀπὸ τὶς παγκόσμιες ἐλὶτ ἔχουν θέσει σὲ κίνηση μία σειρὰ προβλέψιμων καὶ ἐπιδιωκόμενων οἰκονομικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν καταστροφῶν ποὺ ἀποσκοποῦν νὰ «πείσουν» τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ ἀποδεχθοῦν ἕνα παγκόσμιο «πολιτικὸ ὅραμα»ποὺ θὰ ἐξαλείψει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ θὰ καθιερώσει τὸν «γνωστικὸ περιβαλλοντισμὸ» ὡς τὴν «παγκόσμια θρησκεία». 


Τὰ θέματα ποὺ συνεχῶς ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς Πάπες εἶναι ἡ φτώχεια, ἡ μετανάστευση καὶ τὸ περιβάλλον καὶ μᾶς ὁδηγοῦν νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτὰ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν «ἀπληστία τῶν τραπεζιτῶν», τὸν πόλεμο καὶ τὸν ἄνθρωπο, τὸν «καρκίνο τῆς φύσης», εἶπε. Ἀλλὰ ὅλο αὐτὸ εἶναι “fake news” σύμφωνα μὲ τονGotti Tedeschi (Γκότι Τεντέσι). Γιὰ αὐτόν, ἡ αἰτία πίσω ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς μάστιγες εἶναι ἡ «κατάρρευση τῶν γεννήσεων». 


Τὰ πρόσωπα ποὺ προωθοῦν αὐτὰ τὰ ψεύτικα νέα, εἶπε, εἶναι «γνωστικοὶ προφῆτες» ὅπως οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ, Paul Ehrlich, Jeffrey Sachs (φῶτο) καὶ Ban Ki-moon, οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτοντας τὸν φυσικὸ νόμο καὶ τὴ θεία τάξη τῆς δημιουργίας, προσπαθοῦν νὰ προσηλυτίσουν τὸν κόσμο μὲ τὴν "ἀντὶ-ἐκκλησιαστικὴ Γνώση" τους. 
Σύμφωνα μὲ τὸν Gotti Tedeschi, ὁ «μεγαλύτερος ἐχθρός» τῆς νέας παγκόσμιας τάξης εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἐπειδὴ ἡ οἰκογένεια παρέχει «ἐκπαίδευση, αὐτονομία καὶ ἀνεξαρτησία» ἀπὸ τὸ κράτος. Ὁ δεύτερος ἐχθρός του εἶναι ἡ Ἐκκλησία (ἐννοώντας τὴν Καθολικὴ) εἶπε, καὶ παρόλα αὐτὰ αὐτοὶ οἱ γνωστικοὶ προφῆτες«ξαναγράφουν τὴ Γένεση στὶς αἴθουσες τοῦ Βατικανοῦ». 
"Ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση σχεδιάστηκε χωρὶς καμία ἀμφιβολία", δήλωσε ὁ Gotti Tedeschi. "Εἶναι ἀδιανόητο οἱ ὑπεύθυνοι λήψης ἀποφάσεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ μὴν γνωρίζουν τί θὰ εἶχαν δημιουργήσει μὲ τὸ νὰ ἀρνοῦνται τὴ ζωὴ καὶ τὸν φυσικὸ νόμο". 

Ο Tedeschi εἶπε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευση ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ μία «κατάρρευση τῶν γεννήσεων», ὄχι ἐπειδὴ τὰ ζευγάρια δὲν κάνουν παιδιά, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν τὰ ἐπαρκῆ γιὰ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. "Ἡ μηδενικὴ ἀνάπτυξη εἶναι δύο παιδιὰ γιὰ ἕνα ζευγάρι", εἶπε. «Ἡ μηδενικὴ ἀνάπτυξη εἶναι ὑποκατάστατο», μὲ ἀποτέλεσμα «τὸ ΑΕΠ νὰ σταματάει νὰ αὐξάνεται». Οἱ κυβερνήσεις ἔχουν «λύσει» αὐτὸ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν «αὔξηση τοῦ καταναλωτισμοῦ» καὶ τὴν ἐξωτερικὴ ἀνάθεση τῆς παραγωγῆς, κυρίως στὴν Ἀσία. 


Ὅμως, καθὼς ἡ δημογραφικὴ κατάρρευση ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἕναν ὁλοένα καὶ μεγαλύτερο γερασμένο πληθυσμό, οἱ κυβερνήσεις πρέπει νὰ αὐξήσουν τοὺς φόρους γιὰ νὰ ἀπορροφήσουν τὸ κόστος ἐκείνων ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὶς συντάξεις, ἐξήγησε, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπηρεαστεῖ ἀρνητικὰ τὸ ΑΕΠ καὶ οἱ οἰκονομίες τῶν ἐθνῶν. "Μπορεῖ νὰ φανεῖ νὰ μεγαλώνει, ἀλλὰ εἶναι μία μεγάλη μπλόφα ποὺ ἐφευρέθηκε τὰ τελευταία 30 χρόνια", εἶπε. Ο Tedeschi πιστεύει ὅτι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν συνέβη τυχαῖα καὶ ὄτιη μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν ἀναγκαία γιὰ νὰ προκληθεῖ μία κρίση στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ ἔτσι νὰ διευκολυνθεῖ ἡ προσέλκυση μίας νέας παγκόσμιας τάξης. «Ἡ οἰκονομία εἶναι ἕνα τρομερὸ μέσο πειθοῦς», εἶπε. "Εἶναι ἡ καλύτερη δικαιολογία γιὰ νὰ κάνει τοὺς ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο νὰ δεχτοῦν ἕνα συμπέρασμα." 

Ἀναφέρθηκε στὴν «Ἔκθεση Κίσινγκερ» (“Kissinger Report”) (1974) ἡ ὁποία δήλωσε ἦταν ἐν μέρει μία προσπάθεια νὰ «ὁμογενοποιηθεῖ ὁ πολιτισμὸς» μὲ τὴ συσχέτιση τῆς θρησκείας καὶ «εἰ δυνατὸν μὲ τὴ δημιουργία τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ». Αὐτὸν τὸν στόχο βοηθᾶ ἡ μετανάστευση, ὁδηγώντας σὲ ἕνα δυνητικὰ ἐπικίνδυνο μίγμα θρησκευτικῶν δογμάτων ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ "προκαλέσει πόλεμο". 

Τὸ κίνημα ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν ἱδρύτρια τῆς Planned Parenthood, MargaretSanger. Τὸ 1969, ὁ Πρόεδρος Richard Nixon ἐπέκρινε τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν τρίτο κόσμο, ἕνα πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἐξέτασε ἀργότερα ἡ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἀνάπτυξη τοῦ Πληθυσμοῦ καὶ τὸ Ἀμερικάνικο Μέλλον τὸ 1972, τὸ ὁποῖο σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν J.D.Rockefeller III. Ἐκείνη τὴν ἐποχή, οἱ ἀμερικανοὶ ἀναλυτές τῆς γεωστρατηγικῆς πίστευαν ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν τρίτο κόσμο ἀποτελοῦσε ἀπειλὴ γιὰ τὰ διεθνῆ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ. 
Αὐτὸ ὁδήγησε στὸ Μνημόνιο Μελέτης Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας 200 (NSSM 200), τὸ ὁποῖο δημοσίευσε ὁ Henry Kissinger δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 1974. Ἡ ἔκθεση 200 σελίδων δηλώνει συγκεκριμένα ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὸν τρίτο κόσμο ἀποτελεῖ ἀπειλὴ γιὰ τὰ διεθνῆ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ ἐπειδὴ ὁ αὐξανόμενος πληθυσμὸς χρειάζεται πάρα πολλοὺς πόρους καὶ τὸ δυτικὸ βιομηχανικὸ σύστημα, γιὰ παράδειγμα, χρειάζεται τοὺς πόρους τῆς Ἀφρικῆς. Ἡ ἔκθεση ζητοῦσε ἐπίσης νὰ δοθεῖ αὐξημένη χρηματοδότηση στηνPlanned Parenthood. 


"Ὅλα ἦταν σχεδιασμένα", πιστεύει ὁ Gotti Tedeschi, θρηνώντας τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγγραφα ὅπως ἡ ἔκθεση Kissinger δὲν εἶναι γνωστὰ σὲ μεγάλο βαθμό. 
Εἶπε ὅτι ἡ ἀπειλὴ περιβαλλοντικῆς καταστροφῆς, τὴν ὁποία θεωρεῖ «ψεύτικα νέα», χρησιμοποιεῖται πλέον ὡς μοχλὸς πίεσης γιὰ νὰ μικρύνει τὸ χάσμα τοῦ πληθυσμοῦ μεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ τὸ αὐξανόμενο χάσμα ἀνάμεσα σὲ «πάρα πολλοὺς πλούσιους καὶ γέρους» ἀνθρώπους καὶ «πάρα πολλοὺς νέους ποὺ εἶναι ἄνεργοι» χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ «δημιουργηθεῖ ἕνα πνεῦμα ἀποδοχῆς τῆς εὐθανασίας». Μία τέτοια νοοτροπία εἶναι «ἐγκληματική», καθὼς θυμήθηκε ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας (δὲν εἶπε ποιός), τοῦ εἶπε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ μειώσει τὸ κόστος τῶν κρατικῶν δαπανῶν "μέσα σὲ ἕνα δευτερόλεπτο "μέσω τῆς εὐθανασίας ποὺ θὰ "ἔκοβε τὸ 25% τοῦ πληθυσμοῦ ἡλικίας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν". 

Ο Tedeschi ἐπέστησε ἐπίσης τὴν προσοχὴ στὴν τρέχουσα ἔνταση ἀνάμεσα στὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὸν ἐθνικισμό: ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν μία Εὐρώπη ποὺ θὰ βοηθήσει τὶς μεμονωμένες χῶρες νὰ ἀναπτυχθοῦν σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς ποὺ προτιμοῦν μία Εὐρώπη ποὺ θὰ κυβερνᾶ ὅλες τὶς χῶρες καὶ θὰ ἐξαλείψει τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. 

Τί μπορεῖ νὰ κάνει ἡ Ἐκκλησία; «Ἡ Ἐκκλησία εἴτε θὰ συγκρουστεῖ εἴτε θὰ ἀπομονωθεῖ», εἶπε. Ἀλλὰ "ἔχει συμβεῖ κάτι ποὺ πρέπει νὰ ἀνησυχεῖ πολλοὺς ἀνθρώπους", πρόσθεσε ἀναφερόμενος στὶς πρόσφατες ἐνέργειες ποὺ ἔγιναν, ἰδίως, ἀπὸ τὴν Ποντιφικὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν. 

Ἐκεῖνοι ποὺ συμβουλεύουν αὐτὴν τὴν ὥρα τὴν "κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι ὑποστηρικτὲς τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως ὁ Paul Ehrlich, ὁ Jeffrey Sachs καὶ ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, Ban Ki-moon - ἄνθρωποι ποὺ ὀνομάζει «γνωστικοὺς προφῆτες», οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν «θεϊκὴ γένεση σὲ γνωστικὴ γένεση». 
«Εἴμαστε κοντὰ» αὐτὸ νὰ συμβεῖ, πρόσθεσε. "Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχεῖ ὅλους".

1 σχόλιο:

 1. Μα τι ειναι αυτα που λετε κυριε, κυριε... ναι, απ'αυτε μου...
  ...ακου κει σχεδιασμενα... ...κατα τυχη γινανε ολα αυτα...
  ...και 'κει που περνουσαμε ομορφα κι ωραια, και παρακολουθουσαμε τα "μουντιαλ" μας,
  γινεται κατα τυχη παντα, εντελως τυχαια δηλαδη, παρα πολυ τυχαια πιστεψτε με,
  ο Γ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ! ...οικονομικος, χωρις σφαιρες κι αεροπλανα...
  Για την ακριβια, Ο Γ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ (τυχαιος) ΠΟΛΕΜΟΣ!!! Που διαρκει για πανω απο μια δεκαετια τωρα και συνεχιζεται ακαθεκτος... Τ'ακουτε καλοπερασακηδες μου;;;
  Μας το αποκαλυπτουν τωρα και οι ιδιοι οι αυτουργοι... Γιατι;;; Δε γνωριζω,δεν ειμαι
  ενας απ'αυτους... Εμενα,
  Η ΕΛΠΙΣ ΜΟΥ Ο ΠΑΤΗΡ,
  ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΜΟΥ Ο ΥΙΟΣ,
  ΣΚΕΠΗ ΜΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ,
  ΤΡΙΑΣ ΑΓΙΑ ΔΟΞΑ ΣΟΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.