4 Ιουν 2018

Ἡ Δύση τήν ὁμοφιλοφυλία, ἡ Ἀνατολή τήν ὑπερπολυτεκνία!


Σέ ἀντίθεση μέ τήν δύση πού «σκοτώνει» κάθε μέρα τό θεσμό τῆς φυσιολογικῆς οἰκογένειας καί προωθεῖ ἄλλα πρότυπα πού δέν συνάδουν μέ τήν χριστιανική ἠθική, την παραμονή τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας γιά τά παιδιά, ὁ Βλαντιμίρ Πούτιν παρέθεσε γεῦμα στό Κρεμλίνο καί παρέδωσε εἰδικό μετάλλιο σέ πολυτέκνους ἀποδίδοντας τιμή σέ αὐτές τίς οἰκογένειες.
Οἱ πολύτεκνοι γονεῖς μέ τά παιδιά τούς εἶχαν ταξιδέψει στήν Μόσχα ἀπό τίς περιοχές Ἀστραχάν καί Γιαροσλάβλ, τίς δημοκρατίες τῆς Καρελίας, τίς περιοχές τῆς Buryatia, τῆς Βόρειας Ὀσετίας-Ἀλάννας, τοῦ Perm καί τοῦ Primorye καί τήν Αὐτόνομη Περιοχή Khanty-Mansi – Yugra.
Τό Τάγμα τῆς Δόξας τῆς οἰκογένειας ἱδρύθηκε μέ Προεδρικό Διάταγμα πού ὑπεγράφη τόν Μάιο τοῦ 2008 ἀπό τόν Πούτιν καί ἀπονέμεται σέ γονεῖς πού διαθέτουν....


7 ἤ περισσότερα παιδιά καί φροντίζουν γιά τήν ὑγεία, τήν ἐκπαίδευση καί τήν σωματική, πνευματική καί ἠθική τους ἀνάπτυξη.

Ὁ ἴδιος ὁ Ρῶσος πρόεδρος δήλωσε πρός τίς οἰκογένειες αὐτές πού συγκεντρώθηκαν στό προεδρικό μέγαρο:


Καλησπέρα, φίλοι,

Εἶναι πραγματικά εὐχάριστο νά σᾶς καλωσορίσω ἐδῶ στό Κρεμλίνο τήν παραμονή τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας γιά τά Παιδιά γιά αὐτή τήν τελετή παρουσίασης τοῦ Τάγματος τῆς Δόξας τῆς οἰκογένειας.

Ὑπάρχουν πολλά ἀληθινά εὐτυχισμένα ἄτομα σέ αὐτή τήν αἴθουσα σήμερα. Μαζί μέ τά παιδιά σας, ἀνακαλύπτετε τόν κόσμο ξανά καθημερινά, μοιραστεῖτε μέ ὑπερηφάνεια τά ἐπιτεύγματά τους, δεῖτε πῶς οἱ προσπάθειές σας ἀναπτύσσουν τά ταλέντα τους καί εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐμεῖς ἀπό τήν δική μας τήν πλευρά κάνουμε ὅ, τί εἶναι δυνατόν γιά νά τά βοηθήσουμε νά γίνουν εἰλικρινεῖς καί ἀξιοπρεπεῖς ἄνθρωποι καί ἀξιόλογοι πολίτες τῆς χώρας μας.
Φυσικά, μία μεγάλη οἰκογένεια δέν εἶναι μόνο εὐτυχία, ἀλλά εἶναι πάνω ἄπ ‘ὅλα μεγάλη ἐργασία καί εὐθύνη. Πρόκειται γιά ἐργασία χωρίς διαλείμματα καί Σαββατοκύριακα.

Τά παιδιά σας, οἱ ἀνάγκες, τά προβλήματα καί τά ἐνδιαφέροντά τους εἶναι πάντα ἡ πρώτη σας προτεραιότητα.

Αὐτός ὁ εὐγενικός καί γενναιόδωρος δρόμος στή ζωή εἶναι ἕνα μονοπάτι πού ἔχετε ἐπιλέξει μέ γνώμονα τήν δικῆς σας καρδιά, καί βλέπουμε ὅτι ἡ γονική σας ἀγάπη εἶναι πραγματικά ἀπεριόριστη καί φτάνει σέ ὅλα τά παιδιά, εἴτε τά δικά σας εἴτε τά υἱοθετημένα παιδιά.

Οἱ οἰκογένειες σάν τίς δικές σας, μεγάλες καί γεμάτες γενναιόδωρη γονική ἀγάπη, ἐνσωματώνουν αἰῶνες παραδόσεων ἐνσυναίσθησης καί καλοσύνης, καί ἀποδεικνύουν μέσω τοῦ παραδείγματός τους ὅτι δέν ὑπάρχουν ἐμπόδια γιά τήν ἐπιθυμία νά ἐνεργήσετε ἐποικοδομητικά, καί νά κάνετε τό καλό προσφέροντας φωτεινά παραδείγματα σέ ὅσους θέλουν νά σᾶς ἀκολουθήσουν .

Ἡ φροντίδα τῶν παιδιῶν καί ἡ παροχή βοήθειας γιά τήν πλήρη ἀνάπτυξη τῶν ἱκανοτήτων τούς εἶναι ἕνα ἀπό τά βασικά κίνητρα πού προωθοῦν τούς ἀνθρώπους, τίς οἰκογένειες καί τήν κοινωνία ἐν γένει.

Κατά τή διάρκεια αὐτῶν τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἡ χώρα μᾶς ἔχει κάνει πολλά γιά νά ὑποστηρίξει τή μητρότητα καί τήν παιδική ἡλικία.

Ἔχουμε ἀποτελέσματα. Ὑπάρχουν ὅλο καί περισσότερες οἰκογένειες πού τεκνοποιούν δύο ἤ περισσότερα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων τῶν οἰκογενειῶν μέ παιδιά πού ἔχουν υἱοθετήσει .


Φυσικά, θά συνεχίσουμε νά κάνουμε ὅ, τί μποροῦμε γιά νά ἐξασφαλίσουμε ἀξιοπρεπεῖς συνθῆκες διαβίωσης γιά τίς οἰκογένειες μέ πολλά παιδιά , ἐνῶ θά διασφαλίσουμε ὅτι πολλά τά παιδιά πού δέν ἔχουν οἰκογένεια θά ζοῦν πλέον ὑπό τή φροντίδα νέων γονιῶν .

Τονίζω ὅτι οἱ περιφερειακές καί τοπικές ἀρχές μποροῦν νά κάνουν πολλά στόν τομέα αὐτό. Οἱ ὑπάλληλοι σέ τοπικό ἐπίπεδο βρίσκονται σέ καλύτερη θέση γιά νά διαπιστώσουν τά προβλήματα τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν.

Πρέπει νά γνωρίζουμε αὐτά τά προβλήματα, νά τά κατανοοῦμε καί νά ἐπιδιώξουμε νά τά λύσουμε .

Αὐτό ἰσχύει γιά ὅλα τά σημαντικά καθημερινά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς στέγασης. Εἶναι πάντα ἐφικτό νά βροῦμε λύση ἐάν ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα μέ συγκεκριμένο τρόπο.

Φίλοι, θέλω νά εὐχαριστήσω ὅλες τίς πολύτεκνες οἰκογένειες στή χώρα μας καί νά σᾶς εὐχηθῶ σέ ὅλους ὑγεία καί εὐημερία.

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.

Γιά ἄλλη μία φορά, ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς συγχαρῶ ὅλους. Θέλω νά πῶ κάτι ἀκόμα.
Αὐτή δέν εἶναι ἡ πρώτη μου τελετή. Ἀλλά αὐτό πού μου φέρνει πάντα χαρά σέ αὐτές τίς περιπτώσεις εἶναι ὅτι αὐτές οἱ τελετές ἔρχονται ἐδῶ τόσο καλοί ἄνθρωποι.
Αὐτή ἡ καλοσύνη κυριολεκτικά ὑπάρχει στόν ἀέρα, εἶναι ἁπτή, μπορεῖτε νά τήν αἰσθανθεῖτε. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ἐπειδή ἔχετε τέτοιο πνεῦμα καί μεγάλες καρδιές γιά αὐτό καί ἐπιτυγχάνετε τήν εὐτυχία στή ζωή.
Ὁ Θεός νά σᾶς δίνει καλή ὑγεία, τύχη καί εὐτυχία!

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.