14 Ιουν 2018

Ἡ μία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας - Δάσκαλος, Κιλκίς

Λόγω τῆς ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος καὶ γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ σωστὰ καὶ ὀρθόδοξα ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δημοσιεύουμε τὸ παρακάτω κείμενο τοῦ ἀείμνηστου διδασκάλου μας Στέργιου Σάκκου. Τοῦ ὄντως δασκάλου, τοῦ ὁποίου τὴν πνευματικὴ ἀξία τῶν λόγων, ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἐν καιροῖς χαλεποῖς, μόλις ποὺ ἀρχίσαμε νὰ καταλαβαίνουμε. Τοῦ διδάχου τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μετάγγισε εὐσεβῶς τὰ μηνύματά του ἐπὶ δεκαετίες σὲ ἀμέτρητες ψυχές.
Γράφει λοιπὸν ὁ δάσκαλος καί, «ἀκούσατε ὅρη καὶ βουνοὶ καὶ τὰ περίχωρα τῆς οἰκουμένης»:

«Βεβαίως ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο εἶναι μία καὶ δὲν χρειαζόταν ἄλλο ὄνομα, γιὰ νὰ διακρίνεται. Ἐπειδὴ ὅμως κατὰ καιροὺς ἐμφανίστηκαν διάφορες...

παραχαράξεις τῆς ἀλήθειας, προσέλαβε καὶ ἡ Ἐκκλησία διάφορες ἐπωνυμίες, γιὰ νὰ διακριθεῖ ἀπὸ αὐτές. Ἔναντί του ἁμαρτωλοῦ κόσμου ἡ Ἐκκλησία ἐπωνομάστηκε ἁγία. Ἔναντι τῶν νικολαϊτῶν καὶ γνωστικῶν ἐπωνομάσθηκε ἀποστολική. Ἔναντι κυρίως τῶν ἀρειανῶν καὶ πνευματομάχων διεύρυνε τὴν χρήση τῆς ἐπωνυμίας καθολική. Ἔναντι τῶν μονοφυσιτῶν ἐπωνομάσθηκε ὀρθόδοξη. Ἐπειδὴ οἱ παραχαράκτες ὀνόμασαν τοὺς ἑαυτοὺς τους ἐκκλησίες, ἀναγκάσθηκε καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ λάβει ἐπωνυμίες, παρόλο ποὺ αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία. Διότι, ὅπως ἕνας εἶναι ὁ Χριστός, μία εἶναι καὶ ἡ Ἐκκλησία. 'Εἰς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα" (Ἔφ. 4,5). Δὲν ὑπάρχουν ἐκκλησίες, ἀλλὰ Ἐκκλησία. Αὐτὴ μονοπωλεῖ τὴν Ἀλήθεια, αὐτὴ μόνη ἐκπροσωπεῖ τὸν Χριστό. Ἂν τώρα ὑπάρχουν, ὅπως ὑπάρχουν, στὸν κόσμο ὁρισμένοι χριστώνυμοι ὀργανισμοί, πολυπληθέστεροι ἔστω καὶ καλύτερα ὀργανωμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἢ ποὺ ἐνδεχομένως ἐλάχιστα παρεκκλίνουν ἀπὸ αὐτήν, αὐτὸ δὲν ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὴν ἀποκλειστικὴ ἰδιότητά της, νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἂν ἀκόμη περιοριστεῖ σὲ ἕναν ἐλάχιστο ἀριθμὸ μελῶν ἔνανατι τῶν πολυπληθῶν χριστωνύμων ὀργανισμῶν, δὲν παύει καὶ τότε τοῦτο τὸ μικρὸ ποίμνιο, ἐφ` ὅσον κρατᾶ ὀρθοδόξως τὴν ἀλήθεια, νὰ εἶναι ἡ μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ».

Ὁ Στέργιος Σάκκος (+2012) διετέλεσε καθηγητὴς τῆς Εἰσαγωγῆς καὶ Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Ἐκδόσεις «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ».

Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 13-6-2018

2 σχόλια:

  1. Για όσους ενδιαφέρονται, γίνεται αυτή η ημερίδα:
    http://www.katanixis.gr/2018/06/blog-post_83.html
    Γυρνώντας σε όλο το Internet, βλέπω ότι δεν την αναφέρει κανείς και πουθενά, εκτός από αυτό το blog. Και κάνοντας βόλτες στη Θεσσαλονίκη βλέπω να σκίζουν τις αφίσες που κάποιοι είχαν κολλήσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχαριστούμε τον αείμνηστο Καθηγητή Πανεπιστημίου Στέργιο Σάκκο πνευματικό παιδί του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.