3 Μαΐ 2018

«ΑΝΑ.Υ.ΔΙ.Α»*: Ἀναβάθμιση Ὑπηρεσιῶν Διάπραξης τῆς Ἁμαρτίας!

*(ἀναυδία = ἀφασία, ἀφωνία)
Ὑπηρεσία γνωριμιῶν λανσάρει τὸ Facebook
Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος – Κιλκὶς
«Ἀναβάθμιση τῆς προσφορᾶς ὑπηρεσίας πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν καταστροφή»! Αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος ποὺ ταιριάζει στὴν παραπάνω εἴδηση, ἡ ὁποία ἀναρτήθηκε σὲ ὅλα τὰ μέσα ἐνημέρωσης! Μάλιστα, χαρακτηρίστηκε ἤδη ἀπὸ κάποια ἱστολόγια καὶ ὡς ὑπηρεσία γιὰ «σχεσάκηδες»!
Ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ Facebook, Μὰρκ Ζάκερμπεργκ "διευκρίνισε ὅτι αὐτὴ ἡ λειτουργία δὲν στοχεύει στὴ διευκόλυνση τῶν ἐφήμερων σχέσεων, ὅμως νὰ βοηθήσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ οἰκοδομήσουν σταθερὲς καὶ μακροχρόνιες σχέσεις μέσω τοῦ Facebook".
Ἀκόμη: «Ὑπάρχουν 200 ἑκατ. ἄνθρωποι στὸ Facebook ποὺ δηλώνουν ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι, συνεπῶς κάτι πρέπει νὰ κάνουμε γὶ` αὐτό», δήλωσε ὁ Ζάκερμπεργκ.
Εἴδατε πράξη ἀγάπης; Εἴδατε προνοητικὴ φιλανθρωπία; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶναι φιλανθρωπότεροι τοῦ Θεοῦ! Πονᾶνε τοὺς μοναχικούς, τοὺς...

ἐγκαταλειμμένους, τοὺς «μὴ ἔχοντας, ἴνα ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνωσι» καὶ θέλουν νὰ τοὺς προσφέρουν «λύσεις»! Λοιπόν, ὅσοι μόνοι καὶ ἐλεύθεροι, ἀναμένοντες ἐναγωνίως, ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὴ μεγάλη βουτιὰ στὴ νέα καὶ πλατιὰ θάλασσα τῆς ἁμαρτίας!
Φοβερὴ προξενήτρα τὸ Facebook! Πιὸ καταφερτζοὺ καὶ ἀπὸ τὶς παλιὲς κατ` ἐπάγγελμα προξενῆτρες, ποὺ δροῦσαν στὰ χωρία μας! Βλέπουμε πὼς τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο στρέφει τεχνηέντως τὴν προσοχή μας ἡ ἀνακοίνωση τῆς «ὑπηρεσίας», εἶναι ὁ χρόνος τῆς σχέσης καὶ ὄχι ἡ ὑγιὴς σχέση. Δὲ φαίνεται καὶ οὔτε ἀναφέρεται κάτι τέτοιο. Λέει, βέβαια καὶ «σταθερές», ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ποὺ σηκώνει τὴ μεγαλύτερη καὶ σοβαρότερη συζήτηση. Αὐτὸ εἶναι οὐσιαστικὰ ποὺ «καίει» σὲ κάθε σχέση. Ἀλλά, ποῦ θὰ βρεθοῦν οἱ προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες χρήζουν σοβαρῆς, ἀκριβοῦς καὶ διεξοδικῆς μελέτης; Ἂς τὸ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη. Φύρδην μίγδην, λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅ,τι ἤθελε προκύψει. Στὸ ρεῦμα τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ αὐτὸ τὸ «νέο ἐργαλεῖο». Μπεῖτε στὸ ἄγνωστο μὲ βάρκα τὴν …ἐλπίδα καὶ βρεῖτε τά! Ὅλος ὁ κόσμος στὰ πόδια σας! Διαλέγεις καὶ παίρνεις! Κίνδυνος, θάνατος!!!
Ὁ λαὸς μας ἔλεγε κάποτε: «Παπούτσι ἀπὸ τὸν τόπο σου κι ἂς εἶναι μπαλωμένο» καὶ πάλι μὲ πολλὴ προσοχὴ καὶ πολὺ μεγάλη ἀγωνία ἔκανε τὴν κίνηση, γιὰ τὴ δημιουργία σχέσεων. Γιατί; Διότι εἶχε εὐσεβεῖς πόθους καὶ στόχους. Δηλαδή, ἤθελε νὰ θεμελιώσει καὶ νὰ χτίσει οἰκογένεια! Οἰκογένεια! Μαζί, μέχρι τὸν θάνατο καὶ μέχρι τὴν αἰωνιότητα! Γὶ` αὐτὸ τηροῦσε μὲ σεβασμὸ τὰ ἱερὰ καὶ ἀπέδιδε τὴν πρέπουσα τιμὴ στὸν ἄνθρωπο. Ἤθελε νὰ ἀποκλείσει, ἀνθρωπίνως, κάθε παράλειψη, ποὺ θὰ γινόταν ἀφορμὴ γιὰ τὸ «χάλασμα» αὐτῆς τῆς σχέσης. Ἀλήθεια, πόσο μπορεῖ νὰ συγγενεύει μὲ τὴν Παράδοσή μας αὐτὴ ἡ ἐπινόηση; «ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῶ, ὅστις ὠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον». (Μάτθ. 7,26).
Δηλαδή, ἐγκαθιστᾶς δίπλα μου τὸν πειρασμὸ γιὰ τὴν "λιποταξία", τὴν εὐκαιρία γιὰ δρόμους εὕρεσης τῆς παράνομης σχέσης, καὶ μπορεῖς νὰ γνωρίζεις ἐκ τῶν προτέρων καὶ τὴ διάρκειά της καὶ τὸ τέλος της; Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ τέλος... Μωρέ, μπράβο! Νὰ κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ἀρκεῖ νὰ ἀνοίξουν περισσότερες εὐκαιρίες γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν καὶ τῆς παρὰ φύσιν ζωῆς. Ὅλες οἱ ἄλλες "σεσοφισμένες" συγκαλύψεις εἶναι μποῦρδες, ἐκφερόμενες ἀπὸ μωρὰ χείλη καὶ πονηρὲς καρδιές! Τέρμα τὸ κρύψιμο πίσω ἀπὸ τὸ δάχτυλο! Ἂς πάρει τέλος ἡ ὑποκρισία!
Ὅλα στὸ πιάτο ἀπὸ τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου! Πάρε νὰ `χεῖς, ἄνθρωπε! Γιὰ νὰ δεθεῖς ἀκόμη καλύτερα στὸ ἅρμα τῆς ἀπώλειας, ποὺ τρέχει σὲ δρόμους κολαστικούς, χωρὶς νὰ σὲ ρωτάει! Θύμα, ἕρμαιο τῶν παθῶν σου, θύμα τοῦ Κοσμοκράτορα! Θὰ σὲ ὁδηγήσει πάλι στὸ ἀδιέξοδο! Κι ἐνῶ ξέρεις πώς, αὐτὴν τὴν πρόσκαιρη ἡδονικὴ ἐπιλογή, θὰ τὴν πληρώσεις πολὺ ἀκριβά, σὲ καλεῖ νὰ μπεῖς ξανὰ βαθύτερα, πιὸ μέσα καὶ νὰ ἐλπίζεις στὸ χάος, στὴν …ἀπελπισία!
Ἔπαθες καὶ δὲν ἔμαθες, ἄνθρωπε; Πόση ζημιὰ προκάλεσε αὐτὸ τὸ σύστημα μέχρι τώρα στὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ καὶ ὄχι μόνο, ζωή σου; Καὶ τοῦ δίνεις τὸ δικαίωμα νὰ συνεχίσει τὴν πορεία τῆς καταστροφῆς; Ὄχι, δὲν θὰ τὸ κάνεις αὐτό!
Τρέξε, γράψου, ἀναζήτησε, ἁμάρτησε, ἀπόλαυσε, σοὺ λέει, γιὰ νὰ μὴν ἔχεις τὴν ἡμέρα Ἐκείνη λόγο ἀπολογητικό! Νὰ πετάξεις, μέσα στὴν τρελὴ παραζάλη σου, ὅλες τὶς εὐκαιρίες στὸν κάλαθο τῶν ἐπιθυμιῶν σου, χωρὶς νὰ κρατήσεις μία, ἔστω μία, γιὰ …δικαιολογία! Κρίμα! Θὰ εἶναι ἡ αὐτοκαταδίκη σου!
Ὁ Ζάκερμπεργκ «…τόνισε ὅτι ἔχουν ληφθεῖ μέτρα ὥστε ἡ ὑπηρεσία γνωριμιῶν νὰ εἶναι ἀπόρρητη…». Ἀπόρρητη ἀπὸ ποιούς; Ἀπὸ τοὺς γνωστούς; Ἀπὸ τὴ σύζυγο; Ἀπὸ τὰ παιδιά; Ἀπὸ τοὺς γονεῖς; Ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς; Ἀπὸ ὅλους αὐτούς, πού εἶναι πιθανὸν νὰ ἐπέμβουν μὲ τὴν πραγματική τους ἀγάπη, ὥστε νὰ ἐμποδίσουν αὐτὸ τὸ «ἐγχείρημα»; Πάντως ὄχι ἀπὸ τὸν Θεό!
Λοιπόν, μπῆκες ἐκεῖ μέσα; Τελείωσες, ἄνθρωπε!!! Ἐδῶ εἴμαστε, ζωὴ νὰ` χοῦμε, ποὺ λέει ὁ ἁπλὸς λαός, καὶ θὰ δοῦμε μπροστὰ μας τὸ κακό! Δὲν ὑπάρχει «δὲν ἤξερα»! Καλὴ Ὀδύσσεια, κόσμε ἀμετανόητε!!! Καὶ γιὰ ὅσους «ἐκ παραδρομῆς», Καλὴ ἐπιστροφὴ στὴν «Ἰθάκη»!

Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκίς, 3-5-2018

1 σχόλιο:

  1. ΝΕΟ ΒΙΝΤΕΟ:
    Σημεία των καιρών (4) - Η φυλακή της νέας Ταυτότητας και το ΧΑΡΑΓΜΑ στο DNA

    https://www.youtube.com/watch?v=kTB5Dr2ehHE

    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΦΕΚ 1476-Β, 27 Απριλίου 2018) ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.