19 Απρ 2018

Ἐρωτήματα μετὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ

Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὁλοκλήρωσε σήμερα τὶς τριήμερες συνεδριάσεις της. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μὲ «χειρουργικὴ» ἀκρίβεια καὶ διπλωματικοὺς ἑλιγμοὺς κατάφερε νὰ ἀπορρίψει τό αἴτημα γιά σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ εἶχε ὑποβάλει ἐπισήμως ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος ἀλλὰ ἀνέμεναν καὶ ἄλλοι Ἱεράρχες. 
Προκαταλαμβάνοντας τοὺς πάντες φρόντισε νὰ ἐπιδώσει μία ἐπιστολή γιά τὸ ζήτημα στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας μέσω τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων ποὺ ὅμως ἦταν Διμελής, καθὼς ἀπουσίαζε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, ὁ μόνος ἐκ τῶν τριῶν Ἀρχιερέων ποὺ ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργήσει κάποιο μικρὸ ἢ μεγάλο ἐμπόδιο στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ σχεδιασμὸ διατήρησης καλῶν σχέσεων μὲ τὸν Κώστα Γαβρόγλου καὶ τὴν κυβέρνηση. Ἡ συνάντηση τῶν Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας καὶ Ὕδρας μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας ἀλλὰ καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ ἐπιβεβαίωσαν τὴ συνέχιση τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιὰ τὰ Θρησκευτικά! 
Τὸ σχετικό Δελτιο Τύπου τῆς ΔΙΣ δημιουργεῖ ὡστόσο εὔλογα πλῆθος ἐρωτημάτων:...


Ὁ διάλογος γίνεται, σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ, «εἰδικότερα γιὰ τὴν διόρθωση τοῦ περιεχομένου τῶν «Φακέλων τοῦ Μαθητοῦ», μὲ συνεκτίμηση τῶν κρίσεων τῆς 660/2018 ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας». Ὅμως ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ἀκύρωσε τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν στὸ ὁποῖο στηρίχτηκαν οἱ Φάκελοι Μαθήματος. Ἐπιπλέον ἡ Ἱεραρχία εἶχε ἀποφασίσει στὶς 27 Ἰουνίου 2017 «τὴν συνέχιση τοῦ διαλόγου ὑπὸ τῆς ἰδίας Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ ὑλικοῦ τῶν νέων βιβλίων πρὶν αὐτὰ τυπωθοῦν», ὅπως ὑπενθυμίζει καὶ τὸ σημερινὸ Δελτίο Τύπου τῆς ΔΙΣ. 

Σὲ τί ἀφορᾶ λοιπὸν ὁ διάλογος; Στοὺς «προσωρινοὺς» Φακέλους Μαθήματος ἢ στὰ ἑτοιμαζόμενα νέα βιβλία Θρησκευτικῶν; 
Ὑπάρχει χρονοδιάγραμμα συγγραφῆς καὶ ἐκτύπωσης νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν; 
Ἔχει ξεκινήσει ἡ συγγρφαφή τους; Ἀπὸ ποιούς, καὶ μέχρι πότε θὰ διαρκέσει; 
Ἔχει ἡ Ἐκκλησία, ἔστω ἡ Τριμελὴς Ἐπιτροπὴ Ἀρχιερέων, λάβει γνώση ὑλικοῦ πού ἀποτελεῖ περιεχόμενο τῶν ὑπὸ κατασκευὴ βιβλίων; 
Καὶ ἐπιπλέον, τὴν ἐρχόμενη σχολικὴ χρονιὰ 2018-2019 ποιὰ βιβλία θὰ ἔχουν οἱ μαθητὲς στὰ χέρια τους; 
Δὲν γνωρίζει ἡ Ἐκκλησία ὅτι δόθηκε ἤδη ἐντολή καὶ τυπώνονται οἱ Φάκελοι Μαθήματος; 
Καὶ ἐπιτέλους, οἱ περίφημοι Φάκελοι, ὀνομάζονται «Φάκελοι Μαθήματος» καὶ ὄχι «Φάκελοι Μαθητὴ» ὅπως λανθασμένα τοὺς ἀναφέρει τὸ Δελτίο Τύπου. 
Ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ εἶναι ἐλάσσονος σημασίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία; 
Δὲν σηματοδοτεῖ τὴν ἀκύρωση τῶν Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ ὁποία διαλέγεται ἡ Τριμελὴς Ἐπιτροπὴ μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας; 

Τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἁπλὲς διορθώσεις τῶν Φακέλων Μαθήματος, οὐσιαστικὴ παρέμβαση στὴ συγγραφὴ νέων βιβλίων ποὺ θὰ βασίζονται στὸ ἀκυρωθὲν ἀπὸ τὸ ΣτΕ «νέο» Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ ὄχι ἡ ἐπαναφορὰ στὰ Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ τὰ παλιὰ βιβλία ὅπως ἐπιβάλλει ἀναπόφευκτα ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ πού εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο; 

Εἶναι πρόθυμη ἡ Ἐκκλησία νὰ παράσχει κάλυψη στὸ Ὑπουργεῖο γιὰ μία πράξη παράκαμψης τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ, γιὰ μία πράξη κατάλυσης τῆς δημοκρατίας μέσω τῆς ἄρνησης συμμόρφωσης μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Δικαιοσύνης; 

Καὶ ἐπιτέλους, οἱ ἀνώτατοι δικαστὲς διέκριναν τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ οἱ Φάκελοι Μαθήματος ἀντίκεινται στὸ Σύνταγμα, ἡ Σύνοδος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν μποροῦν νὰ διακρίνουν ὅτι πέραν τῆς ἀντισυνταγματικότητάς τους τὰ «νέα» Θρησκευτικὰ ἀντίκεινται στὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας; 

Τὸ ΣτΕ τὸ ὀνόμασαν περιπαικτικὰ «Οἰκουμενικὴ Σύνοδο» γιὰ τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὰ Θρησκευτικά. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἐὰν συρθεῖ πίσω ἀπὸ τὶς ἀρχιεπισκοπικὲς θέσεις θὰ φανεῖ ἀδύναμη νὰ κινηθεῖ ἔστω καὶ ὡς ἁπλὴ «σύνοδος», ἀπεμπολώντας τὸ συνοδικό της χρέος ἐνώπιον ἑνὸς αὐταρχικὰ ἐπιβαλλόμενου ἀρχιεπισκοπικοῦ «πρωτείου». Θὰ τὸ ἐπιτρέψουν οἱ Ἱεράρχες; 

Ἡ σημερινὴ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου φαίνεται πὼς ἐπιβεβαιώνει πανηγυρικὰ καὶ τὸ σημερινὸ ρεπορτὰζ τῆς «Ἐφημερίδας τῶν συντακτῶν», γνωστῆς γιὰ τὴν πολεμικὴ ποὺ ἄσκησε στὴν ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ. Ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων τὸ σχετικὸ ρεπορτάζ: 

«Ὅσο γιὰ τὴ δεύτερη προσφυγὴ στὸ ΣτΕ (σημ. ἰστολογίου: σχετικὰ μὲ τὸν νέο Ὀργανισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας) ποὺ δὲν ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς συνήθεις ὑπόπτους ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἱεραρχία ὅσοι γνωρίζουν καλὰ τὰ τεκταινόμενα στοὺς κόλπους της ἐπισημαίνουν πὼς θὰ ἦταν πολὺ χειρότερα ἂν συγκαλοῦνταν ἐκτάκτως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὅπως εἶχε ζητηθεῖ ἀπὸ τὸν Φθιώτιδος. Παρότι ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας πὼς πρόκειται γιὰ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ δίνεται καὶ πάλι ἡ εἰκόνα πὼς δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰ προκαλοῦσε σοβαρὰ προβλήματα στὶς σχέσεις μὲ τὴν Πολιτεία. Πολλοὶ δὲ τὸ ἑρμηνεύουν καὶ ὡς ἑλιγμὸ ἢ κίνηση ἐκτόνωσης τῆς ἔντασης ποὺ καλλιεργεῖται μὲ ἀφορμὴ τὴν πρώτη ἀπόφαση ΣτΕ. Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια». 
Θὰ ἐπανέλθουμε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.