10 Μαρ 2018

Ἡ ΚΥΑ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες βρίσκεται στό τελικό στάδιο


Σχόλιο ID-ont: Ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κός Τόσκας, (ὑποστράτηγος ἐ.α.) ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση βουλευτῶν τῆς ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πού "ἀγωνιοῦσαν" γιατί δέν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀκόμη ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη (Νέα Ἠλεκτρονική Ταυτότητα), ἔδωσε τήν κατωτέρω ἀπάντηση, στήν ὁποία τονίζει ὅτι ἡ Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση (ΚΥΑ) εἶναι στό τελικό της στάδιο. Ἡ Νέα Δημοκρατία "κόβει" καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ "ράβει":

"Σέ ἀπάντηση τῆς ἀνωτέρω ἐρώτησης, ὑπενθυμίζεται ὅτι σύμφωνα μέ τό 2000/C 301/01 Ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἡ προθεσμία ἐναρμόνισης τῶν Κρατῶν-Μελῶν της γιά τήν ἔκδοση νέων δελτίων ταυτότητας ἔληγε τήν 01-02-2006. Παρόλα αὐτά, οὐδεμία πρόοδος συντελέστηκε γιά περισσότερο ἀπό μία δεκαετία ἀπό τίς προηγούμενες Κυβερνήσεις, παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διαρκεῖς τούς διακηρύξεις. 
Ἡ παροῦσα πολιτική Ἡγεσία κινήθηκε ἄμεσα καί ἔθεσε τέλος στά χρόνια ἀδράνειας πού μάστιζαν, μεταξύ ἄλλων, καί τόν τομέα τῆς ἀσφάλειας. Γνωρίζεται λοιπόν ὅτι, δυνάμει τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ν.1599/1986 (ΦΕΚ A΄-75), ὅπως αὐτό τροποποιήθηκε μέ τό ἄρθρο τοῦ ν. 4483/2017 (ΦΕΚ A΄-107) καί ἰσχύει, ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες τοῦ Ἀρχηγείου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἔχει ἐκπονηθεῖ σχέδιο Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης (ΚΥΑ) γιά τήν ἔκδοση τοῦ νέου δελτίου ταυτότητας Ἑλλήνων πολιτῶν, μέ στοιχεῖα καί....
χαρακτηριστικά ἀσφαλείας σύμφωνα μέ τά διεθνῆ πρότυπα καί τίς ὑποχρεώσεις τῆς Χώρας μας σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο.

Ἐπισημαίνεται δέ ὅτι, τό ἐν λόγω σχέδιο ΚΥΑ βρίσκεται στήν τελική φάση ὑπογραφῆς ἀπό τόν συναρμόδιο Ἀναπληρωτή Ὑπουργό Οἰκονομικῶν, ἐνῶ παράλληλα, ἁρμόδια Ἐπιτροπή συνέταξε τεῦχος τεχνικῶν προδιαγραφῶν τῶν ὡς ἄνω νένω δελτίων ταυτότητας, προκειμένου νά προχωρήσει ἄμεσα ἡ διαγωνιστική διαδικασία γιά τήν προμήθεια τοῦ ἀπαραίτητου ὑλικοτεχνικοῦ ἐξοπλισμοῦ, μετά τήν ἔκδοση τῆς προαναφερόμενης ΚΥΑ.Ὁ Ἀναπληρωτής

Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν

Νίκος Τόσκας
Ἡ ἐρώτηση τῶν "ἀγωνιούντων" βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας:
2 σχόλια:

  1. Ευχομαι ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τω κόσμω σου δωρησάμενος,αυτος ο Θεος των τριων υποστασεων,ο Χριστός ο Θεός ημών να μην επιτρεψει την εκδοση των ηλεκτρονικων βιομετρικων ταυτοτητων.
    Αμην.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.