29 Μαρ 2018

Σχόλιο γιὰ τὴν «ἀποκάλυψη» τῆς δῆθεν «ἀπάτης» τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀπὸ αἱρετικὸ Ἐπίσκοπο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Ἐν Πειραιεῖ τὴ 29η Μαρτίου 2018

Ἔχει γίνει πλέον «καθεστὼς» ἡ τακτικὴ τῶν χριστιανομάχων νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Θεανδρικοῦ πρόσωπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραμονὲς μεγάλων ἑορτῶν, μὲ παιδαριώδη καὶ γελοία δημοσιεύματα. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο οἱ ἄθεοι καὶ οἱ λογὶς χριστιανομάχοι οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν νὰ προσβάλουν τὴν πίστη μας. Εἶναι καὶ οἱ αἱρετικοί, οἱ ὁποῖοι, ἀπ’ ὅτι φαίνεται ἀπὸ τὰ πεπραγμένα τους, μισοῦν ἐξ’ ἴσου θανάσιμα τὴν Ὀρθοδοξία μας. Σχεδὸν κάθε χρόνο παρακολουθοῦμε στὰ ΜΜΕ δημοσιεύσεις καὶ ρεπορτὰζ γιὰ θλιβερὰ περιστατικά, γιὰ ἀσχήμιες καὶ ταραχές, ποὺ δημιουργοῦν Κόπτες καὶ Ἀρμένιοι, (μονοφυσίτες), ἢ γιὰ ἀνιστόρητα δημοσιεύματα ἐκπροσώπων τους μὲ ἀφορμὴ τὴν τελετὴ τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου μας στὴν Ἱερουσαλήμ.
Ἕνα τέτοιο θλιβερὸ περιστατικὸ δημοσίευσε πρόσφατα τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἰστολόγιο «Ρομφαία», τὸ ὁποῖο κάνει λόγο για κάποιον αἱρετικὸ ἀρμένιο «ἐπίσκοπο», ὁ ὁποῖος, προσπάθησε νὰ...ἀμφισβητήσει τὸ θαῦμα τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, τὸ ὁποῖο λαμβάνει κάθε χρόνο τὸ Μεγάλο Σάββατο, σὲ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους. Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα: «Κάθε χρόνο λίγες ἡμέρες πρὶν τὸ Πάσχα βλέπουμε καὶ διαβάζουμε νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἄλλοι νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἐνῶ ἄλλοι νὰ ἀνακαλύπτουν ἐντελῶς τυχαία ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια. Αὐτὴ τὴν φορὰ εἴδαμε δημοσιογράφο Ἰσραηλινοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου, νὰ προσπαθεῖ νὰ καλύψει σὲ μορφὴ ντοκιμαντὲρ τὴν μυστηριακὴ ἱστορία τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅμως ὅτι ὁ δημοσιογράφος, ἀντὶ νὰ ρωτήσει ἕναν Ὀρθόδοξο Ἱεράρχη γιὰ τὴν γνησιότητα τοῦ Ἁγίου Φωτός, μίλησε on camera μὲ τὸν Ἀρμένιο Ἐπίσκοπο Σαμουήλ. Τί μᾶς εἶπε ὅμως ὁ Ἀρμένιος γιὰ τὸ Ἅγιο Φῶς; Μᾶς εἶπε ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κάθε τόσο τὴν ὄρεξη νὰ κάνει θαύματα γιὰ νὰ χαροποιήσει τὸν κόσμο, ἀλλὰ καμιὰ φορᾶ τὸ ἀνάβουμε ἐμεῖς!!! "Ἔχουν μία λάμπα λαδιοῦ μὲ μικρὰ κεράκια, ἐμεῖς τὰ ἀποκαλοῦμε "δάδες"... Μὲ αὐτὰ τὰ κεριὰ λοιπὸν "ἀνάβουν" τὴν φλόγα ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὴν μοιράζουν ὡς Ἅγιο Φῶς" - δήλωσε προκλητικὰ ὁ Ἀρμένιος Ἐπίσκοπος. Ἄμεση πάντως ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Κληρικοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὸν Ἀρμένιο Ἐπίσκοπο ὅτι ψεύδεται καὶ πρέπει ἀμέσως νὰ περάσει ἐκτός τοῦ Τάφου. "Ἐγὼ ἔχω τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ἱερὸ χῶρο... Δὲν λέτε τὴν ἀλήθεια, λυπᾶμαι... Δὲν συμβαίνουν αὐτὰ ποὺ λέτε..." τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Κληρικὸς τοῦ Πατριαρχείου».
Ἡ δολιότητα τοῦ αἱρετικοῦ «κληρικοῦ», ἀλλὰ καὶ ἡ πονηριὰ τοῦ ἰσραηλινοῦ δημοσιογράφου εἶναι καταφανής. Ὁ δημοσιογράφος θέλησε ὄχι νὰ διαφωτίσει τὴν «μυστηριακὴ ἱστορία τοῦ Παναγίου Τάφου», ἀλλὰ νὰ συσκοτίσει τὸ θαῦμα. Νὰ σπείρει τὴν ἀμφιβολία στὶς ψυχὲς τῶν ὀλιγοπίστων, ἔτσι ὥστε νὰ παύσει τὸ ὁλοφάνερο αὐτὸ θαῦμα νὰ γίνεται ὁδοδείκτης πίστεως καὶ ἀφορμὴ σωτηρίας σὲ κάθε καλοπροαίρετη ψυχή, δόξα καὶ θρίαμβος τῆς ἀληθείας τῆς Ὀρθοδοξίας. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν κάλεσε σὲ συνέντευξη τὸν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη, τὸν μόνον αὐθεντικὸ καὶ αὐτόπτη μάρτυρα τοῦ θαύματος, ἀλλὰ ἕναν αἱρετικό. Ἀλλὰ ποιὰ «μαρτυρία» θὰ μποροῦσε νὰ καταθέσει, ἀφοῦ οὐδέποτε ὁ ἴδιος μπόρεσε νὰ δεῖ, τί συμβαίνει στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο; Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἐδῶ καὶ αἰῶνες ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης εἰσέρχεται στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο μονος, ἀφοῦ τὸν ψάχνουν οἱ ἰσραηλινὲς ἀστυνομικὲς ἀρχές, ὅτι δὲν ἔχει ἐπάνω του κάποιο σύνεργο ἁφῆς, (σπίρτα, ἀναπτήρας κ.λ.π.). Σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: «Κατὰ τὴν 12ην τῆς ἡμέρας… ἡ λυχνία, ἢς γίνεται χρῆσις ἐν τὴ ἱερὰ τελετή, (ἡ λυχνία εἶναι σβηστὴ γιὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη στὸ τέλος τῆς τελετῆς ὅπου καὶ τὴν ἀνάβει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ βγαίνει θαυματουργικῶς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Τάφο), μεταφέρεται ἐν παρατάξει ἀπὸ τοῦ κελλίου, ἐν ὢ φυλάσσεται παρὰ τὴν ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, ὑπὸ τοῦ ἡμετέρου Σκευοφύλακος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἡγουμένου τοῦ Δραγουμάνου καὶ ἑνὸς Ἀρχιερέως, εἰς τὸ ἅγιον Κουβούκλιον διὰ τῆς συντομωτέρας ὁδοῦ, ἤτοι διὰ τοῦ μεταξύ τῆς ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καὶ τοῦ ἁγίου Κουβουκλίου τόπου. Ἅμα τὴ ἐλεύσει αὐτῶν ὁ Δραγουμάνος ἀποσφραγίζει τὴν θύραν τοῦ Κουβουκλίου καὶ εἰσέρχεται ἐντὸς ὁ ἡμέτερος Σκευοφύλαξ ὁ φέρων τὴν ἱερὰν λυχνίαν, ἢν τοποθετεῖ ἐπὶ τοῦ ἁγίου Τάφου, (σβηστὴ ὅπως σβηστὲς εἶναι καὶ ὅλες οἱ ὑπόλοιπες λυχνίες ποὺ βρίσκονται ἔξω, στὸν προθάλαμο τοῦ Ἁγίου Τάφου). Τὴ 12.30 ἄρχεται ἡ λιτανεία ἐκ τοῦ Ἁγίου Βήματος. Ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου μπαίνει ὁ Πατριάρχης στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ καὶ κάθεται στὸν πατριαρχικὸ θρόνο. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο περνᾶνε καὶ ἀσπάζονται τὸ χέρι τοῦ Πατριάρχη οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἀράβων, τῶν Κοπτῶν καὶ ἄλλων γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ τὸ Ἅγιο Φῶς. Σύμφωνα μὲ τὰ προνόμια, ἂν δὲν ἀσπαστοῦν τὸ χέρι τοῦ Ὀρθόδοξου Πατριάρχη δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Φῶς ἀπὸ τὰ χέρια του. Ἀμέσως μετὰ ἀρχίζει ἡ Ἱερὴ Λιτανεία, ἡ ὁποία περιφέρεται τρεῖς φορὲς γύρω ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ μετὰ ὁ Πατριάρχης σταματάει μπροστὰ στὸν Πανάγιο Τάφο ὅπου βρίσκονται καὶ οἱ ἐπίσημοι. Μετὰ τὴ Λιτανεία ὁ Πατριάρχης βγάζει τὴν ἀρχιερατικὴ στολή του καὶ μένει μόνο μὲ τὸ λευκὸ στιχάριο. Ἀκολούθως λαμβάνει τοὺς σβηστοὺς πυρσοὺς καὶ εἰσέρχεται στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο. Ὅλα τὰ κανδήλια εἶναι σβηστὰ καὶ τίποτα δὲν εἶναι ἀναμμένο στὸν Ἱερὸ Ναό». (http://www.jerusalem-patriarchate.info/gr/ agion_fos.htm. Κατόπιν ἐξέρχεται τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καὶ μεταδίδει τὸ Ἅγιο Φῶς στοὺς πιστοὺς καὶ στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων δογμάτων (αἱρετικῶν).
Ἂν ὑπῆρχε ἔστω καὶ ἡ παραμικρὰ ἔνδειξη ἀπάτης, οἱ ἀλλόθρησκες ἰσραηλινὲς ἀρχὲς ἀσφαλείας δὲ θὰ τὴν κατήγγειλαν; Αὐτό, τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σημαίνει παρὰ τὸ ὅτι ἡ ἁφὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι προϊὸν ἀπάτης; Μέχρι σήμερα ὅμως ποτὲ δὲν εἴχαμε κάποια καταγγελία. Ἐπίσης κάτι ἄλλο πολὺ σημαντικό: Πάμπολλες μαρτυρίες αὐτοπτῶν προσκυνητῶν βεβαιώνουν ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς τὴν ὥρα τῆς τελετῆς πλανᾶται στὸν πανίερο ναὸ τῆς Ἀναστάσεως σαν «πύρινες μπάλες φωτός». Ἄλλη θαυμαστὴ μαρτυρία εἶναι ὅτι τὰ σβησμένα καντήλια ἀνάβουν μόνα τους καὶ τὸ σπουδαιότερο: τὸ Ἅγιο Φῶς τὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας δὲν ἔχει τὶς ἰδιότητες τοῦ φυσικοῦ φωτός, διότι δὲν καίει!
Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἀκόμη ἰσχυρὸ ἱστορικὸ τεκμήριο. Στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπάρχει μία κολώνα ἀνεξήγητα σχισμένη. Σύμφωνα μὲ ἱστορικὴ μαρτυρία, τὸν 16ο αιώνα, καὶ συγκεκριμένα τὸ 1580, οἱ αἱρετικοὶ Ἀρμένιοι δωροδόκησαν τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ δοθεῖ ἡ ἄδεια νὰ μπῆ στὸ κουβούκλιο ἀντὶ τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου ὁ Ἀρμένιος, γιὰ νὰ τελέσει αὐτός, ἀντὶ ἐκείνου, τὴν τελετὴ ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Πράγματι οἱ Ὀθωμανοὶ ἔδωσαν τὴν ἄδεια, ὅποτε ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης στεκόταν ἀπ’ ἔξω ἀκουμπισμένος στὴ συγκεκριμένη κολώνα προσευχόμενος. Τότε ἔγινε ἕνα συγκλονιστικὸ θαῦμα. Ἡ κολώνα ξαφνικὰ σχίστηκε καὶ ἀπὸ τὴν σχισμὴ βγῆκε φωτιά, ποὺ ἄναψε τὴ λαμπάδα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου, ἐνῶ ὁ Ἀρμένιος ματαίως προσπαθοῦσε νὰ ἀνάψει τὴν λαμπάδα του. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ βεβαίωσε τοῦρκος Ἐμίρης, ὀνόματι Τούνουμ, ὁ ὁποῖος εἶδε τὸ θαῦμα καὶ πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ ἐπισφράγισε τὴν πίστη του μὲ τὸ μαρτύριό του. Τὸν σκότωσαν οἱ ὁμόπιστοί του γιὰ τὴν ὁμολογία του.
Πέραν αὐτῶν τίθεται τὸ ἐρώτημα: Γιατί ἐφ’ ὅσον ἡ ἁφὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς εἶναι ἕνα φυσικὸ γεγονός, δὲν τὸ μιμοῦνται οἱ ἑτερόδοξες χριστιανικὲς κοινότητες τῶν Ἱεροσολύμων, Ρωμαιοκαθολικοί, Μονοφυσίτες, Προτεστάντες, ἀλλὰ ἀνέχονται νὰ τὸ «ὀργανώνει» ὁ ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καὶ ἀκόμη νὰ τὸ λαμβάνουν ἐκ τοῦ ἑλληνορθοδόξου Πατριάρχου μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται; Καὶ ἐπιπροσθέτως, γιατί οἱ Ἰσραηλινὲς Ἀρχές, ἀνέχονται μία «ἀπάτη», ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν Ἀνάσταση Ἐκείνου, τὸν ὁποῖον ἀνασταυρώνουν καθημερινῶς μὲ τὸ Ταλμοὺδ καὶ τὴν Καμπαλά;Περαίνοντας θέλουμε νὰ ἐκφράσουμε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὴν λύπη μας, διαπιστώνοντας τὰ πραγματικὰ αἰσθήματα τῶν αἱρετικῶν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας. Ὁ σκοτασμὸς τῆς πλάνης δὲν τοὺς ἀφήνει, ὄχι ἁπλὰ νὰ προσεγγίσουν τὴν σώζουσα ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ οὔτε τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Ἐπίσης, ἐπὶ τὴ εὐκαιρία, θὰ θέλαμε νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς τὸ σεβάσμιο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, νὰ παρακαλέσουμε καὶ πάλι τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη κ. Θεόφιλο νὰ ἐκδώσει ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτὸς καὶ νὰ διαλύσει τὶς ὅποιες ἀμφιβολίες καὶ συκοφαντίες κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας. Θεωροῦμε ἀναγκαῖες τὶς συνεχεῖς καὶ ἐπαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις τοῦ Πατριάρχη, διότι τὴν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὅπου γίνεται ἡ τελετὴ τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὀργιάζουν οἱ διαμάχες μεταξὺ ἀθέων, αἱρετικῶν καὶ πιστῶν μὲ κάθε λογὶς ἀνεύθυνες παιδαριώδεις φλυαρίες, γιὰ τὸν τρόπο τῆς ἁφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἀεροπορικῶς στὴν πατρίδα μας.

6 σχόλια:

 1. Το Άγιο Φως ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΟΧΙ ΜΟΝΟ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, αλλά ανάβει θαυματουργικά (από μόνο του), ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ σε κάποιους (επιλεκτικά) πιστούς που περιμένουν (με τις σβηστές λαμπάδες τους) μέσα στο μεγάλο πλήθος για να πάρουν το Άγιο Φως.

  * * *

  Το υπερφυσικό θαύμα του Αγίου Φωτός.

  http://www.impantokratoros.gr/61CB08D5.el.aspx

  * * *

  Βιβλίο:

  «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ.
  ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  Εβδομήντα ιστορικές μαρτυρίες (4ος-16ος αι.)».

  Συγγραφέας: Χάρης Σκαρλακίδης.

  http://www.skarlakidis.gr/el/home.html

  * * *

  Φωτογραφίες από το θαύμα του Αγίου Φωτός: Φαίνεται ότι τα πρώτα λεπτά μετά που ανάβει το Άγιο Φως, αυτό ΔΕΝ καίει όταν έλθει σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα.
  Πατάτε πάνω σε κάθε φωτογραφία, για να την δείτε σε μεγέθυνση.

  http://www.orthodoxphotos.com/Pascha_Holy_Light

  * * *

  «Μια προσωπική μαρτυρία, όπως ακριβώς είδαμε το Άγιο Φως, πάνω στον Τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, το Πάσχα του 1994 & 1995 (μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους)».

  http://www.holyfire.org/file/Greek_AgiosPhotos.htm

  Το Άγιο Φως στον Τάφο του Χριστού όπως το είδα το 1994 και το κατέγραψε η κάμερα!

  https://www.facebook.com/notes/anestis-stylianakis/το-άγιο-φως-στον-τάφο-του-χριστού-όπως-το-είδα-το-1994-και-το-κατέγραψε-η-κάμερα/10153504771748803

  * * *

  Επίσημος Ἰστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου Ἰεροσολύμων.

  Τό Ἅγιο Φῶς (μιλά σαφώς για το ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΘΑΥΜΑ του Αγίου Φωτός).

  http://www.jerusalem-patriarchate.info/main/page/αγιο-φως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όσοι δεν αντέχουν να βλέπουν και να ακούνε για την δόξα που δίνει ο Θεός στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ας κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά τους για να παραμείνουν εθελούσια μέσα στο σκότος της ψυχής τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φωτογραφία σε μεγάλες διαστάσεις:
  Η μεγάλη φλόγα του Αγίου Φωτός (πολλά μαζί αναμμένα κεριά), λίγα λεπτά μετά που ανάβει θαυματουργικά, ΔΕΝ καίει το ανθρώπινο σώμα.

  http://4.bp.blogspot.com/-uG_qYF6gtxc/U0hFT-L2iGI/AAAAAAAAbLI/j9pvckfGqnw/s1600/00e-holy-fire-2012.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. O Ναυπλιώτης που έπιανε το Άγιο Φως και δεν καιγόταν (photos):

  http://www.paratiritis-news.com/?p=48602

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φωτογραφία που δείχνει ότι το Άγιο Φως ΔΕΝ καίει το ανθρώπινο σώμα, για λίγα λεπτά μετά που ανάβει θαυματουργικά:

  http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/eikones/agiofos-001.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το Άγιο Φως δεν έχει ανάγκη της υποστήριξής μας. Είναι Άγιο και ουράνια δωρεά στην Αγία Ορθοδοξία! Αλλού επιβάλλεται να στραφούμε και να σχολιάσουμε. Για να μαθαίνει ο αδελφός λαός του Θεού ποια είναι η στάση των ποιμένων μας, που προδίδουν αυτοί οι ίδιοι τα Άγια και δίνουν δικαιώματα στους αιρετικούς. Ο Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, προ καιρού, εισήγαγε τον πατριάρχη των Μονοφυσιτών μέσα στα Άγια των Αγίων και του επέτρεψε να προσκυνήσει την Αγία Τράπεζα. Έτσι του αναγνώρισε αμέσως και σαφώς την ιεροσύνη και την εκκλησιαστικότητα. Πώς να μην αποθρασυνθεί ο ομόφρων αιρετικός επίσκοπός του. Είναι ίδιοι με εμάς, λένε δικοί μας ιερωμένοι και θεολόγοι. Τους αποκαλούν "Ορθόδοξους Ανατολικούς". Πώς γίνεται τότε να υβρίζουν την ίδια τους την πίστη, αφού είναι ίδιοι με εμάς, δηλαδή Ορθόδοξοι; Πώς είναι ίδιοι, αφού στις εκκλησίες ψάλλουμε κατά την μνήμη των αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου κατά των αιρετικών πατέρων τους( Εὐτυχής Διόσκορος,Ἰάκωβος, Παῦλος, Πέτρος ὁμοῦ καὶ Θεόδωρος, σὺν τῷ Πύρρῳ καὶ Σεργίῳ, Ὁνώριος); Θα τρελαθούμε! Διώκουν τους ορθοτομούντες Ορθοδόξους και χαϊδεύουν τους λύκους. Και μετά μιλούν για ζηλωτισμό και ακραίους υπερορθοδόξους! Η αποθησαυρισμένη Αλήθεια στην αγία Εκκλησία μας, με το αίμα των αγίων μαρτύρων οσίων και ομολογητών ξεπουλιέται από δοκούντας και σοφιζομένους! Για να γνωρίζουν οι πιστοί. Τίποτε περισσότερο.
  Η.Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.