8 Ιαν 2018

Ὑπογράφω γιὰ τὴν Ἱστορία, στηρίζοντας τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας!


Ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων, ἡ Παμμακεδονικὴ Ἕνωση Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ τὸ International Hellenic Center ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση τῶν διαδραματιζομένων γεγονότων στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Μακεδονίας καὶ ἀνησυχώντας γιὰ τὶς προαναγγελθεῖσες ἐξελίξεις στὴν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, δίνουν τὴν εὐκαιρία στοὺς Ἕλληνες πολίτες νὰ ἐκφραστοῦν καὶ να δώσουν στὴν Ἑλληνικὴ Διπλωματία ἕνα πολὺ ΙΣΧΥΡΟ διαπραγματευτικὸ «χαρτί»: τὴν ξεκάθαρη - ἀδιαμφισβήτητη λαϊκὴ βούληση για ΜΗ ΧΡΗΣΗ τοῦ ὄρου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ἐπουδενὶ (σὲ σύνθετη ὀνομασία ἢ παραγώγων αὐτοῦ) στὴν ὀνομασία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. 
Καλοῦνται ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες νὰ ὑπογράψουν το ΨΗΦΙΣΜΑ ποὺ βρίσκεται στὴν ἰστοσελίδα www.onomasia.gr καὶ ἀπευθύνεται στὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης (Πρωθυπουργὸ) κ.Ἀλέξη Τσίπρα. Σὲ αὐτὸ τὸ ΨΗΦΙΣΜΑ ζητοῦμε νὰ τηρηθεῖ...

ἡ ἀπόφαση τῆς σύσκεψης πολιτικῶν ἀρχηγῶν ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 1992 περὶ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στὴν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου. Σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρξει ΕΚΤΡΟΠΗ ἀπὸ τὴν ἐν λόγω ἀπόφαση ZHTOYME ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης κ.Ἀλέξη Τσίπρα (ὅπως προβλέπεται στὸ Σύνταγμα) νὰ θέσει στὴν κρίση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ τὴν ἀποδοχὴ ἢ μὴ χρήσης τοῦ ὄρου «Μακεδονία» ἀπὸ τὸ γειτονικὸ κρατίδιο, προσφεύγοντας στὴν ὕψιστη μορφὴ Δημοκρατίας ποὺ εἶναι το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ! Καλοῦνται ἐπίσημοι φορεῖς (Μητροπόλεις, Περιφέρειες, Δῆμοι, Ὁμοσπονδίες, Σύλλογοι καὶ ἄλλες ὀργανώσεις) νὰ ἐνισχύσουν τὴν προσπάθεια αὐτὴ δηλώνοντας τὴ στήριξή τους στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς ΠΟΠΣΜ (info@popsm.gr) καὶ νὰ ἀναγραφοῦν στὴ στήλη ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ποὺ ὑπάρχει στὴν ἰστοσελίδα www.onomasia.gr 

Οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες διατηροῦν ξεκάθαρη στάση στὸ θέμα αὐτό. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ στὴν πράξη ὑπογράφοντας στὴν ἰστοσελίδα ποὺ ἀκολουθεῖ. Τὰ στοιχεῖα (ὀνοματεπώνυμο, τηλέφωνο καὶ Νομὸς) ποὺ δίνουν οἱ ὑπογράφοντας ΔΕ θὰ εἶναι ὁρατὰ ἀπὸ κανέναν καὶ ΔΕ θὰ δοθοῦν σὲ τρίτους. Μὲ τὴ λήξη τῆς διενέργειας συλλογῆς ὑπογραφῶν θὰ ἐπιδοθοῦν στὸν Πρόεδρο τῆς Κυβέρνησης κ.Ἀλέξη Τσίπρα συνοδεία τοῦ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. 

ΕΔΩ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.