15 Δεκ 2017

Public Issue: Οἱ Ἀθηναῖοι προτείνουν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση!

Οἱ κάτοικοι τῆς πρωτεύουσας νιώθουν "Μεσογειακοὶ" ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τοὺς διχάζει ἡ παράδοση, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Public Issue – Πῶς διαμορφώνονται οἱ πολιτιστικὲς προτιμήσεις ἀνάλογα μὲ τὸ φύλο, τὴν ἡλικία καὶ τὸν πολιτικὸ προσανατολισμὸ!
Ἔχουν διαβάσει ἕνα ἢ περισσότερα βιβλία τὸν τελευταῖο χρόνο, τοὺς συγκινεῖ τὸ θέατρο, προτιμοῦν τὸν παλιὸ ἑλληνικὸ κινηματογράφο, ἐνῶ ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ὁ λόγος γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς πρωτεύουσας, οἱ ἀντιλήψεις τῶν ὁποίων ἀποτυπώθηκαν σὲ ἔρευνα τῆς Public Issue γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Δικτύου Πολιτισμοῦ Athens Culture Net, ποὺ λειτουργεῖ μὲ ἰδρυτικὸ δωρητῆ τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος.
Οἱ Ἀθηναῖοι θεωροῦν ὅτι....
ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό, νιώθουν πρωτίστως Μεσογειακοὶ καὶ μετὰ Εὐρωπαῖοι. Ἐπίσης, θεωροῦν ὅτι ἡ χώρα ἀνήκει "κάπου ἀνάμεσά" σε Δύση καὶ Ἀνατολή. 
Διχασμένοι πάντως δείχνουν νὰ εἶναι γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς "παράδοσης" καὶ τοῦ "ἐκσυγχρονισμοῦ" στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ διαφορὰ στὸ ποσοστὸ ἀνάμεσά σε αὐτοὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ἔχουμε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ ἀνάμεσά σε αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν ὅτι ἔχουμε ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ τρόπο ζωῆς εἶναι πολὺ μικρή.  
Ἐνδιαφέροντα εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας ποὺ ἀφοροῦν τὴ σύνδεση τῆς πολιτιστικῆς συμπεριφορᾶς μὲ τὸν πολιτικὸ προσανατολισμό. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα, ὅσοι εἶναι δραστήριοι καὶ ὑπερδραστήριοι στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα αὐτοπροσδιορίζονται ὡς ἀριστεροὶ ἢ ὡς κεντροαριστεροί, ἐνῶ ὅσοι εἶναι ἀμέτοχοι ἢ μονοθεματικοὶ πρόσκεινται στὴ δεξιὰ ἢ τὴν κεντροδεξιά. 

Βασικὴ πηγὴ ἐνημέρωσης τῶν κατοίκων γιὰ τὶς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις εἶναι πλέον τὸ διαδίκτυο. 
Ἡ ἔρευνα ἔγινε τηλεφωνικὰ σὲ δεῖγμα κατοίκων 1.004 κατοίκων ἀπὸ τὶς ἑπτὰ δημοτικὲς κοινότητες τοῦ Δήμου Ἀθηναίων τὴν περίοδο 24/10-1/11/2017. 

Ἡ Ἀθήνα παρέχει εὐρὺ φάσμα πολιτιστικῶν ἐπιλογῶν

Οἱ κάτοικοι τῆς Ἀθήνας θεωροῦν ὅτι ἡ πόλη παρέχει εὐρὺ φάσμα πολιτιστικῶν ἐπιλογῶν. Ὁ ἕνας στοὺς δύο ἐρωτηθέντες (50%) συμφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη ὅτι “ἡ Ἀθήνα εἶναι μιὰ πόλη, στὴν ὁποία γίνονται σήμερα πολλὲς ἢ ἀρκετὲς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες”Πιο κοντὰ σὲ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη εἶναι οἱ κάτοικοι τοῦ κέντρου τῆς πόλης (61%). 
Σὲ ποσοστὸ 60%, οἱ Ἀθηναῖοι δηλώνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται πολὺ ἢ ἀρκετὰ γιὰ τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα, ἐνῶ ἕνας στοὺς 4 κατοίκους (24%) θεωρεῖ ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις ποὺ γίνονται τὰ τελευταῖα 2-3 εἶναι περισσότερες ἀπ' ὅτι πιὸ παλιά. 

Πηγὴ ἐνημέρωσης τὸ διαδίκτυο καὶ τὰ social media

Βασικὴ πηγὴ ἐνημέρωσης τῶν κατοίκων γιὰ τὶς πολιτιστικὲς δραστηριότητες εἶναι τὸ διαδίκτυο καὶ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης (43%). Ἀκολουθεῖ ἡ τηλεόραση (29%), τὸ ραδιόφωνο (9%) καὶ οἱ ἐφημερίδες (7%). 


Τὴν τηλεόραση προτιμοῦν οἱ γυναῖκες (33%) καὶ οἱ ἡλικίες ἄνω των 55 ἐτῶν (39%). Ὅσοι πρόσκεινται στὶς νεώτερες ἠλικιακὲς ὁμάδες (18-34 καὶ 35-54 ἐτῶν)  ἐνημερώνονται μέσω διαδικτύου (77% καὶ 62%) ἀντίστοιχα. 

Πρῶτο σὲ ἐπισκεψιμότητα τὸ Μουσεῖο Ἀκρόπολης

Οἱ 2 στοὺς 3 κατοίκους (65%) ἔχουν ἐπισκεφθεῖ τὸν τελευταῖο χρόνο κάποιον ἀπὸ τοὺς φορεῖς-μέλη τοῦ Δικτύου Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Athens Culture Net), ἔστω μιὰ φορά.
Πρῶτο σὲ ἐπισκεψιμότητα ἔρχεται τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης (39%), τὸ Κέντρο Πολιτισμοῦ – Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος (26%), ἡ Τεχνόπολη τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (24%), τὸ Μέγαρο Μουσικῆς (22%,) τὸ Μουσεῖο Μπενάκη (19%), τὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο (17%), τὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν & Ἐπιδαύρου (14%), τὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο (12%), τὸ Μουσεῖο Κυκλαδικῆς Τέχνης (12%) καὶ τὸ Ἐθνικὸ Θέατρο (10%).
Ὁ μέσος ὅρος ἐπισκέψεων σὲ φορείς–μελή του Δικτύου, ὑπολογίζεται ἀνὰ κάτοικο τῆς Ἀθήνας σὲ 3,2 φορεῖς, ἐνῶ μεταξύ των ἐπισκεπτῶν, σὲ 4,9 ἀνὰ ἐπισκέπτη.

Διαβάζουν βιβλία καὶ βλέπουν θέατρο

Ἡ ἔρευνα ὑπολόγισε τὴν ἐτήσια πολιτιστικὴ κατανάλωση σὲ ἐπιλεγμένους τομεῖς καὶ διαπίστωσε ὅτι  τοὺς τελευταίους 12 μῆνες οἱ Ἀθηναῖοι προτίμησαν τὰ βιβλία (79%) καὶ τὸ θέατρο (56%), ἐνῶ ἀκολουθεῖ ὁ κινηματογράφος (50%), οἱ μουσικὲς ἐκδηλώσεις (48%), τὸ διαδίκτυο (38%), οἱ ἐκθέσεις (31%) καὶ οἱ παραστάσεις χοροῦ (17%).  Ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα 

Σὲ γενικὲς γραμμὲς τὰ ἀποτελέσματα δείχνουν ὑψηλὸ βαθμὸ ἱκανοποίησης τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τὰ πολιτιστικὰ δρώμενα (81%). Ἐπίσης, διίστανται οἱ ἀπόψεις γιὰ τὸ κόστος τῶν ἐκδηλώσεων καθὼς ὁ 28% τὶς χαρακτηρίζει «ἀκριβές», τὸ 32% «οὔτε ἀκριβὲς-οὔτε φθηνὲς» καὶ μόλις 12% «φθηνές». 

Προτιμοῦν τὸ θέατρο καὶ τὸν παλιὸ ἑλληνικὸ κινηματογράφο. 

Μεγαλύτερη συγκίνηση προκαλεῖ στοὺς Ἀθηναῖος το θέατρο (24%), ἡ μουσικὴ (17%) καὶ ἡ ζωγραφικὴ (14%). Ἀκολουθοῦν, ὁ κινηματογράφος (10%), ὁ χορὸς καὶ ἡ λογοτεχνία (8%).
Ἐπίσης, προτιμοῦν τὸν “παλιὸ ἑλληνικὸ κινηματογράφο” (39%), τὸν εὐρωπαϊκὸ κινηματογράφο (26%), τὸν ἀμερικανικὸ κινηματογράφο (17%) ἐνῶ μόλις 3% προτιμᾶ τὸν νέο ἑλληνικὸ κινηματογράφο. 
“Ελληνικά” ἐπιμένουν καὶ στὴ μουσικὴ (66% ἔναντι 52% ἡ ξένη), μὲ τὸ 44% νὰ δηλώνει ὅτι ἀκούει ἀποκλειστικὰ ἑλληνική, ἐνῶ 32% ἀποκλειστικὰ ξένη. 
Νιώθουν “Μεσογειακοί”, ταυτίζονται μὲ τὸν “ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ” καὶ τοὺς διχάζει ἡ παράδοση
Ἕνας στοὺς δύο κατοίκους δηλώνουν ταυτισμένοι μὲ τὸν “ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ”(49%), καὶ λιγότερο μὲ τὸν «σύγχρονο» (23%), τὸν «ἀναγεννησιακὸ» (10%) ἢ τὸν «βυζαντινὸ» (8%).
Αἰσθάνονται περισσότερο “Μεσογειακοὶ/ἐς”, ὕστερα “Εὐρωπαῖοι/ἐς”, λιγότερο “Βαλκάνιοι/ἐς” καὶ ἐλάχιστα “Ἀνατολίτες/ἰσσες”.
Πάντως μοιρασμένες εἶναι οἱ ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἐπίδραση τῆς παράδοσης καὶ τοῦ ἐκσυχρονισμοῦ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καθὼς τὸ 42% συμφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη ὅτι «οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ἐπηρεασμένοι περισσότερο ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση», ἐνῶ τὸ 40% συμφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη ὅτι «εἶναι ἐπηρεασμένοι περισσότερο ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ τρόπο ζωῆς».

Ὡστόσο, τὸ 42% θεωρεῖ ὅτι “γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας καὶ τὸν πολιτισμό της, εἶναι καλύτερα νὰ στραφοῦμε περισσότερο στὴν ἑλληνορθόδοξη παραδοση” ἐνῶ τὸ 35% πιστεύει ὅτι “εἶναι καλύτερα νὰ στραφοῦμε στὸν εὐρωπαϊκὸ τρόπο ζωής”. 
Ἀνήκομεν “κάπου στὴ μέση”

Πάντως στὸ ἐρώτημα “ποῦ ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα”, στὴ Δύση ἢ τὴν Ἀνατολὴ τὸ 58% (6 στοὺς 10) θεωροῦν ὅτι ἀνήκει «κάπου στὴ μέση», 24% «στὴ Δύση» καὶ μόλις 4% «στὴν Ἀνατολή».
Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν πολιτισμὸ συνδέεται μὲ τὴν πολιτικὴ κατεύθυνση
Πάντως, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον δείχνει ἡ σύνδεση τοῦ βαθμοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν κατοίκων μὲ τὸν πολιτικό τους αὐτοπροσδιορισμό. 
Οἱ ἐρευνητὲς δημιούργησαν τέσσερις κατηγορίες κατοίκων, ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ συμμετοχῆς τους στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα καὶ κατατάχθηκαν ὡς “ἀμέτοχοι”, “μονοθεματικοί”, “δραστήριοι” καὶ “ὑπερδραστήριοι”. 
Ἡ ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων δείχνει ὅτι ἡ κατηγορία τῶν “ἀμέτοχων” καὶ τῶν “μονοθεματικών” περιλαμβάνει κυρίως γυναῖκες, μέσης μόρφωσης ἰδεολογικὰ προσκείμενες στὴ δεξιὰ/κεντροδεξιά.,. 
Ἀντίθετα, στὴν κατηγορία τῶν “δραστήριων” καὶ “ὑπερδραστήριων” κατατάσσονται ἄτομα ἀνώτερης μόρφωσης, ποὺ πρόσκεινται στὴν ἀριστερὰ/κεντροαριστερά.
πηγή: πρώτο θέμα

4 σχόλια:

 1. > ἐνῶ ταυτίζονται μὲ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό.

  Θα το έχω υπ' όψιν μου την επόμενη φορά που, περπατώντας στους δρόμους, θα βλέπω κάθε έλληνα με ένα σκυλί, ένα τσιγάρο και ένα κινητό στα χέρια. Ή όταν βλέπω να κλείνουν όλα τα μαγαζιά και μόνο οι καφετέριες, οι ντισκοτέκ, τα προποτζίδικα, τα γήπεδα ποδοσφαίρου και τα γυράδικα να επεκτείνονται. Ή όταν βλέπω να λείπει εντελώς η λογική, η πειθαρχία (σε αρχές που δε θέλουν το κακό μας, π.χ. τροχαία), η παιδεία (με την αρχαία, μη-ξεφτιλισμένη έννοια), και ο φόβος του Θεού από τους έλληνες. Ή όταν ψηφίζουμε με μόνο κριτήριο να γλυτώσουμε το τομάρι μας από λίγη ταλαιπωρία. Πλήρης "ταύτιση" θα έλεγα...

  > Ἀνήκομεν “κάπου στὴ μέση”

  Δεν ανήκομεν πουθενά. Αν ανήκομεν κάπου, είναι στον Χριστό και στην Εκκλησία.

  > Ἀντίθετα, στὴν κατηγορία τῶν “δραστήριων” καὶ “ὑπερδραστήριων” κατατάσσονται ἄτομα ἀνώτερης μόρφωσης, ποὺ πρόσκεινται στὴν ἀριστερὰ/κεντροαριστερά.

  Εννοεί "περισσότερης εκπαίδευσης". Γιατί ούτε ανώτερη είναι, ούτε μόρφωση.


  Τέλος, τι σχέση έχει το θέατρο, ο κινηματογράφος, ο χορός, τα τραγούδια και οι λοιπές σαχλαμάρες με τον πολιτισμό;
  Δηλαδή, πριν οι πρόγονοί μας εφεύρουν όλα αυτά τα καραγκιοζιλίκια ήταν απολίτιστοι; Και, άντε, στην εποχή τους το θέατρο τουλάχιστον ήταν κάποιου επιπέδου...
  Αλλά γιατί δεν είναι πολιτισμός τα μαθηματικά, η φυσική, η θεολογία και η φιλοσοφία, το σκάκι, η φυσική αγωγή, ο προγραμματισμός Η/Υ, και άλλα μη-ανούσια, που βοηθούν την κοινωνία, δεν αποβλακώνουν και προϋποθέτουν και την χρήση του εγκεφάλου;
  Ή, γιατί, θα πρέπει κάποιος να πάει σε κάποια έκθεση ή σε θέατρο ή σε κινηματογράφο προκειμένου να απολαύσει φωτογραφίες, ζωγραφική, ταινίες, κ.α., από τη στιγμή που το internet (ή και η τηλεόραση) είναι γεμάτα από δαύτα και είναι και δωρεάν;

  Το πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι που κάνουν στατιστικές κουβαλούν πολλή ανοησία πάνω τους. Ευτυχώς για αυτούς, οι ανώτεροί τους είναι πιο ανόητοι, διαφορετικά θα είχαν απολυθεί προ πολλού. Μόνο από την παρουσίαση των στατιστικών και την οργάνωση της έρευνας καταλαβαίνεις ότι δεν ήξεραν τι τους γίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

   Διαγραφή
 2. Από γνώμες οι Έλληνες, όσοι και οι κ΄λοι! Πώς θα επιστρέψουμε; "Με τα π`λιά (πουλιά) και με τ` αηδόνια"; που λέει και η απλή και ταπεινή μου πεθερούλα; Είναι εύκολο; Επιστροφή σημαίνει θυσία και απάρνηση του ιδίου θελήματος. Και από θέλημα ο Έλληνας, "να φαν κι οι κότες"!(Άσε, που δε μας έχουν μείνει και κότες). Άντε Καληνύχτα! όπως είπε ο Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκού, για τα πρόσφατα ψηφίσματα της Βουλής.
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ;Μένω,στό ὅτι οἱ περισσότεροι,θέλουν ἐπιστροφή στίς ῥίζες(καί ἀκόμα δέν πιάσαμε πάτο....)
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.