3 Νοε 2017

Στὸ World Policy Conference προσεκλήθη ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως τὴν μετάβασι τοῦ Πατριάρχου εἰς τὸ Μαρόκον προκειμένου νὰ μετάσχη εἰς διεθνῆ πολιτικοκοινωνικοοικονομικὴν συνδιάσκεψι. Τὸ ἀνακοινωθὲν ἐπιχαίρει ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐπελέγη «ὡς ὁ μόνος ἐκπρόσωπος ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ κόσμου» καὶ μάλιστα «κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Thierry de Montbrial, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος IFRI (Institut Francais de Relations Internationales)».
Ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ κ. Montbrial ὑπῆρξε μέλος τῆς Διευθύνουσας Ἐπιτροπῆς τῶν Συνεδριάσεων τῆς Λέσχης Bilderberg διὰ 35 ἔτη, ἀπὸ τὸ 1976 ὡς τὸ 2011. Ἀνέλαβε τοιαῦτα καθήκοντα  εἰς ἡλικίαν μόλις 33 ἐτῶν! Κατέχει ἐπίσης τὸν τίτλον τοῦ «Διοικητῆ» τῆς «Λεγεώνας τῆς Τιμῆς», ποὺ ἵδρυσε ὁ ἔχων σχέσεις μὲ τὴν μασωνίαν Ναπολέων Βοναπαρτης, καὶ ἔχει λάβει ποικίλας βραβεύσεις ἀπὸ κρατικὰ τάγματα τῶν γαλλικῶν καὶ ἄλλων κυβερνήσεων. Μήπως διὰ τοῦτο συνοδεύει τὸν Πατριάρχην ὁ Σέβ. Γαλλίας;
Τὸ 2008, ὄντας μέλος τῆς λέσχης, ὁ κ. Montbrial ἵδρυσε τὴν Παγκόσμιαν Διάσκεψι Πολιτικῆς (WPC). Ἡ ἐτήσια συνάντησι αὐτῆς τῆς Διασκέψεως ἀσχολεῖται μὲ....
ζητήματα παγκοσμίου διακυβερνήσεως καὶ συγκεντρώνει πολιτικούς, οἰκονομικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἡγέτες. Ἐργάζεται μάλιστα κυρίως πρὸς τὴν κατεύθυνσι τῆς ἀναπτύξεως διεθνοῦς διακυβερνήσεως, ποὺ ἐπικεντρώνει τὸ ἐνδιαφέρον τῆς βεβαίως εἰς τὴν οἰκονομικὴν σφαίραν.
Τὴν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ δώση ὁ Πατριάρχης εἰς τὴν… Bilderberg; Πῶς ἀποδέχεται νὰ εὑρίσκεται εἰς αὐτὸ τὸ φόρουμ μαζὶ μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἀλβανίας κ. Edi Rama, ὅταν ἡ κατάστασις εἰς τὴν Β. Ἤπειρον εἶναι τεταμένη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.