12 Νοε 2017

Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας Παντελεήμων ζητάει ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὰ νέα βιβλία-Φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν

Καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἕνωση Γονέων καὶ Κηδεμόνων τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης τοῦ Νομοῦ Ἠμαθίας, ζήτησε, μὲ μήνυμά του ποὺ ἀναγνώστηκε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς του τὴν περασμένη Κυριακὴ (5/11/2017), ἀπὸ τοὺς γονεῖς νὰ ἐπιστρέψουν πίσω στὰ σχολεῖα ἢ στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὰ νέα βιβλία-Φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι τὸ πολυθρησκειακὸ τοὺς περιεχόμενο δὲν ἀντιστοιχεῖ στὴν πίστη τῶν ὀρθοδόξων καὶ βαπτισμένων μαθητῶν καὶ τοὺς προξενεῖ σύγχυση ποὺ ἀπειλεῖ τὴ χριστιανική τους συνείδηση καὶ ἀντιστρατεύεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων νὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ τοὺς τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας τους, στὴν ὁποία οἱ ἴδιοι τα ἐνέταξαν ὡς μέλη.
Μάλιστα, ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι προτάθηκε νὰ συγκεντρώνονται τὰ νέα βιβλία-φάκελοι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως γιὰ νὰ ἐπιστραφοῦν ὁμαδικὰ στὸ Ὑπουργεῖο καθὼς μερικοὶ Διευθυντὲς σχολείων ἀρνοῦνται νὰ....
τὰ παραλάβουν.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη, πολλοὶ γονεῖς διερωτῶνται,  ἂν θὰ πρέπει οἱ ἴδιοι ἀτομικὰ ἢ συλλογικά, ἢ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων ἢ κάποιος ἄλλος φορέας νὰ ἀναλάβει τὴν πρωτοβουλία νὰ κινηθοῦν πλέον οἱ νόμιμες διαδικασίες ἐναντίον ὅλων ὅσων ἀπαξιώνουν καὶ προσβάλλουν τοὺς γονεῖς καὶ τὴν μοναδικὴ εὐθύνη ποὺ ἐκεῖνοι ἔχουν ἔναντί τς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τοὺς ἀλλὰ καὶ ὅσων ἀπροκάλυπτα παρανομοῦν ἢ διαπράττουν παράβαση καθήκοντος, κινούμενοι ἀπὸ ἰδιοτελῆ ἢ ἄλλα κίνητρα καὶ σκοπιμότητες, παραβαίνοντας κατάφορα τὸ Σύνταγμα, τὸν ἐκπαιδευτικὸ νόμο καὶ τὸν καταστατικὸ Χάρτη (Νόμο) τῆς Ἐκκλησίας τῆς χώρας μας, ποὺ ἔχουν θεσπισθεῖ καὶ ἰσχύουν γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν δικαιωμάτων τῶν νέων μας νὰ ἀπολαμβάνουν χριστιανικὴ καὶ ὄχι πολυθρησκειακὴ ἀγωγὴ στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.