2 Νοε 2017

Στὸ ΣΤΕ προσέφυγαν τρεῖς Μητροπόλεις γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης στὰ ὁμόφυλα ζευγάριαΣυγκεκριμένα, στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἔχουν προσφύγει οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις Πειραιῶς, Κυθήρων καὶ Γόρτυνος, καθὼς καὶ οἱ Μητροπολίτες αὐτῶν, ὅπως καὶ πλέον τῶν 160 μοναχῶν, πολιτῶν, δικηγόρων, ποὺ στρέφονται κατὰ τοῦ σκέλους ἐκείνου τοῦ νόμου 4356/2015 ποὺ ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Αἰτία γιὰ νὰ προσφύγουν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπετέλεσε...
ἡ ἀπόφαση τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Παναγιώτη Κουρουμπλὴ (ΤΑΔΚ 39/2016/22.1.2016) μὲ τὴν ὁποία καθορίστηκε ὁ τρόπος ἐγγραφῆς στὰ Ληξιαρχεῖα τῶν συμφώνων ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν καὶ καθορίστηκε ἡ τήρηση τῶν ληξιαρχικῶν βιβλίων.
Ἡ ἐκδίκαση τῶν προσφυγῶν ἔγινε στὸ Γ΄ Τμῆμα τοῦ ΣτῈ (πρόεδρος ἡ Αἰκατερίνη Συγγούνα καὶ εἰσηγήτρια ἡ σύμβουλος Ἐπικρατείας Ἀναστασία Παπαδημητρίου), ὅπου οἱ δικηγόροι τῶν προσφευγόντων ἔκαναν λόγο γιὰ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 5 παράγραφος 1 τοῦ Συντάγματος καὶ ὑποστήριξαν ὅτι ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης, χρησιμοποίησε τὴν μισὴ διατύπωση τῆς ἐν λόγω συνταγματικῆς διάταξης.
Εἰδικότερα ἐπισήμαναν ὅτι ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Συντάγματος (ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας - προσωπικὴ ἐλευθερία), ἀναφέρει ὅτι «καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ συμμετέχει στὴν κοινωνική, οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας, ἐφόσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη».
Ὅμως, ὅπως υποστήριξαν, γιὰ τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης, ἡ διοίκηση ἐπικαλέστηκε μὲν τὸ ἐν λόγω συνταγματικὸ ἄρθρο, ἀλλὰ δὲν ἔλαβε ὑπόψη τῆς τὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἴδιας παραγράφου, ποὺ θέτει τὴν προϋπόθεση ὅτι εἶναι ἐλεύθερη, «ἐφόσον δὲν προσβάλλει τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων καὶ δὲν παραβιάζει τὸ Σύνταγμα ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη».
Οἱ δικηγόροι τῶν προσφευγόντων ἀνέφεραν ἀκόμη ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώνου εἶναι ἀντίθετη καὶ στὶς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα ποὺ ἀναφέρονται στὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη.
Οἱ συνήγοροι τοῦ Δημοσίου τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς συνταγματικότητας τῆς ἐπίμαχης ἐπέκτασης τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἐνῶ ἐπικαλέστηκαν ὅτι ἔχει γίνει καθολικὰ ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὰ κράτη μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Ἐπίσης, οἱ δικηγόροι τοῦ Δημοσίου ἀνέφεραν ὅτι ἡ ἔννοια τῶν χρηστῶν ἠθῶν εἶναι ἀόριστοι, εἴτε αὐτὴ καταγράφεται στὸ Σύνταγμα, εἴτε στὸν Ἀστικὸ Κώδικα.
Τὸ ΣΤΕ ἐπιφυλάχθηκε νὰ ἐκδώσει τὶς ἀποφάσεις του.
Πηγὴ ρεπορτάζ: ΑΜΠΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.