1 Νοε 2017

Σάλος στὸ Βέλγιο μὲ «ἐκπαιδευτικὴ» ἰστοσελίδα ποὺ διδάσκει τεχνικὲς στὸ σὲξ σὲ ἑπτάχρονα παιδιά! ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ποιὰ εἶναι ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη; Καὶ τί προσμένει τὸ Ρωμαίικο ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἀπ` αὐτήν; Ἡ χριστιανική, δηλαδή, ἡ παπική, ἡ προτεσταντικὴ κατὰ πλειοψηφία, τουτέστιν, ἡ ἀποχριστιανοποιημένη, ἡ ἀχρίστιανη, ἡ ἀντίχριστη, ἡ ἀθεϊστική. Ἔκπτωση στὰ 18χρονα, δεύτερη ἔκπτωση (γιὰ μεγαλύτερη προσφορὰ) στὰ 15χρονα, ἤρθαμε στὰ 12χρονα καί, πρὸς τὸ παρόν, καταλήξαμε στὰ 7χρονα. Οὐαὶ καὶ ἀλίμονο! ὅπως μας ἔλεγαν κάποτε οἱ παλιοὶ καὶ ἀξιοσέβαστοι καθηγητές μας. Πότε ἐπιτέλους καὶ ποῦ θὰ σταματήσουν; Μὴν περιμένουμε! Ἡ δαιμονικὴ εὐρηματικότητα, τὴν ὁποία «διακονεῖ» σήμερα ἡ Εὐρώπη, δὲν ἔχει τελειωμό. Βίος καθαρός, κοινὴ πολιτεία μὲ ὑγιῆ συμβίωση μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν, μόνο ἀπὸ τὴ Ρωμαίικη Παράδοση μπορεῖ νὰ ὀργανωθεῖ καὶ νὰ ἀναθρέψει ἀσφαλῶς καὶ εἰρηνικὼς τὸν ἄνθρωπο. Ξεκινώντας ἀπὸ αὐτὴν τὴ ζωὴ καὶ ὁδηγώντας τὸν στὴ μακαρία αἰωνιότητα. Ἀλλά, δυστυχῶς, «πήραμε τὴ ζωὴ μᾶς λάθος», κατὰ τὸ ἄσμα τὸ λαϊκὸν καὶ διακαῶς ποθήσαμε νὰ τοὺς μοιάσουμε. Μία λεπτομέρεια: Ἂς προσέξουμε τὰ σχόλια καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν φορέων καὶ τῶν γονέων. Θὰ διαπιστώσουμε «τὴν παράλογη ἐκλογίκευση», τὸν ψυχρὸ ὀρθολογιστικὸ τρόπο ἀντιμετώπισης τοῦ θέματος. Μία προσπάθεια ἐκλογίκευσης, ἑνὸς θέματος μὲ περιεχόμενο καθαρὰ ὀντολογικό. Ὡσὰν νὰ κλήθηκαν, γιὰ νὰ διαλέξουν … τί παπούτσια θὰ φορέσουν τὰ παιδιά τους!!! Λοιπόν, αὐτὸς εἶναι «ὁ σάλος» ποῦ προκλήθηκε;;; Ε, ὄχι. Μπορεῖ νὰ εἶναι λίγο … στραβό, ἀλλὰ ἐντέλει… ἐντάξει… λίγο πάνω, λίγο κάτω… φυσιολογικὰ εἶναι τὰ πράγματα! Κύριε ἐλέησον! Τέλος τοῦ σχολίου: «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»! (Ρώμ. 6,23)...
Ἡ ἐξ Ἑσπερίας εἴδηση:
Σάλο ἔχει προκαλέσει στὴ βελγικὴ κοινὴ γνώμη μία ἰστοσελίδα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἡ ὁποία δίνει συμβουλὲς σὲ ἑπτάχρονα παιδιὰ γιὰ συγκεκριμένες τεχνικὲς στὸ σὲξ μὲ σκίτσα ποὺ παραπέμπουν σὲ ταινίες πορνογραφικοῦ περιεχομένου! Τὸ βελγικὸ site μὲ τὴν ἐπωνυμία «Alles Over Seks», -δηλαδὴ «Τὰ Πάντα Γύρω ἀπὸ τὸ Σὲξ»- δημιουργήθηκε πρὶν ἀπὸ ἐννέα χρόνια ἀπὸ τὴν Sensoa, ἕναν ὀργανισμὸ γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ὑγεία. Τὰ λεπτομερῆ, εἰκονογραφημένα (μὲ σκίτσα) ἄρθρα περιγράφουν μία ποικιλία σεξουαλικῶν τεχνικῶν μὲ κάθε λεπτομέρεια, ἐνῶ δίνονται συμβουλὲς γιὰ τὴν ἀντισύλληψη, τὶς σεξουαλικὰ μεταδιδόμενες ἀσθένειες καὶ τὸ στοματικὸ σὲξ -περιλαμβανομένης καὶ μίας τεχνικῆς ὀνόματι «κολιμπρί». Ἂν καὶ ἀπευθυνόταν ἀρχικὰ σὲ 15χρονους μαθητὲς καὶ μαθήτριες, τὰ βελγικὰ σχολεῖα προτείνουν ἀκόμη καὶ σὲ ἑπτάχρονα παιδιὰ νὰ ἐπισκέπτονται τὴν ἰστοσελίδα. Τοπικὰ ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι τὸ site περιλαμβάνεται στὸν «Ὁδηγὸ Νεολαίας», ἕνα συμβουλευτικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ διανέμεται μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς φλαμανδικῆς κυβέρνησης σὲ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Βελγίου. Ἡ ἰστοσελίδα ἔχει προκαλέσει ἔντονες ἀνησυχίες σὲ γονεῖς, ποὺ θεωροῦν ὅτι τὸ περιεχόμενό της εἶναι ἀκατάλληλο γιὰ παιδιά, ἐνῶ καὶ μέλη τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας διαμαρτύρονται ὅτι τὸ site ἑστιάζει ἰδιαίτερα στὶς τεχνικὲς καὶ ὄχι τὶς συναισθηματικὲς πτυχὲς τοῦ σέξ. O Φρέντερικ Λὲρ εἶπε ὅτι σοκαρίστηκε ὅταν εἶδε τὸ περιεχόμενο τῆς ἰστοσελίδας ποὺ πρότειναν οἱ σχολικὲς ἀρχὲς στὰ δύο παιδιὰ τοῦ ἡλικίας ἑπτὰ καὶ ἐννέα ἐτῶν. «Θὰ τὸ ἀποκαλοῦσα διαστροφή. Εἶναι μὲν καλὸ ποὺ ὑπάρχει ἕνα τέτοιο site, ἀλλὰ δὲν νομίζω τὰ παιδιὰ νὰ ρωτοῦν πόσες στάσεις ὑπάρχουν στὸ σὲξ κι ἂν χρειάζονται σεξουαλικὰ βοηθήματα.» Σοκαρισμένη δήλωσε κι ἡ ἐκπρόσωπος τῆς ὀργάνωσης «Καθολικὴ Ἐκπαίδευση». «Εἶναι θέμα τῶν γονιῶν νὰ μιλήσουν γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὰ παιδιά τους», εἶπε ἡ Μαρίκε φᾶν Μπόγκαερτ. «Θὰ ἔπρεπε νὰ δίνουμε στὰ 11χρονα καὶ τὰ 12χρονα πληροφορίες γιὰ τὴ σεξουαλικότητα, ποὺ θὰ εἶναι κατάλληλες γιὰ τὴν ἠλικιακὴ τοὺς ὁμάδα». Ὡστόσο, ὁ ὑπουργὸς Νεολαίας -καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Sensoa- Σβὲν Γκὰτς λέει ὅτι δὲν βλέπει νὰ ὑπάρχει θέμα. «Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ νέοι ἄνθρωποι ἔρχονται ἀντιμέτωποι μὲ τὸ σὲξ (ἐνίοτε ἴσως καὶ συχνότερα ἀπὸ ὅ,τι νομίζουμε) ἢ εἶναι ἁπλῶς περίεργοι. Καλύτερα, λοιπόν, νὰ τοὺς δίνουμε τὸ ἀναγκαῖο πλαίσιο, καθοδήγηση καὶ πληροφορίες. Καὶ καλύτερα νὰ ἀρχίζουμε νωρὶς παρὰ ἀργά», σχολίασε στὸ Facebook.

Πηγή: iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.