4 Οκτ 2017

Νέρωνες καὶ Διοκλητιανοὶ στὰ σχολεῖα

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος-Κιλκὶς
«Καὶ οἱ ἀπεργίες, Γέροντα, τί κακὸ κάνουν!
Ὁλόκληρο μήνα χωρὶς μαθήματα τὰ παιδιά, νὰ γυρίζουν στοὺς δρόμους!
- Ἐγὼ λέω τοὺς δασκάλους ποτὲ νὰ μὴν κάνουν ἀπεργία, ἐκτὸς ἂν πᾶνε νὰ καταργήσουν τὰ θρησκευτικά, τὴν προσευχὴ ἢ νὰ κατεβάσουν τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν σημαία. Τότε πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦν....».
(Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», εκδ. «Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου», σέλ. 297).
Αὐτὰ εἰπώθηκαν πρὶν ἀπὸ 40-50 χρόνια ἀπὸ τὸν ἅγιο. Σὰν τοὺς παλαιοὺς προφῆτες μᾶς προειδοποίησε γιὰ τὴν ἐπερχόμενη λαίλαπα τῆς ἀθεΐας καὶ τῆς ἐκκλησιομαχίας, ποὺ ξεβράζεται στὸν χῶρο τῆς παιδείας. Μὲ τὰ νέα βιβλία τῶν θρησκευτικῶν ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῆς λυσσαλέας ἐπίθεσης, τῶν ποικιλώνυμων ἐθνομηδενιστῶν, κατὰ τῶν τριῶν μαθημάτων ποὺ προσφέρουν στοὺς μικροὺς μαθητὲς ταυτότητα καὶ ἰθαγένεια.
Ἡ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ βιβλίο ἱστορίας τῆς Στ΄Δημοτικοῦ, τοὺς συνωστισμοὺς στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης καὶ τοὺς ἐξωραϊσμοὺς τῆς φρικτῆς τουρκοκρατίας. Δὲν πέρασε. Ὁ λαὸς ἔφτυσέ το...
κατάπτυστο βιβλίο καὶ τοὺς συγγραφεῖς του.
Στὰ βιβλία ὅμως ἱστορίας Γυμνασίου καὶ Λυκείου οἱ μαθητὲς εἰσπνέουν τὶς ἀναθυμιάσεις τῶν προσκυνημένων ἱστοριογράφων τύπου Ρεπούση. 
Τὰ βιβλία τῆς Γλώσσας μένουν στὸ ἀπυρόβλητο καὶ συνεχίζονται οἱ ἀνοησίες μὲ «συνταγὲς μαγειρικῆς», οἱ κρανιοκενεῖς ἐμπνεύσεις γιὰ τὸν «Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τὴν Κοκκινοσκουφίτσα» ἢ τὰ βδελύγματα γιὰ ἔρωτες 25 χρόνων μὲ μαθήτριες Γυμνασίου.  
Στὸ μεσοδιάστημα, μέχρι νὰ φτάσουμε στὴν ἀπροκάλυπτη ἐπίθεση κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἤ, καλύτερα, κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχουν καταργηθεῖ μὲ ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ μὲ καρυκεύματα περὶ δημοκρατικότητας, σεβασμοῦ τῆς διαφορετικότητας, συνοδοιπορίας μὲ τὴν σάπια Εὐρώπη καὶ λοιπὰ ἠχηρὰ πονηρεύματα, τὰ ἑξῆς:
Πρώτον: Ἡ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μὲ τὴν παρουσία τῶν σχολείων στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς. (Μεγάλη εὐθύνη φέρουν καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ πολλοὶ ξεχύνονταν τὴν μέρα αὐτὴ στὰ φραπεδοπωλεία τῶν πόλεων, προκαλώντας τὴν χλεύη καὶ τὸν θυμὸ τοῦ κόσμου).
Δεύτερον: Ὁ ἐκκλησιασμὸς ὅλου το σχολείου, ὡς ἔμπρακτη φανέρωση τῆς παιδαγωγίας «ἐν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου» τοῦ ἀποστόλου Παύλου.
Τρίτον: Ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας μας, ἅπαξ τοῦ μηνός, μὲ  τὴν συνοδεία τῶν παιδικῶν φωνῶν ποὺ ψάλλουν τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.
Τέταρτον: Ἡ ἀριστεῖα, δηλαδὴ ἡ συνέπεια, ἡ ἐπιμέλεια καὶ ὁ εὐεργετικὸς ἔπαινος ποὺ τροφοδοτεῖ τὴν κὰθ΄ὅλα ἀξιέπαινη προσπάθεια κάποιων παιδιῶν νὰ ὑπερέχουν. Ἀπογυμνώνεται τὸ σχολεῖο ἀπὸ τὶς δύο ἰδρυτικές, θὰ λέγαμε, προϋποθέσεις του: τὴν τιμωρία καὶ τὴν ἐπιβράβευση. Καταντᾶ ἡ σχολικὴ αἴθουσα προέκταση τοῦ παιδικοῦ δωματίου. (Μὲ τὴν ἀτιμωρησία-ἡ καταστροφικὴ ἀρχὴ του ὅλα ἐπιτρέπονται, γιατί εἶναι παιδιὰ- ἐπιβραβεύονται οἱ ἀσυνεπεῖς καὶ ἀπείθαρχοι, μὲ τὴν καταδίκη τς ἀριστείας τιμωροῦνται οἱ φιλόπονοι καὶ φιλομαθεῖς).
Καὶ βέβαια ἡ παραπάνω κατάργηση ὑπονομεύει τὸν θεσμὸ τῶν ἐθνικῶν παρελάσεων. Αὐτὸ θὰ τὸ καταλάβουμε, ὅταν γίνουν οἱ κληρώσεις καὶ ἀρχίσουν οἱ ἀδικίες. Τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ τὶς «ἀριστερές», συριζαίικες παλαβομάρες δὲν τὶς καταλαβαίνουν…
Πέμπτον: Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, στὶς Ε΄καὶ Στ΄Δημοτικοῦ, ἀπὸ πέρυσι, μειώθηκε κατὰ μία ὥρα, εἶναι μονόωρο. Ἐν εὐθέτω χρόνω καὶ μ΄αὐτὰ ποὺ γίνονται, θὰ καταργηθεῖ.
Ἕκτον: Μνεία μόνο θὰ γίνει τῆς λεγόμενης θεματικῆς ἑβδομάδας καὶ τῶν ἔμφυλων ταυτοτήτων, ἀποφάσεις ποὺ μαγαρίζουν τὴν οἰκογένεια, τὴν πάλαι ποτέ, «Μεγάλη το Γένους Σχολή».
Ἐρχόμαστε τώρα στὰ νέα βιβλία (φάκελλοι) τῶν θρησκευτικῶν, τὰ βλάσφημα βιβλία. Δὲν θὰ ἐπιμείνουμε στὴν περιγραφή, μιᾶς καὶ οἱ εἰκόνες διαλαλοῦν τὰ μιάσματα. Ἀπὸ τοὺς δαιμονόπληκτους ἐκκλησιομάχους καὶ ὅλους τους καντιποτένιους ποὺ ἐπικροτοῦν καὶ ζητωκραυγάζουν γιὰ τὰ νέα βιβλία δὲν περιμέναμε τίποτε καλύτερο. Ἀλλοῦ εἶναι τὸ πρόβλημα.
Ὑπάρχει κάποια ἀντίδραση ἀπὸ τὰ λεγόμενα συντηρητικὰ κόμματα;
Οἱ Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες (ΑΝΕΛ), μεταβλήθηκαν σὲ ἐξαρτημένους γραικύλους (ΕΞΑΓΡ) καὶ ὑπογράφουν μὲ χέρια καὶ ποδάρια τὶς αἰσχρουργίες. Η ΝΔ, ἡ χαριτόβρυτος Κεντροδεξιά, σιωπᾶ ἰχθυοπρεπῶς καὶ στηρίζει τὰ «παρδαλὰ» νομοσχέδια, διότι εἶναι κόμμα, βεβαίως, εὐρωπαϊκὸ καὶ ὄχι ἑλληνικό. Κόμμα τὸ ὁποῖο ἐπιδίδεται σὲ κάποια τσιμπολογήματα πατρίδας, θρησκείας, οἰκογένειας γιὰ νὰ παραπλανᾶ τοὺς ἀφελεῖς.
Ἄφετε τοὺς νεκρούς... τὶς κομματικὲς κουρελοῦδες. 
Δυστυχῶς ὅμως τὸ ἰσχυρότερο ἔρεισμα οἱ πολέμιοι τοῦ Γένους, τὸ βρῆκαν στὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Στὴν τελευταία του εἰσήγηση στὴν Σύνοδο ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἔλεγε: «Κρίνεται ἀναγκαία ἡ ἀναφορὰ σὲ σύγχρονα μεγάλα θρησκεύματα ὄχι ὅμως νὰ ἀξιοποιήσει τὴν διδασκαλία τους ὡς ἑρμηνευτικὸ πλαίσιο, ἀλλὰ γιὰ νὰ δώσει στὸν μαθητὴ (σ.σ. στὸν ὀκτάχρονο;) τὴν εὐκαιρία νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸ θρησκευτικὸ φαινόμενο βιώνεται ποικιλοτρόπως καὶ ὅτι τὸ νόημα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύεται μέσα ἀπὸ πολλὲς διαφορετικὲς καὶ ἀντικρουόμενες ὀπτικὲς γωνίες.
 Έτσι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καθίσταται μάθημα ποὺ καταφάσκει στὸν διάλογο καὶ στὴν ἀνάγνωση τῆς θρησκευτικῆς ἑτερότητας» «Κούφια καρύδια καὶ ἀσκιὰ γιομὰτ΄ἀγέρα» ποὺ θὰ΄λέγε καὶ ὁ Μακρυγιάννης.
«Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» λέει ἡ Γραφή. Τὰ μικρὰ παιδιὰ ἤδη δυσφοροῦν ἀπὸ τὴν «ποικιλότροπη βίωση τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου» καὶ κραυγάζουν δὲν θέλουμε θρησκεῖες, θέλουμε τὸν Χριστό!!!
Λοιπόν. Τώρα ποὺ «οἱ ἀνθρωποκάμπιες μαραζώνουν τὸ πνευματικὸ ὁλόδροσο δέντρο τῆς φυλῆς μας», (Κόντογλου), οἱ ὕπουλοι Διοκλητιανοὶ καὶ Νέρωνες, ὅσοι δάσκαλοι, ὅσοι πιστοὶ πετᾶμε τὰ βιβλία καὶ διδάσκουμε Εὐαγγελικὲς Περικοπὲς καὶ Βίους Ἁγίων. Εἶναι ἀντίσταση κολοκοτρωναίικη εἶναι ὁμολογία πίστεως.  
Οἱ γονεῖς ὑπογράφουν τὴν γνωστὴ δήλωση καὶ ἐπιστρέφουν τὰ κουρελουργήματα ὡς ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα. Καὶ οἱ ἴδιοι θὰ κερδίσουν πνευματικὰ καὶ στὰ παιδιά τους θὰ δώσουν ἕνα λαμπρὸ μάθημα καὶ παράδειγμα ἀνδρείας καὶ φιλοπατρίας.

4 σχόλια:

 1. "- Ἐγὼ λέω τοὺς δασκάλους ποτὲ νὰ μὴν κάνουν ἀπεργία, ἐκτὸς ἂν πᾶνε νὰ καταργήσουν τὰ θρησκευτικά, τὴν προσευχὴ ἢ νὰ κατεβάσουν τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν σημαία. Τότε πρέπει νὰ διαμαρτυρηθοῦν....».
  (Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Α΄, «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», εκδ. «Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου», σέλ. 297).
  Σχόλιο: Η περιγραφόμενη στο άρθρο βαβυλώνια κατάσταση, η οποία επικρατεί, όχι μόνο στα σχολεία αλλά και σε όλους τους κατά παράδοση ιερούς θεσμούς, δεν συνιστά αφορμή για διεκδίκηση δικαιώματος από μέρους των δασκάλων, για προκήρυξη απεργίας ή όποιας νόμιμης αντίδρασης, διά των φορέων τους, ως διαμαρτυρίας στην επιχείρηση της εκθεμελίωσης του πνευματικού οικοδομήματος του Γένους; Συνιστά ανυπερθέτως και μάλιστα ΧΡΕΟΣ τους προς τα παιδιά μας - παιδιά τους, εγγόνια τους - αλλά και προς "τους αγέννητους και τους νεκρούς".
  Δεν χρειάζονται πολλά επιχειρήματα, για να εγερθεί ο "κοιμώμενος", αν από μόνος του δεν μπορεί ή δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Όλοι μας νοιώθουμε τι γίνεται. Όμως, είναι νόμος πνευματικός,απαράβατος, πως αυτήν την αδιαφορία μας και την ανοχή μας θα τις πληρώσουμε ακριβά και μάλιστα οι νέες γενιές. Θα κλάψουμε πάνω σε ερείπια. Θα καταραστούμε τη μέρα που γεννηθήκαμε. Η ιστορία είναι μάρτυρας αδιάψευστος. Γιατί να αποτελέσουμε εξαίρεση; Ευχή μας, ο Θεός της αγάπης να μας δώσει χρόνο μετανοίας και εγέρσεως. Με αγωνία προσευχόμενοι, ελπίζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. >
  " H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."

  > Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΛΟΓΟΙ Α΄ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

  - > https://dip88.blogspot.gr/2015/03/agpaisioulogoi.html#logoi1


  ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΛΟΓΟΙ ΣΤ' ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

  - > https://dip88.blogspot.gr/2015/03/agpaisioulogoi.html#logoi6

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γι' αυτό το λόγο θα επιτρέψει ο Θεός να συμβούν όλα τα γεγονότα του τρίτου παγκοσμίου πολέμου και κατά τη γνώμη μου θεωρώ πως και αυτά που θα πάθουμε ως Ελλάδα θα είναι λίγα γιατί το μόνο που μας προστατεύει ακόμα είναι οι μεσιτείες της Παρθένου Παναγίας μας αλλά και όλων των Αγιορειτών Πατέρων. Λυπάμαι που έχουμε στενοχωρήσει και πικράνει τόσο πολύ τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, πρώτος από όλους εγώ, εξαιτίας των αμαρτιών μας.. Μακάρι να μας ελεήσει όλους μας..!! Ομιλία Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου (Δείτε το οπωσδήποτε να καταλάβετε που βρισκόμαστε):
  https://m.youtube.com/watch?v=cLe-o0chImE

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.