21 Οκτ 2017

Τὴ Δευτέρα 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:00 μμ λέμε ΟΧΙ στὰ νέα θρησκευτικά!

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τὴν Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεῖ σὲ παλλαϊκὴ κινητοποίηση-συγκέντρωση κατὰ τῶν νέων βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τη Δευτέρα, 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5:00 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου, ἀπὸ ὅπου θὰ ξεκινήσει μιὰ εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας μὲ τελικὸ προορισμὸ τὸ κὰτ΄ εὐφημισμὸν ἀποκαλούμενο Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων.
Ἡ εἰρηνικὴ καὶ δημοκρατικὴ ἀντίσταση, διαμαρτυρία, ἐγρήγορση καὶ μαρτυρία ἀποτελεῖ στάση εὐθύνης τοῦ κάθε Χριστιανοῦ.
Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε: «Πρέπει νὰ ὁμολογοῦμε μὲ παρρησία τὸ «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε εὐθύνη, ἂν δὲν μιλήσουμε… Σ' αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μᾶς πρέπει νὰ κάνη ὅτι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅτι δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχουμε ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ σηκωθοῦν οἱ προγονοί μας ἀπὸ τοὺς τάφους. Εκείνοι ὑπέφεραν τόσα γιὰ τὴν πατρίδα και εμεῖς τί κάνουμε γι' αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν παράδοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς ἥρωές της, νὰ πολεμεῖται καὶ ἐμεῖς νὰ μὴ μιλᾶμε! Εἶναι φοβερό!..Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁμολογήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ (ἔνν. οἱ πολέμιοι) θὰ κάνουν χειρότερα. Ἐνῶ, ἂν ἀντιδράσουν, θὰ τὸ σκεφθοῦν… Ἐδῶ ὁ Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ ἐμεῖς νὰ ἀδιαφοροῦμε! Ἂν ἡ Ἐκκλησία δὲν μιλάει, γιὰ νὰ μὴν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ Μητροπολίτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ....
τὰ ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, γιατί τοὺς βοηθᾶνε στὰ ἱδρύματα κ.λπ., οἱ Ἁγιορεῖτες, πάλι, ἂν δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ μὴν τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδόματα, τότε ποιὸς θὰ μιλήσει;»
Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, τώρα καὶ ὄχι ὅταν θὰ εἶναι πλέον ἀργά, νὰ μιλήσουμε ὁ κάθε Ἕλληνας καὶ ἡ κάθε Ελληνιδα, μὲ κάθε πρόσφορο καὶ δημοκρατικὸ μέσο καὶ τρόπο καὶ σὲ ὅποια εὐκαιρία μᾶς δίνεται, ὀμολογώντας, προσωπικὰ ἢ συλλογικά, τὴ δική μας προσωπικὴ μαρτυρία πίστεως. Είναι ἔνδειξη εὐθύνης ἠσυμμετοχῆ μας στὴν εἰρηνικὴ πορεία διαμαρτυρίας τῆς 23ηςΟκτωβρίου 2017, μὲ κεντρικὸ σύνθημα «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ».
Εἶναι ἡ ὥρα, νὰ διαδηλώσουμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὅτι ἀντιστεκόμαστε στὰ νεοταξικὰ σχέδια τῶν χριστιανομάχων πνευματικῶν ἡγητόρων τῆς Ἑλλάδας ἐναντίον τόσο τῆς ἐθνικῆς καὶ ἱστορικῆς ὅσο καὶ τῆς ὀρθόδοξης κληρονομιᾶς καὶ ταυτότητας τοῦ λαοῦ μας.
Εἶναι ἡ ὥρα, νὰ συνειδητοποιηθεῖ ἐπιτέλους, ἀπὸ ὅλους, ὄτι το θέμα τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑπόθεση μείζονος καὶ κομβικῆς σημασίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦκαι ὄχι θέμα στενοῦ συντεχνιακοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως κάποιοι παραπλανητικὰ ἰσχυρίζονται. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «σχετίζεται κὰτ΄ οὐσίαν μὲ τὴ φιλοσοφία καὶ τὸν γενικότερο προσανατολισμὸ τῆς παιδείας. Μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ ἰδεολογική της στοχοθεσία. Ἢ ἁπλούστερα, μὲ τὸ τί ἀνθρώπους πρέπει αὐτὴ νὰ διαπλάσσει».
Τὰ νεοταξικὰ σχέδια τῆς ἀπαξίωσης καὶ ἐξευτελιστικῆς γελιοποίησης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μέσω τῶν Νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ τῶν νέων βιβλίων-Φάκελων τοῦ μαθήματος, δὲν πρέπει νὰ περάσουν, διότι, διαμέσου τῆς συνεξέτασης τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μὲ τὶς θρησκεῖες στὴν ἴδια διδακτικὴ ἑνότητα, στὴν οὐσία δηλαδή, διαμέσου τῆς ἐξίσωσης τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας μὲ τὶς διάφορες θρησκευτικὲς δοξασίες, ὁδηγοῦνται τὰ παιδιά μας στὴν σχετικοποίηση τῆς Ὀρθόδοξης πίστης τους, στὸ θρησκευτικὸ συγκρητισμὸ καί, κατὰ συνέπεια, στὴν ἀποχριστανοποίησή τους καὶ στὴν ἀθεΐα.
Ὡς ἐκ τούτου, τὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὰ νέα βιβλία-Φάκελοι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς πρὸς φιλοσοφία, τὴ δομὴ καὶ τὸ περιεχόμενό τους, εἶναι καὶ ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα καὶ γὶ΄ αὐτὸ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων:
 - νὰ ἀποσύρει ἄμεσά τα τωρινὰ βιβλία μαζὶ μὲ τὰ Νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ποὺ ὁδήγησαν σὲ αὐτοῦ το εἴδους τὰ βιβλία (Φακέλους),
- νὰ ἐπαναφέρει τὸν Ὀρθόδοξο καὶ ὁμολογιακὸ χαρακτήρα καὶ προσανατολισμὸ τοῦ μαθήματος, θέτοντας σὲ ἰσχὺ τὰ προηγούμενα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ἀφοῦ γίνουν οἱ ἀπαιτούμενες παιδαγωγικοῦ καὶ μεθοδολογικοῦ περιεχομένου διορθώσεις, ἀπὸ ἐξειδικευμένους ἐπὶ τούτου παιδαγωγοὺς καὶ θεολόγους.
- νὰ ἀντιμετωπίζει, ὄχι μὲ ἰδεοληπτικά, ἀλλὰ μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν μέσα ἀπὸ ὅλες γενικὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς καὶ προγραμματικὲς δράσεις, στὶς ὁποῖες τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖται διαρκῶς καὶ μονίμως μιὰ τάση ὑποτίμησης, προσβολῆς, ὑποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καὶ διωγμού τς ὀρθόδοξης ταυτότητας καὶ κληρονομιᾶς ποὺ πολιτισμικὰ θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξή τους,
- νὰ σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Στόχος τῆς εἰρηνικῆς πορείας διαμαρτυρίας εἶναι νὰ ἀπαιτηθεῖ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἐνσκήψει σοβαρὰ πάνω στὰ  δίκαια αἰτήματα τῶν γονέων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ἐπιθυμώντας νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη τὴν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ κυρίως τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σὲ μια επαναστατικὴ καὶ πρωτοφανῆ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, στην επιστροφὴ στὰ σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων ποὺ δόθηκαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Μὲ τὴν πορεία διαμαρτυρίας, ἐκτός των ἄλλων, συνδέεται ἄμεσα, ἡ φωνὴ τῶν χιλιάδων πολιτῶν, γονέων κάθε κοινωνικοῦ στρώματος, ποὺ διαμαρτύρονται πρὸς κάθε ὑπεύθυνο παράγοντα, ποὺ ἐμπλέκεται στὴν δομικὴ κατάρτιση, ἔγκριση καὶ παροχὴ αὐτῆς τῆς ἀκατάλληλης καὶ ἐπικίνδυνης γιὰ τὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ πολυθρησκειακὴς ὕλης.
«ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιὰ νὰ διασώσουμε τὴν Πίστη μας, τὴν οἰκογένειά μας, τὴν Πατρίδα μας.
Στὶς 5 τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 23 τοῦ Ὀκτώβρη 2017, θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ, στὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου.
Ἐμπρὸς Ἕλληνες. Γιὰ μας καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας.
Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καὶ Μαρτυρία Τώρα.
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

3 σχόλια:

 1. Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Ιερεμίας: σύντομο, αλλά σπουδαίο, κήρυγμα.

  https://www.youtube.com/watch?v=WtxaXLMfQxA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σύγχρονοι Όσιοι Γέροντες.

  http://www.in-ad.gr/index.php/keimena2/sygxronoi-gerontes

  * * *

  Μητροπολίτου Λεμεσού, Αθανασίου: "Οι ασθένειες της καρδιάς".

  Ο Μητροπολίτης έζησε 12 έτη στο Άγιο Όρος, σαν Μοναχός, και γνώρισε προσωπικά τους σύγχρονους Οσίους: Παΐσιο, Πορφύριο, Εφραίμ Κατουνακιώτη, και άλλους.

  https://www.youtube.com/watch?v=iD6ITYQ0NVs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο στη ΠΕΘ που συμμετέχει, αλλά καλό θα ήταν να έλειπε το συκοφαντικό σχόλιο για τους Αγιορείτες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.