17 Σεπ 2017

H ἀλήθεια ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλο Ἀγγελόγλου στὸ συλλαλητήριο Ἱερισσοὺ


Σήμερα διοργανώθηκε στὴν Ἱερισσὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν ἔγκριση ψηφίσματος ποὺ θὰ σταλεῖ πρὸς «πάσα κατεύθυνση». Στὸ πλαίσιο αὐτὸ μίλησε ὁ Δήμαρχος τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη, κ. Ζουμπάς, ὁ κ. Χρ. Ἀδαμίδης (μέλος τοῦ συντονιστικοῦ Ἱερισσοῦ), ὁ Πρόεδρος τοῦ Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικῶν Δραστηριοτήτων κ. Τ. Παπαγεωργίου, ὁ Περιφερειακὸς Σύμβουλος κ. Λ. Τόσκας, καὶ ἄλλοι… Ὁλόκληρη τὴν ἐκδήλωση θὰ τὴν ἀναρτήσουμε προσεχῶς, λόγω χρονοβόρου διαδικασίας ποὺ ἔχει ἡ μετατροπὴ τῶν βίντεο. 
Ἀναρτοῦμε πρὸς τὸ παρὸν τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Χριστοδούλου, ποὺ δὲν ἦταν προγραμματισμένη, ὅμως ὁ κόσμος αὐθόρμητα του ζήτησε νὰ.... μιλήσει, καὶ τελικὰ πῆρε τὸν λόγο ἐκ τοῦ προχείρου, γιὰ νὰ μὴν τοὺς χαλάσει τὸ χατήρι. 
Γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀλήθεια, σήμερα ἡ ἐφημερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ» φιλοξενεῖ στὸ «σαλόνι» της στὶς σέλ. 16-17 ὁλοκληρωμένο ἐκτεταμμένο ἄρθρο τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοδούλου γιὰ τὰ τεκταινόμενα τῶν ἡμερῶν, μὲ τίτλο: «Τὸ δίκαιο δὲν εἶναι μὲ τὴ δικαιοσύνη», καὶ μπορεῖτε νὰ τὴν προμηθευτεῖτε καὶ νὰ σχηματίσετε ὁλοκληρωμένη περὶ τῆς ἀληθείας γνώμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.