29 Σεπ 2017

Σχολικὰ βιβλία: Πότε καὶ γιὰ ποιὸ πράγμα ἔπρεπε νὰ διαμαρτυρηθεῖτε πρῶτα, ἅγιοι Ποιμένες;

Γράφει  Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος
Ξεσηκώθηκαν οἱ πάντες καὶ διαμαρτύρονται γιὰ τὰ βιβλία τοῦ σχολείου. Εὐλογημένο! Παλικαρίσιο! Ντυμένο μὲ τὴ λεβεντιὰ τοῦ Ρωμιοῦ! Μὲ τὴν εὐλογημένη ἀγωνία γιὰ τὴν φυσιολογικὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν μας!
Ὅμως μᾶς πνίγει ὁ λογισμός, ὅταν βλέπουμε μέσα σ` αὐτὴν τὴν «ἐξέγερση» νὰ ὀρθώνουν φωνὴ καὶ κάποιοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε, ὄχι νὰ εἶχαν φωνάξει, ἀλλὰ νὰ εἶχαν διαρρήξει τὰ ἱμάτιά τους, μᾶλλον … τὰ ράσα τους, ὅταν στηνόταν ἡ βασικὴ αἰτία αὐτῆς τῆς διαμορφωθείσας κατάστασης.  Αἰτία τῆς ὁποίας δημιουργοί, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἦταν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι. Οἱ ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Καὶ δὲν χρειάζονται περιστροφὲς στὸ λόγο, καθὼς ἡ σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἦταν αὐτή, ποὺ διέλυσε τὴν πιθανὴ διστακτικότητα τῶν ἐχθρῶν τς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἔδωσε πλέον τὸ ἐλεύθερο νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν.   
Γιὰ ποιὰ βιβλία διαμαρτύρεστε ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Δὲν εἴδατε ποιοὺς προβάλλουν ὡς μάρτυρες τῶν ὅσων ἀνόσιων καὶ διεστραμμένων  γράφουν καὶ μὲ τὰ ὁποῖα θέλουν νὰ....
ἐμποτίσουν τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν; Εἶναι οἱ ἐκδοθεῖσες ἀνακοινώσεις καὶ ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου, ὅσες ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδιά τους. Καὶ δὲν εἶναι λίγες. Εἶναι οἱ δηλώσεις καὶ οἱ ἀπόψεις τῶν οἰκουμενιστῶν. Αὐτῶν ποὺ ὀργάνωσαν καὶ συμμετεῖχαν στὴν Ψευδοσύνοδο καὶ πῆραν ἀποφάσεις. Αὐτῶν ποὺ τρέχουν ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ κεῖ, νὰ ξεπουλήσουν τὴν πίστη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Αὐτοί, ποὺ λένε νὰ ἀγαπήσουμε χωρὶς ὅρους καὶ ὅρια. Χωρὶς τὴν γνησιότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς ἐν Ἀληθεία ἀγάπης. Καὶ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις ἐπικαλοῦνται οἱ συγγράψαντες τὰ βιβλία. Ἀκόμη, τὰ ἀντιεκκλησιαστικὰ καὶ ἀντιπατερικὰ ἀνοίγματα τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καὶ προκαθημένων τῶν Ἐκκλησίων ὑπὸ τὴ στήριξη καὶ ποδηγέτηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη . Ἐπίσης, τῶν ἐπισκόπων καὶ καθηγητῶν Πανεπιστημίου, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τοὺς ἀρχιτέκτονες τῆς συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καὶ πρωτεργάτες τοῦ γκρεμίσματος ἐκ τῶν ἔσω.
     Αὐτὰ τὰ βιβλία εἶναι κατ` οὐσία γεννήματα τῆς Οἰκουμενιστικῆς κίνησης, μὲ ἐγγυητὴ καὶ ἐπιβεβαιωτικὸ  συνήγορο τὴν «ἀψευδῆ σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου. Τώρα ἐνδιαφέρεστε γιὰ τὰ παιδιά; Ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ ἄσχετος, ἀλλὰ καλοπροαίρετος χριστιανός, μποροῦσε νὰ προβλέψει τὰ ἐπακόλουθά το Κολυμπαρίου. Ἐσεῖς δὲν τὸ περιμένατε; Ε, λοιπόν, εἶναι ἀπίστευτο!             
    Τὸ πουλάκι πέταξε πιά, ἀφοῦ κλείσατε τὰ στόματά σας μὲ τὴ σύνοδο. Τώρα αὐτὰ εἶναι κροκοδείλια δάκρυα. Δὲν βλέπετε, πού ὅλοι ὅσοι ἀναφέρονται μέσα στὰ βιβλία εἶναι μόνο οἰκουμενιστές; Αὐτοὶ δίνουν τροφὴ στοὺς ἐχθρούς τς πίστης, νὰ καταστρέψουν τὰ ἄμοιρα πλάσματα, τὰ παιδιά μας. Τολμᾶτε καὶ μιλᾶτε τώρα; Καλύτερα σιωπᾶτε καὶ προσεύχεσθε.
     Αφού αὐτὰ τὰ βιβλία εἶναι ὄντως ἀπαράδεκτα – καὶ ἀνυπερθέτως συνηγοροῦμε πὼς εἶναι - τότε γιατί οἱ μητροπολίτες, οἱ ἐπίσκοποι, οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ λοιποί τν ὁποίων οἱ ἀπόψεις καὶ οἱ θέσεις μνημονεύονται στὴν ὕλη τοὺς ἐπανειλημμένως, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν ἀπάλειψη αὐτῶν τῶν ἀναφορῶν ὡς ἔνδειξη διαφωνίας καὶ διαμαρτυρίας; Δὲν εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν ποιμένα νὰ διαμαρτύρονται τὰ πρόβατά του γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς πίστης καὶ αὐτὸς νὰ σιωπᾶ  καὶ τὸ χειρότερο, νὰ γίνεται συνεργὸς στὴν «κατασκευὴ τοῦ ὅπλου» τοῦ πνευματικοῦ θανάτου τῶν παιδιῶν του; Μιλοῦν τὰ παιδιὰ καὶ σιωπᾶ ὁ πατέρας; Γι’ αὐτὸ τὰ βιβλία πρέπει νὰ ἐπιστραφοῦν ὡς ἀπαράδεκτα, ὄχι στὴν κυβέρνηση ποὺ ἐπίσημα ἔχει ταχθεῖ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ στὴν οἰκουμενιστικὴ συντεχνία τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν το Κολυμπαρίου ποὺ ἀγωνίζονται ἀναιδῶς νὰ προσφέρουν μιὰ ἀντιπατερικὴ καὶ ἀντιπαραδοσιακὴ πίστη στὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν καὶ τοῦ λαοῦ.
     Δὲν εἶναι ὅμως μόνο αὐτό. Οἱ πατριαρχικοὶ ἐπίσκοποι καὶ οἱ λοιποὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ποιμένες, δὲν τὰ θεωροῦν αὐτὰ ἐχθρικὰ καὶ προσβλητικά τς πίστης; Γιατί δὲν ἀνοίγουν τὸ στόμα τους; Γὶ` αὐτοὺς δὲν θεωρεῖται ἡ περίπτωση τῆς ἐν Ἑλλάδι παιδείας πόλεμος κατὰ τῆς πίστεως, στὴν ὁποία τέθηκαν καὶ αὐτοὶ προστάτες καὶ φύλακες; Δὲν προσβάλλεται ἡ πίστη τῶν προβάτων τους; Ἡ πίστη δὲν εἶναι θέμα ἐθνικὸ ἢ κρατικό. Εἶναι ὑπερεθνικό, οἰκουμενικὸ καὶ ἔχουν χρέος νὰ διαμαρτυρηθοῦν ὡς ποιμένες αὐτῶν τῶν παιδιῶν.
     Ἔκαναν τὸ μεγάλο ἔγκλημα, ἀνοίγοντας τὴν Κερκόπορτα καὶ τώρα σιωποῦν ἀναισχύντως, ἀφοῦ ἔδωσαν τὰ ὅπλα τῆς ἀτιμίας στοὺς ἔξωθεν ἐχθρούς τς πίστεως. Ἀλλὰ θὰ γυρίσει ὁ τροχός. Ὁ Κύριος δὲν θὰ ἀφήσει. Σιωπᾶτε οἱ μὲν καὶ ρίχνετε … δάκρυα οἱ δέ.   
     Ναί. Τὰ βιβλία μᾶς φταῖνε. Ναί. Οἱ κυβερνῶντες μᾶς φταῖνε. Ἡ ὑποκρισία στὸ μεγαλεῖο της!

7 σχόλια:

 1. Να ζήσητε άξιε ,ηρωϊκέ και ακάματε/, Δάσκαλε, με το συντοπίτη σας κυρ (κατά το Παπαδιαμαντικό) Δημήτριο Νατσιό, τον άλλον ένθερμον αγωνιστή της Πίστεώς μας. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι αφανείς ήρωες. "Μή φοβού το μικρόν ποίμνιον...",λέγει Κύριος. Σἰγουρα θα γυρίση ο τροχός. Τα πάντα δοκιμάζονται, για να ξεκαθαρίση "η ήρα από το σιτάρι", κατά το κοινώς λεγόμενον. "Νεφύδριόν εστι και θάττον παρελεύσεται". Καλόν αγώνα κι ο Θεός κι η Παναγία μαζί σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ελαχιστοι οι ποιμενες που μιλουν,οι υπολοιποι κατηγορουν τους ομολογητες ιερεις κσι πιστους.Αισχος!!!απομακρυνθειτε απ αυτους.Κυριε ελεησον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Την συγγραφή των βιβλίων την πλήρωσε κατά 80% η ΕΕ, οπότε γράφτηκαν τα βιβλία με βάση τις αρχές της ΕΕ. Οπότε έπρεπε να διαμαρτυρηθούν όταν πλήρωνε η ΕΕ τα βιβλία και να πλήρωνε η σύνοδος την συγγραφή των βιβλίων θρησκευτικών. Αλλά τα λεφτά της ΕΕ τα θέλουμε, να τηρήσουμε την συμφωνία δεν θέλουμε. Η ΕΕ δεν έδωσε ποτέ δωρεάν χρήμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Δημητρη
   Τα λεφτά που μας στέλνει η ΕΕ,ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ!!!!!!!!
   ΜΕ ΤΟ 24% ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ 100 Ε ΜΑΣ ΤΑ ΧΟΥΦΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ

   Διαγραφή
 4. Πάλι οἱ πομένες μᾶς φταῖνε;;
  Δέν κοιτᾶμε καλλίτερα τήν καμπούρα μας !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γιατί τα γράφουμε όλα αυτά;
  Το έχουμε χωνέψει πια: δεν έχουμε επισκόπους αλλά μασόνους, δεν έχουμε κανένα μη-ανθέλληνα ή χριστιανό στη βουλή, είμαστε στην ΕΕ που είναι ένα αντί-Χριστο κατασκεύασμα κάποιων ναζί και αντί-Χριστων, τα παιδιά μας εδώ και χρόνια κινδυνεύουν πηγαίνοντας στα σχολεία, κ.α.
  Καμιά λύση έχουμε;
  Αυτά εδώ τα χιλιο-ειπωμένα λόγια θα γίνουν ποτέ κάτι ουσιώδες;
  Θα φωνάξει κανείς κανένα "ΑΝΑΞΙΟΣ" σε κανένα ανίερο ρασοφόρο μπας και ξυπνήσει συμπατριώτες του να καταλάβουν ότι κάτι τρέχει ή για να κόψει την φόρα του ρασοφόρου;
  Θα σταλθεί ποτέ αυτό το κείμενο στον οικ. πατριάρχη και στους επισκόπους μας απαιτώντας τους να κατέβουν από τον επισκοπικό τους θρόνο επειδή ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ και μας σκανδαλίζουν; Με το ζόρι θα τους έχουμε επισκόπους; Επίσκοποι είναι ή δυνάστες;
  Θα σοβαρευτούμε ποτέ;
  Θα κουνήσουμε το δακτυλάκι μας ή απλά θα γράφουμε κείμενα ο ένας στον άλλον;
  Που στάλθηκε αυτό το κείμενο;
  Αναφέρεται σε ποιμένες. Όπως και πολλά άλλα κείμενα.
  Οι ποιμένες το έλαβαν; Απάντησαν ποτέ τίποτα ή μας έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια όπως πάντα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.